Kinh Nghiệm về Theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 Nhà việt nam có độc lập lãnh thổ gì ở vùng đặc Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 Nhà việt nam có độc lập lãnh thổ gì ở vùng đặc được Cập Nhật vào lúc : 2022-03-25 22:01:22 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Một số quy định pháp lý về biển 

1.Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982 (Công ước Luật biển 1982)
Công ước Luật biển 1982 quy định vương quốc ven bờ biển có năm vùng biển với phạm vi, chính sách pháp lý rất khác nhau

 1.1.Vùng nước nội thủy
Vùng nước nội thủy là vùng nước nằm phía bên trong của đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải, tại đó vương quốc ven bờ biển thực thi độc lập lãnh thổ hoàn toàn, tuyệt đối và khá đầy đủ như trên lãnh thổ đất liền. Chủ quyền ở đây được hiểu là quyền đặc trưng của một vương quốc độc lập, quyền tối cao của vương quốc thực thi trong phạm vi vùng biển thuộc vương quốc đó.
1.2.Lãnh hải
Theo Công ước Luật biển năm 1982, lãnh hải là vùng biển có chiều rộng không thật 12 hải lý ở bên phía ngoài đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải. Ranh giới ngoài của lãnh hải là biên giới vương quốc trên biển khơi. Quốc gia ven bờ biển thực thi độc lập lãnh thổ hoàn toàn và khá đầy đủ riêng với lãnh hải.

Tuy nhiên, độc lập lãnh thổ dành riêng cho vương quốc ven bờ biển trên lãnh hải không phải là tuyệt đối như trên những vùng nước nội thủy, chính bới tàu thuyền những nước khác được trải qua không khiến hại trong lãnh hải nhưng những vương quốc ven bờ biển có quyền ấn định những tuyến phố, quy định việc phân loại những luồng giao thông vận tải lối đi bộ dành riêng cho tàu quốc tế trải qua lãnh hải nhằm mục đích đảm bảo độc lập lãnh thổ, bảo mật thông tin an ninh vương quốc và quyền lợi của tớ.

1.3.Vùng tiếp giáp lãnh hải
Vùng tiếp giáp lãnh hải là vùng biển nằm ngoài lãnh hải và tiếp liền với lãnh hải. Phạm vi của vùng tiếp giáp không vượt quá 24 hải lý tính từ đường cơ sở. Công ước Luật biển năm 1982 quy định vương quốc ven bờ biển có quyền tiến hành những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt trấn áp thiết yếu tại vùng tiếp giáp nhằm mục đích:
-Ngăn ngừa những vi phạm riêng với những luật và quy định về hải quan, thuế khóa, y tế hay nhập cư trên lãnh thổ hay trong lãnh hải của tớ;
-Trừng trị những vi phạm riêng với những luật và quy định nói trên xẩy ra trên lãnh thổ hoặc trong lãnh hải của tớ.
1.4.Vùng độc quyền kinh tế tài chính là vùng biển nằm ở vị trí phía ngoài lãnh hải và tiếp liền với lãnh hải, có chiều rộng không vượt quá 200 hải lý tính từ đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải. Vùng độc quyền kinh tế tài chính là chế định pháp lý mới, lần thứ nhất được ghi nhận trong Công ước Luật biển 1982.
Trong vùng độc quyền kinh tế tài chính, vương quốc ven bờ biển có:
a.Các quyền thuộc độc lập lãnh thổ về việc thăm dò và khai thác, bảo tồn và quản trị và vận hành những tài nguyên vạn vật thiên nhiên, sinh vật hoặc không sinh vật, của vùng nước phía trên đáy biển, của đáy biển và lòng đất dưới đáy biển, cũng như về những hoạt động và sinh hoạt giải trí khác thăm dò và khai thác vùng này vì mục tiêu kinh tế tài chính, như việc sản xuất nguồn tích điện từ nước, hải lưu và gió.
b.Quyền tài phán về việc:
-Lắp đặt và sử dụng những hòn đảo tự tạo, những thiết bị và khu công trình xây dựng;
-Bảo vệ và gìn giữ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên biển.
c.Các quyền và trách nhiệm và trách nhiệm khác do Công ước quy định
Tuy vậy, trong vùng độc quyền kinh tế tài chính, toàn bộ những vương quốc, dù có biển hay là không còn biển, đều được hưởng những quyền tự do hàng hải và hàng không, quyền tự do đặt cáp và ống dẫn ngầm cũng như quyền tự do sử dụng biển vào những mục tiêu hợp pháp khác và gắn sát với việc thực thi những quyền tự do nói trên và phù phù thích hợp với những quy định của Công ước.
Quốc gia ven bờ biển có trách nhiệm và trách nhiệm thi hành những giải pháp thích hợp để bảo tồn, quản trị và vận hành và duy trì những nguồn lợi sinh vật trong vùng độc quyền kinh tế tài chính để tránh không biến thành ảnh hưởng do khai thác quá mức cần thiết.
1.5.Thềm lục địa

Thềm lục địa là vùng đáy biển và lòng đất dưới đáy biển nằm bên cạnh phía ngoài lãnh hải của vương quốc ven bờ biển, trên phần kéo dãn tự nhiên của lãnh thổ đất liền của vương quốc này cho tới bờ ngoài của rìa lục địa, hoặc đến cách đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải 200 hải lý, khi bờ ngoài của rìa lục địa của vương quốc này ở khoảng chừng cách gần hơn 200 hải lý. Trong trường hợp bờ ngoài của rìa lục địa của vương quốc ven bờ biển kéo dãn tự nhiên vượt quá 200 hải lý tính từ đường cơ sở, vương quốc ven bờ biển hoàn toàn có thể mở rộng ranh giới ngoài của thềm lục địa của tớ tới một khoảng chừng cách không vượt quá 350 hải lý tính từ đường cơ sở hoặc cách đường đẳng sâu 2.500m một khoảng chừng cách không vượt quá 100 hải lý.

Thanh Nhàn “Trích nguồn từ Tài liệu khuynh hướng công tác thao tác tuyên truyền về biển hòn đảo”.

Thứ Sáu, 09/05/2014, 10:22 [GMT+7]

Công ước về Luật biển đã được 117 vương quốc và thực thể, trong số đó có Việt Nam thông qua và ký kết vào trong ngày 10/12/1982. Với 17 phần, 320 lao lý và 9 phụ lục với 100 lao lý, 4 nghị quyết kèm theo, Công ước về Luật biển 1982 (Luật biển quốc tế năm 1982) thực sự là một bản hiến pháp về biển của hiệp hội quốc tế, tổng hợp toàn vẹn và tổng thể, bao quát được toàn bộ những yếu tố quan trọng nhất về chính sách pháp lý của biển cả và đại dương toàn thế giới; quy định được những quyền lợi và và trách nhiệm và trách nhiệm về nhiều mặt của mọi loại vương quốc (có biển cũng như không còn biển) riêng với những vùng biển thuộc quyền tài phán vương quốc cũng như riêng với những vùng biển thuộc phạm vi quốc tế. Theo Luật biển quốc tế 1982, biển và đại dương được phân loại thành hai khu vực : khu vực những vùng biển nằm tiếp giáp với lãnh thổ vương quốc ven bờ biển thuộc độc lập lãnh thổ, quyền độc lập lãnh thổ và quyền tài phán của vương quốc ven bờ biển; khu vực biển cả, đáy và lòng đất dưới đáy biển không thuộc độc lập lãnh thổ của nước nào, những nước được hưởng quyền tự do biển cả trong khu vực này.

Một là, về những vùng biển tiếp giáp lãnh thổ vương quốc ven bờ biển gồm :
 

– Vùng nước nội thuỷ, là vùng nước nằm phía bên trong của đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải, tại đó vương quốc ven bờ biển thực thi độc lập lãnh thổ hoàn toàn, tuyệt đối và khá đầy đủ như trên lãnh thổ đất liền, gồm có : những vùng nước cảng biển; những vũng tầu, cửa sông, những vịnh, những vùng nước nằm trong tâm lãnh thổ đất liền và đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải. Luật biển quốc tế 1982 quy định về quyền tự do thông thương của tầu thuyền thương mại; thẩm quyền tài phán dân sự; thẩm quyền tài phán hình sự của vương quốc ven bờ biển.
 

– Lãnh hải, chiều rộng không thật 12 hải lý Tính từ lúc đường cơ sở vạch ra theo như đúng Công ước. Ranh giới phía ngoài của lãnh hải là đường chạy tuy nhiên tuy nhiên với đường cơ sở và cách đều đường cơ sở một khoảng chừng cách tối đa là 12 hải lý và sẽ là đường biên giới giới vương quốc trên biển khơi. Như vậy, lãnh hải là vùng biển nằm trong tâm vùng nước nội thuỷ và những vùng biển thuộc quyền độc lập lãnh thổ và quyền tài phán vương quốc. Về bản chất pháp lý, thuật ngữ lãnh hải là yếu tố phối hợp giữa hai từ lãnh thổ và biển. Lãnh hải là một vùng biển đệm giữa một bên là lãnh thổ do vương quốc ven bờ biển thực thi độc lập lãnh thổ hoàn toàn, khá đầy đủ và bên kia là những vùng biển mà tại đó những quyền độc lập lãnh thổ và quyền tài phán của vương quốc ven bờ biển được hạn chế bởi những nguyên tắc tự do trên biển khơi và nguyên tắc di sản chung của quả đât. Luật biển quốc tế coi lãnh hải như một “lãnh thổ chìm”, một bộ phận hữu cơ của lãnh thổ vương quốc, trên đó vương quốc ven bờ biển thực thi thẩm quyền riêng không liên quan gì đến nhau về phòng thủ vương quốc, về công an, thuế quan, đánh cá, khai thác tài nguyên vạn vật thiên nhiên, đấu tranh chống ô nhiễm, như vương quốc đó tiến hành trên lãnh thổ của tớ. Chủ quyền giành cho vương quốc ven bờ biển trên lãnh hải không phải là tuyệt đối như trên những vùng nước nội thủy, do sự thừa nhận quyền trải qua không khiến hại của tầu thuyền quốc tế trong lãnh hải.  Về đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải gồm có đường cơ sở thông thường và đường cơ sở thẳng. Cách tính đường cơ sở thông thường là ngấn nước triều thấp nhất dọc theo bờ biển, như được thể hiện trên những hải đồ tỷ suất lớn đã được những vương quốc ven bờ biển chính thức công nhận. Cách tính đường cơ sở thẳng có ba cách. Đó là : ở những nơi bờ biển khúc khuỷu, bị khoét sâu và lồi lõm; ở những nơi có một chuỗi hòn đảo chạy qua; ở những nơi có những Đk vạn vật thiên nhiên đặc biệt quan trọng gây ra sự tạm bợ của bờ biển như sự hiện hữu của những châu thổ. Tuy nhiên, đường cơ sở thẳng vạch ra này phải đi theo Xu thế chung của bờ biển và không được cách xa bờ. Tầu thuyền của những nước có quyền trải qua không khiến hại trong phạm vi lãnh hải của những vương quốc ven bờ biển; những vương quốc ven bờ biển hoàn toàn có thể quy định rõ ràng chính sách pháp lý để kiểm soát và điều chỉnh hoạt động và sinh hoạt giải trí của tầu thuyền quốc tế khi trải qua lãnh hải nhằm mục đích đảm bảo độc lập lãnh thổ, bảo mật thông tin an ninh vương quốc và quyền lợi của tớ. Nếu một tầu chiến không tôn trọng những luật và quy định của vương quốc ven bờ biển có liên quan đến việc trải qua trong lãnh hải, thì vương quốc ven bờ biển hoàn toàn có thể yêu cầu chiếc tầu đó rời khỏi lãnh hải ngay lập tức. Tầu ngầm thực thi quyền trải qua không khiến hại phải đi ở trạng thái nổi và phải treo cờ quốc tịch. Nghĩa của việc trải qua là trải qua lãnh hải mà không vào nội thủy, trải qua lãnh hải để vào nội thủy hoặc rời nội thủy ra biển. Việc trải qua phải là liên tục và nhanh gọn. Tuy nhiên, việc trải qua gồm có cả việc tạm ngưng và thả neo, nhưng chỉ trong trường hợp gặp những sự cố thông thường về hàng hải hoặc vì một trường hợp bất khả kháng hay mắc nạn hoặc vì mục tiêu tương hỗ người, tầu thuyền hay phương tiện đi lại bay đang lâm nguy hoặc mắc nạn. Nghĩa của việc trải qua không khiến hại là nhiều chủng loại tầu thuyền quốc tế được quyền trải qua lãnh hải của vương quốc ven bờ biển là việc trải qua không khiến hại, xâm phạm tới độc lập lãnh thổ, bảo mật thông tin an ninh, quyền lợi của vương quốc ven bờ biển. Tầu thuyền quốc tế khi trải qua lãnh hải không được tiến hành một hoặc bất kỳ hoạt động và sinh hoạt giải trí nào sau này : đe doạ hoặc dùng vũ lực chống lại độc lập lãnh thổ, toàn vẹn lãnh thổ hoặc độc lập chính trị của vương quốc ven bờ biển hay dùng mọi cách khác trái với những nguyên tắc của luật pháp quốc tế đã được nêu trong Hiến chương Liên hợp quốc; rèn luyện hoặc diễn tập với bất kỳ kiểu loại vũ khí nào; tích lũy tình báo gây thiệt hại cho quốc phòng hay bảo mật thông tin an ninh của vương quốc ven bờ biển; tuyên truyền nhằm mục đích làm hại đến quốc phòng hay bảo mật thông tin an ninh của vương quốc ven bờ biển; phóng đi, tiếp nhận hay xếp lên tầu những phương tiện đi lại bay; phóng đi, tiếp nhận hay xếp lên tầu những phương tiện đi lại quân sự chiến lược; xếp hoặc dỡ hàng hoá, tiền bạc hay đưa người lên xuống tầu trái với những luật và quy định về hải quan, thuế khoá, y tế hoặc nhập cư của vương quốc ven bờ biển; gây ô nhiễm cố ý và nghiêm trọng, vi phạm Công ước; đánh bắt cá món ăn thủy hải sản; nghiên cứu và phân tích hay đo đạc; làm rối loạn hoạt động và sinh hoạt giải trí của mọi khối mạng lưới hệ thống giao thông vận tải lối đi bộ liên lạc hoặc mọi trang thiết bị hay khu công trình xây dựng khác của vương quốc ven bờ biển; mọi hoạt động và sinh hoạt giải trí khác không trực tiếp quan hệ đến việc trải qua. Ngoài ra, vương quốc ven bờ biển có quyền ấn định những tuyến phố quy định việc phân loại những luồng giao thông vận tải lối đi bộ dành riêng cho tầu thuyền quốc tế trải qua lãnh hải của tớ. Tầu thuyền quốc tế phải tuân thủ luật pháp của vương quốc ven bờ biển về bảo vệ an toàn và uy tín hàng hải, điều phối giao thông vận tải lối đi bộ đường thủy; bảo vệ những thiết bị khu công trình xây dựng, dây cáp ống dẫn ở biển; bảo tồn tài nguyên sinh vật biển, giữ gìn môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên biển; hải quan, thuế khoá, y tế, nhập cư.

– Vùng tiếp giáp lãnh hải, là vùng biển nằm ngoài lãnh hải và tiếp liền với lãnh hải, tại đó vương quốc ven bờ biển thực thi những thẩm quyền có tính riêng không liên quan gì đến nhau và hạn chế riêng với những tầu thuyền quốc tế. Phạm vi của vùng tiếp giáp không vượt quá 24 hải lý tính từ đường cơ sở. Vùng tiếp giáp lãnh hải nằm trong vùng độc quyền kinh tế tài chính, có quy định của một vùng đặc biệt quan trọng, không phải là một vùng biển thuộc độc lập lãnh thổ vương quốc và cũng không phải là vùng biển có quy định tự do biển cả.  Mọi sự trục vớt những hiện vật có tính lịch sử và khảo cổ từ đáy biển thuộc vùng tiếp giáp lãnh hải mà không được phép của vương quốc ven bờ biển, đều sẽ là vi phạm xẩy ra trên lãnh thổ hoặc trong lãnh hải của vương quốc đó.
 

– Vịnh, có ba loại. Một là, vịnh do bờ biển của một vương quốc bao bọc, đó là một vùng lõm sâu rõ rệt vào đất liền mà chiều sâu của vùng lõm đó so sánh với chiều rộng ở ngoài cửa của nó đến mức là nước của vùng lõm này được bờ biển xung quanh và vùng đó lõm sâu hơn là một sự uốn cong của bờ biển; đồng thời vùng lõm đó phải thoả thoả mãn hai Đk : (1). Diện tích của vịnh tối thiểu cũng bằng diện tích s quy hoạnh một nửa hình tròn trụ có đường kính là đường thẳng kẻ ngang qua cửa vào của vùng lõm. Diện tích của một vùng lõm được xem giữa ngấn nước triều thấp nhất dọc theo bờ biển của vùng lõm và đường thẳng tiếp nối đuôi nhau những ngấn nước triều thấp nhất ở những điểm của cửa vào tự nhiên. Nếu do có những hòn đảo mà một vùng lõm có nhiều cửa vào thì nửa hình tròn trụ nói trên có đường kính bằng tổng số chiều dài những đoạn thẳng cắt ngang những cửa vào đó. (2). Đường khép cửa vào tự nhiên của cửa vịnh không vượt quá 24 hải lý. Trong trường hợp ngược lại, thì nên phải vạch những đoạn cơ sở thẳng dài 24 hải lý ở phía trong cửa vịnh sao cho phía trong của nó có một diện tích s quy hoạnh tối đa. Hai là, vịnh do bờ biển của nhiều vương quốc bao bọc. Vì thế, những vương quốc hoàn toàn có thể bằng con phố thoả thuận hoặc do toà án, công nhận chính sách đồng sở hữu vịnh và hoàn toàn có thể quy định lãnh hải của tớ trong vịnh. Ba là, vịnh lịch sử được vị trí căn cứ vào tập quán và những phán quyết của toà án và trọng tài quốc tế khi thoả mãn ba Đk : thực thi độc lập lãnh thổ một cách thực sự của vương quốc ven bờ biển; thực thi việc sử dụng vùng biển này một cách liên tục, hoà bình và lâu dài; có sự đồng ý công khai minh bạch hoặc sự im re không phản đối của những vương quốc khác, nhất là những vương quốc láng giềng và có quyền lợi tại vùng biển này.
 

– Vùng độc quyền kinh tế tài chính, là vùng biển nằm ở vị trí phía ngoài lãnh hải và tiếp liền với lãnh hải, đặt dưới một chính sách pháp lý riêng, Từ đó những quyền độc lập lãnh thổ và quyền tài phán của vương quốc ven bờ biển cũng như những quyền và những quyền tụ do của những vương quốc khác đều do những quy định thích hợp của Công ước kiểm soát và điều chỉnh. Vùng độc quyền kinh tế tài chính có chiều rộng không vượt quá 200 hải lý tính từ đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải. Vùng độc quyền kinh tế tài chính không phải là lãnh hải vì nó nằm ngoài lãnh hải, cũng không phải là một phần của biển cả. Vùng độc quyền kinh tế tài chính là một vùng đặc biệt quan trọng , trong số đó vương quốc ven bờ biển thực thi thẩm quyền riêng không liên quan gì đến nhau của tớ nhằm mục đích mục tiêu kinh tế tài chính, được quy định bởi Công ước, mà không chia sẻ với những vương quốc khác. Tuy nhiên, so với thềm lục địa, vùng độc quyền kinh tế tài chính không tồn tại mặc nhiên, do đó vương quốc ven bờ biển phải yêu sách vùng này bằng một tuyên bố đơn phương. Trong vùng độc quyền kinh tế tài chính, vương quốc ven bờ biển có những quyền thuộc độc lập lãnh thổ về việc thăm dò và khai thác, bảo tồn và quản trị và vận hành những tài nguyên vạn vật thiên nhiên, sinh vật hoặc không sinh vật, của vùng nước phía trên đáy biển, của đáy biển và lòng đất dưới đáy biển, cũng như về những hoạt động và sinh hoạt giải trí khác nhằm mục đích thăm dò và khai thác vùng này vì mục tiêu kinh tế tài chính. Cụ thể như việc sản xuất nguồn tích điện từ nước, hải lưu và gió; quyền tài phán theo như đúng những quy định thích hợp của Công ước về việc lắp đặt và sử dụng những hòn đảo tự tạo, những thiết bị và khu công trình xây dựng; nghiên cứu và phân tích khoa học về biển; bảo vệ và gìn giữ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên biển. Trong vùng độc quyền kinh tế tài chính, toàn bộ những vương quốc, dù có biển hay là không còn biển, đều được hưởng những quyền tự do hàng hải và hàng không, quyền tự do đặt dây cáp và ống dẫn ngầm, cũng như quyền tự do sử dụng biển vào những mục tiêu khác hợp pháp về mặt quốc tế và gắn sát với việc thực thi những quyền tự do này và phù phù thích hợp với những quy định khác của Công ước, nhất là trong khuôn khổ việc khai thác những tầu thuyền, phương tiện đi lại bay và dây cáp, ống dẫn ngầm. Đối với những tài nguyên không sinh vật, vương quốc ven bờ biển tự khai thác hoặc được cho phép vương quốc khác khai thác cho mình, đặt dưới quyền trấn áp của tớ. Đối với những tài nguyên sinh vật, vương quốc ven bờ biển tự định ra tổng khối lượng hoàn toàn có thể đánh bắt cá được, tự nhìn nhận kĩ năng thực tiễn của tớ trong việc khai thác những tài nguyên sinh vật biển và ấn định số dư của khối lượng được cho phép đánh bắt cá. Nếu số dư này tồn tại, vương quốc ven bờ biển được cho phép những vương quốc khác, thông qua những điều ước hoặc những thoả thuận liên quan, khai thác số dư của khối lượng được cho phép đánh bắt cá này, có ưu tiên cho những vương quốc không còn biển hoặc những vương quốc bất lợi về mặt địa lý. Ngoài ra, vương quốc ven bờ biển có trách nhiệm và trách nhiệm thi hành những giải pháp thích hợp về bảo tồn và quản trị và vận hành, nhằm mục đích làm cho việc duy trì những nguồn lợi sinh vật trong vùng độc quyền kinh tế tài chính của tớ khỏi bị ảnh hưởng do khai thác quá mức cần thiết. Các vương quốc ven bờ biển có và những vương quốc khác quyền và trách nhiệm và trách nhiệm trong việc bảo tồn những loài sinh vật biển rõ ràng, như : những loài cá di cư xa; những loài có vú ở biển; những đàn cá vào sông sinh sản; những loài cá ra biển sinh sản; những loài định cư…
 

– Thềm lục địa, là vùng đáy biển và lòng đất dưới đáy biển nằm bên cạnh phía ngoài lãnh hải của vương quốc ven bờ biển, trên phần kéo dãn tự nhiên của lãnh thổ đất liền của vương quốc này cho tới bờ ngoài của rìa lục địa, hoặc đến cách đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải 200 hải lý, khi bờ ngoài của rìa lục địa của vương quốc này ở khoảng chừng cách gần hơn. Trong trường hợp khi bờ ngoài của rìa lục địa của một vương quốc ven bờ biển kéo dãn tự nhiên vượt quá khoảng chừng cách 200 hải lý tính từ đường cơ sở, vương quốc ven bờ biển này hoàn toàn có thể xác lập ranh giới ngoài của thềm lục địa của tớ tới một khoảng chừng cách không vượt quá 350 hải lý tính tù đường cơ sở hoặc cách đường đẳng sâu 2.500 m một khoảng chừng cách không vượt quá 100 hải lý. Quốc gia ven bờ biển thực thi những quyền thuộc độc lập lãnh thổ riêng với thềm lục địa về mặt thăm dò và khai thác tài nguyên vạn vật thiên nhiên của tớ. Những quyền độc lập lãnh thổ của vương quốc ven bờ biển riêng với thềm lục địa của tớ là những độc quyền, nghĩa là nếu vương quốc ven bờ biển này sẽ không còn thăm dò thềm lục địa hay là không khai thác tài nguyên vạn vật thiên nhiên của thềm lục địa (gồm có những tài nguyên không sinh vật và những tài nguyên sinh vật thuộc loài định cư), thì không còn ai có quyền tiến hành những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt như vậy, nếu không còn sự thoả thuận rõ ràng của những vương quốc đó. Các quyền của vương quốc ven bờ biển riêng với thềm lục địa không tùy từng sự chiếm hữu thật sự hay danh nghĩa, cũng như vào bất kể tuyên bố rõ ràng nào. Các quyền này tồn tại một cách mặc nhiên. Tất cả những vương quốc đều phải có quyền lắp đặt những dây cáp và ống dẫn ngầm ở thềm lục địa. Quốc gia đặt cáp hoặc ống dẫn ngầm phải thoả thuận với vương quốc ven bờ biển về tuyến phố đi của ống dẫn hoặc cáp. Khi vương quốc ven bờ biển tiến hành khai thác thềm lục địa ngoài 200 hải lý Tính từ lúc đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải thì phải có một khoản góp phần theo quy định của Công ước. Các quyền của vương quốc ven bờ biển riêng với thềm lục địa không đụng chạm đến chính sách pháp lý của vùng nước ở phía trên hay của vùng trời trên vùng nước này. Việc vương quốc ven bờ biển thực thi những quyền của tớ riêng với thềm lục địa không được gây thiệt hại đến hàng hải hay những quyền và những tự do khác của những vương quốc khác đã được Luật biển quốc tế năm 1982 thừa nhận, cũng không được cản trở việc thực thi những quyền này một cách không thể biện bạch được. Quốc gia ven bờ biển có độc quyền được cho phép và quy định việc khoan ở thềm lục địa bất kỳ vào mục tiêu gì.

Hai là, về vùng biển nằm ngoài phạm vi độc lập lãnh thổ và quyền tài phán của vương quốc ven bờ biển, gồm :

– Biển cả, là vùng biển nằm ngoài những vùng biển thuộc phạm vi độc lập lãnh thổ và quyền tài phán vương quốc của những vương quốc ven bờ biển. Trong vùng biển này, toàn bộ những vương quốc đều được hưởng những quyền tự do hàng hải; tự do hàng không; tự do đặt những dây cáp và ống dẫn ngầm; tự do xây dựng những hòn đảo tự tạo và những thiết bị khác được pháp lý được cho phép; tự do đánh bắt cá món ăn thủy hải sản; tự do nghiên cứu và phân tích khoa học…Các vương quốc thực thi những quyền tự do biển cả trên cơ sở tôn trọng và lưu ý tới quyền lợi của nhau.

– Đáy đại dương, là đáy biển và lòng đất dưới đáy biển nằm bên cạnh phía ngoài những vùng biển thuộc quyền tài phán vương quốc.
Ngoài ra, luật biển còn quy định quyền và trách nhiệm và trách nhiệm của những vương quốc không còn biển. Theo đó, những vương quốc không còn biển có quyền đi ra biển và đi từ biển vào để thực thi những quyền mà những vương quốc này được hưởng theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982, kể cả những quyền liên quan tới tự do trên biển khơi cả và liên quan đến những quyền lợi phát sinh từ chính sách di sản chung của quả đât. Các vương quốc không còn biển thực thi quyền đi ra biển thông qua những thoả thuận trực tiếp, phân khu vực hay khu vực với vương quốc láng giềng có biển – được gọi là vương quốc quá cảnh. Quốc gia quá cảnh có quyền định ra mọi giải pháp thiết yếu để đảm nói rằng những quyền và những Đk thuận tiện được quy định trong Công ước vì quyền lợi của vương quốc không còn biển không hề đụng chạm đến những quyền lợi chính đáng của vương quốc quá cảnh.                                                                             

(Đào Tiềm)

;

://.youtube/watch?v=8ml_Tdq4diQ

4208

Clip Theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 Nhà việt nam có độc lập lãnh thổ gì ở vùng đặc ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 Nhà việt nam có độc lập lãnh thổ gì ở vùng đặc tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 Nhà việt nam có độc lập lãnh thổ gì ở vùng đặc miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Share Link Down Theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 Nhà việt nam có độc lập lãnh thổ gì ở vùng đặc miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 Nhà việt nam có độc lập lãnh thổ gì ở vùng đặc

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 Nhà việt nam có độc lập lãnh thổ gì ở vùng đặc vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Theo #Công #ước #của #Liên #hợp #quốc #về #Luật #biển #năm #Nhà #nước #có #chủ #quyền #gì #ở #vùng #đặc