Thủ Thuật về Sự kiện nào sẽ là bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Sự kiện nào sẽ là bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam được Cập Nhật vào lúc : 2022-02-08 05:58:55 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bước ngoặt to lớn của cách mạng Việt Nam

(Chinhphu) – Ngày 28/1/1941 (tức mùng Hai tết Tân Tỵ, 1941), sau 30 năm hoạt động và sinh hoạt giải trí ở quốc tế, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc trực tiếp lãnh đạo cách mạng, tạo bước ngoặt to lớn và mở ra thời kỳ tăng trưởng mới của cách mạng Việt Nam.

Ngày đăng
:
28/01/2022

Xem với cỡ chữ

Bản in

Sau 30 năm hoạt động và sinh hoạt giải trí ở quốc tế, ngày 28/1/1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Đây là một sự kiện lịch sử quan trọng, mở ra thời kỳ sẵn sàng sẵn sàng về mọi mặt, tiến tới phát động cao trào Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 – tiền đề cho những thắng lợi sau này.

Nội dung chính

    Bước ngoặt to lớn của cách mạng Việt Nam

    Sự kiện lịch sử, bước ngoặt to lớn của cách mạng Việt NamSự kiện nào được nhìn nhận là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam?

Người thanh niên yêu nước và khát vọng về con phố giải phóng dân tộc bản địa

Cuối thế kỷ XIX, thời điểm đầu thế kỷ XX, đất việt nam đắm chìm trong đêm trường nô lệ dưới ách đô hộ của thực dân Pháp. Chúng biến Việt Nam thành nước thuộc địa nửa phong kiến và dùng mọi thủ đoạn thâm độc khai thác tài nguyên, bóc lột dã man của cải và sức lao động của nhân dân ta để làm giàu cho chính quốc.

Phát huy truyền thống cuội nguồn yêu nước, nhân dân đã đứng lên tiến hành nhiều cuộc đấu tranh chống lại thực dân Pháp và bè lũ tay sai, nhưng đều thất bại. Nhiều chí sĩ yêu nước như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh đã xuất dương tìm đường cứu nước nhưng vẫn không tìm ra một con phố hiệu suất cao.

Trong toàn cảnh đó, tại một làng quê nhỏ bé – làng Sen ở Nam Đàn, Nghệ An, có người thanh niên vẫn ngày ngày nung nấu quyết tâm “Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi, đấy là toàn bộ những điều tôi muốn, đấy là toàn bộ những điều tôi hiểu”, đó đó đó là người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành.

Sinh ra và lớn lên trong một mái ấm gia đình nhà nho yêu nước, ở một làng quê giàu truyền thống cuội nguồn lịch sử, văn hóa truyền thống và cách mạng; tận mắt tận mắt chứng kiến cảnh nước mất nhà tan, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã sớm hun đúc ý chí và khát vọng cháy bỏng giành độc lập tự do cho Tổ quốc.

Ngày 5/6/1911 với tên thường gọi là Văn Ba, Nguyễn Tất Thành đã lên tàu Amiran Amiral Latouche-Tréville, rời bến Nhà Rồng, khởi đầu một cuộc hành trình dài tìm đường cứu nước. Người đã dạt dẹo khắp năm châu, bốn biển để tìm con phố cứu nước phục vụ yêu cầu cứu nước – cứu dân.

Trong những chuyến du ngoạn, Người tranh thủ mọi thời cơ để học hỏi, nghiên cứu và phân tích những học thuyết cách mạng, hòa tâm hồn vào thực tiễn đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động ở những nước tư bản và thuộc địa, thông qua đó tương hỗ update được cho mình những kiến thức và kỹ năng vô cùng phong phú với một tầm nhìn rất là to lớn và bao quát.

Người đã rút ra kết luận: Chủ nghĩa đế quốc, thực dân là cội nguồn của mọi đau khổ cho giai cấp công nhân và nhân dân ở những nước chính quốc cũng như thuộc địa.

Chính chủ nghĩa yêu nước cùng với trong năm tháng tìm tòi không mệt mỏi về lý luận và hoạt động và sinh hoạt giải trí trong trào lưu công nhân quốc tế, người thanh niên Việt Nam Nguyễn Tất Thành mặc kệ mọi hiểm nguy, đến với chủ nghĩa Marx-Lenin, tham gia xây dựng Đảng Cộng sản Pháp thời gian ở thời gian cuối năm 1920, trở thành nhà hoạt động và sinh hoạt giải trí quốc tế xuất sắc Nguyễn Ái Quốc.

Sớm nhận thức được xu thế tăng trưởng tất yếu của lịch sử và tính chất của thời đại mới mà Cách mạng tháng Mười Nga mở ra, Người xác lập con phố cứu nước, con phố giải phóng dân tộc bản địa đúng đắn, mày mò ra chân lý lịch sử: Chỉ có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được những dân tộc bản địa bị áp bức và những người dân lao động trên toàn thế giới khỏi ách nô lệ.

Sau khi tìm ra con phố đúng đắn để giải phóng dân tộc bản địa, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã triệu tập mọi nỗ lực truyền bá chủ nghĩa Marx-Lenin trong trào lưu công nhân và trào lưu yêu nước Việt Nam, sẵn sàng sẵn sàng những tiền đề về chính trị, tư tưởng và tổ chức triển khai cho việc Ra đời của một đảng cách mạng tiền phong của giai cấp công nhân Việt Nam.

Ngày 3/2/1930, tại Hương Cảng (Trung Quốc), Người chủ trì Hội nghị xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam và thông qua Cương lĩnh Chính trị thứ nhất của Đảng.

Đây là bước ngoặt lịch sử trọng đại, chấm hết cuộc khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ kéo dãn về đường lối chính trị và về tổ chức triển khai của những trào lưu yêu nước Việt Nam.

Sự Ra đời của Đảng xác lập tầm nhìn, vai trò, bản lĩnh, trí tuệ và uy tín của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc riêng với cách mạng Việt Nam; là góp sức to lớn và đầy sáng tạo của Người trong việc vận dụng chủ nghĩa Marx-Lenin vào Việt Nam.

Tầm nhìn kế hoạch của lãnh tụ thiên tài

Đầu năm 1940, tình hình toàn thế giới có nhiều biến chuyển mau chóng. Sự kiện Chính phủ Pháp đầu hàng phát xít Đức (tháng 6/1940) theo Người nhận định “là thời cơ thuận tiện cho cách mạng Việt Nam. Ta phải tìm mọi cách về nước để tranh thủ nắm thời cơ. Chậm trễ thời gian hiện nay là có tội với cách mạng”.

Ngày 28/1/1941 (tức ngày mùng hai tết Tân Tỵ), lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc vượt qua mốc 108 (nay là cột mốc 675) biên giới Việt Nam-Trung Quốc về đến Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

Không phải ngẫu nhiên Bác chọn Cao Bằng là nơi trở về.

Đây là một sự tính toán kỹ lưỡng liên quan tới triển vọng của trào lưu cách mạng toàn nước. Với tầm nhìn kế hoạch của một vị lãnh tụ thiên tài, Người đã phát hiện Cao Bằng là nơi quy tụ đủ cả “thiên thời, địa lợi, nhân hoà” để xây dựng vị trí căn cứ địa cách mạng của toàn nước.

Tháng 10/1940, khi chính thức quyết định hành động chọn Cao Bằng để xây dựng vị trí căn cứ địa cách mạng thứ nhất, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã nhận được định: “Căn cứ địa Cao Bằng sẽ mở ra triển vọng lớn cho cách mạng việt nam. Cao Bằng có trào lưu tốt từ trước, lại kề sát biên giới, lấy đó làm cơ sở liên lạc quốc tế rất thuận tiện. Nhưng từ Cao Bằng còn phải tăng trưởng về Thái Nguyên và thông xuống nữa mới hoàn toàn có thể tiếp xúc với toàn quốc được. Có nối trào lưu được với Thái Nguyên và toàn quốc thì khi phát động đấu tranh vũ trang, lúc thuận tiện hoàn toàn có thể tiến công, lúc trở ngại vất vả hoàn toàn có thể giữ”.

Tầm nhìn của ãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong việc chọn Cao Bằng là một địa phận có ý nghĩa kế hoạch cho cách mạng giải phóng dân tộc bản địa, thấy được quan hệ biện chứng giữa một địa phương với toàn quốc, giữa trào lưu cách mạng một vùng với trào lưu cách mạng toàn nước, nhận thức, đoán định được hiện tại và triển vọng tương lai.

Với nhận định nhìn nhận và sự lựa chọn thiên tài của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Pác Bó-Hà Quảng-Cao Bằng đang trở thành “trụ sở” của vị trí căn cứ Việt Bắc, trở thành cội nguồn, chiếc nôi của cách mạng Việt Nam.

Những tư tưởng chỉ huy cách mạng của Người được đưa vào thực tiễn một cách nhanh gọn và linh hoạt, từng bước đưa cách mạng toàn nước tới thắng lợi mà đỉnh điểm là thành công xuất sắc của Cách mạng tháng Tám năm 1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Tạo bước ngoặt to lớn của cách mạng Việt Nam

Việc Bác Hồ trở về Tổ quốc vào trong ngày xuân năm 1941 đã phục vụ yên cầu khách quan của trào lưu cách mạng trong nước và sự tăng trưởng của tiến trình lịch sử đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc bản địa Việt Nam.

Người đã cùng Trung ương Đảng hoàn hảo nhất sự chuyển hướng chỉ huy kế hoạch cách mạng Việt Nam và tăng trưởng đường lối cách mạng giải phóng dân tộc bản địa, tập hợp lực lượng cùng toàn Đảng, toàn dân khuynh hướng về phía tiềm năng cao nhất là giành độc lập dân tộc bản địa và cơ quan ban ngành thường trực về tay nhân dân; thúc đẩy toàn bộ tiến trình của trào lưu cách mạng giải phóng dân tộc bản địa, góp thêm phần phủ rộng, phủ rộng rộng tự do ra những trào lưu đấu tranh giải phóng dân tộc bản địa từ Bắc Kỳ, Trung Kỳ tới Nam Kỳ; cùng với đó là việc củng cố tổ chức triển khai, khối mạng lưới hệ thống Đảng từ Trung ương đến địa phương, tập hợp những lực lượng tham gia vào trào lưu đấu tranh cách mạng.

Quyết định của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc khi trở nước cũng là cơ sở quan trọng sau này để Việt Nam củng cố những quan hệ với những nước Đồng minh chống lại chủ nghĩa phátxít; cũng như tranh thủ sự ủng hộ, giúp sức của nhiều nước riêng với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc bản địa của việt nam giành thắng lợi trong cuộc khởi nghĩa giành cơ quan ban ngành thường trực và Cách mạng tháng Tám 1945.

Sự kiện lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam đã cho toàn bộ chúng ta biết tầm nhìn kế hoạch của vị lãnh tụ thiên tài, không riêng gì có tạo ra bước ngoặt to lớn của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX mà còn để lại nhiều bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề quý báu.

Đó là bài học kinh nghiệm tay nghề về xây dựng vị trí căn cứ địa cách mạng; bài học kinh nghiệm tay nghề về dự báo và nhận định, nhìn nhận đúng tình hình, xu thế vận động của cách mạng từ đó kịp thời chuyển hướng chỉ huy kế hoạch, sách lược cách mạng phù phù thích hợp với tình hình thực tiễn nêu lên; bài học kinh nghiệm tay nghề về xác lập thời cơ và chớp thời cơ cách mạng; bài học kinh nghiệm tay nghề về xây dựng thế trận lòng dân, tuyệt đối trung thành với chủ, ủng hộ, bảo vệ Đảng và cách mạng; bài học kinh nghiệm tay nghề về xác lập trách nhiệm cách mạng; bài học kinh nghiệm tay nghề về tập hợp, xây dựng lực lượng cách mạng trong một mặt trận dân tộc bản địa thống nhất rộng tự do (Mặt trận Việt Minh); bài học kinh nghiệm tay nghề về công tác thao tác xây dựng Đảng, nâng cao khả năng lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trước sự việc thay đổi của tình hình.

Những bài học kinh nghiệm tay nghề này còn có mức giá trị và ý nghĩa đặc biệt quan trọng quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày hôm nay và mãi tương lai.

Kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, vào thời gian đang trình làng Đại hội lần thứ XIII của Đảng là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục tôn vinh cuộc sống, sự nghiệp cách mạng và những góp sức vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh riêng với việc nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc bản địa Việt Nam, với trào lưu cộng sản và công nhân quốc tế; từ đó xác lập ý nghĩa, giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp thay đổi giang sơn và hội nhập quốc tế lúc bấy giờ.

Qua đó giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cuội nguồn cách mạng, truyền thống cuội nguồn lịch sử, thể hiện lòng tự hào, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và thắng lợi của yếu tố nghiệp thay đổi giang sơn./.

(theo TTXVN)

VP. Võ Sóng Hồng

Lần xem:
495

Go top

Sự kiện lịch sử, bước ngoặt to lớn của cách mạng Việt Nam

ĐTO – Sinh ra trong toàn cảnh nước mất, nhà tan, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành sớm thấu hiểu tình cảnh giang sơn và nỗi thống khổ của nhân dân. Với khát vọng tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc bản địa, ngày 5/6/1911, Người đã rời Tổ quốc khi mới 21 tuổi, dạt dẹo khắp năm châu, bốn biển, vừa lao động vừa học tập, nghiên cứu và phân tích lý luận và kinh nghiệm tay nghề thực tiễn. Cuối cùng Người đã tìm kiếm được và đi theo con phố cách mạng vô sản của chủ nghĩa Mác – Lênin.


Bác Hồ về Pác Bó, Cao Bằng ngày 28-1-1941.
(Tranh ST)

Từ mùa Xuân năm 1941, sau 30 năm hoạt động và sinh hoạt giải trí ở quốc tế, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Đây một sự kiện lịch sử quan trọng, kết thúc đoạn đường dài sau 30 năm dạt dẹo tìm đường cứu nước, hoạt động và sinh hoạt giải trí sôi sục, đầy trở ngại vất vả, hiểm nguy của Người ở quốc tế, đồng thời mở ra thời kỳ tăng trưởng mới của cách mạng Việt Nam, thời kỳ sẵn sàng sẵn sàng về mọi mặt, tiến tới phát động cao trào Tổng khời nghĩa giành thắng lợi trong Cách mạng tháng Tám 1945.

Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc vào trong ngày xuân năm 1941 đã phục vụ yên cầu khách quan của trào lưu cách mạng trong nước và sự tăng trưởng của tiến trình lịch sử đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc bản địa Việt Nam. Người đã cùng Trung ương Đảng hoàn hảo nhất sự chuyển hướng chỉ huy kế hoạch cách mạng Việt Nam và tăng trưởng đường lối cách mạng giải phóng dân tộc bản địa, tập hợp lực lượng cùng toàn Đảng, toàn dân khuynh hướng về phía tiềm năng cao nhất là giành độc lập dân tộc bản địa và cơ quan ban ngành thường trực về tay nhân dân; thúc đẩy toàn bộ tiến trình của trào lưu cách mạng giải phóng dân tộc bản địa, góp thêm phần phủ rộng, phủ rộng rộng tự do ra những trào lưu đấu tranh giải phóng dân tộc bản địa từ Bắc Kỳ, Trung Kỳ cho tới Nam Kỳ; cùng với đó là việc củng cố tổ chức triển khai, khối mạng lưới hệ thống Đảng từ Trung ương đến địa phương, tập hợp những lực lượng tham gia vào trào lưu đấu tranh cách mạng .

Đối với quốc tế, quyết định hành động của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc khi trở nước cũng là cơ sở quan trọng sau này để Việt Nam củng cố những quan hệ với những nước Đồng minh chống lại chủ nghĩa phát xít, cũng như tranh thủ sự ủng hộ, giúp sức của nhiều nước riêng với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc bản địa của việt nam giành thắng lợi trong cuộc khởi nghĩa giành cơ quan ban ngành thường trực và Cách mạng tháng Tám 1945.

Sự kiện Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam đã cho toàn bộ chúng ta biết tầm nhìn kế hoạch của vị lãnh tụ thiên tài, không riêng gì có tạo ra bước ngoặt to lớn của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX mà còn để lại nhiều bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề quý báu. Đó là bài học kinh nghiệm tay nghề về xây dựng vị trí căn cứ địa cách mạng; bài học kinh nghiệm tay nghề về dự báo và nhận định, nhìn nhận đúng tình hình, xu thế vận động của cách mạng từ đó kịp thời chuyển hướng chỉ huy kế hoạch, sách lược cách mạng phù phù thích hợp với tình hình thực tiễn nêu lên; bài học kinh nghiệm tay nghề về xác lập “thời cơ” và chớp thời cơ cách mạng; bài học kinh nghiệm tay nghề về xây dựng thế trận lòng dân, tuyệt đối trung thành với chủ, ủng hộ, bảo vệ Đảng và cách mạng thành công xuất sắc; bài học kinh nghiệm tay nghề về xác lập trách nhiệm cách mạng; bài học kinh nghiệm tay nghề về tập hợp, xây dựng lực lượng cách mạng trong một mặt trận dân tộc bản địa thống nhất rộng tự do (Mặt trận Việt Minh); bài học kinh nghiệm tay nghề về công tác thao tác xây dựng Đảng, nâng cao khả năng lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trước sự việc thay đổi của tình hình. Những bài học kinh nghiệm tay nghề này còn có mức giá trị và ý nghĩa đặc biệt quan trọng quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày hôm nay và mãi tương lai.

Kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ trở về nước (28/01/1941 – 28/01/2022) vào thời gian đang trình làng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục tôn vinh cuộc sống, sự nghiệp cách mạng và những góp sức vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh riêng với việc nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc bản địa Việt Nam, với trào lưu cộng sản và công nhân quốc tế; từ đó xác lập ý nghĩa, giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp thay đổi giang sơn và hội nhập quốc tế lúc bấy giờ. Qua đó nhằm mục đích giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cuội nguồn cách mạng, truyền thống cuội nguồn lịch sử, thể hiện lòng tự hào, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và thắng lợi của yếu tố nghiệp thay đổi giang sơn; thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng thành công xuất sắc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, đồng thời góp thêm phần sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường.

Đ.D

Sự kiện nào được nhìn nhận là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam?

A. Cách mạng tháng tám 1945 thành công xuất sắc

B. Nguyễn Ái Quốc tìm ra con phố cứu nước đúng đắn cho dân tộc bản địa

C. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Ra đời (1945)

D. Đảng Cộng sản Việt Nam Ra đời (1930)

Đáp án đúng chuẩn

Xem lời giải

://.youtube/watch?v=fb3iHb_xCyI

Reply
0
0
Chia sẻ

4199

Clip Sự kiện nào sẽ là bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Sự kiện nào sẽ là bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Sự kiện nào sẽ là bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Sự kiện nào sẽ là bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam Free.

Thảo Luận vướng mắc về Sự kiện nào sẽ là bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Sự kiện nào sẽ là bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Sự #kiện #nào #được #coi #là #bước #ngoặt #vĩ #đại #của #cách #mạng #Việt #Nam