Mẹo về Số liền sau 49 là bao nhiêu 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Số liền sau 49 là bao nhiêu được Update vào lúc : 2022-01-01 09:18:15 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Giải bài tập SGK Toán lớp 2trang 10: Luyện tập
Bài 1:Số?
a)

b)

Giải:
a)

b)

Bài 2:Mỗi quả bóng ứng với vạch nào trên tia số?

Giải:
10 + 1 = 11 10 + 2 = 12 10 + 7 = 17 10 + 5 = 15
Nối:

Bài 3:Đ, S?
a) Số liền trước của 16 là 15.
b) Số liền trước của 16 là 17.
c) Số liền sau của 18 là 17.
d) Số liền sau của 18 là 19.
e) Số liền trước của một là 0.
g) Số liền sau của một là 2.

Giải:
a) Số liền trước của 16 là 15. Đ
b) Số liền trước của 16 là 17. S
c) Số liền sau của 18 là 17. S
d) Số liền sau của 18 là 19. Đ
e) Số liền trước của một là 0. Đ
g) Số liền sau của một là 2. Đ

Giải bài tập SGK Toán lớp 2trang 11, 12: Luyện tập
Bài 1:Tìm trên tia số:

a) Những số bé nhiều hơn nữa 5.
b) Những số vừa to nhiều hơn 3 vừa bé nhiều hơn nữa 6.

Giải:
a) Trên tia số, những số bé nhiều hơn nữa 5 là: 0, 1, 2, 3, 4.
b) Trên tia số, những số vừa to nhiều hơn 3 vừa bé nhiều hơn nữa 6 là: 4, 5.

Bài 2:Chọn câu vấn đáp đúng.
Ghép hai trong ba thẻ số bên được toàn bộ bao nhiêu số có hai chữ số?

A. 6 B. 5 C. 4

Giải:
Vì chữ số hàng trăm trong số có hai chữ số là một số trong những to nhiều hơn 0 và nhỏ hơn 10 nên chữ số hàng trăm không thể là số 0.
+ Chữ số hàng trăm là số 4: những số có hai chữ số lập được từ ba chữ số trên là: 40, 44, 45.
+ Chữ số hàng trăm là số 5:0 những số có hai chữ số lập được từ ba chữ số trên là 50, 54, 55.
Vậy từ hai trong ba thẻ số 0, 4, 5 được toàn bộ 6 số có hai chữ số.
Đáp án đúng là đáp án A.

Bài 3:Số?

a) Toa liền sau toa 50 là toa ?
Toa liền trước toa 51 là toa ?
b) Toa liền trước toa 49 là toa ?
Toa liền sau toa 52 là toa ?
c) Ở giữa toa 49 và toa 51 là toa ?
Ở giữa toa 50 và toa 53 là toa ? và toa ?

Giải:
a) Toa liền sau toa 50 là toa 51.
Toa liền trước toa 51 là toa 49.
b) Toa liền trước toa 49 là toa 48.
Toa liền sau toa 52 là toa 53.
c) Ở giữa toa 49 và toa 51 là toa 50.
Ở giữa toa 50 và toa 53 là toa 51 và toa 52.

Bài 4:Số?

Giải:

Bài 5:Thỏ đen, thỏ nâu, thỏ trắng và thỏ xám đang sẵn sàng sẵn sàng chạy thi. Các làn chạy được đánh số lần lượt từ bé đến lớn. Thỏ trắng chạy ở làn số nào?

Giải:
Vì số làn được đánh số lần lượt từ bé đến lớn và thỏ đen chạy ở làn số 1, thỏ nâu chạy cạnh bên thỏ đen nên thỏ nâu chạy ở làn số 2.
Vì số làn được đánh số lần lượt từ bé đến lớn và thỏ nâu chạy ở làn số 2, thỏ trắng chạy cạnh bên thỏ nâu nên thỏ trắng chạy ở làn số 3.

://.youtube/watch?v=MpwnJ0m5RQ0

Reply
4
0
Chia sẻ

4282

Clip Số liền sau 49 là bao nhiêu ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Số liền sau 49 là bao nhiêu tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Số liền sau 49 là bao nhiêu miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Số liền sau 49 là bao nhiêu Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Số liền sau 49 là bao nhiêu

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Số liền sau 49 là bao nhiêu vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Số #liền #sau #là #bao #nhiêu