Thủ Thuật về sự kiện lịch sử toàn thế giới nào sau này có ảnh hưởng đến cách mạng việt nam thời kỳ 1919-1925 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa sự kiện lịch sử toàn thế giới nào sau này có ảnh hưởng đến cách mạng việt nam thời kỳ 1919-1925 được Update vào lúc : 2022-01-02 14:08:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử Việt Nam từ 1919 đến 1930

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử Việt Nam: Phong trào dân tộc bản địa dân chủ ở Việt Nam từ 1919 đến 1930 tuyển tập 52 vướng mắc trắc nghiệm Lịch sử ôn thi THPT Quốc gia, có đáp án đi kèm theo. Mời quý thầy cô và những bạn cùng tìm hiểu thêm rõ ràng tại đây nhé.

Nội dung chính

    Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử Việt Nam từ 1919 đến 1930CÂU HỎI ÔN THI THPT QUỐC GIA 2021PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAMCHỦ ĐỀ I:PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ 1919 ĐẾN 1930Video liên quan
    Bài tập trắc nghiệm lịch sử Việt Nam từ 1954 đến 1975Bảng khối mạng lưới hệ thống sự kiện lịch sử Việt Nam theo bài1260 vướng mắc trắc nghiệm Lịch sử lớp 12Trắc nghiệm trực tuyến: Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử Việt Nam: Phong trào dân tộc bản địa dân chủ ở Việt Nam từ 1919 đến 1930 – Phần 1

VnDoc xin gửi tới bạn đọc nội dung bài viết Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử Việt Nam: Phong trào dân tộc bản địa dân chủ ở Việt Nam từ 1919 đến 1930 để bạn đọc cùng tìm hiểu thêm. Bài viết được tổng hợp gồm có 52 vướng mắc trắc nghiệm về môn Lịch sử 12 phần Lịch sử Việt Nam Phong trào dân tộc bản địa dân chủ ở Việt Nam từ 1919 đến 1930. Bài tập có đáp án đi kèm theo theo. Mời những bạn cùng tìm hiểu thêm rõ ràng và tải về tại đây nhé.

CÂU HỎI ÔN THI THPT QUỐC GIA 2021PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM

CHỦ ĐỀ I:PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ 1919 ĐẾN 1930

Câu 1: Sự kiện quốc tế sau trận chiến tranh đã ảnh hưởng nổi trội nhất tới cách mạng Việt Nam?

A. Các tổ chính trị lần lượt được xây dựng, sự Ra đời Đệ tam quốc tế lãnh đạo cách mạng thắng lợi.

B. Sư tăng trưởng của trào lưu cách mạng nhất là trào lưu công nhân ở nước Nga theo con phố vô sản.

C. Cách mạng tháng Mười Nga thành công xuất sắc có tác dụng thúc đẩy cách mạng Việt Nam chuyển sang thời kỳ mới.

D. Đảng cộng sản ở những nước Pháp, Trung Quốc lần lựợt xây dựng thúc đẩy Đảng cộng sản Việt Nam Ra đời.

Câu 2: Tại sao đế quốc Pháp lại tăng cường khai thác Việt Nam ngay sau khi trận chiến tranh toàn thế giới thứ nhất?

A. Để độc chiếm thị trường Việt Nam.

B. Do trận chiến tranh kết thúc, Pháp là nước thắng trận nên có đủ sức mạnh tiến hành khai thác ngay.

C. Để bù đắp những thiệt hại do trận chiến tranh gây ra.

D. Do Việt Nam có nhiều cao su và than là 2 món đồ mà thị trường Pháp và toàn thế giới có nhu yếu lớn sau trận chiến tranh.

Câu 3: Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai, thực dân Pháp góp vốn đầu tư vốn nhiều nhất vào những ngành nào?

A. Công nghiệp chế biến.

B. Nông nghiệp và thương nghiệp.

C. Nông nghiệp và khai thác mỏ.

D. Giao thông vận tải lối đi bộ.

Câu 4: Chương trình khai thác Việt Nam lần thứ hai của đế quốc Pháp có điểm gì mới?

A. Tăng cường vốn góp vốn đầu tư vào toàn bộ những ngành kinh tế tài chính.

B. Cướp đoạt toàn bộ ruộng đất của nông dân lập đồn điền trồng cao su.

C. Hạn chế sự tăng trưởng những ngành công nghiệp nhất là công nghiệp nặng.

D. Qui mô khai thác to nhiều hơn, triệt để hơn, xã hội bị phân hóa thâm thúy.

Câu 5: Chính sách khai thác thuộc địa lần 2 của Pháp ở Việt Nam (1919-1929) có điểm gì tương đương với chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất?

A. Pháp chú trọng góp vốn đầu tư vào ngành khai thác mỏ.

B. Pháp không góp vốn đầu tư nhiều vào những ngành công nghiệp nặng.

C. Đẩy mạnh hoạt động và sinh hoạt giải trí thương mại xuất nhập khẩu.

D. Không góp vốn đầu tư nhiều vào hạ tầng.

Câu 6: Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp tiến hành ở việt nam trong mức chừng từ

A. năm 1919 đến năm 1945.

B. năm 1919 đến năm 1925.

C. năm 1919 đến năm 1929.

D. năm 1930 đến năm 1945.

Câu 7: Điểm mới trong chương trình khai thác thuộc địa lần hai của thực dân Pháp là gì?

A. Vừa khai thác vừa chế biến.

B. Đầu tư tăng trưởng công nghiệp nặng.

C. Đầu tư tăng trưởng công nghiệp nhẹ.

D. Tăng cường góp vốn đầu tư thu lãi cao.

Câu 8: Thủ đoạn nào thâm độc nhất của Pháp trong nghành nghề nông nghiệp ở Việt Nam sau trận chiến tranh toàn thế giới thứ nhất?

A. Đánh thuế nặng vào những món đồ nông sản.

B. Tước đoạt ruộng đất của nông dân.

C. Bắt nông dân đi phu phen, tạp dịch.

D. Không cho nông dân tham gia tài xuất.

Câu 9: Tác động của chương trình khai thác lần thứ hai đến kinh tế Việt Nam là:

A. Nền kinh tế VN phát triển độc lập. tự chủ.

B. Nền kinh tế VN phát triển thêm một bước nhưng bị kìm hãm và lệ thuộc kinh tế Pháp..

C. Nền kinh tế VN lạc hậu, không tăng trưởng.

D. Nền kinh tế tài chính Pháp tùy từng kinh tế tài chính Việt Nam.

Câu 10: Những giai cấp cũ trong xã hội Việt Nam có từ trước cuộc khai thác thuộc địa của Pháp, đó là giai cấp nào?

A. Nông dân, địa chủ phong kiến.

B. Nông dân, địa chủ phong kiến, thợ thủ công.

C. Nông dân, địa chủ phong kiến, tư sản dân tộc bản địa.

D. Nông dân, địa chủ phong kiến, công nhân.

Câu 11: Các giai cấp xã hội Việt Nam Ra đời sau trận chiến tranh toàn thế giới thứ nhất là

A. giai cấp tư sản, vô sản, phong kiến.

B. giai cấp vô sản và giai cấp tư sản.

C. vô sản và giai cấp tiểu tư sản.

D. Giai cấp tư sản và giai cấp tiểu tư sản.

Câu 12: Sau trận chiến tranh toàn thế giới thứ nhất xã hội Việt Nam bị phân hóa ra làm sao?

A. Phân hóa thâm thúy xuất hiện những giai cấp phép mới: tư sản, vô sản, phong kiến, nông dân, tiểu tư sản.

B. Phân hóa thâm thúy cạnh bên giai cấp cũ: phong kiến, nông dân. Xuất hiện giai cấp phép mới: tư sản, tiểu tư sản, vô sản.

C. Phân hóa thâm thúy trong số đó 2 giai cấp phép mới xuất hiện: vô sản và nông dân là lực lượng quan trọng của cách mạng.

D. Phân hóa thâm thúy hơn, giai cấp vô sản đã từng bước vươn lên giành quyền lãnh đạo cách mạng đi đến thắng lợi.

Câu 13: Hãy nêu nhưng xích míc cơ bản của xã hội Việt Nam sau trận chiến tranh toàn thế giới lần thứ nhất?

A. Giữa dân tộc bản địa Việt Nam với thực dân Pháp, giữa g/c tư sản với g/c vô sản.

B. Giữa dân tộc bản địa Việt Nam với thực dân Pháp, giữa g/c nông dân với g/c phong kiến.

C. Giữa dân tộc bản địa Việt Nam với thực dân Pháp, giữa g/c nông dân với g/c tư sản.

D. Giữa dân tộc bản địa Việt Nam với thực dân Pháp, giữa toàn bộ những giai cấp trong hội do vị thế và quyền lợi rất khác nhau nên đều xích míc.

Câu 14: Thái độ chính trị của tư sản dân tộc bản địa sau trận chiến tranh toàn thế giới thứ nhất thể hiện ra làm sao?

A. Có thái độ độ kiên định với Pháp.

B. Có tinh thần đấu tranh cách mạng triệt để.

C. Có thái độ không kiên định, dễ thoả hiệp.

D. Sẵn sàng chống Pháp.

Câu 15: Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp, thái độ chính trị của giai cấp đại địa chủ phong kiến ra làm sao?

A. Sẵn sàng thỏa hiệp với nông dân để chống tư sản dân tộc bản địa.

B. Sẵn sàng phối phù thích hợp với tư sản dân tộc bản địa để chống Pháp.

C. Sẵn sàng thỏa hiệp với Pháp để hưởng quyền lợi.

D. Sẵn sàng đứng lên chống Pháp để giải phóng dân tộc bản địa

Câu 16: Thực dân Pháp đã đối xử với giai cấp tư sản Việt Nam ra làm sao?

A. Được thực dân Pháp dung dưỡng.

B. Bị thực dân Pháp chèn ép, ngưng trệ.

C. Bị thực dân Pháp bóc lột nặng nề.

D. Được thực dân Pháp cho hưởng độc quyền, đặc lợi.

Câu 17: Giai cấp xã hội Việt Nam có số lượng tăng nhanh nhất có thể trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai là

A. nông dân

B. tư sản

C. địa chủ

D. công nhân

Câu 18: Bộ phận nào trong giai cấp địa chủ phong kiến tham gia trào lưu dân tộc bản địa, dân chủ chống Pháp và thế lực phản động tay sai?

A. Đại địa chủ C. Tiểu và trung địa chủ

B. Tiểu địa chủ D. Trung và đại địa chủ

Câu 19: Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp, giai cấp tư sản bị phân hoá ra làm sao?

A. Tư sản dân tộc bản địa và tư sản thương nghiệp

B. Tư sản dân tộc bản địa và tư sản mại bản

C. Tư sản dân tộc bản địa và tư sản công nghiệp

D. Tư sản dân tộc bản địa và tư sản công thương

Câu 20: Lực lượng nhiệt huyết và phần đông nhất của cách mạng Việt Nam

A. Công nhân

B. Nông dân

C. Tiểu tư sản

D.Tư sản dân tộc bản địa

Câu 21: Sự kiện nào thể hiện “Tư tưởng cách mạng tháng 10 Nga đã tấm sâu hơn vào giai cấp công nhân và khởi đầu trở thành hành vi của giai cấp công nhân Việt Nam”

A. Bãi công của thợ máy xưởng Ba Son cảng Sài Gòn (8-1925)

B. Nguyễn Ái Quốc đọc sơ thảo Luận cương của Lê-nin về yếu tố dân tộc bản địa và thuộc địa (7-1920)

C. Tiếng bom của Phạm Hồng Thái vang dội ở Sa Diện – Quảng Châu Trung Quốc (6-1924)

D. Nguyễn Ái Quốc gửi yêu sách đến Hội nghị Véc xai (6-1919)

Câu 22: Cho biết tiềm năng đấu tranh trong trào lưu yêu nước dân chủ công khai minh bạch trong năm 1919 – 1925?

A. Đòi một số trong những quyền lợi về kinh tế tài chính và những quyền tự do dân chủ.

B. Chống bọn tư bản Pháp nắm độc qưyền xuất cảng lúa gạo.

C. Đòi nhà cầm quyền Pháp thả Phan Bội Châu (1925).

D. Thành lập Đảng Lập hiến tập hợp lực lượng quần chúng chống Pháp.

Câu 23: Giai cấp công nhân Việt Nam xuất thân hầu hết từ đâu?

A. Giai cấp tư sản bị phá sản

B. Giai cấp nông dân bị mất đất.

C. Tầng lớp tiểu tư sản bị chèn ép.

D. Thợ thủ công bị thất nghiệp.

Câu 24: Điểm rất khác nhau cơ bản giữa giai cấp công nhân và giai cấp nông dân trong trào lưu dân tộc bản địa, dân chủ là

A. tinh thần yêu nước.

B. có tinh thần đấu tranh chống đế quốc, phong kiến.

C. sớm tiếp thu tư tưởng Mác- Lênin.

D. lực lượng tham gia đấu tranh phần đông trong trào lưu cách mạng.

Câu 25: Trong trào lưu dân tộc bản địa, dân chủ 1919-1925 giai cấp nào có tinh thần cách mạng triệt để nhất

A. Công nhân

B. Tiểu tư sản

C. Nông dân

D. Tư sản

Câu 26: Phong trào thứ nhất do giai cấp tư sản dân tộc bản địa khởi xướng đó là

A. chống độc quyền thương cảng Sài Gòn.

B. chống độc quyền xuất khẩu lúa gạo Nam Kỳ.

C. trào lưu “Chấn hưng nội hóa, diệt trừ ngoại hóa”.

D. xây dựng Đảng lập hiến để tập hợp lực lượng quần chúng.

Câu 27: Vì sao sau Chiến tranh toàn thế giới thứ nhất, trào lưu yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản tăng trưởng mạnh mẽ và tự tin?

A. Chủ nghĩa Mac Lê nin được truyền bá sâu rộng vào Việt Nam.

B. Do ảnh hưởng của tư tưởng Tam dân của Tôn Trung Sơn.

C. Giai cấp công nhân đã chuyển sang đấu tranh tự giác.

D. Thực dân Pháp đang trên đà suy yếu.

Câu 28: Những tờ báo tiến bộ của tầng lớp tiểu tư sản trí thức xuất bản trong trào lưu yêu nước dân chủ công khai minh bạch (1919 1926) là

A. “Chuông rè”, “An Nam trẻ”, “Nhành lúa”.

B. “Tin tức”, “Thời mới”, “Tiếng dân”.

C. “Chuông rè”, “Tin tức”, “Nhành lúa”.

D. “Chuông rè”, “An Nam trẻ”, “Người nhà quê”.

Câu 29: Vào tháng 8-1925 trình làng sự kiện nổi trội gì của giai cấp công nhân Việt Nam?

A. Cuộc bãi công của công nhân thợ nhuộm ở Chợ Lớn.

B. Cuộc bãi công của công nhân Bắc Kì.

C. Bãi công của thợ máy xưởng Ba Son- Sài Gòn.

D. Bãi công của công nhân nhà máy sản xuất sợi Tỉnh Nam Định.

Câu 30: Tại sao lại nhận định rằng cuộc bãi công của công nhân Ba Son (8-1925) là một mốc quan trọng trên con phố phát triền của trào lưu công nhân?

A. Vì đã ngăn cản trở được tàu chiến Pháp chở lính sang đàn áp trào lưu đấu tranh cách mạng của nhân dân và thủy thủ Trung Quốc.

B. Đánh dấu tư tưởng Cách mạng tháng Mười mới được giai cấp công nhân Việt Nam tiếp thu.

C. Vì sau cuộc bãi công của công nhân Ba Son có thật nhiều cuộc bãi công của công nhân Chợ Lớn, Tỉnh Nam Định, Tp Hà Nội Thủ Đô…tổng bãi công.

D. Đánh dấu bước tiến mới của trào lưu công nhân Việt Nam, giai cấp công nhân việt nam từ đây bước vào đấu tranh tự giác.

Câu 31: Vì sao Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành quốc tế 3?

A. Quốc tế này bênh vực cho quyền lợi của những nước thuộc địa

B. Quốc tế này giúp nhân dân ta đấu tranh chống thực dân Pháp

C. Quốc tế này đưa ra đường lối cho cách mạng Việt Nam

D. Quốc tế chủ trương xây dựng mặt trận dân tộc bản địa giải phóng Việt Nam

Câu 32: Sự kiện nào ghi lại Nguyễn Ái Quốc tìm thấy con phố cứu nước đúng đắn

A. Nguyễn Ái Quốc đưa yêu sách đến hội nghị Véc xai (18-6-1919)

B. Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp (12-1920)

C. Nguyễn Ái Quốc đọc sơ thảo luận cương của Lê nin về yếu tố dân tộc bản địa và thuộc địa (7-1920)

D. Nguyễn Ái Quốc xây dựng tổ chức triển khai Hội Việt Nam cách mạng thanh niên (6-1925)

Câu 33: Năm 1922, Nguyễn Ái Quốc làm chủ nhiệm kiêm chủ bút tờ báo nào?

A. Đời sống công nhân

C. Nhân đạo

B. Người cùng khổ

D. Sự thật

Câu 34: Báo người cùng khổ do Nguyễn Ái Quốc làm chủ nhiệm, kiêm chủ bút là cơ quan ngôn luận của tổ chức triển khai nào?

A. Đảng xã hội Pháp

C. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

B. Đảng cộng sản Pháp

D. Hội liên hiệp những dân tộc bản địa thuộc địa

Câu 35: Sự kiện tháng 6-1924, gắn với hoạt động và sinh hoạt giải trí nào của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô?

A. Người dự Đại hội quốc tế nông dân

B. Người dự Đại hội lần thứ V Quốc tế cộng sản

C. Người dự Đại hội quốc tế phụ nữ

D. Người dự Đại hội lần thứ VII của Quốc tế cộng sản.

Câu 36: Tác dụng trong quy trình hoạt động và sinh hoạt giải trí của Nguyễn ái Quốc từ thời điểm năm 1919 đến 1925 là gì?

A. Quá trình sẵn sàng sẵn sàng về tư tưởng chính trị và tổ chức triển khai cho việc xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2/1930

B. Quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin vào Việt Nam

C. Quá trình xây dựng ba tổ chức triển khai Cộng sản ở Việt Nam

D. Quá trình thực thi chủ trương “Vô sản hóa” để truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin vào Việt Nam

Câu 37: Tại sao nói Nguyễn Ái Quốc đã trực tiếp sẵn sàng sẵn sàng về chính trị, tư tưởng và tổ chức triển khai cho việc Ra đời chính đảng vô sản ở Việt Nam?

A. Người đã tìm ra con phố cứu nước đúng đắn cho cách mạng Việt Nam, con phố cách mạng vô sản.

B. Người đã trình diễn trước Đại hội Quốc tế cộng sản lần thứ V lập trường, quan điểm về vị trí kế hoạch của cách mạng những nước thuộc địa.

C. Người đã tiếp nhận đựơc ánh sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin và đã có công truyền bá vào việt nam.

D. Sau trong năm dạt dẹo hoạt động và sinh hoạt giải trí ở quốc tế Nguời đã làm rõ bản chất của chủ nghĩa đế quốc thực dân.

Câu 38: Trong trào lưu yêu nước công khai minh bạch, sự kiện nào nổi trội trong năm 1925?

A. Cuộc đấu tranh đòi thả Phan Bội Châu

B. Đám tang Phan Châu Trinh

C. Xuất bản tác phẩm “Bản án chính sách thực dân Pháp”

D. Thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

Câu 39: Cho biết điểm lưu ý của trào lưu công nhân quy trình 1919-1925?

A. Phong trào thể hiện ý thức chính trị.

B. Phong trào thể hiện ý thức về quyền lợi kinh tế tài chính.

C. Phong trào hầu hết đòi quyền lợi chính trị và kinh tế tài chính có ý thức.

D. Phong trào hầu hết đòi quyền lợi về kinh tế tài chính nên còn mang tính chất chất tự phát.

Câu 40: Mục tiêu đấu tranh của trào lưu công nhân từ thời điểm năm 1919 đến năm 1924 hầu hết là

A. Đòi quyền lợi về kinh tế tài chính

C. Đòi quyền lợi về kinh tế tài chính – chính trị

B. Đòi quyền lợi về chính trị

D. Chống thực dân Pháp để giải phóng dân tộc bản địa

Câu 41: Hội Việt Nam cách mạng thanh niên Ra đời trong tình hình nào?

A. Do yêu cầu của trào lưu công – nông Việt Nam nên phải có tổ chức triển khai cách mạng lãnh đạo.

B. Tháng 6- 1924, sự kiện tiếng bom Sa Diện, thanh niên yêu nước Việt Nam đang tập hợp tại Trung Quốc thấy nên phải có tổ chức triển khai chính trị lãnh đạo.

C. Do Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu Trung Quốc 11-1924 tiếp xúc với những nhà cách mạng và thanh niên tại đây sẵn sàng sẵn sàng cho việc xây dựng đảng vô sản.

D. Do hoạt động và sinh hoạt giải trí của Nguyễn Ái Quốc từ 1919- 1925 ở Liên Xô và Trung Quốc dẫn đến yêu cầu cấp thiết xây dựng tổ chức triển khai lãnh đạo.

Câu 42: Lí luận nào sau này đã được cán bộ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên truyền bá vào Việt Nam?

A. Lí luận Mác – Lênin.

B. Lí luận đấu tranh giai cấp.

C. Lí luận cách mạng vô sản.

D. Lí luận giải phóng dân tộc bản địa.

Câu 43: Khuynh vị trí hướng của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên là:

A. Khuynh hướng dân chủ tư sản.

B. Khuynh hướng vô sản.

C. Khuynh hướng tư sản.

D. Kết hợp giữa khuynh hướng vô sản với tư sản.

Câu 44: Quá trình phân hóa của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên đã dẫn đến việc xây dựng những tổ chức triển khai cộng sản nào trong năm 1929?

A. Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng

B. Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng và Đông Dương cộng sản liên đoàn

C. Đông Dương cộng sản đảng, Đông dương cộng sản liên đoàn

D. Tất cả đều sai

Câu 45: Tại sao tổ chức triển khai Tân Việt cách mạng đảng bị phân hóa theo hai khuynh hướng?

A. Do hoạt động và sinh hoạt giải trí của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên với lý luận và tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lênin có ảnh hưởng mạnh mẽ và tự tin.

B. Do nội bộ của Tân Việt đã trình làng cuộc đấu tranh giữa tư tưởng cách mạng và tư tưởng cải lương ở đầu cuối quan điểm vô sản chiếm ưu thế.

C. Do một số trong những đảng viên tiên tiến và phát triển của Tân Việt chuyển sang gia nhập Việt Nam Quốc dân đảng.

D. Do hầu hết đảng viên của Tân Việt muốn xây dựng một chính đảng kiểu mới theo chủ nghĩa Mác- Lênin.

Câu 46: Mục tiêu của tồ chức Việt Nam Quốc dân đảng là gì?

A. Đánh đuổi thực dân Pháp, xóa khỏi phong kiến.

B. Đánh đuổi Pháp, giành lại độc lập dân tộc bản địa.

C. Đánh đuổi giặc Pháp, đánh đổ ngôi vua, thiết lập dân quyền.

D. Đánh đổ giặc Pháp, đánh đổ ngôi vua, lập nên nước Việt Nam độc lập

Câu 47: Địa bàn hoạt động và sinh hoạt giải trí hầu hết của Việt Nam Quốc dân Đảng là:

A. Ở Trung Kỳ.

B. Ở Bắc Kỳ

C. Ở Nam Kỳ.

D. Trong toàn nước.

Câu 48: Năm 1929 ba tổ chức triển khai cộng sản lần lượt Ra đời theo thứ tự?

A. Đông Dương cộng sản liên đoàn, Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng.

B. An Nam cộng sản đảng, Đông Dương cộng sản đảng, Đông dương cộng sản liên đoàn.

C. Đông Dương cộng sản đảng, Đông dương cộng sản liên đoàn, An Nam cộng sản đảng.

D. Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng, Đông dương cộng sản liên đoàn..

Câu 49: Số nhà 5 D phố Hàm Long (Hà Nội) là nơi diễn ra sự kiện nào sau này?

A. Đại hội lần thứ nhất của Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên

B. Thành lập. Đông Dương cộng sản đảng

C. Thành lập Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam

D. Hội nghị thành lập. Đảng Cộng Sản Việt Nam

Câu 50: Cơ quan ngôn luận của Đông Dương cộng sản đảng là:

A. Báo Nhành Lúa

B. Báo Người Nhà Quê

C. Báo Búa Liềm

D. Báo Tiếng Chuông Rè

Câu 51: Tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam là?

A. Hội liên hiệp. các dân tộc bị áp. bức Á Đông.

B. Tâm tâm xã.

C. Hội.Việt Nam cách mạng thanh niên

D. Hội những người Việt Nam yêu nước.

Câu 52: Cuốn sách tập. hợp. những bài giảng của Bác Hồ tại các lớp. huấn luyện chính trị ở Quảng Châu Trung Quốc là:

A. “Con rồng tre”.

B. “Đường Kách mệnh”.

C. “Bản án chế độ thực dân Pháp.”.

D. “Người cùng khổ”

Câu 53:Giai cấp nào có số lượng tăng nhanh nhất có thể trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp (1919 1929)?

A. Nông dân.

B. Tư sản dân tộc bản địa.

C. Địa chủ.

D. Công nhân.

Câu 54:Giai cấp tiểu tư sản trở thành bộ phận quan trọng của cách mạng dân tộc bản địa dân chủ ở việt nam vì

A. hoàn toàn có thể vươn lên nắm ngọn cờ cách mạng.

B. đời sống bấp bênh do thực dân Pháp chèn ép.

C. là lực lượng phần đông nhất trong xã hội.

D. có mối liên hệ mật thiết với công nhân.

ĐÁP ÁN

1

C

11

D

21

A

31

A

41

A

51

C

2

C

12

B

22

A

32

C

42

A

52

B

3

C

13

B

23

B

33

B

43

B

53

D

4

D

14

C

24

C

34

D

44

A

54

B

5

B

15

C

25

A

35

B

45

A

6

C

16

B

26

C

36

A

46

C

7

D

17

D

27

B

37

C

47

B

8

B

18

C

28

D

38

D

48

D

9

B

19

B

29

C

39

D

49

C

10

A

20

B

30

D

40

A

50

C

Trên đây VnDoc đã trình làng tới bạn đọc tài liệu: Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử Việt Nam: Phong trào dân tộc bản địa dân chủ ở Việt Nam từ 1919 đến 1930. Chắc hẳn qua nội dung bài viết bạn đọc đã nắm được những ý chính cũng như trau dồi được nội dung kiến thức và kỹ năng của bài học kinh nghiệm tay nghề rồi đúng không ạ ạ? Bài viết tổng hợp gồm có 54 vướng mắc trắc nghiệm kèm đáp án. Hi vọng qua nội dung bài viết này bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để học tập tốt hơn thế nữa nhé. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin trình làng tới những bạn học viên tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý mà VnDoc tổng hợp và đăng tải. Mời những bạn cùng tìm hiểu thêm thêm những môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12…

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc để sở hữu thêm tài liệu học tập nhé

://.youtube/watch?v=TdhXptTYxWU

Reply
4
0
Chia sẻ

4217

Video sự kiện lịch sử toàn thế giới nào sau này có ảnh hưởng đến cách mạng việt nam thời kỳ 1919-1925 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review sự kiện lịch sử toàn thế giới nào sau này có ảnh hưởng đến cách mạng việt nam thời kỳ 1919-1925 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật sự kiện lịch sử toàn thế giới nào sau này có ảnh hưởng đến cách mạng việt nam thời kỳ 1919-1925 miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật sự kiện lịch sử toàn thế giới nào sau này có ảnh hưởng đến cách mạng việt nam thời kỳ 1919-1925 Free.

Thảo Luận vướng mắc về sự việc kiện lịch sử toàn thế giới nào sau này có ảnh hưởng đến cách mạng việt nam thời kỳ 1919-1925

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết sự kiện lịch sử toàn thế giới nào sau này có ảnh hưởng đến cách mạng việt nam thời kỳ 1919-1925 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#sự #kiện #lịch #sử #thế #giới #nào #sau #đây #có #ảnh #hưởng #đến #cách #mạng #việt #nam #thời #kỳ