Thủ Thuật về Non-defining and defining relative clause – grammar – unit 8 sgk tiếng anh 10 mới 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Non-defining and defining relative clause – grammar – unit 8 sgk tiếng anh 10 mới được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-14 08:21:15 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

– Có hai loại mệnh đề quan hệ: mệnh đề quan hệ hạn định hay còn gọi là mệnh đề quan hệ xác lập (defining relative clause) và mệnh đề quan hệ không hạn định còn gọi là mệnh đề quan hệ không xác lập (non-defining relative clause).

Non-defining and defining relative clause. (Mệnh đề quan hệ xác lập và mệnh đề quan hệ không xác lập)

– Mệnh đề quan hệ (relative clause) còn được gọi là mệnh đề tính ngữ (adjective clause) được sử dụng để bổ nghĩa cho danh từ đứng trước nó, thường khởi đầu bằng một đại từ quan hệ (relative pronoun) như who, whom, whose, which, that.

– Có hai loại mệnh đề quan hệ: mệnh đề quan hệ hạn định hay còn gọi là mệnh đề quan hệ xác lập (defining relative clause) và mệnh đề quan hệ không hạn định còn gọi là mệnh đề quan hệ không xác lập (non-defining relative clause).

* Trong mệnh đề quan hệ thì:

who thay cho chủ ngữ chỉ người;

Ex: Do you know the people who live over the road?

Bạn có biết những người dân sống bên đường kia không?

whom thay cho tân ngữ chỉ người;

Ex: The woman whom my brother is talking to is my English teacher.

(Người phụ nữ mà anh trai tôi đang rỉ tai là cô giáo tiếng Anh của tôi.)

whose thay cho tính từ sở hữu;

Ex: The woman whose daughter is studying in my class is my English teacher.

(Người phụ nữ có cô con gái đang học ở lớp tôi là cô giáo tiếng Anh của tôi.)

which thay cho chủ ngữ hoặc tân ngữ chỉ vật;

Ex: Did you see the letter which came today?

(Bạn có thấy bức thư đến vào trong ngày hôm nay không?)

Now they were driving by the houses which Andy had described.

(Bây giờ họ đang hoạt động xe qua những ngôi nhà mà Andy miêu tả.)

that hoàn toàn có thể thay thế cho who, whom, which trong mênh đề quan hệ hạn định; ngoài ra chỉ dừng riêng that, trong những trường hợp trước that có những từ all, first, second,… last, most, best, only.

Ex: Its the most interesting book that Ive ever read.

(Đó là cuốn sách hay nhất mà tôi từng đọc.)


a) Defining clause (Mệnh đề quan hệ xác lập)

Mệnh đề quan hệ xác lập được sử dụng để xác lập danh từ (người hoặc vật) mà câu đang đề cập tới.

Đặc điểm của mệnh đề quan hệ xác lập:

+ Cần thiết cho nghĩa cả câu nên không thể lược bỏ được.

+ Có hiệu suất cao như tính từ – bổ nghĩa cho danh từ đứng trước đó.

+ Cung cấp thêm thông tin có liên quan đến người nào đó hoặc điều gì đó có liên hệ đến mệnh đề chính.

Ex: The boy that is playing football over there is my son.

(Cậu bé đang chơi đá bóng đằng kia là con trai tôi.)

+ Mệnh đề quan hệ xác lập được sử dụng để định rõ người nào hoặc vật nào mà toàn bộ chúng ta muốn đề cập đến.

Ex: The book which I lent you is interesting.

(Quyển sách mà tôi cho bạn mượn thì rất là thú vị.)

+ Khi toàn bộ chúng ta dùng mệnh đề quan hệ xác lập, đại từ liên hệ hoàn toàn có thể làm chủ ngữ hoặc tân ngữ của mệnh đề.

* Đại từ liên hệ làm chủ ngữ của mệnh đề.

Ex: The girl who lives next door is very friendly.

(Cô gái mà sống cạnh nhà tôi thì rất là thân thiện.)

* Đại từ liên hệ làm tân ngữ của mệnh đề.

Ex: Thats the lovely girl whom I met Loans party last night.

(Đó là cô nàng dễ thương mà tôi gặp ở buổi tiệc của Loan vào tối ngày hôm qua.)


b) Non-defining relative clause (Mệnh đề quan hệ không xác lập)

Đặc điểm của mệnh đề quan hệ không xác lập

+ Không thiết yếu cho ý nghĩa của toàn bộ câu.

+ Có thể vô hiệu mệnh đề quan hệ không xác lập mà câu vẫn vẫn đang còn khá đầy đủ ý nghĩa.

+ Mệnh đề quan hệ không xác dịnh thường ở giữa hai dấu phẩy.

+ Không được lược bỏ đại từ quan hệ trong loại mệnh đề quan hệ này.

+ Không được sử dụng đại từ quan hệ that.

Ex: Lan, who is wearing a white skirt, is my friend.

(Lan người mà đang mặc chiếc váy white color là bạn tôi.)

Tom, whose father is English, speaks both French and English.

(Tom người mà cha của anh ta là người Anh thì nói được cả hai thứ tiếng Pháp và Anh. )

Các trường hợp mệnh để quan hệ không xác lập bổ nghĩa:

– Là những đại từ chỉ định (this, that, these, those) + Noun

Ex: This man, who sat next to me, sang well.

(Người đàn ông ngồi gần tôi hát hay.)

– Tính từ sở hữu (My, your, his, her,…) + Noun

Ex: His daughter, who sat next to mé, sang well.

(Con gái anh ta, người ngồi gần tôi, hát hay.)

– Thường là những danh từ riêng (tên riêng, khu vực,…)

Ex: Nam, who sat next to me, sang well.

(Nam, người ngồi gần tôi, hát hay.)

– Noun + prepositions + Noun2: Ngữ danh từ

Ex: The lady in red, who sat next to me, sang well.

(Người phụ nữ áo đỏ, người ngồi gần tôi, hát hay.)

4242

Clip Non-defining and defining relative clause – grammar – unit 8 sgk tiếng anh 10 mới ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Non-defining and defining relative clause – grammar – unit 8 sgk tiếng anh 10 mới tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Non-defining and defining relative clause – grammar – unit 8 sgk tiếng anh 10 mới miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Non-defining and defining relative clause – grammar – unit 8 sgk tiếng anh 10 mới Free.

Giải đáp vướng mắc về Non-defining and defining relative clause – grammar – unit 8 sgk tiếng anh 10 mới

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Non-defining and defining relative clause – grammar – unit 8 sgk tiếng anh 10 mới vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Nondefining #defining #relative #clause #grammar #unit #sgk #tiếng #anh #mới