Mẹo về Sinx căn3 cosx 0 có bao nhiêu nghiệm thuộc 2pi 2pi 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Sinx căn3 cosx 0 có bao nhiêu nghiệm thuộc 2pi 2pi được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-10 02:20:23 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

 Phương trình sinx + √3cosx = 1 có số nghiệm thuộc (0;3π) là:

Nội dung chính

    CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ Chọn đáp án D CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ Chọn đáp án C CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀVideo liên quan

A. 2       B. 3

C. 4       D. 6

Nghiệm của phương trình (sin x-sqrt3cos x=0~) là:

A.

(x = dfracpi 6 + k2pi ,left( k in Z right)).     

B.

 (x = dfracpi 3 + k2pi ,left( k in Z right)).

C.

 (x = dfracpi 6 + kpi ,left( k in Z right)).       

D.

 (x = dfracpi 3 + kpi ,left( k in Z right)).

Giải rõ ràng:

Ta thấy  (cos x = 0 Leftrightarrow x = fracpi 2 + kpi ,,(k in mathbbZ)) không là nghiệm của phương trình. Chia cả hai vế của phương trình cho (cos x)  ta được.

(beginarrayl,,,,,,,sin x = sqrt 3 cos x Leftrightarrow fracsin xcos x = sqrt 3 \ Leftrightarrow tan x = tan fracpi 3\ Leftrightarrow x = fracpi 3 + kpi ,;;left( tm right),,,,,(k in mathbbZ).endarray)

Để nghiệm phương trình thuộc ([0;2pi rm])thì:

(0 le fracpi 3 + kpi , le 2pi  Leftrightarrow left[ beginarrayl0 le fracpi 3 + kpi \fracpi 3 + kpi , le 2pi endarray right. Leftrightarrow left[ beginarraylk ge  – frac13\k, le frac53endarray right. Leftrightarrow k in 0;1rm Rightarrow left[ beginarraylx = fracpi 3\x = frac4pi 3endarray right..)

Vậy ta có 2 nghiệm thõa mãn là: (fracpi 3;frac4pi 3.)

Chọn B.

Vậy phương trình đã cho có nghiệm x=π3+kπ, k∈ℤ

Chọn đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Chọn đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Số nghiệm của phương trình sinx+cosx=1 trên khoảng chừng (0;π) là

Xem đáp án » 19/06/2022 5,511

Phương trình sinx+cosx=1-12sin2x có nghiệm là:

Xem đáp án » 19/06/2022 3,604

Phương trình sin8x-cos6x=3sin6x+cos8x có những họ nghiệm là:

Xem đáp án » 19/06/2022 3,277

Điều kiện để phương trình 12sinx + mcosx =13 có nghiệm là

Xem đáp án » 19/06/2022 1,182

Hội đồng quản trị của công ty X gồm 10 người. Hỏi có bao nhiêu cách bầu ra ba người vào ba vị trí quản trị, phó quản trị và thư kí, biết kĩ năng từng người là như nhau.

Xem đáp án » 19/06/2022 1,170

Khẳng định nào sau này là sai?

Xem đáp án » 19/06/2022 916

Nghiệm của phương trình 5-5sinx+2cos2x=0 là

Xem đáp án » 19/06/2022 373

Xác định a để 3 số : 1+3a; a2+5; 1-atheo thứ tự lập thành một cấp số cộng?

Xem đáp án » 19/06/2022 246

Có bao nhiêu chữ số chẵn gồm bốn chữ số đôi một rất khác nhau được lập từ những số 0,1,2,4,5,6,8.

Xem đáp án » 19/06/2022 127

Hàm số y=sinxx có đạo hàm là:

Xem đáp án » 19/06/2022 125

Phương trình 6sin2x+73sin2x-8cos2x=6 có những nghiệm là:

Xem đáp án » 19/06/2022 118

Với fx=x2-2x+5x-1. Thì f’(-1) bằng:

Xem đáp án » 19/06/2022 117

Cho  a, b, c theo thứ tự lập thành cấp số cộng, đẳng thức nào sau này là đúng?

Xem đáp án » 19/06/2022 105

Tập xác lập của hàm số y=tan2x-π3 là

Xem đáp án » 19/06/2022 103

Trong những hàm số sau, có bao nhiêu hàm số là hàm chẵn trên tập xác lập của nó?

y=cot2x; y=cos(x+π); y=1-sinx; y=tan2016x

Xem đáp án » 19/06/2022 101

Page 2

Chọn đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Nghiệm của phương trình sinx-3cosx=0 là:

Xem đáp án » 19/06/2022 8,227

Số nghiệm của phương trình sinx+cosx=1 trên khoảng chừng (0;π) là

Xem đáp án » 19/06/2022 5,511

Phương trình sinx+cosx=1-12sin2x có nghiệm là:

Xem đáp án » 19/06/2022 3,604

Phương trình sin8x-cos6x=3sin6x+cos8x có những họ nghiệm là:

Xem đáp án » 19/06/2022 3,277

Điều kiện để phương trình 12sinx + mcosx =13 có nghiệm là

Xem đáp án » 19/06/2022 1,182

Hội đồng quản trị của công ty X gồm 10 người. Hỏi có bao nhiêu cách bầu ra ba người vào ba vị trí quản trị, phó quản trị và thư kí, biết kĩ năng từng người là như nhau.

Xem đáp án » 19/06/2022 1,170

Khẳng định nào sau này là sai?

Xem đáp án » 19/06/2022 916

Xác định a để 3 số : 1+3a; a2+5; 1-atheo thứ tự lập thành một cấp số cộng?

Xem đáp án » 19/06/2022 246

Có bao nhiêu chữ số chẵn gồm bốn chữ số đôi một rất khác nhau được lập từ những số 0,1,2,4,5,6,8.

Xem đáp án » 19/06/2022 127

Hàm số y=sinxx có đạo hàm là:

Xem đáp án » 19/06/2022 125

Phương trình 6sin2x+73sin2x-8cos2x=6 có những nghiệm là:

Xem đáp án » 19/06/2022 118

Với fx=x2-2x+5x-1. Thì f’(-1) bằng:

Xem đáp án » 19/06/2022 117

Cho  a, b, c theo thứ tự lập thành cấp số cộng, đẳng thức nào sau này là đúng?

Xem đáp án » 19/06/2022 105

Tập xác lập của hàm số y=tan2x-π3 là

Xem đáp án » 19/06/2022 103

Trong những hàm số sau, có bao nhiêu hàm số là hàm chẵn trên tập xác lập của nó?

y=cot2x; y=cos(x+π); y=1-sinx; y=tan2016x

Xem đáp án » 19/06/2022 101

://.youtube/watch?v=K6oa3_cYs8o

4597

Clip Sinx căn3 cosx 0 có bao nhiêu nghiệm thuộc 2pi 2pi ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Sinx căn3 cosx 0 có bao nhiêu nghiệm thuộc 2pi 2pi tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Sinx căn3 cosx 0 có bao nhiêu nghiệm thuộc 2pi 2pi miễn phí

Hero đang tìm một số trong những ShareLink Download Sinx căn3 cosx 0 có bao nhiêu nghiệm thuộc 2pi 2pi miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Sinx căn3 cosx 0 có bao nhiêu nghiệm thuộc 2pi 2pi

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Sinx căn3 cosx 0 có bao nhiêu nghiệm thuộc 2pi 2pi vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Sinx #căn3 #cosx #có #bao #nhiêu #nghiệm #thuộc #2pi #2pi