Mẹo Hướng dẫn Phân tích đường lối xây dựng chính sách mới và cơ quan ban ngành thường trực cách mạng 1945 1946 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Phân tích đường lối xây dựng chính sách mới và cơ quan ban ngành thường trực cách mạng 1945 1946 được Cập Nhật vào lúc : 2022-03-11 16:13:17 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 dưới sự lãnh đạo của Đảng là một sự kiện vô cùng quan trọng trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước vĩ đại của dân tộc bản địa ta. Bài viết phân tích những bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề quý báu của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 trong việc đấu tranh giành và giữ cơ quan ban ngành thường trực, xây dựng cơ quan ban ngành thường trực của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

 

Nói về ý nghĩa của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh xác lập: “Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta hoàn toàn có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bản địa bị áp bức trên toàn toàn thế giới cũng hoàn toàn có thể tự hào rằng: lần này là lần thứ nhất trong lịch sử cách mạng của những dân tộc bản địa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công xuất sắc, đã nắm cơ quan ban ngành thường trực toàn quốc”. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, xây dựng nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa có ý nghĩa lịch sử to lớn riêng với dân tộc bản địa ta và quốc tế. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 để lại những bài học kinh nghiệm tay nghề vô giá, có mức giá trị lịch sử vĩnh cửu và nguồn động lực tinh thần lớn lao trong việc giành và giữ cơ quan ban ngành thường trực cách mạng, xây dựng cơ quan ban ngành thường trực dân chủ thực sự của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Mặc dù ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công xuất sắc, cơ quan ban ngành thường trực đã về tay nhân dân lao động, nhưng bên trong những thế lực phản động vẫn còn đấy đang cấu kết với nhau chống lại chính quyển cách mạng. Bên ngoài, những thế lực đế quốc (Anh, Mỹ, Pháp…) vẫn chưa từ bỏ thủ đoạn can thiệp và xâm lược đất việt nam. Nếu không chăm sóc xây dựng cơ quan ban ngành thường trực gắn với bảo vệ cơ quan ban ngành thường trực thì khó giữ được thành quả cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Dù nhân dân ta đã nắm cơ quan ban ngành thường trực, nhưng giai cấp đấu tranh trong nước và mưu mô đế quốc xâm lược vẫn còn đấy”(1). Do đó, xây dựng cơ quan ban ngành thường trực phải song song với bảo vệ cơ quan ban ngành thường trực, hai trách nhiệm quan trọng này sẽ không còn được tách rời nhau. Đồng thời, phải luôn gắn trách nhiệm bảo vệ cơ quan ban ngành thường trực non trẻ với trách nhiệm xây dựng chính sách xã hội mới. Muốn bảo vệ được cơ quan ban ngành thường trực cách mạng, thì phải xây dựng cơ quan ban ngành thường trực dân chủ, thực sự vững mạnh về mọi mặt, đủ sức tự bảo vệ; lấy xây để chống, lấy xây dựng để tự bảo vệ cơ quan ban ngành thường trực cách mạng non trẻ.

Xây dựng cơ quan ban ngành thường trực song song với bảo vệ cơ quan ban ngành thường trực là một trong những tư tưởng quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về quy luật dựng nước song song với giữ nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội song song với bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong Đk cách mạng Việt Nam đã giành được cơ quan ban ngành thường trực. Người xác lập: “Trong cuộc đấu tranh gian truân chống quân địch của giai cấp và của dân tộc bản địa, cần dùng bạo lực cách mạng chống lại bạo lực phản cách mạng, giành lấy cơ quan ban ngành thường trực và bảo vệ cơ quan ban ngành thường trực”(2).

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thắng lợi, cơ quan ban ngành thường trực nhân dân non trẻ đã cùng một lúc phải đương đầu với thật nhiều trở ngại vất vả. Tình thế cách mạng thời gian hiện nay như “ngàn cân treo sợi tóc”. Chính quyền dân gia chủ dân – thành quả của cuộc đấu tranh đầy trở ngại vất vả, gian truân, quyết tử đang đứng trước nhiều thử thách, có rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn bị lật đổ, nền độc lập dân tộc bản địa vừa mới giành được có rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn bị mất. Thấm nhuần tư tưởng của chủ nghĩa Mác- Lênin, nhận thức thâm thúy rằng giành được cơ quan ban ngành thường trực dã khó, nhưng bảo vệ cơ quan ban ngành thường trực còn khó hơn, Đảng ta đã nêu lên tư tưởng quan trọng về xây dựng cơ quan ban ngành thường trực phải song song với bảo vệ cơ quan ban ngành thường trực để lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua muôn vàn trở ngại vất vả, thử thách; giữ vững thành quả cách mạng, xây dựng và bảo vệ thành công xuất sắc chính sách xã hội mới. Theo quan điểm của Đảng, xây dựng cơ quan ban ngành thường trực song song với bảo vệ cơ quan ban ngành thường trực là yếu tố có tính quy luật của cách mạng vô sản nói chung, của cách mạng Việt Nam nói riêng. Bởi vì, tuy nhiên cách mạng dã thành công xuất sắc, cơ quan ban ngành thường trực đã về tay nhân dân, nhưng nếu không chăm sóc xây dựng cơ quan ban ngành thường trực vững mạnh thì không thể quản trị và vận hành, điều hành quản lý được giang sơn. Điều đó càng có ý nghĩa hơn trong toàn cảnh những thế lực thù địch, phản động cả bên trong và bên phía ngoài vẫn còn đấy cấu kết với nhau để chống phá cách mạng.

Quan điểm xây dựng cơ quan ban ngành thường trực song song với bảo vệ cơ quan ban ngành thường trực được thể hiện ở tư tưởng xây dựng nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân thực sự vững mạnh để không riêng gì có điều hành quản lý, quản trị và vận hành, xây dựng giang sơn mà còn đủ sức để lãnh đạo nhân dân bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ cơ quan ban ngành thường trực cách mạng còn non trẻ. Đảng ta chỉ rõ, sau khi giành được cơ quan ban ngành thường trực thì cách mạng phải ghi nhận tự bảo vệ trước những đòn tiến công, phản kích của quân địch. Tuy nhiên, trong Đk cơ quan ban ngành thường trực vừa mới xây dựng, còn non trẻ, muốn bảo vệ được cơ quan ban ngành thường trực thì trước hết phải chăm sóc xây dựng cơ quan ban ngành thường trực vững mạnh về mọi mặt để đủ sức tự bảo vệ.

Cách mạng Tháng Tám thành công xuất sắc, Đảng và Nhà việt nam đã quan tâm xử lý và xử lý yếu tố gốc rễ của bảo vệ là phải đi từ xây dựng tiềm năng mạnh, trước hết là xây dựng cơ quan ban ngành thường trực vững mạnh. Trong nhiều trách nhiệm cần kíp nêu lên ngay sau Cách mạng Tháng Tám thành công xuất sắc, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt lên số 1 trách nhiệm củng cố cơ quan ban ngành thường trực cách mạng, tạo cho cơ quan ban ngành thường trực có khá đầy đủ những Đk về mặt pháp lý, tổ chức triển khai, lực lượng cán bộ có đủ phẩm chất và khả năng, phương pháp, tác phong công tác thao tác để đảm nhiệm tốt việc điều hành quản lý giang sơn.

Trong xây dựng Nhà nước, Đảng ta chỉ rõ tính chất dân chủ của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Nước ta là một nước dân chủ; Nhà việt nam là Nhà nước dân gia chủ dân; cơ quan ban ngành thường trực của ta là cơ quan ban ngành thường trực nhân dân. Đã là cơ quan ban ngành thường trực nhân dân thì phải do nhân dân bầu ra, do nhân dân lựa chọn người dân có tài năng, có đức để gánh vác việc nước nhà. Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu phải xây dựng cho nhân dân và cơ quan ban ngành thường trực mới một cơ sở pháp lý vững chãi với chủ trương tổng tuyển cử phổ thông đầu phiếu trong toàn nước và sớm phát hành Hiến pháp. Theo đó, đã là một nước dân chủ thì cơ quan ban ngành thường trực phải do nhân dân lập ra, do dân lựa chọn và nhân dân sẽn mang rất là mình để góp thêm phần xây dựng và bảo vệ cơ quan ban ngành thường trực. Ngay trong phiên họp thứ nhất của Hội đồng Chính phủ lâm thời ngày 03/9/1945, Chủ tịch Chính phủ lâm thời Hồ Chí Minh đã đưa ra 6 trách nhiệm cấp bách, trong số đó có trách nhiệm: “Tổ chức càng sớm càng hay cuộc Tổng tuyển cử với chính sách phổ thông đầu phiếu”(3) và “phải có một hiến pháp dân chủ”(4).

Đặc điểm nổi trội của nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân mà toàn bộ chúng ta xây dựng ngay sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là ở đoạn Chính phủ, những cty công quyền là công bộc của dân, cán bộ, công chức vừa là người lãnh đạo, vừa là người đày tớ trung thành với chủ của nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh xác lập: “Dân làm chủ thì Chủ tịch, bộ trưởng liên nghành, thứ trưởng, ủy viên này khác là làm gì? Làm đày tớ. Làm đày tớ cho nhân dân, chứ không phải là làm quan cách mạng”(5). Đã là một nước dân chủ, thì mọi quyền lợi đều là của dân, mọi phấn đấu của Chính phủ, của cán bộ đều vì dân, cơ quan ban ngành thường trực từ xã đến Trung ương do dân cử ra. Do đó, mọi “quyền hành và lực lượng” của Chính phủ đều ở nơi dân. Trong thư gửi Ủy phát hành chính những bộ, huyện, làng xã ngày 17/10/1954, Người viết: “Cơ quan Chính phủ từ toàn quốc đến những làng, xã là đày tớ của dân, nghĩa là để gánh vác việc chung chứ không phải đè đầu dân như trong thời kỳ dưới quyền thống trị của thực dân Pháp và phát xít Nhật” (6), “Dân là chủ thì Chính phủ là đày tớ…”(7). Mối quan hệ giữa Nhà nước với công dân được thể hiện rõ ràng qua quan hệ giữa quyền và trách nhiệm và trách nhiệm của công dân với Nhà nước. Nhà nước có trách nhiệm và trách nhiệm với công dân, đồng thời có những quyền theo quy định của Hiến pháp, pháp lý để thực thi công quyền mà nhân dân phó thác, ngược lại công dân vừa có quyền, đồng thời có trách nhiệm và trách nhiệm riêng với Nhà nước. Người viết: “Những khi dân dùng đày tớ để bảo vệ cho mình thì phải giúp sức, nếu Chính phủ sai thì phải phê bình, phê bình chứ không phải là chửi”(8). Đối với cán bộ, đảng viên, nhân viên cấp dưới nhà nước, Người gọi đó là “công bộc”(9) của dân, cách gọi ấy tuy dân dã nhưng cũng rất thâm thúy. Người còn nhận định rằng, Chính phủ do dân bầu ra, dân có quyền bãi miễn Chính phủ, nếu Chính phủ không làm tròn phận sự, không xứng danh với niềm tin của nhân dân.

Xây dựng cơ quan ban ngành thường trực song song với bảo vệ cơ quan ban ngành thường trực thì yếu tố xây dựng cơ quan ban ngành thường trực trong sáng, vững mạnh có vai trò trọng điểm. Bởi vậy, việc hướng dẫn cách tổ chức triển khai thao tác của những ủy ban nhân dân, những cty công quyền, đặt cơ sở cho việc xây dựng tác phong thao tác của đội ngũ công chức mới, giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và cống hiến cho cán bộ nhà nước, lấy những phẩm chất “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” làm chuẩn mực trong rèn luyện cán bộ, công chức, viên chức luôn luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà việt nam quan tâm.

Trong phiên họp thứ nhất của Chính phủ lâm thời ngày 03/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã “đề xuất kiến nghị mở một chiến dịch giáo dục lại tinh thần nhân dân bằng phương pháp thực thi: Cần, kiệm, liêm, chính”(10). Người xác lập đấy là một trong sáu yếu tố khẩn cấp mà Chính phủ lâm thời phải xử lý và xử lý sau khi giành được độc lập. Trong “Lời tuyên bố trước Quốc hội” ngày 31/10/1946 tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa I, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Tuy trong nghị quyết không nói tới, không nêu lên hai chữ liêm khiết, tôi cũng xin tuyên bố trước Quốc hội, trước quốc dân và trước toàn thế giới: Chính phủ sau này phải là một Chính phủ liêm khiết”(11).

Trong khi để lên số 1 tư tưởng về việc xây dựng một nhà nước là công bộc của dân, về xây dựng Chính phủ liêm khiết, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng rất quan tâm đến việc xây dựng Chính phủ có khả năng quản trị và vận hành, điều hành quản lý giang sơn. Người nhấn mạnh yếu tố tư tưởng về “một Chính phủ biết thao tác, có gan góc, quyết tâm đi vào mục tiêu trong thì thiết kế, ngoài thì tranh thủ được độc lập và thống nhất của nước nhà”(12), “một Chính phủ chú trọng thực tiễn và sẽ nỗ lực thao tác”(13). Khi Chính phủ có khả năng thao tác thì sẽ xử lý và xử lý được nhiều trách nhiệm của nước nhà, đem lại quyền lợi cho vương quốc – dân tộc bản địa, cho nhân dân, làm tăng thêm sức mạnh mẽ và tự tin của giang sơn, để đủ sức bảo vệ được cơ quan ban ngành thường trực cách mạng. trái lại, nếu Chính phủ yếu kém về khả năng thì sẽ không còn làm được gì cho dân, thậm chí còn còn làm tổn hại đến quyền lợi của nhân dân, của vương quốc – dân tộc bản địa, khó hoàn toàn có thể tại vị trước trở ngại vất vả, thử thách. Mặt khác, một cơ quan ban ngành thường trực yếu kém khả năng, lại không liêm khiết thì tất yếu sẽ bị nhân dân bãi miễn trước lúc bị quân địch phá hoại. Cho nên, muốn bảo vệ được cơ quan ban ngành thường trực thì trước hết phải chăm sóc xây dựng cơ quan ban ngành thường trực đó vững mạnh, một cơ quan ban ngành thường trực hợp pháp, do nhân dân cử ra, thực sự vì dân, trong sáng, liêm khiết và có khả năng thực thi việc làm.

Muốn có một cơ quan ban ngành thường trực như vậy, thì phải xây dựng được một đội nhóm ngũ cán bộ, công chức có đủ đức và tài; phải có chủ trương để thu hút nhân tài tham gia vào cỗ máy nhà nước. Ngay sau khi xây dựng Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời lôi kéo hiền tài tham gia Chính phủ, giúp nước, giúp dân. Ngày 14/11/1945, trên báo Cứu quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Kiến thiết nên phải có nhân tài. Nhân tài việt nam dù đang sẵn có ít lắm nhưng nếu toàn bộ chúng ta khéo lựa chọn, khéo phân phối, khéo dùng thì nhân tài ngày càng tăng trưởng càng thêm nhiều”(14). Người xác lập: “Trong số 20 triệu đồng bào chắc không thiếu người dân có tài năng có đức. E vì Chính phủ nghe không đến, thấy không khắp, đến nỗi những bực tài đức không thể xuất thân. Khuyết điểm đó tôi xin thừa nhận”(15).

Ngày nay, để xây dựng được một cơ quan ban ngành thường trực mạnh, có đủ sức quản trị và vận hành, điều hành quản lý giang sơn và đủ sức mạnh để tự bảo vệ nên phải lôi kéo được sức mạnh mẽ và tự tin của khối đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa. Ngay sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhìn thấy sức mạnh mẽ và tự tin của cơ quan ban ngành thường trực không những ở tổ chức triển khai, cỗ máy luôn luôn được kiện toàn, mà còn được lôi kéo từ khối đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa. Một cơ quan ban ngành thường trực biết quy tụ được sức mạnh mẽ và tự tin của khối đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa sẽ bảo vệ cho cơ quan ban ngành thường trực đó luôn luôn được xây dựng vững mạnh và bảo vệ vững chãi, không còn thế lực nào hoàn toàn có thể đánh đổ được.
Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ cơ quan ban ngành thường trực, sức mạnh mẽ và tự tin của khối đoàn kết toàn dân tộc bản địa sẽ tạo ra Đk thuận tiện để bên trong hết lòng, rất là ủng hộ Chính phủ, ủng hộ cơ quan ban ngành thường trực, bên phía ngoài thì quốc tế tôn trọng và giúp sức, bảo vệ cho cơ quan ban ngành thường trực luôn luôn được xây dựng vững mạnh và bảo vệ vững chãi. Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong “Lời tuyên bố với Quốc hội về việc xây dựng Chính phủ mới”, rằng: “Chính phủ mới phải tỏ rõ cái tinh thần đại đoàn kết, không phân đảng phái”,… “Chính phủ này tỏ rõ tinh thần quốc dân liên hiệp”,… “Chính phủ này là Chính phủ toàn quốc, có đủ nhân tài Trung, Nam, Bắc tham gia”(16). Đặc biệt, để chăm sóc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa trong xây dựng và bảo vệ cơ quan ban ngành thường trực, Người luôn chăm sóc tổ chức triển khai xây dựng Hội liên hiệp quốc dân Việt Nam (ngày 29/5/1946) tiền thân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lúc bấy giờ với tôn chỉ, mục tiêu đoàn kết rộng tự do mọi giai cấp, mọi dân tộc bản địa, mọi tầng lớp nhân dân cả trong và ngoài nước để cùng nhau góp sức xây dựng và bảo vệ cơ quan ban ngành thường trực cách mạng.

Nêu cao tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, yên cầu mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức triển khai trong khối mạng lưới hệ thống chính trị phải quán triệt thâm thúy và thực thi có hiệu suất cao những nghị quyết, thông tư của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII, nhất là Nghị quyết số 18/NQ-TVV ngày 25/10/2022 của Ban’Chấp hành Trung ương về tiếp tục thay đổi, sắp xếp tổ chức triển khai cỗ máy của khối mạng lưới hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động và sinh hoạt giải trí hiệu lực hiện hành, hiệu suất cao; đồng thời xây dựng cơ quan ban ngành thường trực cơ sở xã, phường, đô thị trong sáng, vững mạnh; tăng cường phân cấp giữa Trung ương với địa phương và Một trong những cấp cơ quan ban ngành thường trực địa phương; thay dổi phương thức giao kinh phí góp vốn đầu tư nhờ vào tổ chức triển khai và biên chế lúc bấy giờ; tăng quyền dữ thế chủ động cho những địa phương trong sắp xếp tổ chức triển khai cỗ máy những cty trình độ. Đây là một chủ trương đúng đắn và thiết yếu phải được tiếp tục nghiên cứu và phân tích, triển khai một cách khoa học, đồng điệu trong thực tiễn với việc lãnh đạo, chỉ huy nhất quán, thường xuyên của Đảng. Phải đấu tranh khắc phục những nguyên nhân gây ra những tệ nạn xấu đi và những nguyên nhân phát sinh những tệ nạn xấu đi. Trong cuộc đấu tranh này, phải lấy việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ làm trách nhiệm then chốt như đã nêu trong nhiều nghị quyết của Đảng.

Vận dụng những bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề quý báu của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, toàn bộ chúng ta cần tranh thủ những Đk, thời cơ thuận tiện trong nước và quốc tế, phát huy sức mạnh mẽ và tự tin của khối đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa, ý chí tự lực, tự cường, tăng cường cải cách nền hành chính…, hướng tới xây dựng một Chính phủ liêm chính, hành vi, kiến thiết tăng trưởng, hoạt động và sinh hoạt giải trí hiệu lực hiện hành, hiệu suất cao phục vụ nhân dân trong quy trình hội nhập và tăng trưởng./. 

Ghi chú: (1) Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 7, Nxb CTQG, H.2000, tr.229. (2) Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 12, Nxb CTQG, H.2000, tr.304. (3),(4),(10),(11),(12),(13),(14),(15),(16) Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 4, Nxb CTQG, H.2000, tr.8, tr.8, tr.9, tr.427, tr.427, tr.430, tr.99, tr.451, tr.430. (5) Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 8, Nxb CTQG, H.2000, tr.375. (6),(7),(8),(9) Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 5, Nxb CTQG, H.1995, tr.201-410, tr.201-410, tr.201-410, tr.201-410.

PGS.TS Trần Nam Chuân – nguyên cán bộ Viện Chiến lược quốc phòng, Bộ Quốc phòng

tcnn

://.youtube/watch?v=P7cpZv2a6gc

4084

Clip Phân tích đường lối xây dựng chính sách mới và cơ quan ban ngành thường trực cách mạng 1945 1946 ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Phân tích đường lối xây dựng chính sách mới và cơ quan ban ngành thường trực cách mạng 1945 1946 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Phân tích đường lối xây dựng chính sách mới và cơ quan ban ngành thường trực cách mạng 1945 1946 miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Share Link Down Phân tích đường lối xây dựng chính sách mới và cơ quan ban ngành thường trực cách mạng 1945 1946 Free.

Thảo Luận vướng mắc về Phân tích đường lối xây dựng chính sách mới và cơ quan ban ngành thường trực cách mạng 1945 1946

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Phân tích đường lối xây dựng chính sách mới và cơ quan ban ngành thường trực cách mạng 1945 1946 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Phân #tích #đường #lối #xây #dựng #chế #độ #mới #và #chính #quyền #cách #mạng