Kinh Nghiệm về So sánh trào lưu 1930 đến 1931 và 1936 đến 1939 Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa So sánh trào lưu 1930 đến 1931 và 1936 đến 1939 được Update vào lúc : 2022-01-27 19:49:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

You đang tìm kiếm từ khóa So sánh trào lưu 1930 đến 1931 và 1936 đến 1939 được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-27 19:49:03 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Em hãy so sánh những nội dung về tiềm năng, chủ trương, lực lượng, địa phận của trào lưu cách mạng 1930 – 1931 với trào lưu cách mạng 1936 – 1939?

So sánh 2 trào lưu cách mạng 1930 – 1931 với 1936 – 1939
So sánh trào lưu cách mạng 1930 – 1931 và trào lưu dân chủ 1936 – 1939
Answers ( )
So sánh trào lưu dân chủ 1936 – 1939 với trào lưu cách mạng 1930 – 1931

Em hãy so sánh Phong trào cách mạng 1930 -1931 với Phong trào cách mạng 1936 – 1939?

Trả lời

Nội dungPhong trào CM 1930 – 1931Phong trào CM 1936 – 1939Kẻ thùĐế quốc Pháp và địa chủ phong kiếnThực dân Pháp phản động và bè lũ tay sai không chịu thi hành chủ trương của Mặt trận nhân dân PhápMục tiêu (nhiệm vụ)Độc lập dân tộc bản địa bản địa và người cày có ruộng (có tính kế hoạch)Tự do dân chủ, cơm áo, hoà bình (có tính sách lược)Chủ trương, sách lượcChống đế quốc, giành độc lập dân tộc bản địa bản địa. Chống địa chủ phong kiến, giành ruộng đất cho dân cày.Chống phát xít, chống trận trận chiến tranh đế quốc và phản động tay sai; đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình.Tập hợp lực lượngLiên minh công nôngMặt trận Dân chủ Đông Dương, tập hợp mọi lực lượng dân chủ, yêu nước và tiến bộ.Hình thức đấu tranhBạo lực cách mạng, vũ trang, bí mật, phạm pháp: bãi công, biểu tình, đấu tranh vũ trang -> lập Xô Viết Nghệ- Tĩnh.Đấu tranh chính trị hoà bình, minh bạch, hợp pháp: trào lưu ĐD đại hội, đấu tranh nghị trường, báo chí, bãi công, bãi thị, bãi khoá….Lực lượng tham giaChủ yếu là công nôngĐông quần hòn đảo những tầng lớp nhân dân, không phân biệt thành phần giai cấp, tôn giáo, chính trị.Địa bàn chủ yếuChủ yếu ở nông thôn và những TT công nghiệpChủ yếu ở thành thị

» Tham khảo thêm:Phong trào đấu tranh 1936-1939

-Hướng dẫn soạn lịch sử 9- Đọc Tài Liệu –

Cập nhật ngày 10/01/2022 – Tác giả: Huyền Chu

So sánh trào lưu cách mạng 1930 – 1931 và trào lưu dân chủ 1936 – 1939

Cập nhật lúc: 14:00 14-06-2022 Mục tin: Lịch Sử Lớp 12

Answers ( )

Về quân địch

+30-31: Đế quốc Pháp và phong kiến tay sai

+36-39: bọn phản động Pháp ở thuộc địa và tay sai

Về trách nhiệm (khẩu hiệu)

+30-31: chống đế quốc Pháp giành độc lập dân tộc bản địa bản địa, chống phong kiến, giành ruộng đất cho nông dân

+36-39: chống phát xít, chống trận trận chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thuộc địa và tay sai, đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình

Về lực lượng, mặt trận

+30-31

•lực lg là liên minh công-nông

• chưa tồn tại mặt trận

+36-39

•lực lg là phần đông những lực lượng yêu nước dân chủ tiến bộ

• mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương (1936) tiếp Từ đó đổi thành mặt trận dân chủ Đông Dương (1938)

Về hình thức đấu tranh

+30-31: đấu tranh ctri chuyển dân lên đấu tranh vũ trang (bí mật, phạm pháp)

+36-39: đấu tranh chính trị -hòa bình (minh bạch, hợp pháp)

-Kẻ thù
+1930 – 1931: Đế quốc Pháp và địa chủ phong kiến

+1936 – 1939: Thực dân Pháp phản động và bè lũ tay sai không chịu thi hành chủ trương của Mặt trận nhân dân Pháp

-Nhiệm vụ

+1930 – 1931: Độc lập dân tộc bản địa bản địa và người cày có ruộng (có tính kế hoạch)

+1936 – 1939: Tự do dân chủ, cơm áo, hoà bình (có tính sách lược)

– Mặt trận:

+1930 – 1931: Liên minh công nông
+ 1936 – 1939:Mặt trận Dân chủ Đông Dương, tập hợp mọi lực lượng dân chủ, yêu nước và tiến bộ.

-Hình thức đấu tranh

+1930 – 1931: Bạo lực cách mạng, vũ trang, bí mật, phạm pháp: bãi công, biểu tình, đấu tranh vũ trang -> lập Xô Viết Nghệ- Tĩnh.

+1936 – 1939:Đấu tranh chính trị hoà bình, minh bạch, hợp pháp: trào lưu ĐD đại hội, đấu tranh nghị trường, báo chí, bãi công, bãi thị, bãi khoá….

So sánh trào lưu dân chủ 1936 – 1939 với trào lưu cách mạng 1930 – 1931

Giải Sách2020-03-11T21:48:30+07:00 2022-03-11T21:48:30+07:00 Hãy so sánh trào lưu dân chủ 1936 – 1939 với trào lưu cách mạng 1930 – 1931 theo yêu cầu của bảng dưới đây.
– Mục tiêu đấu tranh,
– Lực lượng tham gia,
– Hình thức đấu tranh,
– Quy mô trào lưu,
– Kết quả, ý nghĩa lịch sử trào lưu dân chủ 1936 – 1939, trào lưu cách mạng 1930 – 1931, – Mục tiêu đấu tranh, – Lực lượng tham gia, – Hình thức đấu tranh, – Quy mô trào lưu, ý nghĩa lịch sử, lịch sử 12 ://baihochay/lich-su-12/so-sanh-phong-trao-dan-chu-1936-1939-voi-phong-trao-cach-mang-1930-1931-4658.html /themes/cafe/images/no_image.gifBài học hay ://baihochay/uploads/bai-hoc-hay-logo.pngThứ tư – 11/03/2022 21:43

Hãy so sánh trào lưu dân chủ 1936 – 1939 với trào lưu cách mạng 1930 – 1931 theo yêu cầu của bảng dưới đây.
– Mục tiêu đấu tranh,
– Lực lượng tham gia,
– Hình thức đấu tranh,
– Quy mô trào lưu,
– Kết quả, ý nghĩa lịch sửHãy so sánh trào lưu dân chủ 1936 – 1939 với trào lưu cách mạng 1930 – 1931 theo yêu cầu của bảng dưới đây.
Nội dung so sánhPhong trào cách mạng 1930 – 1931Phong trào dân chủ 1936 – 1939Mục tiêu đấu tranhChống đế quốc giành độc lập dân tộc bản địa bản địa. Chống phong kiến giành ruộng đất cho dân cày.Chống phát xít, chống trận trận chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động Pháp và tay sai, đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình.Lực lượng tham giaCông nhân Nông dân.Công nhân, nông dân và những tầng lớp nhân dân khác.Hình thức đấu tranhMít tinh, biểu tình, khởi nghĩa vũ trang giành chính quyềnBãi công, bãi thị, bãi khóa, mít tinh, biểu tình, kết phù thích phù thích hợp với đấu tranh minh bạch và bí mật, hợp pháp và phạm pháp.Quy mô phong tràoChủ yếu ở Nghệ – Tĩnh.Phong trào nổ ra rộng tự do trong toàn quốc, kéo dãn suốt ba Năm mới chấm hết.Kết quả, ý nghĩa lịch sử- Giáng một đòn mạnh vào bè lũ đế quốc và phong kiến tay sai.
– Thành lập những Xô viết.
– Tuy thất bại nhưng xác lập đường lối đúng đắn của Đảng, quyền lãnh đạo của giai cấp công nhân riêng với cách mạng Đông Dương. Từ trong trào lưu, khối liên minh công – nông được hình thành. Đảng Cộng sản Đông Dương được công nhận là bộ phận độc lập, trực thuộc Quốc tế Cộng sản
– Là cuộc tập dược thứ nhất cho cách mạng tháng Tám – 1945- Pháp phải nhượng bộ một số trong những trong những yêu sách của nhân dân về dân số, dân chủ.
– Quần chúng nhân dân được giác ngộ về chính trị đã tham gia vào Mặt trận Dân tộc thống nhất, trở thành lực lượng chính trị hùng hậu.
– Cán bộ cách mạng được rèn luyện và ngày càng trưởng thành.
– Đảng tích lũy được nhiều bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề về xây dựng Mặt trận dân tộc bản địa bản địa thống nhất; tố chức, lãnh đạo quần chúng đấu tranh minh bạch hợp pháp; để tranh tư tưởng trong nội bộ Đảng với những đảng phái chính trị phản động…
– Là cuộc tập dượt, sẵn sàng sẵn sàng lễ thứ hai cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám sau này.

Reply

0

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Cập nhật So sánh trào lưu 1930 đến 1931 và 1936 đến 1939 miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video So sánh trào lưu 1930 đến 1931 và 1936 đến 1939 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Down So sánh trào lưu 1930 đến 1931 và 1936 đến 1939 Free.

Giải đáp vướng mắc về So sánh trào lưu 1930 đến 1931 và 1936 đến 1939

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết So sánh trào lưu 1930 đến 1931 và 1936 đến 1939 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha

#sánh #phong #trào #đến #và #đến

4066

Clip So sánh trào lưu 1930 đến 1931 và 1936 đến 1939 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video So sánh trào lưu 1930 đến 1931 và 1936 đến 1939 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download So sánh trào lưu 1930 đến 1931 và 1936 đến 1939 miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật So sánh trào lưu 1930 đến 1931 và 1936 đến 1939 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về So sánh trào lưu 1930 đến 1931 và 1936 đến 1939

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết So sánh trào lưu 1930 đến 1931 và 1936 đến 1939 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#sánh #phong #trào #đến #và #đến