Kinh Nghiệm Hướng dẫn Nhúng một thanh sắt vào dung dịch đồng 2 sunfat phản ứng hóa học xẩy ra là Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Nhúng một thanh sắt vào dung dịch đồng 2 sunfat phản ứng hóa học xẩy ra là được Cập Nhật vào lúc : 2022-03-10 10:32:21 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Nhúng một thanh sắt vào dung dịch đồng (II) sunfat. Phản ứng hóa học xẩy ra là:
A. Fe + CuSO4 -> FeSO4 + Cu.
B. Fe + Cu2SO4 -> FeSO4 + 2Cu.
C. 2Fe + 3CuSO4 -> Fe2(SO4)3 + 3Cu.
D. 2Fe + 3Cu2SO4 -> Fe2(SO4)3 + 6Cu.

Dựa vào tính chất hóa học của sắt kẽm kim loại: Từ Mg trở về sau trong dãy điện hóa, sắt kẽm kim loại đứng trước đẩy sắt kẽm kim loại đứng sau thoát khỏi dung dịch muối của chúng

Nội dung chính

    Nhúng một thanh sắt vào dung dịch đồng (II) sunfat…A. Fe + CuSO4 →  FeSO4 + Cu.B. Fe + CuSO4 →  FeSO4 + 2Cu.C. 2Fe + 3Cu2SO4 →  Fe2SO43 + 3Cu.D. 2Fe + 3Cu2SO4 →  Fe2SO43 + 6Cu.CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀVideo liên quan

Nhúng một thanh sắt vào dung dịch đồng (II) sunfat. Phản ứng hóa học xẩy ra là:
A. Fe + CuSO$_4$ -> FeSO$_4$ + Cu.
B. Fe + Cu2SO$_4$ -> FeSO$_4$ + 2Cu.
C. 2Fe + 3CuSO$_4$ -> Fe$_2$(SO$_4$)$_3$ + 3Cu.

D. 2Fe + 3Cu2SO$_4$ -> Fe$_2$(SO$_4$)$_3$ + 6Cu.

Bạn phải đăng nhập hoặc Đk để phản hồi.

Nhúng một thanh sắt vào dung dịch đồng (II) sunfat…

Câu hỏi: Nhúng một thanh sắt vào dung dịch đồng (II) sunfat. Phản ứng hóa học xẩy ra là:

A Fe + CuSO4 15→”> FeSO4 + Cu.

B Fe + Cu2SO4 15→”> FeSO4 + 2Cu.

C 2Fe + 3CuSO4 15→”> Fe2(SO4)3 + 3Cu.

D 2Fe + 3Cu2SO4 15→”> Fe2(SO4)3 + 6Cu.

Đáp án

A

– Hướng dẫn giải

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hóa học của sắt kẽm kim loại: Từ Mg trở về sau trong dãy điện hóa, sắt kẽm kim loại đứng trước đẩy sắt kẽm kim loại đứng sau thoát khỏi dung dịch muối của chúng

Giải rõ ràng:

Phản ứng hóa học xẩy ra là: Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu.↓

Đáp án A

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Đề thi HK1 môn Hóa lớp 9 trường Liên cấp THCS, Tiểu học Ngôi Sao – Tp Hà Nội Thủ Đô – Năm 2022 – 2022 (có lời giải rõ ràng)

Lớp 9 Hoá học Lớp 9 – Hoá học

Nhúng một thanh sắt vào dung dịch đồng (II) sunfat. Phản ứng hóa học xẩy ra là:

A. Fe + CuSO 4   →     FeSO 4  + Cu.

B. Fe +  CuSO 4   →     FeSO 4 + 2Cu.

C. 2Fe + 3 Cu 2 SO 4   →     Fe 2 SO 4 3 + 3Cu.

D. 2Fe + 3 Cu 2 SO 4   →     Fe 2 SO 4 3 + 6Cu.

Các vướng mắc tương tự

Vẽ sơ đồ nhận ra những lọ mâtd nhãn sau:

1:CuSO₄ , K₂SO₄ , H₂SO₄ , MgSO₄

2: NaNO₃ , Ba(NO₃)₂ ,Cu(NO₃)₂ AgNO₃

3: H₃PO₄ , CuSO₄, AgNO₃

4: FeSO₄ , MgSO₄ , AuSO₄

5: H₂SO₄ , HNO₃ , HCl , NaOH

6: NaOH , Cu(OH)₂ ,NaCl , HNO₃

Chọn những chất A, B, C, D thích hợp và hoàn thành xong chuỗi phản ứng bằng phương trình hóa học (ghi Đk của phản ứng nếu có). Biết A là thành phần chính của quặng pirit sắt.

Nhúng một thanh sắt vào dung dịch  C u S O 4 sau thuở nào gian lấy thanh sắt ra khổi dung dịch cân lại thấy nặng thêm 0,8g. Khối lượng dung dịch giảm so với ban đầu là bao nhiêu gam (Cu=64, Fe=56)?

19/06/2022 348

A. Fe + CuSO4 →  FeSO4 + Cu.

Đáp án đúng chuẩn

B. Fe + CuSO4 →  FeSO4 + 2Cu.

C. 2Fe + 3Cu2SO4 →  Fe2SO43 + 3Cu.

D. 2Fe + 3Cu2SO4 →  Fe2SO43 + 6Cu.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho 1,24 g hỗn hợp Na và K tác dụng hết với nước, sau phản ứng thu được một,92 gam hỗn hợp 2 bazơ NaOH và KOH. Thể tích khí H2 sinh ra ở đktc là:

Xem đáp án » 18/06/2022 2,319

Cho 0,6 gam hỗn hợp gồm hai sắt kẽm kim loại ở cả 2 chu kỳ luân hồi liên tục thuộc nhóm IA tác dụng hết với H2O (dư), thoát ra 0,672 lít khí H2 (ở đktc). Hai sắt kẽm kim loại đó là: (cho Li = 7, Na= 23, K = 39; Ca = 40)

Xem đáp án » 18/06/2022 1,148

Cho 0,85 g hỗn hợp 2 sắt kẽm kim loại Na và K tác dụng hết với nước, sau phản ứng thu được 0,336 lít khí H2 (đktc). Tổng khối lượng hiđroxit sinh ra là:

Xem đáp án » 18/06/2022 1,012

Cho 1,77g hỗn hợp Ca và Ba tác dụng hết với nước, sau phản ứng thu được 2,45g hỗn hợp 2 bazơ CaOH2 và BaOH2. Thể tích khí H2 sinh ra ở đktc là

Xem đáp án » 18/06/2022 982

Đốt cháy hoàn toàn 9,6 gam một sắt kẽm kim loại M (chưa rõ hóa trị) trong bình chứa khí clo nguyên chất. Sau khi phản ứng kết thúc, để nguội thì thu được 20,25 gam muối clorua. Kim loại M là

Xem đáp án » 19/06/2022 698

Trong hợp chất oxit của sắt kẽm kim loại A thì oxi chiếm 17,02% theo khối lượng. Kim loại A là:

Xem đáp án » 19/06/2022 607

Để oxi hóa hoàn toàn một sắt kẽm kim loại R thành oxit phải dùng một lượng oxi bằng 40% lượng sắt kẽm kim loại đã dùng. R là sắt kẽm kim loại nào sau này?

Xem đáp án » 19/06/2022 489

Một bạn học viên đã đổ nhầm dung dịch sắt (II) sunfat vào lọ chứa sẵn dung dịch kẽm sunfat. Để thu được dung dịch chứa duy nhất muối kẽm sunfat, theo em dùng sắt kẽm kim loại nào?

Xem đáp án » 19/06/2022 377

Cho một hỗn sắt kẽm kim loại tổng hợp loại Na-Ba tác dụng với nước dư, thu được dung dịch X và 3,36l H2(đktc). Thể tích dung dịch axit HCl 2M cần dùng để trung hòa dung dịch X là:

Xem đáp án » 18/06/2022 373

Cho 17g oxit M2O3 tác dụng hết với dung dịch H2SO4 thu được 57g muối sunfat. Nguyên tử khối của M là:

Xem đáp án » 19/06/2022 350

Hòa tan 5,1g oxit của một sắt kẽm kim loại hóa trị III bằng dung dịch HCl, số mol axit cần dùng là 0,3 mol. Công thức phân tử của oxit đó là:

Xem đáp án » 19/06/2022 325

Cho 8,5g hỗn hợp Na và K tác dụng với nước thu được 3,36l khí hiđro (đktc) và dung dịch X. Cho X tác dụng vừa đủ với dung dịch Fe2SO43 thu được m(g) kết tủa. Giá trị của m là

Xem đáp án » 18/06/2022 320

Cho Bari vào nước được dung dịch A. Cho lượng dư dung dịch Na2CO3 và dung dịch A rồi dẫn tiếp luồng khí  CO2 vào đến dư. Hiện tượng nào đúng nhất trong số những hiện tượng kỳ lạ sau?

Xem đáp án » 18/06/2022 312

Cho hỗn hợp X gồm 2 sắt kẽm kim loại kiềm tan hết trong nước tạo ra dung dịch Y và thoát ra 0,12 mol H2. Thể tích dung dịch H2SO4 2M cần trung hòa dung dịch Y là

Xem đáp án » 18/06/2022 176

Hòa tan hoàn toàn 18 gam một sắt kẽm kim loại M cần dùng 800 ml dung dịch HCl 2,5M. Kim loại M là sắt kẽm kim loại nào sau này? (biết hóa trị của sắt kẽm kim loại trong mức chừng từ I đến III).

Xem đáp án » 19/06/2022 150

4081

Video Nhúng một thanh sắt vào dung dịch đồng 2 sunfat phản ứng hóa học xẩy ra là ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Nhúng một thanh sắt vào dung dịch đồng 2 sunfat phản ứng hóa học xẩy ra là tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Nhúng một thanh sắt vào dung dịch đồng 2 sunfat phản ứng hóa học xẩy ra là miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Nhúng một thanh sắt vào dung dịch đồng 2 sunfat phản ứng hóa học xẩy ra là miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Nhúng một thanh sắt vào dung dịch đồng 2 sunfat phản ứng hóa học xẩy ra là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Nhúng một thanh sắt vào dung dịch đồng 2 sunfat phản ứng hóa học xẩy ra là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Nhúng #một #thanh #sắt #vào #dung #dịch #đồng #sunfat #phản #ứng #hóa #học #xảy #là