Mẹo Hướng dẫn There is a garden over there nghĩa là gì Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa There is a garden over there nghĩa là gì được Cập Nhật vào lúc : 2022-12-29 23:01:30 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Tiếng Anh Unit 12 lớp 3: This is my house

Đề ôn tập tiếng Anh lớp 3 chương trình mới Unit 12 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề trắc nghiệm tiếng Anh 3 theo từng Unit năm 2022 – 2022 do VnDoc sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lớp 3 được sửa đổi và biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh lớp 3 mới giúp những em học viên nhắc lại kiến thức và kỹ năng trọng tâm Unit 12 lớp 3 This is my house hiệu suất cao.

I. Read and match. (Đọc và nối)

1. This is myA. is large.2. There’s a gardenB. garage?3. The living roomC. over there.4. Is there aD. house.

II. Match the sentences. (Nối những câu.)

5. Is there a pond in front of the house?A. Yes, it is my house.6. Is that your house?B. No, it isn’t. It’s old.7. That is my room.C. Yes, there is.8. Is the house new?D. Wow! It’s beautiful!

III. Put the words in order. (Sắp xếp những từ thành câu hoàn hảo nhất.)

9. over/ there/ garden/ a/ is/ there.

=> _______________________________________.

10. nice/ house/ is/ the/ very.

=> _______________________________________.

11. there/ is/ garage/ a/ near/ house/ the?

=> _______________________________________?

12. house/ is/ colour/ your/ what?

=> _______________________________________?

IV. Read and complete. (Đọc và hoàn thành xong)

behind / house / theres / very / big

Tom: This is my (13) ___________ .

Mai: Wow! It’s (14) ___________ ! Is there a garage?

Tom: No, there isn’t. But (15) ___________ a garden. Come and see it.

Mai: It’s (16) ___________ beautiful!

Tom: There’s a pond (17) ___________ the house.

Mai: Well, I like ponds. Let’s go and see it.

V. Read and choose True (T) or False (F). (Đọc và chọn Đúng (T) hoặc Sai (F) )

Hi! My name is Nam. This is my house. It is big. There is a garden in front of the house. There are trees in the garden. There is not a garage. The living room is large, but the kitchen is small.

18. Nam’s house is big. ___________

19. The garden is in front of the house. ___________

20. There are trees in the garden. ___________

21. There is a garage near the house. ___________

22. The living room is small. ___________

VI. Read and write.

beautiful; house; front; there’s; No; there

A: This is my (23)___________.

B: Wow! It’s (24)______! Is there a garden?

A: No, there isn’t. But (25)_____ a yard. Come and see it.

B: It’s very big. Is (26)_____ a tree?

A: (27)______, there isn’t. But there is a gate in (28)_____ of the yard.

B: Well, let’s go and see it.

VII. Put the words in order.

29. big/ The/ is/ house/ ./

_____________________________

30. pond/ Is/ a/ that/ ?/

_____________________________

31. This/ kitchen/ the/ is/ ./

_____________________________

32. living/ That/ the/ room/ is/ ./

_____________________________

ĐÁP ÁN

I. Read and match. (Đọc và nối)

1 – D; 2 – C; 3 – A; 4 – B

II. Match the sentences. (Nối những câu.)

5 – C; 6 – A; 7 – D; 8 – B

III. Put the words in order. (Sắp xếp những từ thành câu hoàn hảo nhất.)

9 – There is a garden over there.

10 – The house is very nice.

11 – Is there a garage near the house?

12 – What colour is your house?

IV. Read and complete. (Đọc và hoàn thành xong)

13 – house; 14 – big; 15 – theres; 16 – very; 17 – behind

V. Read and choose True (T) or False (F). (Đọc và chọn Đúng (T) hoặc Sai (F) )

18 – T; 19 – T; 20 – T; 21 – F; 22 – F;

VI. Read and write.

A: This is my (23)____house_______.

B: Wow! It’s (24)___beautiful___! Is there a garden?

A: No, there isn’t. But (25)___there’s__ a yard. Come and see it.

B: It’s very big. Is (26)__there___ a tree?

A: (27)__No____, there isn’t. But there is a gate in (28) ___front__ of the yard.

B: Well, let’s go and see it.

VII. Put the words in order.

29 – The house is big.

30 – Is that a pond?

31 – This is the kitchen.

32 – That is the living room.

Trên đấy là Đề kiểm tra Unit 12 tiếng Anh lớp 3 kèm đáp án. Mời bạn đọc tìm hiểu thêm thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác ví như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 những môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 những môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 trực tuyến,… được update liên tục trên VnDoc.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học – nơi phục vụ thật nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành riêng cho học viên tiểu học (7 – 11 tuổi).

://.youtube/watch?v=VqxvKPKK560

Reply
3
0
Chia sẻ

4170

Review There is a garden over there nghĩa là gì ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip There is a garden over there nghĩa là gì tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down There is a garden over there nghĩa là gì miễn phí

Heros đang tìm một số trong những ShareLink Download There is a garden over there nghĩa là gì Free.

Thảo Luận vướng mắc về There is a garden over there nghĩa là gì

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết There is a garden over there nghĩa là gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#garden #nghĩa #là #gì