Thủ Thuật Hướng dẫn Số dĩ nói Tây Âu trở thành một trong ba TT kinh tế tài chính- tài chính toàn thế giới Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Số dĩ nói Tây Âu trở thành một trong ba TT kinh tế tài chính- tài chính toàn thế giới được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-19 20:09:17 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bài 7: Tây Âu

Câu 1. Chính sách đối ngoại hầu hết của Tây Âu từ 1950 đến 1973 là gì?

A. Cố gắng đặt quan hệ với Nhật Bản.

B. Đa phương hóa trong quan hệ.

C. Liên minh hoàn toàn với Mỹ.

D. Rút khỏi khối quân sự chiến lược NATO.

Lời giải:

Chính sách đối ngoại hầu hết của Tây Âu từ 1950 đến 1973 là Đa phương hóa trong quan hệ.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 2. Năm 1975, những nước Tây Âu tham gia Định ước Henxinki do

A. kinh tế tài chính Tây Âu lâm vào cảnh khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ trầm trọng.

B. bức tường Béc lin đã sụp đổ.

C. Chiến tranh lạnh đã kết thúc.

D. tác động của yếu tố hòa hoãn giữa Liên Xô và Mỹ.

Lời giải:

Năm 1975, những nước Tây Âu tham gia Định ước Henxinki do tác động của yếu tố hòa hoãn giữa Liên Xô và Mỹ.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 3. Sở dĩ nói Tây Âu trở thành một trong ba TT kinh tế tài chính – tài chính lớn của toàn thế giới quy trình 1950 đến 1970 là vì

A. Tây Âu có trình độ kinh tế tài chính, kĩ thuật đứng đầu toàn thế giới.

B. Tây Âu có quan hệ hợp tác về kinh tế tài chính rộng tự do.

C. Tây Âu có trình độ khoa học – kĩ thuật tăng trưởng cao, tân tiến.

D. Tây Âu là nơi triệu tập những TT tài chính số 1 toàn thế giới.

Lời giải:

Sở dĩ nói Tây Âu trở thành một trong ba TT kinh tế tài chính – tài chính lớn của toàn thế giới quy trình 1950 đến 1970 là vì Tây Âu có trình độ khoa học – kĩ thuật tăng trưởng cao, tân tiến.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 4. Sau Chiến tranh toàn thế giới thứ hai, điểm chung trong chủ trương đối ngoại của những nước Tây Âu là

A. mở rộng quan hệ hợp tác với những nước Khu vực Đông Nam Á.

B. tiến hành trận chiến tranh tái chiếm thuộc địa.

C. chỉ liên minh ngặt nghèo với Mĩ.

D. liên minh ngặt nghèo với Nhật Bản.

Lời giải:

Sau Chiến tranh toàn thế giới thứ hai, điểm chung trong chủ trương đối ngoại của những nước Tây Âu là tiến hành trận chiến tranh tái chiếm thuộc địa.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 5. Điểm tương đương về nguyên nhân khiến kinh tế tài chính Tây Âu, Mỹ và Nhật Bản tăng trưởng nhanh gọn sau Chiến tranh toàn thế giới thứ hai là

A. vận dụng những thành tựu khoa học – kĩ thuật vào sản xuất.

B. gây trận chiến tranh xâm lược Việt Nam và Triều Tiên.

C. không chịu sự tàn phá của trận chiến tranh toàn thế giới.

D. ngân sách cho quốc phòng thấp nên có Đk tăng trưởng kinh tế tài chính.

Lời giải:

Điểm tương đương về nguyên nhân khiến kinh tế tài chính Tây Âu, Mỹ và Nhật Bản tăng trưởng nhanh gọn sau Chiến tranh toàn thế giới thứ hai là vận dụng những thành tựu khoa học – kĩ thuật vào sản xuất.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 6. Các nước toàn thế giới thứ ba có vai trò ra làm sao riêng với việc tăng trưởng kinh tế tài chính của những nước Tây Âu trong trong năm 1950 1973?

A. Là nơi đặt vị trí căn cứ quân sự chiến lược của những nước Tây Âu.

B. Là nơi phục vụ nguyên vật tư rẻ tiền cho những nước Tây Âu.

C. Là nơi phục vụ sức người cho sản xuất ở những nước Tây Âu.

D. Là thị trường tiêu thụ thành phầm & hàng hóa hầu hết của những nước Tây Âu.

Lời giải:

Các nước toàn thế giới thứ ba là nơi phục vụ nguyên vật tư rẻ tiền, góp thêm phần vào sự tăng trưởng kinh tế tài chính của những nước Tây Âu trong trong năm 1950 197

Đáp án cần chọn là: B

Câu 7. Trong quan hệ đối ngoại lúc bấy giờ, vương quốc nào ở Tây Âu là nước duy nhất còn duy trì liên minh ngặt nghèo với Mĩ?

A. Pháp.

B. Anh.

C. Italia.

D. Đức.

Lời giải:

Trong quan hệ đối ngoại lúc bấy giờ, Anh là nước duy nhất còn duy trì liên minh ngặt nghèo với Mĩ.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 8. Nội dung nào phản ánh điểm mới trong quan hệ đối ngoại của những nước Tây Âu lúc bấy giờ?

A. Mở rộng quan hệ với những nước đang tăng trưởng ở châu Á, Phi, Mĩ Latinh, Đông Âu và SNG.

B. Tăng cường tùy từng Mĩ, mở rộng quan hệ với những nước tư bản.

C. Cố gắng hạn chế ảnh hưởng của Mĩ, mở rộng quan hệ với những nước khu vực Mỹ Latinh.

D. Mở rộng quan hệ với những nước tư bản tăng trưởng, những nước Đông Âu.

Lời giải:

Điểm mới trong quan hệ đối ngoại của những nước Tây Âu lúc bấy giờ là mở rộng quan hệ với những nước đang tăng trưởng ở châu Á, Phi, Mĩ Latinh, Đông Âu và SNG.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 9. Điểm giống nhau cơ bản về kinh tế tài chính của Mĩ, Tây Âu và Nhật Bản từ trong năm 50 của thế kỉ XX đến năm 2000 là

A. đều là TT kinh tế tài chính- tài chính của toàn thế giới.

B. đều không chịu tác động của khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ kinh tế tài chính.

C. đều là siêu cường kinh tế tài chính của toàn thế giới.

D. đều chịu sự đối đầu đối đầu những nước xã hội chủ nghĩa.

Lời giải:

Điểm giống nhau cơ bản về kinh tế tài chính của Mĩ, Tây âu, Nhật bản từ trong năm 50 của thế kỉ XX đến năm 2000 là đều là TT kinh tế tài chính- tài chính của toàn thế giới.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 10. Việt Nam hoàn toàn có thể học tập được gì từ bài học kinh nghiệm tay nghề tăng trưởng kinh tế tài chính của Tây Âu?

A. Vay mượn vốn đầu từ từ bên phía ngoài

B. Quan hệ mật thiết với Mỹ để nhận viện trợ.

C. Tranh thủ mua nguyên vật tư giá rẻ từ châu Âu

D. Áp dụng thành tựu khoa học vào sản xuất

Lời giải:

Việt Nam hoàn toàn có thể học tập việc vận dụng thành tựu khoa học vào sản xuất trong tăng trưởng kinh tế tài chính của Tây Âu để tăng trưởng giang sơn.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 11. Cộng đồng châu Âu Ra đời trên cơ sở hợp nhất những tổ chức triển khai nào?

A. Cộng đồng nguồn tích điện nguyên tử châu Âu và hiệp hội kinh tế tài chính châu Âu

B. Cộng đồng than thép châu Âu và hiệp hội kinh tế tài chính châu Âu

C. Cộng đồng than thép châu Âu và hiệp hội kinh tế tài chính châu Âu

D. Cộng đồng than thép châu Âu, hiệp hội nguồn tích điện nguyên tử châu Âu, hiệp hội kinh tế tài chính châu Âu

Lời giải:

Năm 1967, Cộng đồng châu Âu Ra đời trên cơ sở hợp nhất những tổ chức triển khai Cộng đồng than thép châu Âu, Cộng đồng nguồn tích điện nguyên tử châu Âu, Cộng đồng kinh tế tài chính châu Âu.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 12. Tên gọi khác của Khối thị trường chung châu Âu (EEC) là

A. Cộng đồng kinh tế tài chính châu Âu.

B. Liên minh châu Âu.

C. Cộng đồng than thép châu Âu.

D. Cộng đồng nguồn tích điện nguyên tử châu Âu.

Lời giải:

Tên gọi khác của Khối thị trường chung châu Âu (EEC) là Cộng đồng kinh tế tài chính châu Âu.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 13. Nội dung nào không phải là nét tương đương về sự việc hình thành và tăng trưởng của Liên minh châu Âu (EU) và Thương Hội những vương quốc Khu vực Đông Nam Á (ASEAN)?

A. Thành lập sau khi đã hoàn thành xong Phục hồi kinh tế tài chính, trở thành những vương quốc độc lập, tự chủ, có nhu yếu liên minh, hợp tác.

B. Mục tiêu xây dựng ban đầu là trở thành một liên minh quân sự chiến lược, chính trị để thoát khỏi bị chi phối, ảnh hưởng từ những cường quốc bên phía ngoài.

C. Ban đầu khi mới hình thành chỉ có vài nước thành viên, về sau mở rộng ra nhiều nước.

D. Từ thập kỉ 90 của thế kỉ XX, trở thành khu vực năng động, có vị thế quốc tế cao.

Lời giải:

ASEAN là tổ chức triển khai hợp tác kinh tế tài chính – văn hóa truyền thống, EU là tổ chức triển khai hợp tác về cả kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, chính trị, bảo mật thông tin an ninh.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 14. Đến trong năm 2007 EU có bao nhiêu nước thành viên?

A. 10 nước

B. 25 nước

C. 27 nước

D. 29 nước

Lời giải:

Cho đến trong năm 2007, EU có toàn bộ là 27 nước thành viên gồm có: Pháp, Đức, Italia, Bỉ, Hà Lan, Lúc-xăm-bua, Anh, Ai Len, Đan Mạch, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Áo, Thụy Điển, Phần Lan, Séc, Hung-ga-ri, Ba Lan, Slô-va-kia, Slô-ve-nia, Lít-va, Lát-vi-a, Exờ-tô-nia, Man-ta, Síp, Bun-ga-ri và Ru-ma-ni.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 15. Nội dung nào sau này không phải là bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề được rút ra từ sự tăng trưởng kinh tế tài chính của những nước tư bản sau Chiến tranh toàn thế giới thứ hai trong công cuộc tăng trưởng kinh tế tài chính Việt Nam lúc bấy giờ?

A. Tăng cường xuất khẩu công nghiệp ứng dụng

B. Nâng cao trình độ triệu tập vốn và lao động

C. Ứng dụng những thành tựu khoa học kĩ thuật

D. Khai thác và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên

Lời giải:

Việc tăng cường xuất khẩu công nghệ tiên tiến và phát triển ứng dụng không phải vương quốc nào thì cũng hoàn toàn có thể vận dụng được. Hơn nữa, với trình độ đang tăng trưởng như Việt Nam thì trước tiên cần học hỏi trình độ khoa học kĩ thuật, nâng cao trình độ triệu tập vốn và lao động trước. Xuất khẩu ứng dụng được còn là một một quy trình lâu dài nữa. Hiện nay, tài nguyên vạn vật thiên nhiên của Việt Nam giàu sang nhưng không được khai thác và sử dụng hợp lý, nhiều tài nguyên còn xuất khẩu thô, Vì vậy, yêu cầu đặc ra là cần khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên vạn vật thiên nhiên để làm cơ sở thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tài chính.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 16: Từ năm 1973 – 1991, kinh tế tài chính của những nước tư bản Tây Âu

A.Lâm vào khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ, suy thoái và khủng hoảng, tăng trưởng tạm bợ.

B.Phát triển ổn định và đạt tới tăng trưởng cao.

C.Phát triển không đồng đều do sự sụp đổ của khối mạng lưới hệ thống thuộc địa.

D.Vươn lên hàng thứ hai toàn thế giới.

Lời giải:

Năm 1973, do tác động của cuộc khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ nguồn tích điện toàn thế giới, cũng như Mĩ và Nhật Bản, nhiều nước ở Tây Âu đã lâm vào cảnh tình trạng suy thoái và khủng hoảng, khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ, tăng trưởng tạm bợ, kéo dãn đến đầu thập kỉ 90.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 17: Điểm nhất quán trong chủ trương đối ngoại của những nước Tây Âu quy trình 1945-1950 là

A.Mở rộng hợp tác với Nhật Bản và Nước Hàn

B.Liên kết chống lại những nước Đông Âu

C.Liên minh với CHLB Đức

D.Liên minh ngặt nghèo với Mĩ

Lời giải:

Điểm nhất quán trong chủ trương đối ngoại của những nước Tây Âu quy trình 1945-1950 là liên minh ngặt nghèo với Mĩ trong cuộc trận chiến tranh lạnh chống Liên Xô và những nước xã hội chủ nghĩa. Từ quy trình 1950 1973, những nước Tây Âu nỗ lực phong phú hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 18: Trong quy trình 1991 – 2000 ở Tây Âu, những nước nào đang trở thành đối trọng với Mỹ trong nhiều yếu tố quốc tế quan trọng?

A.Anh, Pháp.

B.Pháp, Đức.

C.Anh, Hà Lan.

D.Đức, Anh.

Lời giải:

Từ năm 1991 đến 2000, nếu như Anh vẫn liên minh ngặt nghèo với Mĩ thi Pháp và Đức lại trở thành đối trọng của Mĩ trong nhiều yếu tố quốc tế quan trọng.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 19: Sau Chiến tranh toàn thế giới thứ hai (1939-1945), những nước Tây Âu có hành vi gì riêng với những thuộc địa thuộc địa cũ?

A.Đa số ủng hộ yếu tố độc lập ở những thuộc địa

B.Tìm cách biến những nước thuộc toàn thế giới thứ ba thành thuộc địa kiểu mới

C.Ủng hộ việc thiết lập quyền tự trị ở những thuộc địa

D.Tìm cách tái thiết lập độc lập lãnh thổ ở những thuộc địa cũ

Lời giải:

Sau Chiến tranh toàn thế giới thứ hai (1939-1945), những nước Tây Âu nhanh gọn tìm cách quay trở lại cai trị những thuộc địa cũ của tớ: Pháp trở lại Đương Dương, Anh trở lại Miến Điện, Mã Lai; Hà Lan trở lại Indonexia

Đáp án cần chọn là: D

Câu 20: Chính sách đối ngoại hầu hết của Tây Âu từ 1950 đến 1973 là gì?

A.Cố gắng quan hệ với Nhật Bản.

B.Đa phương hóa trong quan hệ.

C.Liên minh hoàn toàn với Mỹ.

D.Rút thoát khỏi NATO.

Lời giải:

Từ năm 1950 đến năm 1973, nhiều nước tư bản Tây Âu một mặt vẫn tiếp tục chủ trương liên minh ngặt nghèo với Mĩ; mặt khác, nỗ lực phong phú hóa, đa phương hóa hơn thế nữa quan hệ đối ngoại.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 21: Quốc gia nào dưới đây đã ủng hộ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mĩ (1954-1975)?

A.Anh

B.Hà Lan

C.Bồ Đào Nha

D.Thụy Điển

Lời giải:

Thụy Điển, Phần Lan, là những vương quốc Tây Âu ủng hộ cuộc kháng chiến chống Mĩ của nhân dân Việt Nam về cả vật chất lẫn tinh thần

Đáp án cần chọn là: D

Câu 22: Trong trong năm 1950 – 1973, vương quốc nào ở Tây Âu có Xu thế tăng trưởng quan hệ ngoại giao với Liên Xô và những nước xã hội chủ nghĩa khác?

A.Pháp.

B.Anh.

C.Hà Lan.

D.Áo.

Lời giải:

Trong trong năm 1950 – 1973, Pháp phản đối việc trang bị vũ khí hạt nhân cho Cộng hòa Liên bang Đức, để ý quan tâm tăng trưởng quan hệ với Liên Xô và những nước xã hội chủ nghĩa khác. Đặc biệt, năm 1966, Pháp rút khỏi Bộ Chỉ huy NATO và yêu cầu rút toàn bộ vị trí căn cứ quân sự chiến lược và quân đội Mĩ thoát khỏi nước Pháp.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 23: Đâu là yếu tố mới trong quan hệ đối ngoại của những nước Tây Âu từ thập kỉ 90 trở đi?

A.Mở rộng quan hệ với những nước đang tăng trưởng ở châu Á, Phi, Mĩ Latinh, Đông Âu và SNG.

B.Tăng cường tùy từng Mĩ, mở rộng quan hệ với những nước tư bản.

C.Cố gắng hạn chế ảnh hưởng của Mĩ, mở rộng quan hệ với những nước khu vực Mĩ latinh.

D.Mở rộng quan hệ với những nước tư bản tăng trưởng, những nước Đông Âu.

Lời giải:

Trong toàn cảnh trận chiến tranh lạnh kết thúc, trật tự hai cực Ianta sụp đổ, những nước Tây Âu đã có sự kiểm soát và điều chỉnh chủ trương đối ngoại của tớ. Các nước Tây Âu đều để ý quan tâm mở rộng quan hệ không riêng gì có với những nước tư bản tăng trưởng khác mà còn với những nước đang tăng trưởng ở châu Á, châu Phi, khu vực Mĩ Latinh, những nước thuộc Đông Âu và SNG.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 24: Nét nổi trội nhất trong tình hình đối ngoại của những nước Tây Âu trong năm 1950 – 1973 là

A.Chịu sự chi phối và ảnh hưởng thâm thúy của Mĩ.

B.Các nước Tây Âu thực thi phong phú hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại.

C.Nhiều nước thuộc địa của Anh, Pháp, Hà Lan, tuyên bố độc lập, ghi lại thời kì phi thực dân hóa trên phạm vi toàn thế giới.

D.Một số nước Tây Âu để ý quan tâm tăng trưởng quan hệ với Liên Xô và những nước XHCN khác, phản đối cuộc trận chiến tranh xâm lược Việt Nam của Mĩ.

Lời giải:

Trong trong năm 1950 – 1973, những nước Tây Âu có sự thay đổi trong chủ trương đối ngoại. Trong số đó, nét nổi trội nhất là: Một mặt liên minh ngặt nghèo với Mỹ (Anh, Đức, Ý) mặt khác nỗ lực đa phương hóa quan hệ đối ngoại (Pháp, Thụy Điển, Phần Lan).

+ Chính phủ một số trong những nước ủng hộ cuộc trận chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam, ủng hộ Israel chống Ả-rập, CHLB Đức gia nhập NATO (5/1955)

+ Pháp phản đối trang bị vũ khí hạt nhân cho CHLB Đức, để ý quan tâm tăng trưởng quan hệ với Liên Xô và những nước XHCN khác, rút khỏi Bộ chỉ huy NATO và buộc Mỹ rút những vị trí căn cứ quân sự chiến lược thoát khỏi đất Pháp.

+ Pháp, Thụy Điển, Phần Lan đều phản đối cuộc trận chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 25: Tâm điểm đối đầu giữa hai cực Xô- Mĩ ở châu Âu là vương quốc nào?

A.Hy Lạp

B.Đức

C.Thổ Nhĩ Kì

D.Áo

Lời giải:

– Mĩ, Anh và tiếp theo đó là Pháp đã tiến hành riêng rẽ việc hợp nhất những khu vực chiếm đóng của tớ, tháng 9-1949 lập ra Nhà nước Cộng hòa Liên bang Đức.

– Tháng 10-1949, được sự giúp sức của Liên Xô, những lực lượng dân chủ ở Đông Đức đã xây dựng Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Đức.Như thế, trên lãnh thổ nước Đức đã xuất hiện hai nhà nước với hai chính sách chính trị và con phố tăng trưởng rất khác nhau.

=> Nước Đức đang trở thành tâm điểm của yếu tố đối đầu giữa hai cực Xô-Mĩ và hai khối Đông-Tây ở châu Âu.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 26: Mĩ viện trợ cho những nước Tây Âu thông qua Kế hoạch Mácsan (1947) nhằm mục đích mục tiêu nào sau này?

A.Lôi kéo liên minh để ngăn ngừa ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội.

B.Thúc đẩy tiến trình hình thành của Liên minh Châu Âu.

C.Lôi kéo liên minh để củng cố trật tự toàn thế giới một cực.

D.Giúp những nước Tây Âu tăng trưởng phục hồi nền kinh tế thị trường tài chính.

Lời giải:

Mĩ đưa ra kế hoạch Mácsan hay mang tên thường gọi khác là kế hoạch Phục hưng châu Âu ngoài mặt là giúp những nước Tây Âu phục hồi nền kinh tế thị trường tài chính sau trận chiến tranh nhưng mục tiêu quan trọng nhất là lôi kéo liên minh để ngăn ngừa ảnh hưởng của làn sóng chủ nghĩa xã hội.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 27: Đâu không phải là nguyên nhân đưa Tây Âu trở thành một trong ba TT kinh tế tài chính- tài chính lớn của toàn thế giới?

A.Áp dụng những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật

B.Vai trò quản trị và vận hành, điều tiết của nhà nước

C.Hợp tác có hiệu suất cao trong khuôn khổ Cộng đồng châu Âu (EC)

D.Khai thác, bóc lột thuộc địa

Lời giải:

Từ năm 1950-1973 là thời kì phi thực dân hóa trên phạm vi toàn toàn thế giới nên sự khai thác bóc lột thuộc địa không thể là nguyên nhân tăng trưởng của Tây Âu trong quy trình này.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 28: Nội dung nào không phải là nguyên nhân tăng trưởng của kinh tế tài chính Tây Âu sau Chiến tranh toàn thế giới thứ hai?

A.Hợp tác hiệu suất cao trong khuôn khổ Cộng đồng Châu Âu (EC).

B.Tranh thủ giá nguyên vật tư rẻ từ những nước thuộc toàn thế giới thứ ba.

C.Áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

D.Chi phí cho quốc phòng thấp (khoảng chừng 1% GDP).

Lời giải:

– Các đáp án A, B, C: là nguyên nhân đưa tới sự tăng trưởng của kinh tế tài chính Tây Âu sau Chiến tranh toàn thế giới thứ hai.

– Đáp án D: là nguyên nhân tăng trưởng của kinh tế tài chính Nhật Bản.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 29: Yếu tố nào không phải là lí do khiến nền kinh tế thị trường tài chính những nước Tây Âu tăng trưởng nhanh gọn trong trong năm 1950 – 1973?

A.Áp dụng những thành tựu khoa học – kĩ thuật

B.Ngân sách nhà nước chi cho quốc phóng thấp

C.Vai trò quản lí, điều tiết có hiệu suất cao của nhà nước

D.Tận dụng tốt những thời cơ bên phía ngoài

Lời giải:

Sở dĩ nền kinh tế thị trường tài chính những nước Tây Âu tăng trưởng trong trong năm 1950 đến 1973 do:

– Sự nỗ lực của nhân dân lao động.

– Áp dụng thành công xuất sắc những thành tựu KH-KT để nâng cao chất lượng, hạ giá tiền thành phầm.

– Vai trò quản trị và vận hành, điều tiết nền kinh tế thị trường tài chính của nhà nước có hiệu suất cao.

– Tận dụng tốt những thời cơ bên phía ngoài như viện trợ Mỹ; nguồn nguyên vật tư rẻ của những nước toàn thế giới thứ ba, hợp tác có hiệu suất cao trong khuôn khổ EC

Ngân sách nhà nước chi cho quốc phòng thấp là nguyên nhân tăng trưởng của nền kinh tế thị trường tài chính Nhật Bản.

=> Loại trừ đáp án: B

Đáp án cần chọn là: B

Câu 30: Từ năm 1973 đến năm 2000, nền kinh tế thị trường tài chính của những nước Tây Âu có điểm lưu ý gì?

A.Phát triển xen lẫn khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ

B.Phát triển nhanh

C.Phát triển chậm

D.Khủng hoảng triền miên

Lời giải:

Từ năm 1973 đến năm 2000, nền kinh tế thị trường tài chính của những nước Tây Âu tăng trưởng xen lẫn với khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ. Tuy nhiên, Tây Âu vẫn là một trong ba TT kinh tế tài chính – tài chính lớn của toàn thế giới.

– Từ năm 1973 1991: kinh tế tài chính Tây Âu gặp quá nhiều trở ngại vất vả và thử thách. Sự tăng trưởng thường xen kẽ với khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ, suy thoái và khủng hoảng, lạm phát và thất nghiệp.

– Từ năm 1991 2000: sau khi trải qua một đợt suy thoái và khủng hoảng ngắn, từ thời điểm năm 1994 trở đi, kinh tế tài chính Tây Âu mới có sự phục hồi và tăng trưởng.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 31: Sau Chiến tranh toàn thế giới thứ hai, kinh tế tài chính những nước Tây Âu tăng trưởng nhất trong mức chừng thời hạn nào?

A.Trong thập niên 90 của thế kỉ XX.

B.Từ thập niên 50 đến thập niên 70 của thế kỉ XX.

C.Trong thập niên 80 của thế kỉ XX.

D.Ngay sau Chiến tranh toàn thế giới thứ hai đến năm 1950.

Lời giải:

Sau trận chiến tranh toàn thế giới thứ hai:

– Giai đoạn 1945 1950: Các nước Tây Âu phục hồi kinh tế tài chính bị tàn phá sau trận chiến tranh.

– Giai đoạn 1950 1973: Các nước Tây Âu có nền kinh tế thị trường tài chính tăng trưởng nhanh, trở thành TT kinh tế tài chính – tài chính lớn trên toàn thế giới cùng với Mĩ và Nhật Bản. Đồng thời, đạt được nhiều thành tựu về khoa học – kĩ thuật.

– Giai đoạn 1973 1991: Các nước Tây Âu lâm vào cảnh suy thoái và khủng hoảng, khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ, tăng trưởng tạm bợ kéo dãn đếu đầu thập kỉ 90.

– Giai đoạn 1991 2000: Các nước Tây Âu trải qua quy trình suy thoái và khủng hoảng ngắn, từ thời điểm năm 1994 mới có sự phục hồi và tăng trưởng.

=> Giai đoạn 1950 1973 là quy trình kinh tế tài chính những nước Tây Âu tăng trưởng nhất.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 32: Tại sao những nước Tây Âu lại tham gia Định ước Henxinki năm 1975?

A.Vì kinh tế tài chính Tây Âu khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ

B.Vì bức tường Béc lin đã sụp đổ

C.Do tác động của trận chiến tranh lạnh kết thúc

D.Do tác động của yếu tố hòa hoãn giữa Liên Xô và Mỹ

Lời giải:

Từ đầu trong năm 70, xu thế hòa hoãn đã xuất hiện trên toàn thế giới. Vấn đề nước Đức cũng hòa dịu dần. Trong toàn cảnh đó để bảo vệ nền hòa bình cho việc tăng trưởng lâu dài ở châu Âu, tháng 6-1975, 33 nước châu Âu cùng Mĩ và Canada đã kí kết Định ước Henxinki.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 33: Sự kiện nào đã chấm hết tình trạng đối đối giữa hai khối nước Tư bản chủ nghĩa và Xã hội chủ nghĩa ở châu Âu?

A.Hiệp định về những cơ sở của quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức được kí kết (1972)

B.Định ước Henxinki được kí kết (1975)

C.Hiệp ước Maxtrích được kí kết (1991)

D.Bức tường Béclin bị phá bỏ (1989)

Lời giải:

Tháng 8-1975, 33 nước châu Âu cùng Mĩ và Canada đã kí kết Định ước Henxinki, xác lập những nguyên tắc trong quan hệ Một trong những vương quốc như bình đẳng, độc lập lãnh thổ, sự bền vững của đường biên giới giới, xử lý và xử lý hòa bình những tranh chấp nhằm mục đích đảm bảo bảo mật thông tin an ninh châu Âu và sự hợp tác Một trong những nước về kinh tế tài chính, khoa học và kĩ thuật, bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên Định ước Henxinki ghi lại sự chấm hết tình trạng đối đầu giữa hai khối nước tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa ở châu Âu.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 34: Với việc kí kết định ước Henxiki năm 1975 có tác động ra làm sao đến những nước Tây Âu?

A.Mở ra xu thế hòa bình, hợp tác cùng tăng trưởng.

B.Các nước kiểm soát và điều chỉnh chủ trương đối ngoại.

C.Chấm dứt tình trạng đối đầu giữa hai khối nước TBCN và XHCN ở châu Âu.

D.Tạo Đk để nước Đức tái thống nhất năm 1990.

Lời giải:

Tháng 8-1975, 33 nước châu Âu cùng Mĩ và Canada đã kí kết Định ước Henxinki, xác lập những nguyên tắc trong quan hệ Một trong những vương quốc như bình đẳng, độc lập lãnh thổ, sự bền vững của đường biên giới giới, xử lý và xử lý hòa bình những tranh chấp nhằm mục đích đảm bảo bảo mật thông tin an ninh châu Âu và sự hợp tác Một trong những nước về kinh tế tài chính, khoa học và kĩ thuật, bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên Định ước Henxinki đã ghi lại sự chấm hết tình trạng đối đầu giữa hai khối nước tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa ở châu Âu.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 35: Tại sao từ thập kỉ 90 của thế kỉ XX, những nước Tây Âu lại sở hữu sự kiểm soát và điều chỉnh trong chủ trương đối ngoại của tớ?

A.Chiến tranh lạnh kết thúc, trật tự hai cực Ianta sụp đổ

B.Vấn đề nước Đức đã được xử lý và xử lý

C.Tác động của xu thế toàn thế giới hóa

D.Tác động của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật

Lời giải:

Trong toàn cảnh trận chiến tranh lạnh kết thúc, trật tự hai cực Ianta sụp đổ, những nước Tây Âu đã có sự kiểm soát và điều chỉnh chủ trương đối ngoại của tớ. Nếu như Anh vẫn duy trì liên minh ngặt nghèo với Mĩ, thì Pháp và Đức đang trở thành những đối trọng của Mĩ trong nhiều yếu tố quốc tế quan trọng. Các nước Tây Âu đề để ý quan tâm mở rộng quan hệ không riêng gì có với những nước tư bản tăng trưởng khác mà còn với những nước đang tăng trưởng ở châu Á, châu Phi, khu vực Mĩ Latinh, những nước thuộc Đông Âu và SNG.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 36: Đến cuối thập kỉ 90, tổ chức triển khai nào được nhìn nhận là liên minh kinh tế tài chính – chính trị khu vực lớn số 1 hành tinh?

A.Liên minh châu Âu (EU)

B.Thương Hội những vương quốc Khu vực Đông Nam Á (ASEAN)

C.Liên hợp quốc

D.Cộng đồng châu Âu (EC)

Lời giải:

Đến cuối thập kỉ 90, EU chiếm ¼ GDP của toàn thế giới, 1/3 tổng thành phầm công nghiệp toàn thế giới => EU đang trở thành tổ chức triển khai link chính trị- kinh tế tài chính lớn số 1 hành tinh

Đáp án cần chọn là: A

Câu 37: Đến cuối thập kỉ 90 của thế kỉ XX, EU trở thành tổ chức triển khai link lớn số 1 hành tinh về

A.Văn hóa – kinh tế tài chính.

B.Chính trị – kinh tế tài chính.

C.Quân sự – kinh tế tài chính.

D.Quân sự – chính trị.

Lời giải:

Đến cuối thập kỉ 90, EU đang trở thành tổ chức triển khai link chính trị – kinh tế tài chính lớn số 1 hành tinh, chiếm ¼ GDP của toàn thế giới.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 38: Nhóm những vương quốc nào sáng lập Cộng đồng than – thép châu Âu năm 1951?

A.Pháp- Anh- CHLB Đức- Bỉ- Italia- Hà Lan

B.Pháp- Anh- CHLB Đức- Bồ Đào Nha- Italia- Hà Lan

C.Pháp- Lúcxămbua- CHLB Đức- Bỉ- Italia- Hà Lan

D.Anh- CHLB Đức- Bỉ- Italia- Hà Lan- Hi Lạp

Lời giải:

Ngày 18-4-1951, 6 nước Tây Âu (Pháp- Lúcxămbua- CHLB Đức- Bỉ- Italia- Hà Lan) đã xây dựng Cộng đồng than- thép châu Âu nhằm mục đích phối hợp đảm bảo việc sản xuất và tiêu thụ than, thép của những nước thành viên

Đáp án cần chọn là: C

Câu 39: Quốc gia nào dưới đây không tham gia xây dựng Cộng đồng than – thép châu Âu năm 1951?

A.Pháp.

B.Bỉ.

C.Hà Lan.

D.Thụy Điển.

Lời giải:

Ngày 18-4-1951, 6 nước Tây Âu (Pháp- Lúcxămbua- CHLB Đức- Bỉ- Italia- Hà Lan) đã xây dựng Cộng đồng than- thép châu Âu nhằm mục đích phối hợp đảm bảo việc sản xuất và tiêu thụ than, thép của những nước thành viên.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 40: Hiệp ước nào đã ghi lại bước chuyển từ Cộng đồng châu Âu (EC) sang Liên minh châu Âu (EU)?

A.Hiệp ước Rôma

B.Hiệp ước Maxtrích

C.Định ước Henxinki

D.Hiệp ước Lisbon

Lời giải:

Ngày 7-12-1991, những nước thành viên EC kí Hiệp ước Maxtrích (Hà Lan), có hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày một-1-1993 thay tên thành Liên minh châu Âu (EU).

Đáp án cần chọn là: B

Câu 41: Sự kiện nào ghi lại Liên minh châu Âu (EU) đã có sự thống nhất về kinh tế tài chính, thị trường?

A.Cuộc bầu cử nghị viện châu Âu (6-1979)

B.7 nước châu Âu hủy bỏ sự trấn áp riêng với việc đi lại của công dân những nước (1995)

C.Đồng tiền chung châu Âu chính thức được đưa vào sử dụng (2002)

D.Hiệp ước Maxtrích được kí kết (1991)

Lời giải:

Ngày 1-1-2002, đồng xu tiền chung châu Âu chính thức được đưa vào sử dụng ở nhiều nước EU, thay cho những đồng bản tệ là yếu tố kiện ghi lại sự thống nhất về kinh tế tài chính, thị trường ở Liên minh châu Âu

Đáp án cần chọn là: C

Câu 42: Sự trỗi dậy của Liên minh châu Âu (EU) có tác động ra làm sao đến xu thế tăng trưởng của toàn thế giới sau trận chiến tranh lạnh?

A.Góp phần vào sự sụp đổ của trật tự hai cực Ianta

B.Thúc đẩy những vương quốc kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính

C.Thúc đẩy sự hình thành trật tự toàn thế giới đa cực

D.Củng cố nền hòa bình bảo mật thông tin an ninh toàn thế giới

Lời giải:

Sau trận chiến tranh lạnh, Mĩ đã cố gằng thiết lập một trật tự toàn thế giới đơn cực do Mĩ hoàn toàn chi phối. Tuy nhiên sự trỗi dậy của Liên minh châu Âu (EU), cũng như những TT kinh tế tài chính khác ví như Nhật Bản, Trung Quốclại thúc đẩy việc hình thành một trật tự toàn thế giới đa cực.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 43: Nguyên nhân hầu hết dẫn đến việc link của những nước Tây Âu sau Chiến tranh toàn thế giới thứ hai (1939-1945)?

A.Để xử lý và xử lý những xích míc sự không tương đương từ trước

B.Để cùng nhau tăng trưởng kinh tế tài chính

C.Để thoát khỏi sự lệ thuộc vào Mĩ

D.Để Phục hồi lại vị thế kinh tế tài chính- chính trị và xử lý và xử lý những yếu tố sự không tương đương

Lời giải:

Các nước Tây Âu là quê nhà của chủ nghĩa tư bản, nhưng sau Chiến tranh toàn thế giới thứ hai (1939-1945) những nước này bị đẩy xuống hàng thứ hai và bị lệ thuộc vào Mĩ về nhiều mặt. Để Phục hồi lại vị thế kinh tế tài chính- chính trị, đồng thời xử lý và xử lý những yếu tố sự không tương đương trong lịch sử (quan hệ giữa Pháp và Đức), những nước này đã link lại với nhau.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 44: Sự khác lạ trong chủ trương đối ngoại của Tây Âu trong trong năm 1950 – 1973 so với trong năm đầu sau trận chiến tranh toàn thế giới thứ hai là

A.Chịu sự chi phối và ảnh hưởng thâm thúy của Mĩ

B.Tất cả những nước chuyển sang thực thi đa phương hóa quan hệ với bên phía ngoài

C.Trừ một số trong những nước tiếp tục liên minh với Mĩ, nhiều nước nỗ lực hóa đa phương hóa quan hệ đối ngoại

D.Ủng hộ Mỹ trong trận chiến tranh Việt Nam và xâm lược trở lại thuộc địa của tớ

Lời giải:

-Giai đoạn từ thời điểm năm 1945 đến năm 1950, Tây Âu liên minh ngặt nghèo với Mĩ đồng thời tìm cách trở lại những thuộc địa cũ của tớ.

– Giai đoạn từ thời điểm năm 1950 đến năm 1973, nhiều nước Tư bản Tây Âu một mặt vẫn tiếp tục liên minh ngặt nghèo với Mĩ; mặt khác nỗ lực đã dạng hóa, đa phương hóa hơn thế nữa quan hệ đối ngoại.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 45: Cơ sở nào đã thúc đẩy sự link Một trong những nước Tây Âu sau Chiến tranh toàn thế giới thứ hai (1939-1945)?

A.Chung ngôn từ, đều nằm ở vị trí phía Tây châu Âu, cùng thể chế chính trị

B.Tương đồng nền văn hóa truyền thống cổ truyền, trình độ tăng trưởng, khoa học- kĩ thuật

C.Chung nền văn hóa truyền thống cổ truyền, trình độ tăng trưởng, khoa học- kĩ thuật

D.Tương đồng ngôn từ, đều nằm ở vị trí phía Tây châu Âu, cùng thể chế chính trị

Lời giải:

Sự tương đương về văn hóa truyền thống, trình độ tăng trưởng, khoa học kĩ thuật cũng như thể chế chính trị (chính sách đại nghị do giai cấp tư sản lãnh đạo) là cơ sở thuận tiện thúc đẩy sự link Một trong những nước Tây Âu sau Chiến tranh toàn thế giới thứ hai (1939-1945). Đồng thời đảm bảo tính ổn định lâu dài của yếu tố link.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 46: Nền tảng cơ bản giúp quy trình link châu Âu sau trận chiến tranh toàn thế giới thứ hai hoàn toàn có thể trình làng thuận tiện là gì?

A.Chung ngôn từ, đều nằm ở vị trí phía Tây châu Âu, cùng thể chế chính trị

B.Tương đồng nền văn hóa truyền thống cổ truyền, trình độ tăng trưởng, khoa học- kĩ thuật

C.Chung nền văn hóa truyền thống cổ truyền, trình độ tăng trưởng, khoa học- kĩ thuật

D.Quá trình link châu Âu đã từng trình làng trong lịch sử

Lời giải:

Sự tương đương về văn hóa truyền thống, trình độ tăng trưởng, khoa học kĩ thuật cũng như thể chế chính trị (chính sách đại nghị do giai cấp tư sản lãnh đạo) là nền tảng cơ bản giúp quy trình link châu Âu sau trận chiến tranh toàn thế giới thứ hai hoàn toàn có thể trình làng thuận tiện. Đồng thời đảm bảo tính ổn định lâu dài của yếu tố link.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 47: Đâu không phải là yếu tố giống nhau trong toàn cảnh xây dựng của Liên minh châu Âu (EU) với Thương Hội những vương quốc Khu vực Đông Nam Á (ASEAN)?

A.Đều xuất phát từ nhu yếu tăng trưởng của tớ mình

B.Đều muốn xóa khỏi những sự không tương đương trong khu vực

C.Đều nhằm mục đích mục tiêu hợp tác tăng trưởng kinh tế tài chính.

D.Đều muốn hạn chế ảnh hưởng của những nước lớn

Lời giải:

Những xích míc trong tâm châu Âu vốn tồn tại từ trước (yếu tố Pháp- Đức) và ý tưởng về một châu Âu hòa bình đã thúc đẩy những nước Tây Âu link với nhau. Còn ASEAN được xây dựng nhằm mục đích ngăn ngừa ảnh hưởng của chủ nghĩa cộng sản tràn xuống Khu vực Đông Nam Á- tức là họ không thừa nhận và xử lý và xử lý khác lạ đó để cùng tăng trưởng. Đây đó đó là yếu tố khác lạ giữa sự Ra đời của EU và ASEAN.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 48: Brexit là thuật ngữ dùng để chỉ sự kiện gì đã trình làng trong Liên minh châu Âu (EU)?

A.Khủng hoảng nợ công ở Hi Lạp

B.Anh rời khỏi EU

C.Khủng hoảng nợ công ở châu Âu

D.Khủng hoảng người nhập cư ở châu Âu

Lời giải:

Brexit là một thuật ngữ dùng để chỉ sự kiện Anh rời khỏi EU. Theo kết quả cuộc trưng cầu chính thức ngày 24- 6- 2022, người dân Anh chọn rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) với tỷ suất 51,9% ủng hộ và 48,1% phản đối hành vi này.

Anh rời EU cũng dẫn đến hiệu ứng Domino trưng cầu dân ý tách khỏi EU ở những nước tiếp theo không phải là xa vời. Đặc biệt ở Thụy Điển, Phần Lan, Hà Lan, thậm chí còn cả Pháp, I-ta-li-a, . Ở những vương quốc này đang nổi lên một số trong những đảng phái, tổ chức triển khai chính trị – xã hội theo tư tưởng cực hữu, dân tộc bản địa chủ nghĩa, bài ngoại, chống: chủ trương nhập cư, Hồi giáo và việc ở lại EU.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 49: Trong trong năm 50 của thế kỷ XX, những nước Tây Âu tăng cường link nhằm mục đích

A.Cạnh tranh với những quốc tế khu vực.

B.Thoát dần khỏi sự lệ thuộc vào Mĩ.

C.Thành lập Nhà nước chung châu Âu.

D.Khẳng định sức mạnh và tiềm lực kinh tế tài chính.

Lời giải:

Sau trận chiến tranh toàn thế giới thứ hai, do bị thiệt hại nặng nề, những nước Tây Âu đã nhận được viện trợ của Mĩ theo kế hoạch Mác-san => Các nước này phải lệ thuộc vào Mĩ về kinh tế tài chính và quân sự chiến lược.

=> Để thoát khỏi sự lệ thuộc vào Mĩ, sau khi hoàn thành xong công cuộc Phục hồi kinh tế tài chính, những nước Tây Âu đã tăng cường link với nhau, rõ ràng là xây dựng Cộng đồng than thép châu Âu (1951) và Cộng đồng nguồn tích điện nguyên tử châu Âu và Cộng đồng kinh tế tài chính châu Âu (EEC) (1967).

Đáp án cần chọn là: B

Câu 50: Nội dung nào không phản ánh nguyên nhân Ra đời của Liên minh châu Âu EU?

A.Nhu cầu liên phối hợp tác để cùng nhau tăng trưởng.

B.Hợp tác link nhằm mục đích thoát khỏi sự lệ thuộc vào Mỹ.

C.Ảnh hưởng của xu thế toàn thế giới hóa.

D.Liên kết với nhau để trở thành TT đối trọng với những nước xã hội chủ nghĩa.

Lời giải:

– Các đáp án A, B, D: là nguyên nhân Ra đời của Liên minh châu Âu (EU).

– Đáp án C: xu thế toàn thế giới hóa xuất hiện từ trong năm 80 của thế kỉ XX => Liên minh châu Âu EU đã có cơ sở từ thời điểm năm 1951 => Đây không phải là tác nhân phản ánh nguyên nhân Ra đời của EU.

Đáp án cần chọn là: C

://.youtube/watch?v=KqPJyySQOuU

Reply
5
0
Chia sẻ

4531

Clip Số dĩ nói Tây Âu trở thành một trong ba TT kinh tế tài chính- tài chính toàn thế giới ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Số dĩ nói Tây Âu trở thành một trong ba TT kinh tế tài chính- tài chính toàn thế giới tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Số dĩ nói Tây Âu trở thành một trong ba TT kinh tế tài chính- tài chính toàn thế giới miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Số dĩ nói Tây Âu trở thành một trong ba TT kinh tế tài chính- tài chính toàn thế giới Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Số dĩ nói Tây Âu trở thành một trong ba TT kinh tế tài chính- tài chính toàn thế giới

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Số dĩ nói Tây Âu trở thành một trong ba TT kinh tế tài chính- tài chính toàn thế giới vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Số #dĩ #nói #Tây #Âu #trở #thành #một #trong #trung #tâm #kinh #tế #tài #chính #thế #giới