Thủ Thuật về Speaking – trang 52 – unit 12 – sbt tiếng anh 9 mới Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Speaking – trang 52 – unit 12 – sbt tiếng anh 9 mới được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-18 10:12:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Speaking – trang 52 – unit 12 – sbt tiếng anh 9 mới 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Speaking – trang 52 – unit 12 – sbt tiếng anh 9 mới được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-18 10:12:05 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Task 2.Now think about a job interview you want to attend. Work with your partner and make up a similar conversation to the one in 1. You may focus on:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Complete the conversation below with the statements A-G. Then practise it with a friend.

Hoàn thành đoạn hội thoại dưới đây với những câu A-G. Luyện tập với bạn bè.

Interviewer: Please take a seat.

Nick: (1) ______________________ .

Interviewer: So let’s get down to business. I understand from your CV that you have a lot of teaching experience.

Nick: (2) _____________________.

Interviewer:I see. You speak English very well. You almost have a Bristish accent.
Nick: (3) _____________________.

Interviewer:You also said in your in your CV that you have many skills.
Nick:(4): ________________________.

Interviewer:Did you have any problems with the students there?

Nick:(5): __________________________.

Interviewer:And how did you giảm giá with them?

Nick:(6): __________________________.

Interviewer:That sounds great! So why do you watn to start working our school?

Nick:(7): ____________________________.

Interviewer:I see. Will you be willing to to do a three month trial period here?

Lời giải rõ ràng:

1. F 2. G 3. A

4. D 5. B 6. E 7. C

Tạm dịch:

Người phỏng vấn:Mời ngồi.

Nick:Cảm ơn.

Người phỏng vấn:Vậy toàn bộ toàn bộ chúng ta hãy cùng khởi xướng vào việc nhé, Tôi hiểu rằng trong CV của bạn rằng bạn có thật nhiều kinh nghiệm tay nghề tay nghề dạy học.

Nick:Vâng, tôi đã dạy Tiếng Anh được 6 năm ở một trường công lập trước trước lúc tôi khởi đầu thao tác tại một trường quốc tế.

Người phỏng vấn:Tôi hiểu. Bạn nói tiếng Anh rất tốt. Bạn có giọng Anh Anh.

Nick:Cảm ơn. Tôi đã cải tổ âm giọng trong thời hạn tôi thao tác tại trường quốc tế.

Người phỏng vấn:Bạn cũng nói trong CV rằng bạn có thật nhiều kĩ năng.

Nick:Tôi đã rất như mong ước khi được đào tạo và giảng dạy và giảng dạy ở trường quốc tế.

Người phỏng vấn:Bạn có gặp yếu tố gì với học viên ở đó không?

Nick:Mỗi lần khi tôi phải gặp một học viên thô lỗ hoặc không vâng lời.

Người phỏng vấn:Và bạn xử lý và xử lý ra làm thế nào?

Nick:Tôi đã kiên trì và vị tha với chúng. Tôi đã tin rằng khi chúng thấy tôi quan tâm tới chúng nhiều ra làm thế nào, chúng sẽ thay đổi cách cư xử.

Người phỏng vấn:Nghe tuyệt vời! Vậy sao bạn lại muốn thao tác tại trường của chúng tôi?

Nick:À, ngôi trường kia quá xa nhà tôi.

Người phỏng vấn:Tôi hiểu. Bạn có vui lòng thử việc trong vòng 3 tháng ở đây được không?

Bài 2

Task 2.Now think about a job interview you want to attend. Work with your partner and make up a similar conversation to the one in 1. You may focus on:

– the job itself

– your personal qualities

– your interest

– your education and training

– your abilities

– your expectations for the job.

Lời giải rõ ràng:

Đáp án:

Interview:Please take a seat.

Kate:Thank you.

Interview:I see in your CV you said that you have a lot of sale experience.

Kate:Yes, I worked a retail store for one year then moving to a fashion shop.

Interview:Did you have any problem when working this position?

Kate:Sure. Sometimes I met some difficult customers.

Interview:How did you giảm giá with that?

Kate:I was patient and dedicated with them. I believed that they are challenges in my job.

Interview:It sounds good. Why do you want to work our supermarket?

Kate:I like your company environment.

Interview:I see. Will you be willing to do one-month trial period here?

Kate:I agree.

Reply

3

0

Chia sẻ

Share Link Down Speaking – trang 52 – unit 12 – sbt tiếng anh 9 mới miễn phí

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Speaking – trang 52 – unit 12 – sbt tiếng anh 9 mới tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Cập nhật Speaking – trang 52 – unit 12 – sbt tiếng anh 9 mới miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Speaking – trang 52 – unit 12 – sbt tiếng anh 9 mới

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Speaking – trang 52 – unit 12 – sbt tiếng anh 9 mới vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

#Speaking #trang #unit #sbt #tiếng #anh #mới

4316

Clip Speaking – trang 52 – unit 12 – sbt tiếng anh 9 mới ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Speaking – trang 52 – unit 12 – sbt tiếng anh 9 mới tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Speaking – trang 52 – unit 12 – sbt tiếng anh 9 mới miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những ShareLink Download Speaking – trang 52 – unit 12 – sbt tiếng anh 9 mới miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Speaking – trang 52 – unit 12 – sbt tiếng anh 9 mới

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Speaking – trang 52 – unit 12 – sbt tiếng anh 9 mới vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Speaking #trang #unit #sbt #tiếng #anh #mới