Thủ Thuật về Tiêu luận về kiểm định chất lượng giáo dục Mới nhất Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Tiêu luận về kiểm định chất lượng giáo dục Mới nhất được Update vào lúc : 2022-01-14 19:14:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo về Tiêu luận về kiểm định chất lượng giáo dục 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Tiêu luận về kiểm định chất lượng giáo dục được Update vào lúc : 2022-01-14 19:14:04 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

    Tỉnh Kiên Giang
    Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạo
    Kiểm định chất lượng giáo dục

THỦ TỤC Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục

Cơ quan Công bố/Công khaiUBND tỉnh Kiên GiangMã thủ tục1.000711.000.00.00.H33Quyết định công bố2010/QĐ-UBNDCấp thực hiệnCấp TỉnhLoại TTHCTTHC được luật giao quy định chi tiếtLĩnh vựcKiểm định chất lượng giáo dụcTrình tự thực thi(Trường trung học gồm có: trường trung học cơ sở; trường trung học phổ thông; trường phổ thông có nhiều cấp học; trường phổ thông dân tộc bản địa bản địa nội trú cấp huyện; trường phổ thông dân tộc bản địa bản địa nội trú cấp tỉnh; trường phổ thông dân tộc bản địa bản địa nội trú trực thuộc Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạo; trường phổ thông dân tộc bản địa bản địa bán trú; trường chuyên)
a) Trường trung học gửi hồ sơ.
b) Phòng giáo dục và đào tạo và giảng dạy và giảng dạy có trách nhiệm:
– Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ Đk nhìn nhận ngoài của trường trung học trên địa phận thuộc phạm vi quản trị và vận hành và thông tin cho trường trung học biết hồ sơ được đồng ý hoặc yêu cầu tiếp tục hoàn thiện;
– Gửi hồ sơ Đk nhìn nhận ngoài của trường trung học đã được đồng ý về sở giáo dục và đào tạo và giảng dạy và giảng dạy.
c) Sở giáo dục và đào tạo và giảng dạy và giảng dạy có trách nhiệm:

– Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ Đk nhìn nhận ngoài từ những phòng giáo dục và đào tạo và giảng dạy và giảng dạy, thông tin cho phòng giáo dục và đào tạo và giảng dạy và giảng dạy biết hồ sơ được đồng ý để xem nhận ngoài hoặc yêu cầu tiếp tục hoàn thiện;

– Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ Đk nhìn nhận ngoài từ những trường trung học trên địa phận thuộc phạm vi quản trị và vận hành và thông tin cho trường trung học biết hồ sơ được đồng ý để xem nhận ngoài hoặc yêu cầu tiếp tục hoàn thiện;

– Thực hiện việc xây dựng đoàn nhìn nhận ngoài và triển khai tiến trình trong quy trình nhìn nhận ngoài trong thời hạn 03 tháng Tính từ lúc ngày thông tin cho phòng giáo dục và đào tạo và giảng dạy và giảng dạy hoặc trường trung học biết hồ sơ đã được đồng ý để xem nhận ngoài.
d) Quy trình nhìn nhận ngoài trường trung học gồm tiến trình sau:

– Nghiên cứu hồ sơ nhìn nhận.

– Khảo sát sơ bộ tại trường trung học.

– Khảo sát chính thức tại trường trung học.

– Dự thảo báo cáo nhìn nhận ngoài.
– Lấy ý kiến phản hồi của trường trung học về dự thảo báo cáo nhìn nhận ngoài.
– Hoàn thiện báo cáo nhìn nhận ngoài.
đ) Sau khi thống nhất trong đoàn nhìn nhận ngoài, đoàn nhìn nhận ngoài gửi dự thảo báo cáo nhìn nhận ngoài cho trường trung học để lấy ý kiến phản hồi.
e) Trong thời hạn 10 ngày thao tác, Tính từ lúc ngày nhận được dự thảo báo cáo nhìn nhận ngoài, trường trung học có trách nhiệm gửi công văn cho đoàn nhìn nhận ngoài nêu rõ ý kiến nhất trí hoặc không nhất trí với bản dự thảo báo cáo nhìn nhận ngoài; trường hợp không nhất trí với dự thảo báo cáo nhìn nhận ngoài phải nêu rõ nguyên do.
g) Trong thời hạn 10 ngày thao tác, Tính từ lúc ngày nhận được ý kiến phản hồi của trường trung học, đoàn nhìn nhận ngoài phải thông báo bằng văn bản cho trường trung học biết những ý kiến tiếp thu hoặc bảo lưu, trường hợp bảo lưu ý kiến phải nêu rõ nguyên do. Trong thời hạn 10 ngày thao tác tiếp theo, Tính từ lúc ngày có văn bản thông báo cho trường trung học biết những ý kiến tiếp thu hoặc bảo lưu, đoàn nhìn nhận ngoài hoàn thiện báo cáo nhìn nhận ngoài, gửi đến sở giáo dục và đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và trường trung học.
h) Trường hợp quá thời hạn 10 ngày thao tác, Tính từ lúc ngày nhận được dự thảo báo cáo nhìn nhận ngoài, trường trung học không hề ý kiến phản hồi thì xem như đã đồng ý với dự thảo báo cáo nhìn nhận ngoài. Trong thời hạn 10 ngày thao tác tiếp theo, đoàn nhìn nhận ngoài hoàn thiện báo cáo nhìn nhận ngoài, gửi đến sở giáo dục và đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và trường trung học.
i) Trong thời hạn 20 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận được báo cáo của đoàn nhìn nhận ngoài, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo và giảng dạy và giảng dạy ra quyết định hành động hành vi cấp Chứng nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục theo Lever trường trung học đạt được
Cách thức thực hiệnSTTHình thức nộpThời hạn giải quyếtPhí, lệ phíMô tả1Trực tiếp3 tháng 20 ngày KhácPhí:

Lệ phí:
03 tháng và 20 ngày thao tác, trong số đó: a) Trong thời hạn 03 tháng Tính từ lúc ngày thông tin cho Phòng giáo dục và đào tạo và giảng dạy và giảng dạy hoặc trường trung học biết hồ sơ đã được đồng ý để xem nhận ngoài: Thực hiện tiến trình trong quy trình nhìn nhận ngoài được quy định tại những khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 28 của Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn vương quốc riêng với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học phát hành kèm theo Thông tư số 18/2022/TT-BGDĐT; b) Trong thời hạn 20 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận được báo cáo của đoàn nhìn nhận ngoài: Giám đốc sở giáo dục và đào tạo và giảng dạy và giảng dạy ra quyết định hành động hành vi cấp Chứng nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục theo Lever trường trung học đạt được.2Nộp qua bưu chính3 tháng 20 ngày KhácPhí:

Lệ phí:
03 tháng và 20 ngày thao tác, trong số đó: a) Trong thời hạn 03 tháng Tính từ lúc ngày thông tin cho Phòng giáo dục và đào tạo và giảng dạy và giảng dạy hoặc trường trung học biết hồ sơ đã được đồng ý để xem nhận ngoài: Thực hiện tiến trình trong quy trình nhìn nhận ngoài được quy định tại những khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 28 của Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn vương quốc riêng với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học phát hành kèm theo Thông tư số 18/2022/TT-BGDĐT; b) Trong thời hạn 20 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận được báo cáo của đoàn nhìn nhận ngoài: Giám đốc sở giáo dục và đào tạo và giảng dạy và giảng dạy ra quyết định hành động hành vi cấp Chứng nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục theo Lever trường trung học đạt được.Thành phần hồ sơTrường hợp:STTLoại giấy tờBản chínhBản saoMẫu đơn, tờ khai1Báo cáo tự đánh giá202Công văn Đk nhìn nhận ngoài, trong số đó có nêu rõ nguyện vọng nhìn nhận ngoài trường trung học để được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục hoặc công nhận đạt chuẩn vương quốc hoặc đồng thời công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia10
Đối tượng thực hiệnTổ chức (không gồm có doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiệnSở Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạoCơ quan có thẩm quyền quyết địnhGiám đốc Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạo,Địa chỉ tiếp nhận hồ sơsở giáo dục và đào tạoCơ quan được ủy quyềnKhông có thông tinCơ quan phối hợpKết quả thực hiệnChứng nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục của Giám đốc sở giáo dục và đào tạo và giảng dạy và giảng dạy Chứng nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục của Giám đốc sở giáo dục và đào tạo và giảng dạy và giảng dạy, Chứng nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục của Giám đốc sở giáo dục và đào tạo và giảng dạy và giảng dạy, Chứng nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục của Giám đốc sở giáo dục và đào tạo và giảng dạy và giảng dạy, Chứng nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục của Giám đốc sở giáo dục và đào tạo và giảng dạy và giảng dạy, Chứng nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục của Giám đốc sở giáo dục và đào tạo và giảng dạy và giảng dạy, Chứng nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục của Giám đốc sở giáo dục và đào tạoCăn cứ pháp lý của TTHCSTTSố ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhCơ quan ban hành118/2022/TT-BGDĐTThông tư Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn vương quốc riêng với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học2018-08-22Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạoYêu cầu hoặc Đk để thực thi TTHCĐiều kiện công nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục – Có tối thiểu một khoá học viên đã hoàn thành xong xong Chương trình trung học; – Có kết quả nhìn nhận ngoài đạt Mức 1 trở lên. Cấp độ công nhận: – Cấp độ 1: Trường được nhìn nhận đạt Mức 1; – Cấp độ 2: Trường được nhìn nhận đạt Mức 2; – Cấp độ 3: Trường được nhìn nhận đạt Mức 3; – Cấp độ 4: Trường được nhìn nhận đạt Mức 4; Tiêu chuẩn nhìn nhận trường trung học những Mức 1, 2, 3 và 4 rõ ràng như sau: TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG TRUNG HỌC MỨC 1 Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản trị và vận hành nhà trường 1. Tiêu chí 1.1: Phương hướng, kế hoạch xây dựng và tăng trưởng nhà trường a) Phù phù thích phù thích hợp với tiềm năng giáo dục được quy định tại Luật giáo dục, khuynh hướng tăng trưởng kinh tế tài chính tài chính – xã hội của địa phương theo từng quy trình và những nguồn lực của nhà trường; b) Được xác lập bằng văn bản và cấp có thẩm quyền phê duyệt; c) Được công bố minh bạch bằng hình thức niêm yết tận nhà trường hoặc đăng tải trên trang thông tin điện tử của nhà trường (nếu có) hoặc đăng tải trên những phương tiện đi lại đi lại thông tin đại chúng của địa phương, trang thông tin điện tử của phòng giáo dục và đào tạo và giảng dạy và giảng dạy, sở giáo dục và đào tạo và giảng dạy và giảng dạy. 2. Tiêu chí 1.2: Hội đồng trường (Hội đồng quản trị riêng với trường tư thục) và những hội đồng khác a) Được xây dựng theo quy định; b) Thực hiện hiệu suất cao, trách nhiệm và quyền hạn theo quy định; c) Các hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi được định kỳ thanh tra thanh tra rà soát, nhìn nhận. 3. Tiêu chí 1.3: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, những đoàn thể và tổ chức triển khai triển khai khác trong nhà trường a) Các đoàn thể và tổ chức triển khai triển khai khác trong nhà trường có cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai triển khai tổ chức triển khai triển khai theo quy định; b) Hoạt động theo quy định; c) Hằng năm, những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt được thanh tra thanh tra rà soát, nhìn nhận. 4. Tiêu chí 1.4: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trình độ và tổ văn phòng a) Có hiệu trưởng, số lượng phó hiệu trưởng theo quy định; b) Tổ trình độ và tổ văn phòng có cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai triển khai tổ chức triển khai triển khai theo quy định; c) Tổ trình độ, tổ văn phòng có kế hoạch hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi và thực thi những trách nhiệm theo quy định. 5. Tiêu chí 1.5: Lớp học a) Có đủ những lớp của cấp học; b) Học sinh được tổ chức triển khai triển khai theo lớp; lớp học được tổ chức triển khai triển khai theo quy định; c) Lớp học hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi theo nguyên tắc tự quản, dân chủ. 6. Tiêu chí 1.6: Quản lý hành chính, tài chính và tài sản a) Hệ thống hồ sơ của nhà trường được tàng trữ theo quy định; b) Lập dự trù, thực thi thu chi, quyết toán, thống kê, báo cáo tài chính và tài sản; minh bạch và định kỳ tự kiểm tra tài chính, tài sản theo quy định; quy định tiêu pha nội bộ được tương hỗ update, update phù phù thích phù thích hợp với Đk thực tiễn và những quy định hiện hành; c) Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản đúng tiềm năng và có hiệu suất cao để phục vụ những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt giáo dục. 7. Tiêu chí 1.7: Quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên cấp dưới cấp dưới a) Có kế hoạch tu dưỡng trình độ, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ quản trị và vận hành, giáo viên và nhân viên cấp dưới cấp dưới; b) Phân công, sử dụng cán bộ quản trị và vận hành, giáo viên, nhân viên cấp dưới cấp dưới rõ ràng, hợp lý đảm bảo hiệu suất cao hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của nhà trường; c) Cán bộ quản trị và vận hành, giáo viên và nhân viên cấp dưới cấp dưới được đảm bảo những quyền theo quy định. 8. Tiêu chí 1.8: Quản lý các hoạt động giáo dục a) Kế hoạch giáo dục phù phù thích phù thích hợp với quy định hiện hành, Đk thực tiễn địa phương và Đk của nhà trường; b) Kế hoạch giáo dục được thực thi khá khá đầy đủ; c) Kế hoạch giáo dục được thanh tra thanh tra rà soát, nhìn nhận, trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh kịp thời. 9. Tiêu chí 1.9: Thực hiện quy định dân chủ cơ sở a) Cán bộ quản trị và vận hành, giáo viên, nhân viên cấp dưới cấp dưới được tham gia thảo luận, góp thêm phần ý kiến khi xây dựng kế hoạch, nội quy, quy định, quy định liên quan đến những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt của nhà trường; b) Các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (nếu có) thuộc thẩm quyền xử lý của nhà trường được xử lý và xử lý đúng pháp lý; c) Hằng năm, có báo cáo thực thi quy định dân chủ cơ sở. 10. Tiêu chí 1.10: Đảm bảo bảo mật thông tin thông tin bảo mật thông tin an ninh trật tự, bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín trường học a) Có phương án đảm bảo bảo mật thông tin thông tin bảo mật thông tin an ninh trật tự; vệ sinh bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín thực phẩm; bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín phòng, chống tai nạn không mong muốn không mong ước, thương tích; bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín phòng, chống cháy, nổ; bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín phòng, chống thảm họa, thiên tai; phòng, chống dịch bệnh; phòng, chống những tệ nạn xã hội và phòng, chống bạo lực trong nhà trường; những trường có tổ chức triển khai triển khai nhà nhà bếp ăn cho học viên được cấp giấy ghi nhận đủ điều kiện bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín thực phẩm; b) Có hộp thư góp ý, đường dây nóng và những hình thức khác để tiếp nhận, xử lý những thông tin phản ánh của người dân; đảm bảo bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín cho cán bộ quản trị và vận hành, giáo viên, nhân viên cấp dưới cấp dưới và học viên trong nhà trường; c) Không có hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ tẩy chay, hành vi bạo lực, vi phạm pháp lý về bình đẳng giới trong nhà trường. Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản trị và vận hành, giáo viên, nhân viên cấp dưới cấp dưới và học viên 1. Tiêu chí 2.1: Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng a) Đạt tiêu chuẩn theo quy định; b) Được nhìn nhận đạt chuẩn hiệu trưởng trở lên; c) Được tu dưỡng, tập huấn về trình độ, trách nhiệm quản trị và vận hành giáo dục theo quy định. 2.Tiêu chí 2.2: Đối với giáo viên a) Số lượng, cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai triển khai giáo viên đảm bảo thực thi Chương trình giáo dục và tổ chức triển khai triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt giáo dục; b) 100% giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo và giảng dạy và giảng dạy theo quy định; c) Có tối thiểu 95% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở tại mức đạt trở lên. 3. Tiêu chí 2.3: Đối với nhân viên cấp dưới cấp dưới a) Có nhân viên cấp dưới cấp dưới hoặc giáo viên kiêm nhiệm để đảm nhiệm những trách nhiệm do hiệu trưởng phân công; b) Được phân việc làm làm thích hợp, hợp lý theo kĩ năng; c) Hoàn thành những trách nhiệm được giao. 4. Tiêu chí 2.4: Đối với học viên a) Đảm bảo về tuổi học viên theo quy định; b) Thực hiện những trách nhiệm theo quy định; c) Được đảm bảo những quyền theo quy định. Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học 1. Tiêu chí 3.1: Khuôn viên, khu sân chơi, bãi tập.. a) Khuôn viên đảm bảo xanh, sạch, đẹp, bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín để tổ chức triển khai triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt giáo dục; b) Có cổng trường, biển tên trường và tường hoặc rào xung quanh; c) Khu sân chơi, bãi tập có đủ thiết bị tối thiểu, đảm bảo bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín để rèn luyện thể dục, thể thao và những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt giáo dục của nhà trường. 2. Tiêu chí 3.2: Phòng học, phòng học bộ môn và khối phục vụ học tập a) Phòng học có đủ bàn và ghế phù phù thích phù thích hợp với tầm vóc học viên, có bàn và ghế của giáo viên, có bảng viết, đủ Đk về ánh sáng, thông thoáng; đảm bảo học nhiều nhất là hai ca trong một ngày; b) Có đủ phòng học bộ môn theo quy định; c) Có phòng hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi Đoàn – Đội, thư viện và phòng truyền thống cuội nguồn cuội nguồn. 3. Tiêu chí 3.3: Khối hành chính – quản trị a) Đáp ứng yêu cầu tối thiểu những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt hành chính – quản trị của nhà trường; b) Khu để xe được sắp xếp hợp lý, đảm bảo bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín, trật tự; c) Định kỳ sửa chữa thay thế thay thế, tương hỗ update những thiết bị khối hành chính – quản trị. 4. Tiêu chí 3.4: Khu vệ sinh, khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống cấp thoát nước a) Khu vệ sinh riêng cho nam, nữ, giáo viên, nhân viên cấp dưới cấp dưới, học viên đảm bảo không ô nhiễm môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên; khu vệ sinh đảm bảo sử dụng thuận tiện cho học viên khuyết tật học hòa nhập; b) Có khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống thoát nước đảm bảo vệ sinh môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên; khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống cấp nước sạch đảm bảo nước uống và nước sinh hoạt cho giáo viên, nhân viên cấp dưới cấp dưới và học viên; c) Thu gom rác và xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên. 5. Tiêu chí 3.5: Thiết bị a) Có đủ thiết bị văn phòng và những thiết bị khác phục vụ những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt của nhà trường; b) Có đủ thiết bị dạy học phục vụ yêu cầu tối thiểu theo quy định; c) Hằng năm những thiết bị được kiểm kê, sửa chữa thay thế thay thế. 6. Tiêu chí 3.6: Thư viện a) Được trang bị sách, báo, tạp chí, map, tranh vẽ giáo dục, băng đĩa giáo khoa và những xuất bản phẩm tìm hiểu thêm tối thiểu phục vụ hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi nghiên cứu và phân tích và phân tích, hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi dạy học, những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt khác của nhà trường; b) Hoạt động của thư viện phục vụ yêu cầu tối thiểu về nghiên cứu và phân tích và phân tích, hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi dạy học, những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt khác của cán bộ quản trị và vận hành, giáo viên, nhân viên cấp dưới cấp dưới, học sinh; c) Hằng năm thư viện được kiểm kê, tương hỗ update sách, báo, tạp chí, map, tranh vẽ giáo dục, băng đĩa giáo khoa và những xuất bản phẩm tìm hiểu thêm. Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, mái ấm mái ấm gia đình và xã hội 1. Tiêu chí 4.1: Ban đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt cha mẹ học viên a) Được xây dựng và hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi theo quy định tại Điều lệ Ban đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt cha mẹ học viên; b) Có kế hoạch hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi theo năm học; c) Tổ chức thực thi kế hoạch hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi đúng tiến độ. 2. Tiêu chí 4.2: Công tác tham mưu cấp ủy đảng, cơ quan ban ngành thường trực và phối phù thích phù thích hợp với các tổ chức, thành viên của nhà trường a) Tham mưu cấp ủy đảng, cơ quan ban ngành thường trực để thực thi kế hoạch giáo dục của nhà trường; b) Tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của hiệp hội về chủ trương, chủ trương của Đảng, Nhà nước, ngành Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy; về tiềm năng, nội dung và kế hoạch giáo dục của nhà trường; c) Huy động và sử dụng những nguồn lực hợp pháp của những tổ chức triển khai triển khai, thành viên đúng quy định. Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục 1. Tiêu chí 5.1: Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông a) Tổ chức dạy học đúng, đủ những môn học và những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt giáo dục theo quy định, đảm bảo tiềm năng giáo dục; b) Vận dụng những phương pháp, kỹ thuật dạy học, tổ chức triển khai triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi dạy học đảm bảo tiềm năng, nội dung giáo dục, thích hợp đối tượng người dùng người tiêu dùng học viên và Đk nhà trường; tu dưỡng phương pháp tự học, năng cao kĩ năng thao tác theo nhóm và rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức và kỹ năng và kỹ năng vào thực tiễn; c) Các hình thức kiểm tra, nhìn nhận học viên phong phú đảm bảo khách quan và hiệu suất cao. 2. Tiêu chí 5.2: Tổ chức hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi giáo dục cho học viên có tình hình trở ngại vất vả, học viên có năng khiếu sở trường sở trường, học viên gặp trở ngại vất vả trong học tập và rèn luyện a) Có kế hoạch giáo dục cho học viên có tình hình trở ngại vất vả, học viên có năng khiếu sở trường sở trường, học viên gặp trở ngại vất vả trong học tập và rèn luyện; b) Tổ chức thực thi kế hoạch hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi giáo dục cho học viên có tình hình trở ngại vất vả, học viên có năng khiếu sở trường sở trường, học viên gặp trở ngại vất vả trong học tập và rèn luyện; c) Hằng năm thanh tra thanh tra rà soát, nhìn nhận những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt giáo dục học viên có tình hình trở ngại vất vả, học viên có năng khiếu sở trường sở trường, học viên gặp trở ngại vất vả trong học tập và rèn luyện. 3. Tiêu chí 5.3: Thực hiện nội dung giáo dục địa phương theo quy định a) Nội dung giáo dục địa phương cho học viên được thực thi theo kế hoạch; b) Các hình thức kiểm tra, nhìn nhận học viên về nội dung giáo dục địa phương đảm bảo khách quan và hiệu suất cao; c) Hằng năm, thanh tra thanh tra rà soát, nhìn nhận, update tài liệu, đề xuất kiến nghị kiến nghị trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh nội dung giáo dục địa phương. 4. Tiêu chí 5.4: Các hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp a) Có kế hoạch tổ chức triển khai triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt trải nghiệm, hướng nghiệp theo quy định và phù phù thích phù thích hợp với Đk của nhà trường; b) Tổ chức được những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt trải nghiệm, hướng nghiệp theo kế hoạch; c) Phân công, lôi kéo giáo viên, nhân viên cấp dưới cấp dưới trong nhà trường tham gia những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt trải nghiệm, hướng nghiệp. 5. Tiêu chí 5.5: Hình thành, tăng trưởng những kỹ năng sống và góp sức cho học viên a) Có kế hoạch khuynh hướng giáo dục học viên hình thành, tăng trưởng những kỹ năng sống phù phù thích phù thích hợp với kĩ năng học tập của học viên, Đk nhà trường và địa phương; b) Quá trình rèn luyện, tích lũy kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành thực tiễn thực tiễn pháp lý cho học viên có chuyển biến tích cực thông qua những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt giáo dục; c) Đạo đức, lối sống của học viên từng bước được hình thành, tăng trưởng phù phù thích phù thích hợp với pháp lý, phong tục tập quán địa phương và tuyền thống văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn dân tộc bản địa bản địa Việt Nam. 6. Tiêu chí 5.6: Kết quả giáo dục a) Kết quả học lực, hạnh kiểm học viên đạt yêu cầu theo kế hoạch của nhà trường; b) Tỷ lệ học viên lên lớp và tốt nghiệp đạt yêu cầu theo kế hoạch của nhà trường; c) Định hướng phân luồng cho học viên đạt yêu cầu theo kế hoạch của nhà trường. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG TRUNG HỌC MỨC 2 Trường trung học đạt tới mức 2 khi đảm bảo Tiêu chuẩn nhìn nhận trường trung học mức 1 và những tiêu chuẩn sau: Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản trị và vận hành nhà trường 1. Tiêu chí 1.1: Phương hướng kế hoạch xây dựng và tăng trưởng nhà trường Nhà trường có những giải pháp giám sát việc thực thi phương hướng kế hoạch xây dựng và tăng trưởng. 2. Tiêu chí 1.2: Hội đồng trường (Hội đồng quản trị riêng với trường tư thục) và những hội đồng khác Hoạt động có hiệu suất cao, góp thêm phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. 3. Tiêu chí 1.3: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, những đoàn thể và tổ chức triển khai triển khai khác trong nhà trường a) Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam có cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai triển khai tổ chức triển khai triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi theo quy định; trong 05 năm liên tục tính đến thời hạn nhìn nhận, có tối thiểu 01 năm hoàn thành xong xong tốt trách nhiệm, trong năm còn sót lại hoàn thành xong xong trách nhiệm trở lên; b) Các đoàn thể, tổ chức triển khai triển khai khác có góp thêm phần tích cực trong những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt của nhà trường. 4. Tiêu chí 1.4: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trình độ và tổ văn phòng a) Hằng năm, tổ trình độ đề xuất kiến nghị kiến nghị và thực thi được tối thiểu 01 (một) chuyên đề có tác dụng nâng cao chất lượng và hiệu suất cao giáo dục; b) Hoạt động của tổ trình độ, tổ văn phòng được định kỳ thanh tra thanh tra rà soát, nhìn nhận, trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh. 5. Tiêu chí 1.5: Lớp học Trường có không thật 45 (bốn mươi lăm) lớp. Sỹ số học viên trong lớp theo quy định. 6. Tiêu chí 1.6: Quản lý hành chính, tài chính và tài sản a) Ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng thông tin hiệu suất cao trong công tác thao tác thao tác quản trị và vận hành hành chính, tài chính và tài sản của nhà trường; b) Trong 05 năm liên tục tính đến thời hạn nhìn nhận, không hề vi phạm liên quan đến việc quản trị và vận hành hành chính, tài chính và tài sản theo kết luận của thanh tra, truy thuế truy thuế kiểm toán. 7. Tiêu chí 1.7: Quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên cấp dưới cấp dưới Có những giải pháp để phát huy kĩ năng của cán bộ quản trị và vận hành, giáo viên, nhân viên cấp dưới cấp dưới trong việc xây dựng, tăng trưởng và nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường. 8. Tiêu chí 1.8: Quản lý các hoạt động giáo dục Các giải pháp chỉ huy, kiểm tra, nhìn nhận của nhà trường riêng với những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt giáo dục, được cơ quan quản trị và vận hành nhìn nhận đạt kết quả cao. Quản lý hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi dạy thêm, học thêm trong nhà trường theo quy định (nếu có). 9. Tiêu chí 1.9: Thực hiện quy định dân chủ cơ sở Các giải pháp và cơ chế giám sát việc thực thi quy định dân chủ cơ sở đảm bảo minh bạch, minh bạch, hiệu suất cao. 10. Tiêu chí 1.10: Đảm bảo bảo mật thông tin thông tin bảo mật thông tin an ninh trật tự, bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín trường học a) Cán bộ quản trị và vận hành, giáo viên, nhân viên cấp dưới cấp dưới và học viên được phổ cập, hướng dẫn và thực thi phương án đảm bảo bảo mật thông tin thông tin bảo mật thông tin an ninh trật tự; vệ sinh bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín thực phẩm; bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín phòng, chống tai nạn không mong muốn không mong ước, thương tích; bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín phòng, chống cháy, nổ; bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín phòng, chống thảm họa, thiên tai; phòng, chống dịch bệnh; phòng, chống những tệ nạn xã hội và phòng, chống bạo lực trong nhà trường; b) Nhà trường thường xuyên kiểm tra, tích lũy, nhìn nhận, xử lý những thông tin, biểu lộ liên quan đến bạo lực học đường, bảo mật thông tin thông tin bảo mật thông tin an ninh trật tự và có giải pháp ngăn ngừa kịp thời, hiệu suất cao. Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản trị và vận hành, giáo viên, nhân viên cấp dưới cấp dưới và học viên 1. Tiêu chí 2.1: Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng a) Trong 05 năm liên tục tính đến thời hạn nhìn nhận, có tối thiểu 02 năm được nhìn nhận đạt chuẩn hiệu trưởng ở tại mức khá trở lên; b) Được tu dưỡng, tập huấn về lý luận chính trị theo quy định; được giáo viên, nhân viên cấp dưới cấp dưới trong trường tin tưởng. 2. Tiêu chí 2.2: Đối với giáo viên a) Trong 05 năm liên tục tính đến thời hạn nhìn nhận, tỷ suất giáo viên trên chuẩn trình độ đào tạo và giảng dạy và giảng dạy nên duy trì ổn định và tăng dần theo lộ trình thích hợp; b) Trong 05 năm liên tục tính đến thời hạn nhìn nhận, có 100% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở tại mức đạt trở lên, trong số đó có tối thiểu 60% đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở tại mức khá trở lên và có tối thiểu 50% ở tại mức khá trở lên riêng với trường thuộc vùng trở ngại vất vả; c) Có kĩ năng tổ chức triển khai triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt trải nghiệm, hướng nghiệp, khuynh hướng phân luồng cho học viên; hoàn toàn hoàn toàn có thể hướng dẫn nghiên cứu và phân tích và phân tích khoa học; trong 05 năm liên tục tính đến thời hạn nhìn nhận không hề giáo viên bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên. 3. Tiêu chí 2.3: Đối với nhân viên cấp dưới cấp dưới a) Số lượng và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai triển khai nhân viên cấp dưới cấp dưới đảm bảo theo quy định; b) Trong 05 năm liên tục tính đến thời hạn nhìn nhận, không hề nhân viên cấp dưới cấp dưới bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên. 4. Tiêu chí 2.4: Đối với học viên Học sinh vi phạm những hành vi không được làm được phát hiện kịp thời, được vận dụng những giải pháp giáo dục thích hợp và có chuyển biến tích cực. Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học 1. Tiêu chí 3.1: Khuôn viên, khu sân chơi, bãi tập.. Khu sân chơi, bãi tập phục vụ yêu cầu tổ chức triển khai triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt giáo dục. 2. Tiêu chí 3.2: Phòng học, phòng học bộ môn và khối phục vụ học tập a) Phòng học, phòng học bộ môn được xây dựng đạt tiêu chuẩn theo quy định, đảm bảo Đk thuận tiện cho học viên khuyết tật học hòa nhập; b) Khối phục vụ học tập, phục vụ yêu cầu những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt của nhà trường và theo quy định. 3. Tiêu chí 3.3: Khối hành chính – quản trị Khối hành chính – quản trị theo quy định; nhà nhà bếp, nhà ăn, nhà nghỉ (nếu có) phải đảm bảo Đk sức mạnh thể chất, bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín, vệ sinh cho giáo viên, nhân viên cấp dưới cấp dưới và học viên. 4. Tiêu chí 3.4: Khu vệ sinh, khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống cấp thoát nước a) Khu vệ sinh đảm bảo thuận tiện, được xây dựng phù phù thích phù thích hợp với cảnh sắc và theo quy định; b) Hệ thống cấp nước sạch, khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý chất thải phục vụ quy định của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạo và Bộ Y tế. 5. Tiêu chí 3.5: Thiết bị a) Hệ thống máy tính được link Internet phục vụ công tác thao tác thao tác quản trị và vận hành, hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi dạy học; b) Có đủ thiết bị dạy học theo quy định; c) Hằng năm, được tương hỗ update những thiết bị dạy học và thiết bị dạy học tự làm. 6. Tiêu chí 3.6: Thư viện Thư viện của nhà trường đạt Thư viện trường học đạt chuẩn trở lên. Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, mái ấm mái ấm gia đình và xã hội 1. Tiêu chí 4.1: Ban đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt cha mẹ học viên Phối hợp có hiệu suất cao với nhà trường trong việc tổ chức triển khai triển khai thực thi trách nhiệm năm học và những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt giáo dục; hướng dẫn, tuyên truyền, phổ cập pháp lý, chủ trương chủ trương về giáo dục riêng với cha mẹ học viên; lôi kéo học viên đến trường, vận động học viên đã bỏ học trở lại lớp. 2. Tiêu chí 4.2: Công tác tham mưu cấp ủy đảng, cơ quan ban ngành thường trực và phối phù thích phù thích hợp với các tổ chức, thành viên của nhà trường a) Tham mưu cấp ủy đảng, cơ quan ban ngành thường trực để tạo Đk cho nhà trường thực thi phương hướng, kế hoạch xây dựng và tăng trưởng; b) Phối phù thích phù thích hợp với các tổ chức, đoàn thể, thành viên để giáo dục truyền thống cuội nguồn cuội nguồn lịch sử, văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn, đạo đức lối sống, pháp lý, nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp và thẩm mỹ và làm đẹp và làm đẹp, thể dục thể thao và những nội dung giáo dục khác cho học viên; chăm sóc di tích lịch sử lịch sử lịch sử, cách mạng, khu khu công trình xây dựng xây dựng văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn; chăm sóc mái ấm mái ấm gia đình thương binh, liệt sĩ, mái ấm mái ấm gia đình có công với nước, Bà mẹ Việt Nam anh hùng ở địa phương. Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục 1. Tiêu chí 5.1: Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông a) Thực hiện đúng chương trình, kế hoạch giáo dục; lựa chọn nội dung, thời lượng, phương pháp, hình thức dạy học phù phù thích phù thích hợp với từng đối tượng người dùng người tiêu dùng và phục vụ yêu cầu, kĩ năng nhận thức của học viên; b) Phát hiện và tu dưỡng học viên có năng khiếu sở trường sở trường, phụ đạo học viên gặp trở ngại vất vả trong học tập, rèn luyện. 2. Tiêu chí 5.2: Tổ chức hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi giáo dục cho học viên có tình hình trở ngại vất vả, học viên có năng khiếu sở trường sở trường, học viên gặp trở ngại vất vả trong học tập và rèn luyện Học sinh có tình hình trở ngại vất vả, học viên có năng khiếu sở trường sở trường, học viên gặp trở ngại vất vả trong học tập và rèn luyện phục vụ được tiềm năng giáo dục theo kế hoạch giáo dục. 3. Tiêu chí 5.3: Thực hiện nội dung giáo dục địa phương theo quy định Nội dung giáo dục địa phương phù phù thích phù thích hợp với tiềm năng môn học và gắn lý luận với thực tiễn. 4. Tiêu chí 5.4: Các hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp a) Tổ chức được những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt trải nghiệm, hướng nghiệp với những hình thức phong phú thích hợp học viên và đạt kết quả thiết thực; b) Định kỳ thanh tra thanh tra rà soát, nhìn nhận kế hoạch tổ chức triển khai triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt trải nghiệm, hướng nghiệp. 5. Tiêu chí 5.5: Hình thành, tăng trưởng những kỹ năng sống và góp sức cho học viên a) Hướng dẫn học viên biết tự nhìn nhận kết quả học tập và rèn luyện; b) Khả năng vận dụng kiến thức và kỹ năng và kỹ năng vào thực tiễn của học viên từng bước hình thành và tăng trưởng. 6. Tiêu chí 5.6: Kết quả giáo dục a) Kết quả học lực, hạnh kiểm của học viên có chuyển biến tích cực trong 05 năm liên tục tính đến thời hạn nhìn nhận; b) Tỷ lệ học viên lên lớp và tốt nghiệp có chuyển biến tích cực trong 05 năm liên tục tính đến thời hạn nhìn nhận. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG TRUNG HỌC MỨC 3 Trường trung học đạt tới mức 3 khi đảm bảo Tiêu chuẩn nhìn nhận trường trung học mức 2 và những tiêu chuẩn sau: Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản trị và vận hành nhà trường 1. Tiêu chí 1.1: Phương hướng, kế hoạch xây dựng và tăng trưởng nhà trường Định kỳ thanh tra thanh tra rà soát, tương hỗ update, trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh phương hướng, kế hoạch xây dựng và tăng trưởng. Tổ chức xây dựng phương hướng, kế hoạch xây dựng và tăng trưởng có sự tham gia của những thành viên trong Hội đồng trường (Hội đồng quản trị riêng với trường tư thục), cán bộ quản trị và vận hành, giáo viên, nhân viên cấp dưới cấp dưới, học viên, cha mẹ học viên và hiệp hội. 2. Tiêu chí 1.3: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, những đoàn thể và tổ chức triển khai triển khai khác trong nhà trường a) Trong 05 năm liên tục tính đến thời hạn nhìn nhận, tổ chức triển khai triển khai Đảng Cộng sản Việt Nam có tối thiểu 02 năm hoàn thành xong xong tốt trách nhiệm, trong năm còn sót lại hoàn thành xong xong trách nhiệm trở lên; b) Các đoàn thể, tổ chức triển khai triển khai khác có góp thêm phần hiệu suất cao trong những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt nhà trường và hiệp hội. 3. Tiêu chí 1.4: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trình độ và tổ văn phòng a) Hoạt động của tổ trình độ, tổ văn phòng có góp thêm phần hiệu suất cao trong việc nâng cao chất lượng những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt trong nhà trường; b) Tổ trình độ thực thi hiệu suất cao những chuyên đề trình độ góp thêm phần nâng cao chất lượng giáo dục. 4. Tiêu chí 1.5: Lớp học Trường có không thật 45 (bốn mươi lăm) lớp. Mỗi lớp ở cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông có không thật 40 (bốn mươi) học viên, lớp tiểu học không thật 35 (ba mươi lăm) học viên (nếu có). Số học viên trong lớp của trường chuyên biệt theo quy định tại quy định tổ chức triển khai triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của trường chuyên biệt. 5. Tiêu chí 1.6: Quản lý hành chính, tài chính và tài sản Có kế hoạch thời hạn ngắn, trung hạn và dài hạn để tạo những nguồn tài chính hợp pháp phù phù thích phù thích hợp với Đk nhà trường, thực tiễn địa phương. Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản trị và vận hành, giáo viên, nhân viên cấp dưới cấp dưới và học viên 1. Tiêu chí 2.1: Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng Trong 05 năm liên tục tính đến thời hạn nhìn nhận, được nhìn nhận đạt chuẩn hiệu trưởng ở tại mức khá trở lên, trong số đó có tối thiểu 01 năm được nhìn nhận đạt chuẩn hiệu trưởng ở tại mức tốt. 2. Tiêu chí 2.2: Đối với giáo viên a) Trong 05 năm liên tục tính đến thời hạn nhìn nhận, có tối thiểu 80% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở tại mức khá trở lên, trong số đó có tối thiểu 30% đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở tại mức tốt; riêng với trường thuộc vùng trở ngại vất vả có tối thiểu 70% đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở tại mức khá trở lên, trong số đó có tối thiểu 20% đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở tại mức tốt; b) Trong 05 năm liên tục tính đến thời hạn nhìn nhận, giáo viên có báo cáo kết quả nghiên cứu và phân tích và phân tích khoa học. 3. Tiêu chí 2.3: Đối với nhân viên cấp dưới cấp dưới a) Có trình độ đào tạo và giảng dạy và giảng dạy phục vụ được vị trí việc làm; b) Hằng năm, được tham gia khá khá đầy đủ những khóa, lớp tập huấn, tu dưỡng trình độ, trách nhiệm theo vị trí việc làm. 4. Tiêu chí 2.4: Đối với học viên Học sinh có thành tích trong học tập, rèn luyện có ảnh hưởng tích cực đến những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt của lớp và nhà trường. Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học 1. Tiêu chí 3.1: Khuôn viên, khu sân chơi, bãi tập.. Các trường nội thành của thành phố của thành phố, nội thị có diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh tối thiểu 6m2/học viên; những trường khu vực nông thôn có diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh tối thiểu 10m2/học viên; riêng với trường trung học được xây dựng sau năm 2001 đảm bảo có diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh mặt phẳng theo quy định. Khu sân chơi, bãi tập có diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh tối thiểu bằng 25% tổng diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh sử dụng của trường. 2. Tiêu chí 3.2: Phòng học, phòng học bộ môn và khối phục vụ học tập Các phòng học, phòng học bộ môn có đủ những thiết bị dạy học theo quy định. Có phòng để tổ chức triển khai triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt giáo dục cho học viên tình hình đặc biệt quan trọng quan trọng (nếu có). 3. Tiêu chí 3.3: Khối hành chính – quản trị Khối hành chính – quản trị có khá khá đầy đủ những thiết bị được sắp xếp hợp lý, khoa học và tương hỗ hiệu suất cao những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt nhà trường. 4. Tiêu chí 3.5: Thiết bị Phòng thí nghiệm hoặc khu vực thực hành thực tiễn thực tiễn (nếu có) đủ thiết bị đảm bảo hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi thường xuyên và hiệu suất cao; thiết bị dạy học, thiết bị dạy học tự làm được khai thác, sử dụng hiệu suất cao phục vụ yêu cầu thay đổi nội dung phương pháp dạy học và nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. 5. Tiêu chí 3.6: Thư viện Thư viện của nhà trường đạt Thư viện trường học tiên tiến và phát triển và tăng trưởng trở lên. Hệ thống máy tính của thư viện được link Internet phục vụ nhu yếu nghiên cứu và phân tích và phân tích, hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi dạy học, những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt khác của cán bộ quản trị và vận hành, giáo viên, nhân viên cấp dưới cấp dưới và học viên. Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, mái ấm mái ấm gia đình và xã hội 1. Tiêu chí 4.1: Ban đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt cha mẹ học viên Phối hợp có hiệu suất cao với nhà trường, xã hội trong việc thực thi những trách nhiệm theo quy định của Điều lệ Ban đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt cha mẹ học viên. 2. Tiêu chí 4.2: Công tác tham mưu cấp ủy đảng, cơ quan ban ngành thường trực và phối phù thích phù thích hợp với các tổ chức, thành viên của nhà trường Tham mưu cấp ủy Đảng, cơ quan ban ngành thường trực và phối hợp có hiệu suất cao với các tổ chức, thành viên xây dựng nhà trường trở thành TT văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn, giáo dục của địa phương. Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục 1. Tiêu chí 5.1: Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông Hằng năm, thanh tra thanh tra rà soát, phân tích, nhìn nhận hiệu suất cao và tác động của những giải pháp, giải pháp tổ chức triển khai triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt giáo dục nhằm mục đích mục tiêu nâng cao chất lượng dạy học của giáo viên, học viên. 2. Tiêu chí 5.2: Tổ chức hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi giáo dục cho học viên có tình hình trở ngại vất vả, học viên có năng khiếu sở trường sở trường, học viên gặp trở ngại vất vả trong học tập và rèn luyện Nhà trường có học viên năng khiếu sở trường sở trường về những môn học, thể thao, nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp và thẩm mỹ và làm đẹp và làm đẹp được cấp có thẩm quyền ghi nhận. 3. Tiêu chí 5.5: Hình thành, tăng trưởng những kỹ năng sống và góp sức cho học viên Bước đầu, học viên hoàn toàn hoàn toàn có thể nghiên cứu và phân tích và phân tích khoa học, công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng theo người hướng dẫn, Chuyên Viên khoa học và người giám sát hướng dẫn. 4. Tiêu chí 5.6: Kết quả giáo dục a) Kết quả học lực, hạnh kiểm của học viên: – Tỷ lệ học viên xếp loại giỏi của trường thuộc vùng trở ngại vất vả: Đạt tối thiểu 05% riêng với trường trung học cơ sở (hoặc cấp trung học cơ sở), trường trung học phổ thông (hoặc cấp trung học phổ thông) và 20% riêng với trường chuyên; – Tỷ lệ học viên xếp loại giỏi của trường thuộc những vùng còn sót lại: Đạt tối thiểu 10% riêng với trường trung học cơ sở (hoặc cấp trung học cơ sở), trường trung học phổ thông (hoặc cấp trung học phổ thông) và 25% riêng với trường chuyên; – Tỷ lệ học viên xếp loại khá của trường thuộc vùng trở ngại vất vả: Đạt tối thiểu 30% riêng với trường trung học cơ sở (hoặc cấp trung học cơ sở), 20% riêng với trường trung học phổ thông (hoặc cấp trung học phổ thông) và 55% riêng với trường chuyên; – Tỷ lệ học viên xếp loại khá của trường thuộc những vùng còn sót lại: Đạt tối thiểu 35% riêng với trường trung học cơ sở (hoặc cấp trung học cơ sở), 25% riêng với trường trung học phổ thông (hoặc cấp trung học phổ thông) và 60% riêng với trường chuyên; – Tỷ lệ học viên xếp loại yếu, kém của trường thuộc vùng trở ngại vất vả: không thật 10% riêng với trường trung học cơ sở (hoặc cấp trung học cơ sở) và trường trung học phổ thông (hoặc cấp trung học phổ thông), trường chuyên không hề học viên yếu, kém; – Tỷ lệ học viên xếp loại yếu, kém của trường thuộc những vùng còn sót lại: không thật 05% riêng với trường trung học cơ sở (hoặc cấp trung học cơ sở) và trường trung học phổ thông (hoặc cấp trung học phổ thông), trường chuyên không hề học viên yếu, kém; – Đối với nhà trường có lớp tiểu học: Tỷ lệ học viên hoàn thành xong xong chương trình lớp học đạt 95%; tỷ suất trẻ con 11 tuổi hoàn thành xong xong chương trình tiểu học đạt tối thiểu 90%, riêng với trường thuộc xã có Đk kinh tế tài chính tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng quan trọng trở ngại vất vả đạt tối thiểu 80%; những trẻ con 11 tuổi còn sót lại đều đang học những lớp tiểu học; – Tỷ lệ học viên xếp loại hạnh kiểm khá, tốt đạt tối thiểu 90% riêng với trường trung học cơ sở (hoặc cấp trung học cơ sở), trường trung học phổ thông (hoặc cấp trung học phổ thông) và 98% riêng với trường chuyên. b) Tỷ lệ học viên bỏ học và lưu ban: – Vùng trở ngại vất vả: Không quá 03% học viên bỏ học, không thật 05% học viên lưu ban; trường chuyên không hề học viên lưu ban và học viên bỏ học; – Các vùng còn sót lại: Không quá 01% học viên bỏ học, không thật 02% học viên lưu ban; trường chuyên không hề học viên lưu ban và học viên bỏ học. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG TRUNG HỌC MỨC 4 Trường trung học đạt tới mức 4 khi đảm bảo Tiêu chuẩn nhìn nhận trường trung học mức 3 và những quy định sau: + Kế hoạch giáo dục của nhà trường có những nội dung được tìm hiểu thêm chương trình giáo dục tiên tiến và phát triển và tăng trưởng của những nước trong khu vực và toàn toàn thế giới theo quy định, thích hợp và góp thêm phần nâng cao chất lượng giáo dục. + Đảm bảo 100% cho học viên có tình hình trở ngại vất vả, học viên có năng khiếu sở trường sở trường hoàn thành xong xong tiềm năng giáo dục dành riêng cho từng thành viên với việc tham gia của nhà trường, những tổ chức triển khai triển khai, thành viên liên quan. + Nhà trường tại địa phận vùng trở ngại vất vả có học viên tham gia nghiên cứu và phân tích và phân tích khoa học, công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng và vận dụng kiến thức và kỹ năng và kỹ năng của những môn học vào xử lý và xử lý những yếu tố thực tiễn. Nhà trường những vùng còn sót lại sở hữu học viên tham gia nghiên cứu và phân tích và phân tích khoa học, công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng và vận dụng kiến thức và kỹ năng và kỹ năng của những môn học vào xử lý và xử lý những yếu tố thực tiễn được cấp thẩm quyền ghi nhận. + Thư viện có khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống hạ tầng công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng thông tin tân tiến phù phù thích phù thích hợp với tiêu chuẩn trong khu vực và quốc tế. Thư viện có link Internet băng thông rộng, có mạng không dây, phục vụ yêu cầu những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt của nhà trường; có nguồn tài liệu truyền thống cuội nguồn cuội nguồn và tài liệu số phong phú phục vụ yêu cầu những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt nhà trường. + Trong 05 năm liên tục tính đến thời hạn nhìn nhận, nhà trường hoàn thành xong xong toàn bộ những tiềm năng theo phương hướng, kế hoạch tăng trưởng nhà trường. + Trong 05 năm liên tục tính đến thời hạn nhìn nhận, nhà trường có tối thiểu 02 năm có kết quả giáo dục, những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt khác của nhà trường vượt trội so với những trường có Đk kinh tế tài chính tài chính – xã hội tương tự, được những cấp thẩm quyền và công đồng ghi nhậnQuay về

Reply

3

0

Chia sẻ

Share Link Download Tiêu luận về kiểm định chất lượng giáo dục miễn phí

Bạn vừa Read nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Tiêu luận về kiểm định chất lượng giáo dục tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Down Tiêu luận về kiểm định chất lượng giáo dục miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Tiêu luận về kiểm định chất lượng giáo dục

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Tiêu luận về kiểm định chất lượng giáo dục vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#Tiêu #luận #về #kiểm #định #chất #lượng #giáo #dục

4301

Review Tiêu luận về kiểm định chất lượng giáo dục Mới nhất ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Tiêu luận về kiểm định chất lượng giáo dục Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Tiêu luận về kiểm định chất lượng giáo dục Mới nhất miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Tiêu luận về kiểm định chất lượng giáo dục Mới nhất Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Tiêu luận về kiểm định chất lượng giáo dục Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tiêu luận về kiểm định chất lượng giáo dục Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tiêu #luận #về #kiểm #định #chất #lượng #giáo #dục #Mới #nhất