Thủ Thuật Hướng dẫn So sánh tỉ số 3 4 và 6 8 Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa So sánh tỉ số 3 4 và 6 8 được Update vào lúc : 2022-11-12 02:42:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.
Hướng dẫn giải Bài §1. Tập hợp Q. những số hữu tỉ, chương I Số hữu tỉ. Số thực, sách giáo khoa toán 7 tập một. Nội dung bài giải bài 1 2 3 4 5 trang 7 8 sgk toán 7 tập 1 gồm có tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần đại số có trong SGK toán để giúp những em học viên học tốt môn toán lớp 7. Lý thuyết

1. Số hữu tỉ

Số hữu tỉ là số hoàn toàn có thể viết dưới dạng (fracab) với a, b ( mathbbZ), b # 0. Tập hợp những số hữu tỷ được kí hiệu là (mathbbQ.). Ví dụ: Xét những số 2; 0 và 0.5, ta thấy: (2 = frac21 = frac42 = frac84 = ) (0 = frac01 = frac02 = frac03 = ) ( 0,5 = frac12 = frac24 = frac36 = ) Vậy những số 2, 0, -0.5 là những số hữu tỉ. Nhận xét: ( mathbbN subset mathbbZsubset mathbbQ.).

2. Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số

Để màn biểu diễn số hữu tỉ (fracab) (a, b ( mathbbZ), b > 0) trên trục số ta làm như sau: Chia đoạn đơn vi [0;1] trên trục số thành b phần bằng nhau, lấy 1 đoạn đoạn làm cty mới thì cty mới bằng (frac 1b) cty cũ. + Nếu a>0 thì số (frac ab) được màn biểu diễn bởi một điểm nằm bên phải điểm 0 một đoạn bằng (left |a right |) lần cty mới. + Nếu a<0 thì số (frac ab) được màn biểu diễn bởi một điểm nằm bên trái điểm 0 một đoạn bằng (left |a right |) lần cty mới. Trên trục số, điểm màn biểu diễn số hữu tỉ x được gọi là yếu tố x.

3. So sánh hai số hữu tỉ

Để so sánh hai số hữu tỉ x,y ta làm như sau: Viết x,y dưới dạng phân số cùng mẫu dương. So sánh những tử là số nguyên a và b. Nếu a> b thì x > y. Nếu a = b thì x=y. Nếu a < b thì x < y.

4. Chú ý

Số hữu tỉ to nhiều hơn 0 gọi là số hữu tỉ dương. Số hữu tỉ nhỏ hơn 0 gọi là số hữu tỉ âm. Số 0 không là số hữu tỉ dương, cũng không là số hữu tỉ âm.

5. Ví dụ minh họa

Trước khi đi vào giải bài 1 2 3 4 5 trang 7 8 sgk toán 7 tập 1, toàn bộ chúng ta hãy tìm hiểu những ví dụ điển hình sau này: Ví dụ 1: Với ba chữ số 1, hãy màn biểu diễn số hữu tỉ âm nhỏ nhất, số hữu tỉ âm lớn số 1. Bài giải: Số hữu tỉ âm nhỏ nhất -111. Số hữu tỉ âm lớn số 1 ( frac111). Ví dụ 2: So sánh những số hữu tỉ sau bằng phương pháp nhanh nhất có thể: a. (frac 13) và (frac1100) b. (frac 231232) và (frac13211320) c. (frac 1338) và (frac29 88) d. (frac 2729) và (frac 272727292929) Bài giải: a. (frac 13 < 0 < frac1100 Rightarrow frac 13 < frac1100). b. (frac231232 < 1 < frac13211320 Rightarrow frac 231232 > frac 13211320). c. (frac1338 > frac1339 = frac13 = frac2987 > frac2988 Rightarrow frac 1338 < frac29 88). d. (frac 2729 = frac 27.1010129.10101 = frac 272727292929) và (frac 272727292929). Ví dụ 3: Cho hai số nguyên a và b trong số đó a < b và b > 0. Chứng minh: (fracab < fraca + 1b + 1). Bài giải: Ta có: (fracab = fraca(b + 1)b(b + 1) = fracab + ab(a + 1),,,,,,,,,b > 0,b + 1 > 0). (fraca + 1b + 1 = fracb(a + 1)b(b + 1) = fracab + bb(b + 1),,,,,,,,,b > 0). Mà a < b nên suy ra ab+ a < ab +b. Vậy (fracab < fraca + 1b + 1). Dưới đấy là phần Hướng dẫn vấn đáp những vướng mắc có trong bài học kinh nghiệm tay nghề cho những bạn tìm hiểu thêm. Các bạn hãy tìm hiểu thêm kỹ vướng mắc trước lúc vấn đáp nhé! Câu hỏi

1. Trả lời vướng mắc 1 trang 5 sgk Toán 7 tập 1

Vì sao những số (0,6 ; -1,25; 1dfrac13) là những số hữu tỉ ? Trả lời: Ta có: (eqalign& 0,6 = 6 over 10 = 3 over 5 = 9 over 15 = cr & 1,25 = 5 over 4 = 10 over 8 = 15 over 12 = cr & 11 over 3 = 4 over 3 = 8 over 6 = 12 over 9 = cr ) Các số (0,6 ; -1,25; 1dfrac13) viết được dưới dạng phân số (dfracab) với (a,b mathbb Z) và (b 0) nên những số đó là những số hữu tỉ.

2. Trả lời vướng mắc 2 trang 5 sgk Toán 7 tập 1

Số nguyên (a) có là số hữu tỉ không? Vì sao? Trả lời: Số nguyên (a) luôn viết được dưới dạng (dfraccd) ((c,d in Z;,,d ne 0)) do đó (a) là số hữu tỉ. Ví dụ: (begingathered
3 = frac31 = frac 3 1 = frac62 hfill \
2 = frac 21 = frac 42 hfill \
endgathered )

3. Trả lời vướng mắc 3 trang 5 sgk Toán 7 tập 1

Biểu diễn những số nguyên: (-1; 1; 2) trên trục số. Trả lời: Số nguyên (-1) được màn biểu diễn bởi điểm (A) nằm bên cạnh trái điểm (0) và cách điểm (0) một đoạn bằng (1) cty. Số nguyên (1) được màn biểu diễn bởi điểm (B) nằm bên cạnh phải điểm (0) và cách điểm (0) một đoạn bằng (1) cty. Số nguyên (2) được màn biểu diễn bởi điểm (C) nằm bên cạnh phải điểm (0) và cách điểm (0) một đoạn bằng (2) cty. Ta màn biểu diễn trên trục số như sau:

4. Trả lời vướng mắc 4 trang 6 sgk Toán 7 tập 1

So sánh hai phân số : (dfrac 23) và ( dfrac4 5) Trả lời: Ta có: (eqalign& 2 over 3 = 2.5 over 3.5 = 10 over 15 cr & 4 over 5 = 4.( 3) over ( 5). 3 = 12 over 15 cr ) Vì (-10 > -12) và (15 > 0) nên (dfrac 1015 > dfrac 1215) (Hay,,,dfrac 23 > dfrac4 5,)

5. Trả lời vướng mắc 5 trang 7 sgk Toán 7 tập 1

Trong những số hữu tỉ sau, số nào là số hữu tỉ dương, số nào là số hữu tỉ âm, số nào không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm ? (dfrac 37;kern 1pt kern 1pt dfrac23;kern 1pt kern 1pt dfrac1 5;kern 1pt kern 1pt 4;kern 1pt kern 1pt dfrac0 2;kern 1pt kern 1pt dfrac 3 5) Trả lời: Số hữu tỉ dương là: (dfrac23;kern 1pt kern 1pt dfrac 3 5) Số hữu tỉ âm là: (dfrac 37;kern 1pt kern 1pt dfrac1-5;kern 1pt kern 1pt 4) Số hữu tỉ không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm là: (dfrac0 2) Dưới đấy là Hướng dẫn giải bài 1 2 3 4 5 trang 7 8 sgk toán 7 tập 1. Các bạn hãy tìm hiểu thêm kỹ đầu bài trước lúc giải nhé! Bài tập Giaibaisgk trình làng với những bạn khá đầy đủ phương pháp giải bài tập phần đại số 7 kèm bài giải chi tiếtbài 1 2 3 4 5 trang 7 8 sgk toán 7 tập 1 của bài §1.Tập hợp Q. những số hữu tỉ trong chương I Số hữu tỉ. Số thực cho những bạn tìm hiểu thêm. Nội dung rõ ràng bài giải từng bài tập những bạn xem dưới đây: Giải bài 1 2 3 4 5 trang 7 8 sgk toán 7 tập 1

1. Giải bài 1 trang 7 sgk Toán 7 tập 1

Điền kí hiệu ($in$, $notin$, $subset$ ) thích hợp vào ô vuông: -3 $square $ N ; -3 $square $ Z ; -3 $square $ Q. $frac-23$ $square $ Z; $frac-23$ $square $ Q.; N $square $ Z $square $ Q. Bài giải: -3 $notin$ N $-3 Z$ $-3 Q.$ $frac-23$ $notin$ Z $frac-23$ Q. N $subset $ Z $subset $ Q.

2. Giải bài 2 trang 7 sgk Toán 7 tập 1

a) Trong những phân số sau, những phân số nào màn biểu diễn số hữu tỉ (frac3-4) : (frac-1215 ; frac-1520; frac24-32; frac-2028; frac-2736) b) Biểu diễn số hữu tỉ (frac3-4) trên trục số. Bài giải: a) Ta có: (frac24-32 = frac24:8-32:8 = frac3-4) (frac-1520 = frac-15:(-5)20:(-5) = frac3-4) (frac27-36 = frac-27:(-9)36:(-9) = frac3-4) (frac-1215 neq frac3-4 ; frac-2028 neq frac3-4) Vậy những phân số màn biểu diễn số hữu tỉ (frac3-4) là : (frac-1520; frac24-32; frac-2736) b) Biểu diễn trên trục số:

3. Giải bài 3 trang 8 sgk Toán 7 tập 1

So sánh những số hữu tỉ: a) x = $frac2-7$ và y = $frac-311$ b) x = $frac-213300$ và y = $frac18-25$ c) x = -0,75 và y = $frac-34$ Bài giải: a) Ta có: x = $frac2-7$ = $frac2 .(-11)-7 . (-11)$ = $frac-2277$ y = $frac-311$ = $frac-3 . 711 . 7$ = $frac-2177$ Vì $-22 < -21$ và $77 > 0$ nên $x < y$ b) Ta có: x = $frac-213300$ y = $frac18-25$ = $frac18 . (-12)-25 . (-12)$ = $frac-216300$ Vì $-213 > -216$ và $300 > 0$ nên $x > y$ c) Ta có: x = -0,75 = $frac-75100$ = $frac-34$ và y = $frac-34$ Vậy $x = y$

4. Giải bài 4 trang 8 sgk Toán 7 tập 1

So sánh số $0$ với số hữu tỉ $fracab$ ( a,b Z, b $neq$ 0) khi a, b cùng dấu và khi a, b khác dấu Bài giải: Với a, b Z, b $neq$ 0 Khi a , b cùng dấu thì $fracab$ > 0 Khi a,b khác dấu thì $fracab$ < 0 Tóm lại: Số hữu tỉ $fracab$ (a,b Z, b $neq$ 0) là: dương nếu $a, b$ cùng dấu, âm nếu $a, b$ khác dấu, $= 0$ nếu $a = 0$

5. Giải bài 5 trang 8 sgk Toán 7 tập 1

Giả sử x = $fracam$ ; y = $fracbm$ ( a, b, m Z, m $neq$ 0) và x < y. Hãy chứng tỏ rằng nếu lọc z = $fraca + b2m$ thì ta có x < z < y Bài giải: Ta có: x = $fracam$ , y = $fracbm$ ( a, b, m Z, m $neq$ 0) và x < y Nên $a < b$ Nếu x = $frac2a2m$ , y = $frac2b2m$; z = $fraca + b2m$ Ta có: $a < b a + a < a + b 2a < a + b$ Do $2a < a + b$ nên $x < z (1)$ Ta có $a < b a + b < b + b a + b < 2b$ Do $a + b < 2b$ nên $z < y (2)$ Từ (1) và (2) suy ra $x < z < y$ Do đó: $a < b a + b < b + b a + b < 2b$ Bài tiếp theo:
  Giải bài 6 7 8 9 10 trang 10 sgk toán 7 tập 1
Xem thêm:
  Các bài toán 7 khác
  Để học tốt môn Vật lí lớp 7
  Để học tốt môn Sinh học lớp 7
  Để học tốt môn Ngữ văn lớp 7
  Để học tốt môn Lịch sử lớp 7
  Để học tốt môn Địa lí lớp 7
  Để học tốt môn Tiếng Anhlớp 7
  Để học tốt môn Tiếng Anhlớp 7 thí điểm
  Để học tốt môn Tin học lớp 7
  Để học tốt môn GDCDlớp 7
Chúc những bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 7 với giải bài 1 2 3 4 5 trang 7 8 sgk toán 7 tập 1! Bài tập nào khó đã có giaibaisgk
4284

Clip So sánh tỉ số 3 4 và 6 8 ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review So sánh tỉ số 3 4 và 6 8 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down So sánh tỉ số 3 4 và 6 8 miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật So sánh tỉ số 3 4 và 6 8 Free.

Hỏi đáp vướng mắc về So sánh tỉ số 3 4 và 6 8

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết So sánh tỉ số 3 4 và 6 8 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#sánh #tỉ #số #và