Kinh Nghiệm Hướng dẫn Trong không khí Oxyz, cho 3 điểm M 1,0,0 N(0;2;0), B(0;0;3 mặt phẳng (MNP có phương trình là)) Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Trong không khí Oxyz, cho 3 điểm M 1,0,0 N(0;2;0), B(0;0;3 mặt phẳng (MNP có phương trình là)) được Update vào lúc : 2022-03-12 08:23:20 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Nội dung chính

  Trong không khí Oxyz , cho ba điểm M1 ; 0 ; 0 , N0 ; 2 ; 0 , P0 ; 0 ; 3 . Mặt phẳng MNP có phương trình là:
  Bài tập trắc nghiệm 15 phút Phương trình mặt phẳng theo đoạn chắn – Toán Học 12 – Đề số 3Video liên quan

Bằng cách Đk, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Trong không khí (Oxyz), cho ba điểm (Mleft( 2;0;0 right),)(Nleft( 0;1;0 right)), (Pleft( 0;0;2 right)). Mặt phẳng (left( MNP right)) có phương trình là:

A.

(dfracx2 + dfracy – 1 + dfracz2 = 0).

B.

(dfracx2 + dfracy – 1 + dfracz2 = 1).

C.

(dfracx2 + dfracy1 + dfracz2 = 1).

D.

(dfracx2 + dfracy – 1 + dfracz2 =  – 1).

Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm (Mleft( m;0;0 right),,,Nleft( 0;n;0 right)) và (Pleft( 0;0;p. right)) với (m,n,p.) là những số dương thay đổi thỏa mãn nhu cầu (dfrac1m + dfrac1n + dfrac1p. = 3). Mặt phẳng (left( MNP right)) luôn trải qua ba điểm:

A.

(Hleft( – dfrac13; – dfrac13; – dfrac13 right))

B.

(Gleft( 1;1;1 right))

C.

(Fleft( 3;3;3 right))

D.

(Eleft( dfrac13;dfrac13;dfrac13 right))

Trong không khí Oxyz , cho ba điểm M1 ; 0 ; 0 , N0 ; 2 ; 0 , P0 ; 0 ; 3 . Mặt phẳng MNP có phương trình là:

A.6x+3y+2z−6=0 .

B.6x+3y+2z+1=0 .

C.6x+3y+2z−1=0 .

D.x+y+z−6=0 .

Đáp án và lời giải

Đáp án:A

Lời giải:Lời giải
Chọn A
Mặt phẳng MNP có phương trình là: x1+y2+z3=1 ⇔6x+3y+2z−6=0 .

Vậy đáp án đúng là A.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có mong ước thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 15 phút Phương trình mặt phẳng theo đoạn chắn – Toán Học 12 – Đề số 3

Làm bài

Chia sẻ

Một số vướng mắc khác cùng bài thi.

  Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz , cho 3 điểm A−1;0;0,B0;3;0,C0;0;4 . Phương trình nào dưới đấy là phương trình của mặt phẳng ABC ?

  Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz , cho ba điểm M2; 0; 0 , N0; −1; 0 và P0;0;2. Mặt phẳng MNP có phương trình là

  Trong không khí Oxyz cho điểm M1;2;3 . Viết phương trình mặt phẳng P trải qua điểm M và cắt những trục tọa độ Ox,Oy,Oz lần lượt tại A , B , C sao cho M là trọng tâm của tam giác ABC .

  [2H3-2. 3-1] Trong không khí với hệ trục tọa độ Oxyz , mặt phẳng qua những điểm A1;0;0 , B0;3;0 ,  C0;0;5 có phương trình là

  Trong không khí Oxyz , cho ba điểm M1 ; 0 ; 0 , N0 ; 2 ; 0 , P0 ; 0 ; 3 . Mặt phẳng MNP có phương trình là:

  Trong không khí Oxyz , phương trình mặt phẳng trải qua ba điểm A1;0;0,B0;−2;0 và C0;0;3 là

  [2H3-2. 3-2] Viết phương trình mặt phẳng α trải qua M2;1;−3 , biết α cắt trục Ox, Oy, Oz lần lượt tại A, B, C sao cho tam giác ABC nhận M làm trực tâm

  Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz , phương trình mặt phẳng α trải qua điểm A0;−1;0 ; B2;0;0;C0;0;3

  Trong không khí Oxyz , cho điểm M1;2;3 . Gọi A, B, C lần lượt là hình chiếu vuông góc của M trên những trục Ox, Oy, Oz . Viết phương trình mặt phẳng ABC .

  Trong không khí với hệ trục tọa độ O xyz , cho điểm M1;2;3 . Gọi A,B,C lần lượt là hình chiếu vuông góc của M trên những trục O x,Oy,Oz . Viết phương trình mặt phẳng ABC .

Một số vướng mắc khác hoàn toàn có thể bạn quan tâm.

  Nơi ở của những loài là

  Khi nghiên cứu và phân tích về chim cánh cụt, người ta phát hiện thấy: Loài chim cánh cụt có kích thước lớn số 1 dài 1,2m, nặng 34 kg (loài1), loài chim cánh cụt có kích thước nhỏ nhất chỉ dài 50cm, nặng 4-5kg (loài2). Hãy Dự kiến nơi sống của 2 loài chim này?

  Trong hệ sinh thái xanh, sản lượng sinh vật sơ cấp không phải do nhóm sinh vật nào sau này tạo ra?

  Mối quan hệ nào sau này không mang tính chất chất chất thường xuyên và bắt buộc?

  Khi nói về quan hệ giữa vật ăn thịt – con mồi. Phát biểu nào sau này không đúng?

  Quan hệ Một trong những loài sinh vật nào sau này thuộc quan hệ đối đầu đối đầu

  Khi nói về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên và những tác nhân sinh thái xanh, kết luận nào sau này không đúng?

  Khi nói về những thành phần hữu sinh của hệ sinh thái xanh, phát biểu nào sau này đúng?

  Kim nam châm hút có

  Trong bức tranh những đường sức từ, từ trường mạnh hơn được diễn tả bởi

4276

Review Trong không khí Oxyz, cho 3 điểm M 1,0,0 N(0;2;0), B(0;0;3 mặt phẳng (MNP có phương trình là)) ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Trong không khí Oxyz, cho 3 điểm M 1,0,0 N(0;2;0), B(0;0;3 mặt phẳng (MNP có phương trình là)) tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Trong không khí Oxyz, cho 3 điểm M 1,0,0 N(0;2;0), B(0;0;3 mặt phẳng (MNP có phương trình là)) miễn phí

Pro đang tìm một số trong những ShareLink Tải Trong không khí Oxyz, cho 3 điểm M 1,0,0 N(0;2;0), B(0;0;3 mặt phẳng (MNP có phương trình là)) miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Trong không khí Oxyz, cho 3 điểm M 1,0,0 N(0;2;0), B(0;0;3 mặt phẳng (MNP có phương trình là))

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Trong không khí Oxyz, cho 3 điểm M 1,0,0 N(0;2;0), B(0;0;3 mặt phẳng (MNP có phương trình là)) vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Trong #không #gian #Oxyz #cho #điểm #N020 #B003 #mặt #phẳng #MNP #có #phương #trình #là