Kinh Nghiệm về Sổ theo dõi nhìn nhận kết quả học tập của học viên Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Sổ theo dõi nhìn nhận kết quả học tập của học viên được Update vào lúc : 2022-12-17 08:05:02 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Đổi mới kiểm tra nhìn nhận kết quả học tập của học viên

Đổi mới phương pháp dạy học cần gắn sát với thay đổi về nhìn nhận quy trình dạy học cũng như thay đổi việc kiểm tra và nhìn nhận tiền tích học tập của HS. Đánh giá kết quả học tập là quy trình tích lũy thông tin, phân tích và xử lý thông tin, lý giải tình hình việc đạt tiềm năng giáo dục, tìm hiểu nguyên nhân, ra những quyết định hành động sư phạm giúp HS học tập ngày càng tiến bộ.

1. Đánh giá theo khả năng
Theo quan điểm tăng trưởng khả năng, việc nhìn nhận kết quả học tập không lấy việc kiểm tra kĩ năng tái hiện kiến thức và kỹ năng đã học làm TT của việc nhìn nhận. Đánh giá kết quả học tập theo khả năng cần chú trọng kĩ năng vận dụng sáng tạo tri thức trong những trường hợp ứng dụng rất khác nhau. Đánh giá kết quả học tập riêng với những môn học và hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục ở mỗi lớp và sau cấp học là giải pháp hầu hết nhằm mục đích xác lập mức độ thực thi tiềm năng dạy học, có vai trò quan trọng trong việc cải tổ kết quả học tập của HS. Hay nói cách khác, nhìn nhận theo khả năng là nhìn nhận kiến thức và kỹ năng, kỹ năng và thái độ trong toàn cảnh có ý nghĩa (Leen pil, 2011).

Xét về bản chất thì không còn xích míc giữa nhìn nhận khả năng và nhìn nhận kiến thức và kỹ năng kỹ năng, mà nhìn nhận khả năng sẽ là bước tăng trưởng cao hơn so với nhìn nhận kiến thức và kỹ năng, kỹ năng. Để chứng tỏ HS có khả năng ở một mức độ nào đó, phải tạo thời cơ cho HS được xử lý và xử lý yếu tố trong trường hợp mang tính chất chất thực tiễn. Khi đó HS vừa phải vận dụng những kiến thức và kỹ năng, kỹ năng đã được học ở trong nhà trường, vừa phải dùng những kinh nghiệm tay nghề của tớ mình thu được từ những trải nghiệm bên phía ngoài nhà trường (mái ấm gia đình, hiệp hội và xã hội). Như vậy, thông qua việc hoàn thành xong một trách nhiệm trong toàn cảnh thực, người ta hoàn toàn có thể đồng thời nhìn nhận được cả kỹ năng nhận thức, kỹ năng thực thi và những giá trị, tình cảm của người học. Mặt khác, nhìn nhận khả năng không hoàn toàn phải nhờ vào chương trình giáo dục môn học như nhìn nhận kiến thức và kỹ năng, kỹ năng, bởi khả năng là tổng hòa, kết tinh kiến thức và kỹ năng, kỹ năng, thái độ, tình cảm, giá trị, chuẩn mực đạo đức, được hình thành từ nhiều nghành học tập và từ sự tăng trưởng tự nhiên về mặt xã hội của một con người.

Có thể tổng hợp một số trong những tín hiệu khác lạ cơ bản giữa nhìn nhận khả năng người học và nhìn nhận kiến thức và kỹ năng, kỹ năng của người học như sau:

Tiêu chí so sánhĐánh giá năng lựcĐánh giá kiến thức và kỹ năng, kỹ năng1. Mục đích hầu hết nhất

  Đánh giá kĩ năng HS vận dụng những kiến thức và kỹ năng, kỹ năng đã học vào xử lý và xử lý yếu tố thực tiễn của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường.
  Vì sự tiến bộ của người học so với chính họ.
  Xác định việc đạt kiến thức và kỹ năng, kỹ năng theo tiềm năng của chương trình giáo dục.
  Đánh giá, xếp hạng Một trong những người dân học với nhau.

2. Ngữ cảnh đánh giáGắn với ngữ cảnh học tập và thực tiễn môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường của HS.Gắn với nội dung học tập (những kiến thức và kỹ năng, kỹ năng, thái độ) được học trong nhà trường.3. Nội dung nhìn nhận

  Những kiến thức và kỹ năng, kỹ năng, thái độ ở nhiều môn học, nhiều hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục và những trải nghiệm của tớ mình HS trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường xã hội (triệu tập vào khả năng thực thi).
  Quy chuẩn theo những mức độ tăng trưởng khả năng của người học.
  Những kiến thức và kỹ năng, kỹ năng, thái độ ở một môn học.
  Quy chuẩn theo việc người học có đạt được hay là không một nội dung đã được học.

4. Công cụ đánh giáNhiệm vụ, bài tập trong trường hợp, toàn cảnh thực.Câu hỏi, bài tập, trách nhiệm trong trường hợp hàn lâm hoặc trường hợp thực.5. Thời điểm đánh giáĐánh giá mọi thời gian của quy trình dạy học, chú trọng đến nhìn nhận trong lúc tham gia học.Thường trình làng ở những thời gian nhất định trong quy trình dạy học, nhất là trước và sau khi dạy.6. Kết quả nhìn nhận

  Năng lực người học tùy từng độ khó của trách nhiệm hoặc bài tập đã hoàn thành xong.
  Thực hiện được trách nhiệm càng khó, càng phức tạp hơn sẽ tiến hành xem là có khả năng cao hơn.
  Năng lực người học tùy từng số lượng vướng mắc, trách nhiệm hay bài tập đã hoàn thành xong.
  Càng đạt được nhiều cty kiến thức và kỹ năng, kỹ năng thì sẽ càng sẽ là có khả năng cao hơn.

2. Định hướng thay đổi kiểm tra, nhìn nhận kết quả học tập của HS
Đánh giá kết quả giáo dục những môn học, hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục ở mỗi lớp và sau cấp học nên phải:

Dựa vào cứ vào chuẩn kiến thức và kỹ năng, kĩ năng (theo khuynh hướng tiếp cận khả năng) từng môn học, hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục từng môn, từng lớp; yêu cầu cơ bản cần đạt về kiến thức và kỹ năng, kĩ năng, thái độ (theo khuynh hướng tiếp cận khả năng) của HS của cấp học.
Phối hợp giữa nhìn nhận thường xuyên và nhìn nhận định kì, giữa nhìn nhận của GV và tự nhìn nhận của HS, giữa nhìn nhận của nhà trường và nhìn nhận của mái ấm gia đình, hiệp hội.
Kết hợp giữa hình thức nhìn nhận bằng trắc nghiệm khách quan và tự luận nhằm mục đích phát huy những ưu điểm của mỗi hình thức nhìn nhận này.
Có công cụ nhìn nhận thích hợp nhằm mục đích nhìn nhận toàn vẹn và tổng thể, công minh, trung thực, hoàn toàn có thể phân loại, giúp GV và HS kiểm soát và điều chỉnh kịp thời việc dạy và học.
Việc thay đổi công tác thao tác nhìn nhận kết quả học tập môn học của GV được thể hiện qua một số trong những đặc trưng cơ bản sau:

a) Xác định được mục tiêu hầu hết của nhìn nhận kết quả học tập là so sánh khả năng của HS với mức độ yêu cầu của chuẩn kiến thức và kỹ năng và kĩ năng (khả năng) môn học ở từng chủ đề, từng lớp học, để từ đó cải tổ kịp thời hoạt động và sinh hoạt giải trí dạy và hoạt động và sinh hoạt giải trí học.

b) Tiến hành nhìn nhận kết quả học tập môn học theo ba quy trình cơ bản là tích lũy thông tin, phân tích và xử lý thông tin, xác nhận kết quả học tập và ra quyết định hành động kiểm soát và điều chỉnh hoạt động và sinh hoạt giải trí dạy, hoạt động và sinh hoạt giải trí học. Yếu tố thay đổi ở mỗi quy trình này là:

(i) Thu thập thông tin: thông tin được tích lũy từ nhiều nguồn, nhiều hình thức và bằng nhiều phương pháp rất khác nhau (quan sát trên lớp, làm bài kiểm tra, thành phầm học tập, tự nhìn nhận và nhìn nhận lẫn nhau,…); lựa chọn được những nội dung nhìn nhận cơ bản và trọng tâm, trong số đó để ý quan tâm nhiều hơn nữa đến nội dung kĩ năng; xác lập đúng mức độ yêu cầu mỗi nội dung (nhận ra, thông hiểu, vận dụng,…) vị trí căn cứ vào chuẩn kiến thức và kỹ năng, kĩ năng; sử dụng phong phú nhiều chủng loại công cụ rất khác nhau (đề kiểm tra viết, vướng mắc trên lớp, phiếu học tập, bài tập về nhà,…); thiết kế những công cụ nhìn nhận đúng kỹ thuật (vướng mắc và bài tập phải đo lường được mức độ của chuẩn, phục vụ những yêu cầu dạng trắc nghiệm khách quan hay tự luận, cấu trúc đề kiểm tra khoa học và thích hợp,…); tổ chức triển khai tích lũy được những thông tin đúng chuẩn, trung thực. Cần tu dưỡng cho HS những kỹ thuật thông tin phản hồi nhằm mục đích tạo Đk cho HS tham gia nhìn nhận và tăng cấp cải tiến quy trình dạy học.
(ii) Phân tích và xử lý thông tin: những thông tin định tính về thái độ và khả năng học tập thu được qua quan sát, vấn đáp miệng, trình diễn,… được phân tích theo nhiều mức độ với tiêu chuẩn rõ ràng và được tàng trữ thông qua sổ theo dõi hằng ngày; những thông tin định lượng qua bài kiểm tra được chấm điểm theo đáp án/hướng dẫn chấm hướng dẫn đảm bảo đúng, đúng chuẩn và phục vụ những yêu cầu kỹ thuật; số lần kiểm tra, thống kê điểm trung bình, xếp loại học lực, theo như đúng quy định nhìn nhận, xếp loại phát hành.
(iii) Xác nhận kết quả học tập: xác nhận HS đạt hay là không tiềm năng từng chủ đề, cuối lớp học, cuối cấp học nhờ vào những kết quả định lượng và định tính với chứng cứ rõ ràng, rõ ràng; phân tích, lý giải sự tiến bộ học tập vừa vị trí căn cứ vào kết quả nhìn nhận quy trình và kết quả nhìn nhận tổng kết, vừa vị trí căn cứ vào thái độ học tập và tình hình mái ấm gia đình rõ ràng. Ra quyết định hành động cải tổ kịp thời hoạt động và sinh hoạt giải trí dạy của GV, hoạt động và sinh hoạt giải trí học của HS trên lớp học; ra những quyết định hành động quan trọng với HS (lên lớp, thi lại, ở lại lớp, khen thưởng,); thông báo kết quả học tập của HS cho những bên có liên quan (HS, cha mẹ HS, hội đồng giáo dục nhà trường, quản trị và vận hành cấp trên,). Góp ý và kiến nghị với cấp trên về chất lượng chương trình, sách giáo khoa, cách tổ chức triển khai thực thi kế hoạch giáo dục,…
Trong nhìn nhận tiền tích học tập của HS không riêng gì có nhìn nhận kết quả mà để ý quan tâm cả quy trình học tập. Đánh giá tiền tích học tập theo quan điểm tăng trưởng khả năng không số lượng giới hạn vào kĩ năng tái hiện tri thức mà chú trọng kĩ năng vận dụng tri thức trong việc xử lý và xử lý những trách nhiệm phức tạp.

Cần sử dụng phối hợp những hình thức, phương pháp kiểm tra, nhìn nhận rất khác nhau. Kết hợp giữa kiểm tra miệng, kiểm tra viết và bài tập thực hành thực tiễn. Kết hợp giữa trắc nghiệm tự luận và trắc nghiệm khách quan. Hiện nay ở Việt Nam có Xu thế chọn hình thức trắc nghiệm khách quan cho những kỳ thi tốt nghiệp hay thi tuyển ĐH. Trắc nghiệm khách quan có những ưu điểm riêng cho những kỳ thi này. Tuy nhiên trong đào tạo và giảng dạy thì không được lạm dụng hình thức này. Vì nhược điểm cơ bản của trắc nghiệm khách quan là rất khó nhìn nhận được kĩ năng sáng tạo cũng như khả năng xử lý và xử lý những yếu tố phức tạp.

Theo Tủ sách thư viên khoa học

Tin giáo dục

4445

Clip Sổ theo dõi nhìn nhận kết quả học tập của học viên ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Sổ theo dõi nhìn nhận kết quả học tập của học viên tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Sổ theo dõi nhìn nhận kết quả học tập của học viên miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Sổ theo dõi nhìn nhận kết quả học tập của học viên miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Sổ theo dõi nhìn nhận kết quả học tập của học viên

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Sổ theo dõi nhìn nhận kết quả học tập của học viên vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Sổ #theo #dõi #đánh #giá #kết #quả #học #tập #của #học #sinh