Kinh Nghiệm về Phương pháp tập hợp lực lượng cách mạng Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Phương pháp tập hợp lực lượng cách mạng được Cập Nhật vào lúc : 2022-02-19 23:07:21 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Một số hình ảnh

Mẫu hình tập hợp lực lượng cách mạng dưới cờ Đảng vẻ vang

Phó Giáo sư, Tiến sĩTrần Viết Lưu

Đánh giá tác giả:

06:35 thứ tư ngày 19/05/2022

Tăng kích thước font chữ
Giảm kích thước font chữ
In nội dung bài viết
Gửi nội dung bài viết

Nhiều hoạt động và sinh hoạt giải trí kỷ niệm 80 năm Ngày xây dựng Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh

(HNM) – 1. Trong tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc bản địa Việt Nam, khối đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa nhờ vào tình yêu quê nhà giang sơn, lòng tự tôn dân tộc bản địa luôn là thứ vũ khí tinh thần bất khả chiến bại. Là một chính đảng vô sản được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc dày công xây dựng trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn nhạy bén chính trị, vận dụng sáng tạo quan điểm Cách mạng là yếu tố nghiệp của quần chúng, xây dựng những tổ chức triển khai chính trị, xã hội nhằm mục đích tập hợp, giác ngộ, đoàn kết những giai tầng đi theo Đảng, làm ra nghiệp lớn: Giải phóng dân tộc bản địa. Sự Ra đời của Mặt trận Việt Minh là một trong những minh chứng điển hình.

Nội dung chính

    Một số hình ảnhMẫu hình tập hợp lực lượng cách mạng dưới cờ Đảng quang vinhVideo liên quan

Việc lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc khẩn trương tổ chức triển khai Hội nghị xây dựng Đảng đó đó là để tránh rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn phân liệt lực lượng lãnh đạo, dẫn đến gây chia rẽ lực lượng quần chúng, chẳng khác nào tự cát cứ trào lưu cách mạng. Ngày 18-2-1930, Nguyễn Ái Quốc đã có “Lời lôi kéo gửi công nhân, nông dân, binh lính, thanh niên, học viên và toàn bộ đồng bào bị áp bức, bóc lột”, trong số đó Người hiệu triệu: “Từ nay anh chị em toàn bộ chúng ta nên phải gia nhập Đảng, ủng hộ Đảng và đi theo Đảng” để đánh đổ đế quốc Pháp, phong kiến An Nam và giai cấp tư sản phản cách mạng, làm cho nước An Nam được độc lập, xây dựng Chính phủ công – nông – binh… đem lại mọi quyền tự do cho nhân dân. Như vậy, trong tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc đã bao quát tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa vì tiềm năng phá vỡ xiềng xích nô lệ.

Tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất (tháng 10-1930), cùng với việc thông qua Cương lĩnh chính trị thứ nhất của Đảng, Nghị quyết Trung ương lần thứ nhất chỉ rõ: “Trong những Đảng bộ thượng cấp (từ thành và tỉnh ủy trở lên) phải tổ chức triển khai ra những Ban trình độ về những giới vận động”. Riêng hình thức tổ chức triển khai mặt trận từ thời gian ở thời gian cuối năm 1930 đến thời gian ở thời gian cuối năm 1939 đã có 3 lần thay thay tên thường gọi: Hội Phản đế liên minh; Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương; Mặt trận thống nhất dân chủ Đông Dương.

Khi chủ nghĩa phát xít hình thành, phát động Chiến tranh toàn thế giới thứ hai, tình hình trong nước và quốc tế xoay chuyển theo trường hợp toàn quả đât phải đoàn kết đấu tranh chống trận chiến tranh phát xít, bảo vệ hòa bình, Đảng ta đã mau lẹ thay đổi tư duy chỉ huy sách lược đấu tranh cho thích hợp. Ngày 19-5-1941, tại Hội nghị Trung ương 8, dưới sự chủ trì của Hồ Chí Minh, Đảng ta đã quyết định hành động xây dựng Việt Nam độc lập liên minh (gọi tắt là Việt Minh). Một hình thức mới, tên thường gọi mới của mặt trận được xác lập, tiềm năng tối thượng thì không thay đổi, nhưng đối tượng người dùng đấu tranh được khu trú rõ hơn (nhằm mục đích vào thực dân, phát xít và phong kiến tay sai, tư sản phản động), đặt tiềm năng dân tộc bản địa lên trên hết, tiềm năng giai cấp, dân chủ trong thời điểm tạm thời ẩn xuống, nhưng không nghĩa là bỏ rơi hoặc xa rời tiềm năng giải phóng con người. Vì vậy, Việt Minh đã làm được những điều hệ trọng cho việc nghiệp đấu tranh giành độc lập, là sức nước nâng con thuyền cách mạng lên đỉnh điểm thời đại, làm ra thắng lợi Tổng khởi nghĩa giành cơ quan ban ngành thường trực vào tháng 8-1945, theo như đúng phương châm “lấy sức ta giải phóng cho ta”.

2. Ngay sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, cơ quan ban ngành thường trực cách mạng non trẻ rơi vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, Việt Minh tiếp tục là bệ đỡ cho nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Khi Đảng ta buộc phải tuyên bố tự giải tán, trong thời điểm tạm thời rút vào hoạt động và sinh hoạt giải trí bí mật, Việt Minh tiếp tục là nguồn nhựa sống và cống hiến cho cuộc kháng chiến vệ quốc vĩ đại. Theo thời hạn và theo toàn cảnh lịch sử, còn tồn tại thêm một số trong những hình thức tổ chức triển khai mặt trận, như: Hội Liên Việt (29-5-1946); Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (10-5-1955); Mặt trận dân tộc bản địa giải phóng miền Nam Việt Nam (20-6-1960); Liên minh những lực lượng dân tộc bản địa, dân chủ và hòa bình Việt Nam (20-4-1968); Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (tháng 2-1977). Trong những hình thức tổ chức triển khai mặt trận nêu trên, Mặt trận Việt Minh vẫn được lưu dấu ấn lịch sử là một bước ngoặt tư duy của Đảng ta trong tăng trưởng lực lượng cách mạng.

Mặt trận Việt Minh đã hoàn thành xong vai trò, thiên chức lịch sử riêng với cách mạng Việt Nam, và đã hóa thân vào những hình thức mặt trận tiếp theo, tuy nhiên những bài học kinh nghiệm tay nghề lịch sử của Mặt trận Việt Minh vẫn còn đấy tỏa sáng giá trị soi rọi tương lai: Dân là gốc, sức dân luôn luôn và mãi là sức nước. Trong bất kỳ trường hợp nào, Đảng cũng phải tuyệt đối tin vào sức mạnh mẽ và tự tin của nhân dân, biết sáng tạo những hình thức tổ chức triển khai, tập hợp, link, giáo dục, giác ngộ, huấn luyện nhân dân làm cách mạng. Nhân dân, dù trong bất kỳ tình hình lịch sử ra sao, cũng chỉ có một con phố duy nhất đúng là đi theo Đảng, vững tin vào tôn chỉ, mục tiêu tối thượng của Đảng, tranh đấu vì độc lập, tự chủ dân tộc bản địa, vì tự do, niềm sung sướng của nhân dân. Những giá trị bao quát mang tầm quả đât như vậy đã được thể nghiệm ngay từ thời kỳ Mặt trận Việt Minh cách nay 8 thập kỷ.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng có một quan điểm được toàn dân ghi nhận, đó là: Tiếp tục đặt nhân dân vào TT của yếu tố tăng trưởng, nhờ vào nhân dân để nuôi dưỡng khát vọng tự lực, tự cường dân tộc bản địa.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND những cấp nhiệm kỳ 2022-2026 chắc như đinh thực sự là ngày hội của toàn dân, tái hiện không khí chính trị của Mặt trận Việt Minh trong trào lưu phá kho thóc của Nhật, Tổng khởi nghĩa tháng 8-1945, bầu cử Quốc hội thứ nhất ngày 6-1-1946. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã và đang tiếp biến những giá trị cao đẹp của Mặt trận Việt Minh để dựng xây cơ đồ Việt Nam ngày càng tươi sáng hơn.

Mẫu hình tập hợp lực lượng cách mạng dưới cờ Đảng vẻ vang

Đóng
Tự trình chiếu
Dừng trình chiếu

Tin liên quan
Nhiều hoạt động và sinh hoạt giải trí kỷ niệm 80 năm Ngày xây dựng Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh

(HNM) – Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh ngày 15-5 đã phối hợp cùng Hội đồng Đội thành phố tổ chức triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt …

Chia sẻ Meta
Chia sẻ Google Plus
Chia sẻ
Chia sẻ Zalo
Tới khu vực phản hồi
In nội dung bài viết
Gửi nội dung bài viết

Từ khóa:
Mặt trận Việt Minh
Kỷ niệm 80 năm
Ngày xây dựng

://.youtube/watch?v=fT-VKz52BYQ

Reply
0
0
Chia sẻ

4070

Video Phương pháp tập hợp lực lượng cách mạng ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Phương pháp tập hợp lực lượng cách mạng tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Phương pháp tập hợp lực lượng cách mạng miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Phương pháp tập hợp lực lượng cách mạng miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Phương pháp tập hợp lực lượng cách mạng

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Phương pháp tập hợp lực lượng cách mạng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Phương #pháp #tập #hợp #lực #lượng #cách #mạng