Thủ Thuật Hướng dẫn Pension funds là gì Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Pension funds là gì được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-24 23:09:18 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Nội dung chính

  Hệ thống hưu trí trên toàn thế giới: Kinh nghiệm quốc tế và Xu thế cải cách
  (Tài chính) Hệ thống hưu trí là bộ phận quan trọng của khối mạng lưới hệ thống phúc lợi xã hội tại bất kỳ vương quốc nào trên toàn thế giới. Hệ thống hưu trí thông thường được xây dựng gồm ba tầng (phúc lợi xã hội, hưu trí bắt buộc, hưu trí tự nguyện) nhằm mục đích đảm bảo diện bao trùm rộng và phục vụ thành phầm hưu trí linh hoạt, đảm bảo nhu yếu và quyền lợi cho những người dân cao tuổi. Tùy theo trình độ tăng trưởng kinh tế tài chính và cơ cấu tổ chức triển khai dân số xã hội, khối mạng lưới hệ thống hưu trí được xây dựng tương đối khác lạ theo từng vương quốc.
  Tin nổi bậtVideo liên quan

Hệ thống hưu trí trên toàn thế giới: Kinh nghiệm quốc tế và Xu thế cải cách

ThS. Trần Phương Thảo – ThS. Nguyễn Anh Tuấn (Theo Tạp chí Tài chính – Bảo hiểm)

16:05 02/01/2014

(Tài chính) Hệ thống hưu trí là bộ phận quan trọng của khối mạng lưới hệ thống phúc lợi xã hội tại bất kỳ vương quốc nào trên toàn thế giới. Hệ thống hưu trí thông thường được xây dựng gồm ba tầng (phúc lợi xã hội, hưu trí bắt buộc, hưu trí tự nguyện) nhằm mục đích đảm bảo diện bao trùm rộng và phục vụ thành phầm hưu trí linh hoạt, đảm bảo nhu yếu và quyền lợi cho những người dân cao tuổi. Tùy theo trình độ tăng trưởng kinh tế tài chính và cơ cấu tổ chức triển khai dân số xã hội, khối mạng lưới hệ thống hưu trí được xây dựng tương đối khác lạ theo từng vương quốc.

Theo Mercer Global Index (MMGI), tổ chức triển khai nhìn nhận khối mạng lưới hệ thống hưu trí quốc tế, có 3 yếu tố để xem nhận hiệu suất cao một khối mạng lưới hệ thống hưu trí: tính khá đầy đủ (Adequacy), tính bền vững (Sustainability) và kĩ năng tích hợp (Integrity). Đánh giá của MMGI (2013) đã cho toàn bộ chúng ta biết yếu tố bền vững là yếu tố đáng quan ngại nhất trong nhóm 3 yếu tố kể cả riêng với những khối mạng lưới hệ thống thuộc nhóm những vương quốc có nền kinh tế thị trường tài chính số 1 toàn thế giới[1].

Rõ ràng, thay đổi cơ cấu tổ chức triển khai dân số toàn thế giới cùng với những thay đổi về kinh tế tài chính xã hội đang nêu lên thử thách to lớn riêng với tính ổn định trong dài hạn của khối mạng lưới hệ thống hưu trí. Cải cách khối mạng lưới hệ thống hưu trí hướng tới tiềm năng bền vững, đảm bảo bảo vệ an toàn và uy tín tài chính cho những người dân cao tuổi trong dài hạn tiếp tục là yếu tố cấp thiết tại hầu hết những vương quốc.

Nội dung nội dung bài viết gồm có 3 phần: khái niệm cơ bản nhất về hưu trí, ví dụ về khối mạng lưới hệ thống hưu trí tại một số trong những vương quốc và trình làng một vài nét về Xu thế cải cách khối mạng lưới hệ thống hưu trí đang trình làng trên toàn thế giới. Hy vọng thông qua nội dung bài viết, người đọc hoàn toàn có thể có cái nhìn cơ bản và khái quát về nghành còn tương đối mẻ này.

Các khái niệm cơ bản và kiến thức và kỹ năng chung về khối mạng lưới hệ thống hưu trí

Chương trình hưu trí (Pension Plan)

Pension (thu nhập hưu trí) plan (chương trình/ thỏa thuận hợp tác) là thỏa thuận hợp tác mang tính chất chất pháp lý về thu nhập hưu trí. Thỏa thuận này hoàn toàn có thể là một phần của thỏa thuận hợp tác lao động hoặc là một thỏa ước riêng được xác lập theo quy định pháp lý. Thỏa thuận hưu trí thường gắn với những ưu đãi đặc biệt quan trọng về thuế nhằm mục đích đảm bảo thu nhập cho những thành viên/ đối tượng người dùng tham gia khi tới độ tuổi về hưu. Bên cạnh tiềm năng đảm bảo thu nhập hưu trí, thỏa thuận hợp tác hoàn toàn có thể gồm có những lao lý chi trả thu nhập trong những trường hợp người tham gia mất kĩ năng lao động hay gặp tai nạn không mong muốn, bệnh tật.

Phân loại

Có nhiều cách thức rất khác nhau để phân loại pension plan, ví như phân loại theo cty phục vụ thành phầm, phân loại theo tính chất thành phầm.

Phân loại theo cty phục vụ thành phầm

Chương trình hưu trí do Nhà nước phục vụ (Public pension): Chương trình hưu trí do Nhà nước điều hành quản lý và đảm bảo thanh toán quyền lợi hưu trí.

Chương trình hưu trí do tư nhân phục vụ (Private penson): Chương trình hưu trí do những tổ chức triển khai tư nhân điều hành quản lý và đảm bảo thanh toán quyền lợi hưu trí. Chương trình hưu trí tư nhân hoàn toàn có thể được sử dụng như giải pháp tương hỗ update hoặc thay thế cho Chương trình hưu trí do Nhà nước phục vụ.

Phân loại theo tính chất chương trình hưu trí

Chương trình hưu trí có mức hưởng xác lập trước (Defined benefit – DB): Mức chi trả được xác lập theo công thức cho trước với những yếu tố nguồn vào là thời hạn góp phần và thu nhập của người góp phần. Tùy theo quy mô, Nhà nước/người tiêu dùng lao động/cty phục vụ thành phầm hưu trí, sẽ phải chịu rủi ro không mong muốn tài chính riêng với những khoản chi trả cho những người dân được hưởng.

Chương trình hưu trí có mức đóng xác lập (Defined contribution – DC): Mức chi trả được xác lập nhờ vào phần góp phần thực tiễn của người tham gia cộng với lợi nhuận góp vốn đầu tư. Người góp phần là người phải chịu rủi ro không mong muốn tài chính trong chương trình hưu trí có mức đóng xác lập.

Chương trình hưu trí thông tin tài khoản thành viên ước tính (Notional Defined contribution – NDC): Mức chi trả được xem nhờ vào phần góp phần cộng với lợi nhuận góp vốn đầu tư tính trên một mức lãi suất vay do tổ chức triển khai điều hành quản lý quy định. Nhà nước/người tiêu dùng lao động/cty phục vụ thành phầm hưu trí sẽ phải chịu rủi ro không mong muốn tài chính trong chương trình hưu trí thông tin tài khoản thành viên ước tính.

Hệ thống hưu trí đa tầng và quy mô đa trụ cột

Hệ thống hưu trí đa tầng

Theo tổ chức triển khai Hợp tác và Phát triển kinh tế tài chính (Organization for Economic Cooperation and Development – OECD), quy mô một khối mạng lưới hệ thống hưu trí hoàn toàn có thể được khái quát theo 3 tầng cơ bản được trình diễn dưới đây:

Tầng 1 Hệ thống phúc lợi xã hội: Hệ thống phúc lợi xã hội được xây dựng với tiềm năng tái phân phối thu nhập và đảm bảo thu nhập tối thiểu cho đại bộ phận dân cư.

Tầng 2 Hệ thống hưu trí bắt buộc: tiềm năng tiết kiệm chi phí, đảm bảo mức thu nhập khi về hưu của người lao động đạt tỷ suất tương đối so với mức thu nhập trong quy trình thao tác.

Tầng 3 Hệ thống hưu trí tự nguyện: tiềm năng tương hỗ update cho thu nhập tầng 2 nhằm mục đích đảm bảo mức sống cao hơn cho những người dân cao tuổi, phần góp phần mang tính chất chất tự nguyện. Hệ thống hưu trí tự nguyện được cho phép có sự tham gia của lao động tự do.

Mô hình đa trụ cột do Ngân hàng Thế giới xây dựng (WB)

Nhằm tăng trưởng quy mô khối mạng lưới hệ thống hưu trí với tiềm năng đảm bảo bảo vệ an toàn và uy tín tài chính cho những người dân cao tuổi, năm 1994, WB đưa ra quy mô mẫu với 3 trụ cột: Hưu trí Bảo hiểm Xã hội (Trụ cột 1), Hưu trí nghề nghiệp (Trụ cột 2), Tiết kiệm/ Hưu trí tự nguyện (Trụ cột 3). Năm 2005, WB tiếp tục tương hỗ update thêm hai trụ cột vào quy mô: Phúc lợi xã hội (Trụ cột 0) và những chương trình tương hỗ phi tài chính của Chính phủ (Trụ cột 4). Hiện tại, ngày càng có nhiều vương quốc cải cách khối mạng lưới hệ thống hưu trí hướng tới quy mô đa trụ cột do WB xây dựng.

(*) Pay-As-You-Go (PAYG): khoản tiền thu hiện tại được chi trả cho những ngân sách hiện tại, nói cách khác, khoản thu từ người đang sẵn có trách nhiệm và trách nhiệm góp phần được sử dụng chi trả cho những người dân đang rất được hưởng quyền lợi từ chương trình hưu trí.

Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng khối mạng lưới hệ thống hưu trí tại một số trong những vương quốc

Nhằm phục vụ cho những người dân đọc những tầm nhìn rõ ràng và phong phú hơn về quy mô khối mạng lưới hệ thống hưu trí trên toàn thế giới, trong phần này, ba khối mạng lưới hệ thống hưu trí Nhật Bản – nền tảng chương trình hưu trí mức hưởng xác lập trước, Hồng Kông – nền tảng chương trình hưu trí mức đóng xác lập và Úc – khối mạng lưới hệ thống hưu trí được nhiều tổ chức triển khai nhìn nhận cao về mức độ tăng trưởng sẽ lần lượt được trình diễn trong phần này.

Nhật Bản

Chi trả phúc lợi hưu trí tại Nhật Bản được tiến hành từ thời kỳ Edo (1603-1867) dưới hình thức hưu trí tự nguyện, chủ lao động chi trả một lần otsukaresama deshita cho những người dân lao động khi họ nghỉ hưu. Tuy nhiên phải đến 1942, khối mạng lưới hệ thống hưu trí Nhật Bản mới được chính thức xây dựng với việc Ra đời của chương trình hưu trí cho những người dân lao động (Worker Pension Insurance), tiếp theo này được quy đổi thành Chương trình hưu trí cho nhân viên cấp dưới (Employee Pension Insurance – EPI) vào năm 1944.

Nền tảng khối mạng lưới hệ thống hưu trí Nhật Bản là trụ cột 1 – Hưu trí Bảo hiểm Xã hội với 2 chương trình hưu trí có mức hưởng xác lập trước: EPI (Employees Pension Insurance) cho lao động ngoài quốc doanh, chương trình tương hỗ hưu trí (Mutual Aid Pension) cho lao động thuộc những doanh nghiệp Nhà nước và giáo viên, nhân viên cấp dưới những trường tư thục.

Từ quy trình 1950, Nhật Bản tiến hành cải cách khối mạng lưới hệ thống theo quy mô khối mạng lưới hệ thống đa trụ cột với một loạt chương trình hưu trí tự nguyện như TQPPs, quỹ EPF, những chương trình hưu trí doanh nghiệp và hưu trí thành viên. Đồng thời, thông qua quy mô quỹ EPF, Nhật Bản được cho phép chuyển một phần trách nhiệm và trách nhiệm đóng Hưu trí Bảo hiểm Xã hội sang những quỹ hưu trí doanh nghiệp. Các chương trình hưu trí mức đóng xác lập cũng khởi đầu được triển khai tại Nhật Bản từ 2001.

Mặc dù đã triển khai những chương trình hưu trí có mức đóng xác lập, phần lớn tài sản hưu trí Nhật Bản hiện vẫn nằm trong những chương trình hưu trí có mức hưởng xác lập trước (chiếm 98% tổng mức tài sản hưu trí 2012 – Tower Watson). Hiện tỷ suất thay thế (replacement rate) trung bình tại Nhật đang đạt 41,4%.

Hồng Kông

Hệ thống hưu trí Hồng Kông mới chỉ tăng trưởng trong 3 thập niên mới gần đây, mở đầu bằng sự Ra đời của chương trình hưu trí tư nhân tự nguyện ORSO (1993), tiếp đến là chương trình hưu trí tư nhân tính chất bắt buộc MPF (2000). Sự Ra đời của MPF đã mang lại những thay đổi đáng kể riêng với khối mạng lưới hệ thống hưu trí Hồng Kông: từ chỉ có một/3 nhân lực tham gia chương trình hưu trí năm 2000, hiện tại đã có đến 84% nhân lực Hồng Kông là thành viên những chương trình hưu trí trong số đó 70% tham gia chương trình MPF (nguồn mpfa.org.hk).

Khác với ORSO (tính chất tự nguyện, được cho phép lựa chọn tham gia chương trình mức hưởng xác lập trước hoặc mức đóng xác lập), MPF là chương trình hưu trí tư nhân bắt buộc theo quy mô mức đóng xác lập dành riêng cho những người dân lao động. Người lao động trong độ tuổi tử 18-65 đều phải có trách nhiệm và trách nhiệm phải tham gia chương trình MPF. MPF được cho phép chủ doanh nghiệp/ người lao động góp phần thêm vào chương trình hưu trí dưới hình thức tự nguyện, tuy nhiên phần góp phần này sẽ không còn được khấu trừ thuế. Tại thời gian mới triển khai chương trình, chủ lao động là người quyết định hành động lựa chọn cty phục vụ thành phầm hưu trí cho toàn bộ lao động trong doanh nghiệp, tuy nhiên đến hiện tại, MPF đã tiếp tục tăng trưởng theo phía thị trường tự do hơn khi được cho phép người lao động được phép tự do lựa chọn cty phục vụ thành phầm hưu trí.

Hồng Kông hiện giờ đang sẵn có tỷ suất thay thế trung bình đạt 41,3%; lợi tức hưu trí góp phần khoảng chừng 1/3 thu nhập hưu trí của người nghỉ hưu.

Úc

Hệ thống hưu trí Úc được MMGI nhìn nhận cao về mức độ tăng trưởng, xếp hạng B về tính chất khá đầy đủ, tính bền vững và hạng A về kĩ năng tích hợp. Trụ cột 2, hưu trí nghề nghiệp (bắt buộc) được xây dựng theo quy mô superannuation nhờ vào sự góp phần 3 bên: người lao động, chủ lao động và tương hỗ từ Chính phủ. Từ năm 1998, khối mạng lưới hệ thống superannuation được cho phép người lao động tự do lựa chọn cty phục vụ thành phầm hưu trí. Các thanh toán giao dịch thanh toán hoàn toàn có thể thực thi qua những sàn thanh toán giao dịch thanh toán điện tử (clearinghouse) nhằm mục đích giảm sút ngân sách quản trị và vận hành và thay đổi quỹ. Các chương trình hưu trí nghề nghiệp tại Úc tương đối phong phú, gồm có 2 nhóm chính: những chương trình hưu trí nhóm (Occupational pension schemes) và chương trình hưu trí thành viên (Personal pension schemes). Trong số đó, chương trình SMSFs (self-managed superannuation fund) đã được cho phép thành viên tự đứng ra quản trị và vận hành chương trình hưu trí của tớ.

Bên cạnh những chương trình hưu trí bắt buộc, khối mạng lưới hệ thống hưu trí Úc được cho phép thành viên hoàn toàn có thể tham gia thêm chương trình hưu trí tự nguyện dưới dạng thông tin tài khoản tiết kiệm chi phí (RSAs – Retirement saving accounts) thiết kế theo chủ trương rủi ro không mong muốn thấp – lãi suất vay thấp (low risk/ low income).

(*): Các chương trình hưu trí đều thuộc khối mạng lưới hệ thống superannuation, SMSFs: Self-managed Superannuation funds, ERFs: Eligible rollover funds; RSAs: retirement saving accounts.

Hệ thống superannuation có độ bao trùm trên 90% nhân lực, tỷ suất thay thế trung bình hiện đạt 65,9%, lợi tức hưu trí chiếm khoảng chừng 63% tổng thu nhập người nghỉ hưu.

Xu hướng cải cách khối mạng lưới hệ thống hưu trí trên toàn thế giới

Xu hướng già hóa dân số trình làng nhanh gọn cộng với những thay đổi về mặt kinh tế tài chính xã hội lao động đang nêu lên những thử thách về tính chất khá đầy đủ (Adequacy) và nhất là tính bền vững (Sustainability) cho hệ thông hưu trí hầu hết những vương quốc. Hưu trí là yếu tố xã hội không mới nhưng đang không sở hữu và nhận được sự quan tâm đúng mức của Chính phủ và công chúng cho tới thời hạn mới gần đây khi những tài sản hưu trí bị ảnh hưởng nặng nề do tác động từ những cuộc khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ tài chính. Nếu không còn những cải cách kịp thời, những thử thách khối mạng lưới hệ thống hưu trí sẽ không còn riêng gì có từ là yếu tố đảm bảo về tài chính mà hoàn toàn có thể dẫn đến rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn mất ổn định đời sống kinh tế tài chính – xã hội.

Nhận thức được những yếu tố phải đương đầu, nhiều vương quốc đã tiến hành cải cách khối mạng lưới hệ thống hưu trí với tiềm năng xây dựng khối mạng lưới hệ thống hưu trí có tính ổn định và bền vững hơn trong dài hạn. Mặc dù những chủ trương cải cách tiến hành rất phong phú, phụ thuộc nhiều vào tình hình kinh tế tài chính – xã hội rõ ràng mỗi vương quốc, Xu thế cải cách vẫn mang nhiều nét tương đương.

Về khối mạng lưới hệ thống: những chương trình hưu trí bắt buộc chuyển dời dần từ khu vực Nhà nước sang khu vực tư nhân, những chương trình hưu trí tự nguyện được xây dựng hoặc để ý quan tâm tăng trưởng hơn. Về tính chất: những chương trình hưu trí có Xu thế quy đổi từ phương thức mức hưởng xác lập trước sang mức đóng xác lập. Đồng thời, Xu thế khối mạng lưới hệ thống hưu trí được cho phép sự tham gia của nhiều cty trung gian như như cty giám sát, cty quản trị và vận hành tài sản, tổ chức triển khai góp vốn đầu tư (ngân hàng nhà nước, công ty bảo hiểm, công ty sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán), cty quản trị chương trình hưu trí cũng ngày càng trở nên phổ cập.

———————–

Tài liệu tìm hiểu thêm

1.E.Liu and J.Lee, The Hongkong and Australia Pension system: An overview, 1997

2.C.Y.Horioka, Japans public pension system in the 21st Century, 1999

3.World Bank, Old Age Income Support in the 21st Century , 2005

4.Horioka, Japans public pension system in the 21st Century, 2007

5.World Bank, The World Bank Pension Conceptual Framework , 2008

6.APRA, Superannuation fund governance: An interpretation, 2008

7.OECD, Pension a Glance, 2011

8.Melbourne Mercer Global Pension Index, 2013

9.Tower Watson, Global Pension Assets Study, 2013

10..mpfa.org.hk

[1] MMGI xây dựng khối mạng lưới hệ thống xếp hạng 5 mức từ A (cao nhất) đến E (thấp nhất). Theo đó, xếp hạng về tính chất bền vững của Mỹ: C, Anh: D, Pháp: E.

Tags

khối mạng lưới hệ thống hưu trí

khối mạng lưới hệ thống phúc lợi xã hội

cơ cấu tổ chức triển khai dân số

người cao tuổi

hưu trí quốc tế

thành phầm

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM

  Xu hướng tăng trưởng của nghành kế toán và thời cơ với Việt Nam

  18/06/2022

  05 tác động cơ bản của EVFTA đến kinh tế tài chính Việt Nam

  17/06/2022

  Cơ hội vàng với Việt Nam sau Covid-19?

  25/05/2022

Tin nổi trội

Nâng cao khả năng thực thi pháp lý hải quan cho doanh nghiệp

24/01/2022

Điểm mới trong xử phạt vi phạm hành chính nghành đặt cược, trò chơi có thưởng

24/01/2022

Phổ biến pháp lý cho cán bộ, công chức ngành Dự trữ Nhà nước về phòng, chống tham nhũng

24/01/2022

Triển khai đề án giải pháp tích hợp hóa đơn điện tử trên App tương hỗ người dân, doanh nghiệp

24/01/2022

Quản lý ngặt nghèo, tiết kiệm chi phí tiêu pha ngân sách, giảm tỷ trọng chi thường xuyên

24/01/2022

4060

Clip Pension funds là gì ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Pension funds là gì tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Pension funds là gì miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Pension funds là gì Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Pension funds là gì

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Pension funds là gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Pension #funds #là #gì