Thủ Thuật Hướng dẫn phụ lục i-6 list thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa phụ lục i-6 list thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được Cập Nhật vào lúc : 2022-12-26 13:16:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật về phụ lục i-6 list thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa phụ lục i-6 list thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được Cập Nhật vào lúc : 2022-12-26 13:16:05 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thay đổi thành viên công ty

Thành phần hồ sơ:

+ Trường hợp tiếp nhận thành viên mới dẫn đến tăng vốn Điều lệ: (quy định tại Điều 52 nghị định 01/2022/nđ-cp)

– Thông báo thay đổi nội dung Đk doanh nghiệp (Phụ lục II-1);

– Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (Phụ lục I-6);

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc tiếp nhận thành viên mới (mẫu quyết định hành động hành vi và biên bản họp tìm hiểu thêm);

– Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty;

– Bản sao hợp lệ quyết định hành động hành vi xây dựng hoặc Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp hoặc sách vở tương tự khác, bản sao hợp lệ một trong những sách vở xác nhận thành viên quy định tại Điều 11 Nghị định 01/2022/NĐ-CP này của người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo ủy quyền và quyết định hành động hành vi ủy quyền tương ứng riêng với thành viên là tổ chức triển khai triển khai hoặc bản sao hợp lệ một trong những sách vở xác nhận thành viên quy định tại Điều 11 Nghị định 01/2022/NĐ-CP Nghị định này của thành viên là thành viên;

– Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận đồng ý đồng ý về việc góp vốn, mua Cp, phần vốn góp của nhà góp vốn góp vốn đầu tư quốc tế riêng với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư.

Lưu ý: Quyết định, biên bản họp của Hội đồng thành viên phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

+ Trường hợp thay đổi thành viên do chuyển nhượng ủy quyền ủy quyền phần vốn góp:

– Thông báo thay đổi nội dung Đk doanh nghiệp (Phụ lục II-1);

– Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (Phụ lục I-6);

– Hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền ủy quyền hoặc những sách vở chứng tỏ đã hoàn tất việc chuyển nhượng ủy quyền ủy quyền (mẫu hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền ủy quyền tìm hiểu thêm);

– Bản sao hợp lệ quyết định hành động hành vi xây dựng hoặc Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp hoặc sách vở tương tự khác, bản sao hợp lệ một trong những sách vở xác nhận thành viên quy định tại Điều 11 Nghị định số 01/2022/NĐ-CP của người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo ủy quyền và quyết định hành động hành vi ủy quyền tương ứng riêng với thành viên mới là tổ chức triển khai triển khai hoặc bản sao hợp lệ một trong những sách vở xác nhận thành viên quy định tại Điều 11 Nghị định số 01/2022/NĐ-CP của thành viên mới là thành viên;

– Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương chấp thuận đồng ý đồng ý về việc góp vốn, mua Cp, phần vốn góp của nhà góp vốn góp vốn đầu tư quốc tế riêng với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư.

+ Trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế:

– Thông báo thay đổi nội dung Đk doanh nghiệp (Phụ lục II-1);

– Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (Phụ lục I-6);

– Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế;

– Bản sao hợp lệ một trong những sách vở xác nhận thành viên hợp pháp quy định tại Điều 11 Nghị định số 01/2022/NĐ-CP của người thừa kế.

+ Trường hợp Đk thay đổi thành viên do có thành viên không thực thi cam kết góp vốn theo quy định tại Khoản 3 Điều 48 Luật Doanh nghiệp:

– Thông báo thay đổi nội dung Đk doanh nghiệp (Phụ lục II-1);

– Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (Phụ lục I-6);

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thay đổi thành viên do không thực thi cam kết góp vốn, list những thành viên còn sót lại của công ty. Quyết định, biên bản họp của Hội đồng thành viên phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

+ Trường hợp Đk thay đổi thành viên do tặng cho phần vốn góp:

– Thông báo thay đổi nội dung Đk doanh nghiệp (Phụ lục II-1);

– Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (Phụ lục I-6);

– Hợp đồng tặng cho phần vốn góp;

– Bản sao hợp lệ quyết định hành động hành vi xây dựng hoặc Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp hoặc sách vở tương tự khác, bản sao hợp lệ một trong những sách vở xác nhận thành viên quy định tại Điều 11 Nghị định số 01/2022/NĐ-CP của người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo ủy quyền và quyết định hành động hành vi ủy quyền tương ứng riêng với thành viên mới là tổ chức triển khai triển khai hoặc bản sao hợp lệ một trong những sách vở xác nhận thành viên quy định tại Điều 11 Nghị định số 01/2022/NĐ-CP của thành viên mới là thành viên;

– Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương chấp thuận đồng ý đồng ý về việc góp vốn, mua Cp, phần vốn góp của nhà góp vốn góp vốn đầu tư quốc tế riêng với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư.

+ Trường hợp chuyển nhượng ủy quyền ủy quyền hoặc thay đổi phần vốn góp của những thành viên dẫn đến chỉ từ một thành viên trong công ty, công ty phải tổ chức triển khai triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi theo quy mô công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

– Giấy đề xuất kiến nghị kiến nghị Đk công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn một thành viên (Phụ lục I-2);

– Điều lệ công ty quy đổi (mẫu Điều lệ tìm hiểu thêm);

– Bản sao hợp lệ một trong những sách vở xác nhận thành viên quy định tại Điều 11 Nghị định 01/2022/NĐ-CP của chủ sở hữu công ty riêng với trường hợp chủ sở hữu là thành viên hoặc bản sao hợp lệ quyết định hành động hành vi xây dựng hoặc Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp hoặc sách vở tương tự khác của chủ sở hữu công ty riêng với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức triển khai triển khai;

– Bản sao hợp lệ một trong những sách vở xác nhận thành viên quy định tại Điều 11 Nghị định 01/2022/NĐ-CP của người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo ủy quyền riêng với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức triển khai triển khai quản trị và vận hành theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 79 Luật Doanh nghiệp.

– Danh sách người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo ủy quyềnvà bản sao hợp lệ một trong những sách vở xác nhận thành viên quy định tại Điều 11 Nghị định 01/2022/NĐ-CP của từng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo ủy quyền riêng với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức triển khai triển khai quản trị và vận hành theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 79 Luật Doanh nghiệp (Phụ lục I-10);

– Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho những người dân dân được ủy quyền riêng với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức triển khai triển khai

– Hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền ủy quyền phần vốn góp trong công ty hoặc những sách vở chứng tỏ hoàn tất việc chuyển nhượng ủy quyền ủy quyền (mẫu hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền ủy quyền tìm hiểu thêm);

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc quy đổi quy mô công ty (mẫu quyết định hành động hành vi và biên bản họp tìm hiểu thêm).

Cách thực thi:

Doanh nghiệp nộp hồ sơ Đk thay đổi nội dung Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký marketing thương mại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin vương quốc về Đk doanh nghiệp (://dangkykinhdoanh.gov) hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

Yêu cầu, Đk thực thi thủ tục:

1. Người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo pháp lý của doanh nghiệp phụ trách Đk thay đổi trong thời hạn 10 ngày, Tính từ lúc ngày có thay đổi;

2. Có hồ sơ Đk doanh nghiệp hợp lệ (có khá khá đầy đủ sách vở tương ứng riêng với từng trường hợp như đã nêu tại Thành phần hồ sơ và nội dung những sách vở này được kê khai khá khá đầy đủ theo quy định của pháp lý);

3. Nộp đủ lệ phí Đk doanh nghiệp theo quy định pháp lý về phí và lệ phí;

4. Doanh nghiệp không được thực thi việc Đk thay đổi nội dung Đk doanh nghiệp trong những trường hợp sau:

a) Đã bị Phòng Đăng ký marketing thương mại ra Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp tịch thu Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp hoặc đã biết thành ra Quyết định tịch thu Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp;

b) Đang trong quy trình giải thể theo quyết định hành động hành vi giải thể của doanh nghiệp;

c) Theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc cơ quan công an.

Bài đã đăng:

  Thay đổi nội dung Đk marketing thương mại tại GPĐT, GCNĐT
  Đổi GCN Đk doanh nghiệp cho doanh nghiệp hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi theo GPĐT, GCNĐT
  Hiệu đính thông tin Đk doanh nghiệp
  Cấp đổi GCN Đk marketing thương mại hoặc GCN Đk marketing thương mại và Đk thuế sang GCN Đk danh nghiệp
  Cấp lại Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp
  ĐKDN thay thế nội dung ĐKKD trong GPĐT, GCNĐT
  Thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ suất vốn góp
  Thay đổi người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo pháp lý
  Thay thay tên doanh nghiệp
  Thay đổi địa chỉ trụ sở chính

Reply

1

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Tải phụ lục i-6 list thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên miễn phí

Bạn vừa Read nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video phụ lục i-6 list thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Down phụ lục i-6 list thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên Free.

Thảo Luận vướng mắc về phụ lục i-6 list thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết phụ lục i-6 list thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha

#phụ #lục #danh #sách #thành #viên #công #trách #nhiệm #hữu #hạn #hai #thành #viên #trở #lên

4392

Review phụ lục i-6 list thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip phụ lục i-6 list thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải phụ lục i-6 list thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Share Link Down phụ lục i-6 list thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên Free.

Thảo Luận vướng mắc về phụ lục i-6 list thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết phụ lục i-6 list thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#phụ #lục #danh #sách #thành #viên #công #trách #nhiệm #hữu #hạn #hai #thành #viên #trở #lên