Thủ Thuật về Robot tiếng Trung là gì Chi tiết Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Robot tiếng Trung là gì Chi tiết được Cập Nhật vào lúc : 2022-12-02 21:33:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật Hướng dẫn Robot tiếng Trung là gì Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Robot tiếng Trung là gì được Update vào lúc : 2022-12-02 21:33:07 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Dưới đấy là một trong số từ vựng chuyên ngành TỰ ĐỘNG HÓA

Hy vọng những chia sẻ dưới đây sẽ tương hỗ ích cho những bạn 谢谢

无功功率 /Wú gōng gōnglǜ/ Reactive power :hiệu suất phản kháng

视在功率 /Shì zài gōnglǜ / Apparent power : hiệu suất biểu kiến

联锁回路 /Lián suǒ huílù / mạch khóa liên động interlock circuit
联锁触头/Lián suǒ chù tóu/ công tắc nguồn nguồn khóa liên động Interlock contact
互锁继电器 /Hù suǒ jìdiànqì / Interlock relay :rơ le khóa liên động
顺时针方向旋转 /Shùn shízhēn fāngxiàng xuánzhuǎn/- Clockwise rotation : sự quay phải

程序控制 /Chéngxù kòngzhì/ Sequence control Điều khiển tuần tự S-FS

控制组 /Kòngzhì zǔ/ Group control Điều khiển nhóm S-GP
水平面调节/Shuǐpíngmiàn tiáojié/ Level control Điều khiển mức S-H
协调控制 /Xiétiáo kòngzhì/ Coordinated control Điều khiển hài hoà S-LT
速度控制 /Sùdù kòngzhì/ Speed control Điều khiển vận tốc S-N
程序化序列控制 /Chéngxù huà xùliè kòngzhì/ Programmed sequence control Điều khiển tuần tự đã được lập trình S-PGA
过程顺序控制 /Guòchéng shùnxù kòngzhì/ Process sequence control phương pháp điều khiển và tinh chỉnh và tinh chỉnh tuần tự S-PZA
流量控制 /Liúliàng kòngzhì/ Flow control Điều khiển lưu lượng S-Q..
位置控制 /Wèizhì kòngzhì/Position control Điều khiển vị trí S-S
自动关机控制 / Zìdòngguānjīkòngzhì /Automatic shutdown control Điều khiển tự động hóa hóa sự ngừng máy S-sta
温度控制 / Wēndù kòngzhì/ Temperature control Điều khiển nhiệt độ S-t

哲学 /Zhéxué/ Philosophy Triết lý
线性 / xiànxìng/Linear Tuyến tính
理想/Lǐxiǎng / Ideal Lý tưởng
电压源 /diànyā yuán/Voltage source Nguồn áp
目前的来源/Mùqián de láiyuán /Current source Nguồn dòng

分压器 /Fēn yā qì /Voltage divider Bộ/mạch phân áp

分流器/Fēnliú qì/ Current divider Bộ/mạch phân dòng
叠加 /diéjiā / Superposition (Nguyên tắc) xếp chồng
欧姆定律 / ōumǔ dìnglǜ/Ohms law Định luật Ôm
概念 / Gàiniàn /Concept Khái niệm
信号源 /Xìnhào yuán/Signal source Nguồn tín hiệu
/放大器/Fàngdàqì/ Amplifier Bộ/mạch khuếch đại

Nếu muốn bên mình làm thêm nhiều chủ đề khác nữa, những bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể comment phía dưới nhé !

Bên mình sẽ phục vụ cho những bạn tìm hiểu thêm !

Reply

9

0

Chia sẻ

Share Link Cập nhật Robot tiếng Trung là gì miễn phí

Bạn vừa Read nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Robot tiếng Trung là gì tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Tải Robot tiếng Trung là gì Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Robot tiếng Trung là gì

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Robot tiếng Trung là gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#Robot #tiếng #Trung #là #gì

Related posts:

4070

Clip Robot tiếng Trung là gì Chi tiết ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Robot tiếng Trung là gì Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Robot tiếng Trung là gì Chi tiết miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Robot tiếng Trung là gì Chi tiết Free.

Thảo Luận vướng mắc về Robot tiếng Trung là gì Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Robot tiếng Trung là gì Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Robot #tiếng #Trung #là #gì #Chi #tiết