Kinh Nghiệm về Sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 tập 2 trang 22 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 tập 2 trang 22 được Update vào lúc : 2022-11-15 11:13:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

1 Find the word which has a different sound in the part underlined. (1.0 p.)

1. A. writes B makes C. takes D. drives

2. A never B often C. when D. tennis

3. A. eating B. reading C. teacher D. breakfast

4. A. Thursday B. thanks C. these D. birthday

5. A. open B doing C going D. cold

1.D 2.B 3. D 4. C 5. B

2 Name these activities. (1.0 p.)

1. dancing: nhảy múa/ khiêu vũ

2. reading:đọc sách

3. cleaning (the house): quét dọn và sắp xếp nhà

4. playing chess: chơi cờ vua

5. doing physical exercise:ập thể dục

3 Read the following passage and mark the sentences as True (T) or False (F). (1.0 p.)

[ Đọc bài đọc sau và ghi lại câu là Đúng (T) hay Sai (F)

1. A blue bedroom helps you to wake up earlier.

[ Căn phòng ngủ màu xanh giúp bạn thức dậy sớm hơn.]

2. Orange in the dining room makes people eat and talk more.

[Màu cam trong phòng ăn giúp mọi người ăn và nói chuyện nhiều hơn.]

3. You feel relaxed in a red or black living room.

[ Bạn cảm thấy thoải mái trong căn phòng khách màu dỏ hoặc đen]

4. A yellow study helps you to work better.

[ Thư phòng màu vàng giúp bạn làm việc tốt hơn]

5. Different colours are good for different rooms in your house.

[ Những màu khác nhau tốt cho những căn phòng khác nhau trong nhà bạn.]

Bài dịch:

Màu sắc bạn sơn trong những căn phòng trong nhà hoàn toàn có thể làm cho bạn tự do hơn. Những màu sau này hoàn toàn có thể giúp bạn ăn, ngủ, học tập và thư giãn giải trí trong chính ngôi nhà đất của bạn.

Phòng ngủ
Màu sắc hoàn hảo nhất cho phòng ngủ của bạn là màu xanh. Nó là màu rất thư thái, và hoàn toàn có thể làm bạn cảm thấy vui vẻ hơn và sáng sủa hơn khi thức dậy vào buổi sáng.

Phòng khách
Màu sắc hoàn hảo nhất cho căn phòng tiếp khách là màu hồng. Đừng sử dụng những màu như thể đỏ, tím và đen chính bới nó không hỗ trợ bạn thư giãn giải trí.

Phòng ăn
Màu cam hoàn toàn có thể giúp bạn cảm thấy đói hơn vào khung giờ ăn. Nó cũng khuyến khích trò chuyện thú vị hơn Một trong những thành viên trong mái ấm gia đình.

Thư phòng
Màu vàng là màu thích hợp cho căn phòng này: nó giúp bạn cảm thấy vui hơn và giúp bạn tâm ý. Nó cũng làm những không khí tối tăm sáng hơn một chút ít.

Đáp án: 1. F 2. T 3. F 4. T 5. T

4 Choose A, B, C, or D for each gap in the following sentences. (2.0 p.)
[ Chọn A, B, C, hay D cho mỗi chỗ trống trong câu sau đây]

1. Hanh is usually early school because she gets up early.

[Hạnh thường đến trường sớm vì cô ấy thức dậy sớm]

A. on B. for C. D. to

2. -“What would you like to drink now?”

[ Bạn muốn uống gì bây giờ?]

A. No, thank you [ Không, cảm ơn] B. Yes, please[ Vâng, làm ơn]

C. I like to do nothing [ Mình không muốn làm gì hết] D. Orange juice, please [ Nước cam nhé]

3. We usually play football in the winter it’s cold.
[ Chúng tôi thường chơi bóng đá vào mùa đông khi trời lạnh.]

A. when B. where C. so D. time

4. Kien often his bike to visit his hometown.
[ Kiên thường đi xe đạp về quê]
A. drives[ lái] B. flies[ bay] C. rides[ cưỡi] D. goes[ đi]

5. -“How are you going to get to Hung Kings’Temple next weekend?” -”
[ Cuối tuần tới bạn định đến đền Hùng bằng phương tiện gì?]
A. By bus[ bằng xe buýt] B. For two days[ khoảng 2 ngày]

C. Sometimes[thỉnh thoảng] D. Very much[ rất nhiều]

6. It’s cold. The students warm clothes.
[ Trời lạnh. Các bạn học sinh đang mặc quần áo ấm.]
A. wear B. wears C. wearing D. are wearing

7. Phuong is very good English and history, but she doesn’t like maths much.
[ Phương rất giỏi tiếng Anh và lịch sử nhưng cô ấy không thích toán lắm.]
A. with B. for C. to D.

8. The children look very while playing games during break time.
[ Bọn trẻ trông rất thích thú khi chơi các trò chơi trong giờ giải lao.]
A. excite B. excited C. exciting D. excitement

9. “Look! The girls are rope in the playground.”
[ Trong kìa! Các cô gái đang nhảy dây trong sân kìa]
A. dancing[ nhảy múa] B. playing[ chơi]

C. skipping [ nhảy dây] D. doing[ làm]

10. – “What are you doing this afternoon?” [ Chiều nay bạn định làm gì?]
-“I don’t know, but I’d like to swimming.”
[ Mình không biết, nhưng mình muốn đi bơi]
A. have [ có] B. do[ làm] C. play [ chơi] D. go [ đi]

Đáp án:
1.B 2.D 3. A 4. C 5. A
6. D 7. D 8. B 9. C 10. D

5 Put a word in each gap in the following dialogue, then practise it with a partner. (1.0 p.)
[ Đặt một từ vào mỗi chỗ trống trong đoạn đối thoại sau, sau đó thực hành với bạn của mình.]

Duong: What are you doing, girls? [ Các bạn đang làm gì đó?]

Chau: We’re(1) a movie for our English class. It’s going to be an old story, you know,
like a fairytale. [ Mình đang dựng một bộ phim cho lớp tiếng Anh. Nó sẽ là một câu chuyện cổ, bạn biết đó, giống như chuyện cổ tích.]

Duong: Cool! Who’s (2) to be in the movie? [ Tuyệt quá! Ai sẽ tham gia trong bộ phim đó?]

Chau: Well, I’m going to be a princess, and Khang will be a prince. [ À, mình sẽ là công chúa, và Khang sẽ là hoàng tử ]

Duong: That’s a good choice. Khang looks like a prince. (3) else will be in the movie?
[ Đó là sự lựa chọn hay đó. Khang trông giống như một hoàng tử. Ai sẽ góp mặt trong phim nữa?]

Chau: Let’s see … Phong’s going to (4) a poor farmer. [ Để xem nào Phong sẽ là một nông dân nghèo.]

Duong: Phong? A farmer? I don’t know. Don’t you think he’s a little too young?
[ Phong à? Một nông dân. Mình không biết. Bạn không nghĩ rằng bạn ấy quá trẻ à?]

Chau: But no one is older than him. Ah … there’s also a bear (5) the story. Wouid you like to be a bear? [ Nhưng không ai lớn tuổi hơn bạn ấy. À…cũng có 1 con gấu trong câu chuyện nữa. Bạn có muốn là một con gấu không?]

Duong: Wow! Can I? That’s wonderful! Let me have a try. [ Wow! Mình có thể sao? Thật tuyệt! Để mình thử nhé!]

Đáp án:

1.making 2. going 3.Who 4. be 5. in

6 Match the first halves in column A with the second ones in column B to make sentences. (1.0 p.)
[ Nối nửa đầu ở cột A với nửa phần thứ 2 ở cột B để tạo thành câu]

Đáp án:
1.d
Tâm đang rửa bát và Hiền đang giúp sức mẹ.
2. a
Bạn của tôi định ra đi nghỉ mát ngày hè này nhưng tôi thì không.
3. b
Chú của tôi có một chiếc xe hơi nhỏ – và chú ấy lái nó đi làm việc mỗi ngày.
4. e
Bố của tôi thích cá tươi nhưng mẹ của tôi không thích.
6. c
Có 3 phòng ngủ trong nhà mới của tôi nhưng chỉ có một phòng tắm.

7 Look the picture and read the description of Phuc’s pen friend, then find five mistakes. Underline the mistakes and write the correct words. (1.0 p.)
[ Nhìn vào bức ảnh và đọc bài mô tả về một người bạn qua thư của Phúc, sau đó tìm 5 lỗi. Gạch dưới lỗi và viết lại từ đúng]

This is my pen friend – Simon. He live in Liverpool, England. He is thirteen years old. Simon is good-looking boy. He is short, straight dark hair and blue eyes. He has a round face. As you can see, he is slim and very tall. He wears glasses. He likes to do sports. At the moment he is wearing black shoes, and he is going to play rugby in the playground.
0. dark (hair) > fair (hair)

Đáp án:

1.live => lives
2. good-looking boy => a good-looking boy
3. is short => has short
4. wear glasses => doesnt wear glasses
5. black shoes => sports shoes/ traniers

Bài dịch:

Đây là bạn qua thư của tôi Simon. Bạn ấy sống ở Liverpool, nước Anh. Bạn ấy 13 tuổi. Simon ưa nhìn. Bạn ấy có mái tóc ngắn đen thẳng và mắt xanh. Bạn ấy có khuôn mặt tròn. Như bạn hoàn toàn có thể thấy, bạn mảnh mai và rất cao. Bạn ấy không đeo kính. Bạn ấy thích thể thao. Hiện tại bạn ấy đang mang giày thể thao, à bạn ấy sắp chơi bóng bầu dục ở sân bóng.

8 Write full sentences to make a paragraph, using the suggested words and phrases given. ( 2.0 p.)
[ Viết những câu hoàn chỉnh để tạo thành đoạn văn, sử dụng những từ và cụm từ cho sẵn.]

1. Annette Walkers/my pen friend.
2. She/live/Sydney/Australia.
3. She/13 years old/and/grade 8.
4. have/younger brother/name/Bruce Walkers.
5. like/music/swimming/and/the cinema.
6. She/have/fair hair/blue eyes/very lovely.
7. We/first meet/last summer/when/come to Ha Noi/her parents.
8. often e-mail/each other/have a chat.
9. come/Ha Noi/again/a tour/next summer.
10. hope/have a good time/together/then.

Đáp án:
1.Annette Walkers is my pen friend. [ Annette Walkers là bạn qua thư của tôi.]
2. She lives in Sydney, Australia. [ Bạn ấy sống ở Sydney, nước Úc.]
3. She is 13 years old, and she is now in grade 8. [ Bạn ấy 13 tuổi, và bây giờ bạn ấy học lớp 8.]
4. She has a younger brother, and his name is Bruce Walkers. [ Bạn ấy có 1 người em trai, và tên của em ấy là Bruce Walkers.]
5. She likes music, swimming, and the cinema. [ Bạn ấy thích âm nhạc, bơi lội và hát kịch.]
6. She has fair hair, blue eyes, and she is very lovely. [ Bạn ấy có máy tóc vàng hoe, mắt xanh và bạn ấy rất xinh xắn.]
7. We first met last summer when she came to Ha Noi with her parents. [ Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên mùa hè năm ngoái khi bạn ấy đến Hà Nội cùng bố mẹ bạn ấy.]
8. We often e-mail to each other and/ to have a chat. [ Chúng tôi thường gửi thư điện tử và tán gẫu với nhau]
9. She is going to Ha Noi again on a tour next summer.[ Bạn ấy định đến Hà Nội lần nữa trong chuyến du lịch mùa hè năm tới.]
10. I hope we will have a good time together again. [ Tôi hi vọng chúng sẽ lại có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau.]

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247. Đầy đủ khoá học những cuốn sách (Kết nối tri thức với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học viên lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu suất cao.

Xem thêm tại đây:
Test yourself 1 – Tự kiểm tra 1 – SBT Tiếng Anh 6 mới

4354

Video Sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 tập 2 trang 22 ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 tập 2 trang 22 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 tập 2 trang 22 miễn phí

Pro đang tìm một số trong những ShareLink Download Sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 tập 2 trang 22 miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 tập 2 trang 22

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 tập 2 trang 22 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Sách #bài #tập #Tiếng #Anh #lớp #tập #trang