Kinh Nghiệm về Nhiệt dung riêng là gì Vật lý 8 Chi tiết 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Nhiệt dung riêng là gì Vật lý 8 Chi tiết được Update vào lúc : 2022-12-02 04:22:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo Hướng dẫn Nhiệt dung riêng là gì Vật lý 8 Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Nhiệt dung riêng là gì Vật lý 8 được Cập Nhật vào lúc : 2022-12-02 04:22:07 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Đề thi học kì 2 vật lí 8( có đáp án)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản khá khá đầy đủ của tài liệu tại đây (100.59 KB, 3 trang )

Lớp: 8 A
Họ và tên:.
KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2008-2009
MÔN : VẬT LÝ 8
( Thời gian 45 phút )
Câu 1:( 1 điểm )
Phát biểu định luật bảo toàn và chuyển hoá nguồn tích điện ?
Câu 2:(2 điểm)
a) Công suất là gì ?Viết công thức tính hiệu suất ? Nêu tên và cty của những đại lượng có
trong công thức đó?
b) Nói hiệu suất của một chiếc quạt là 50W cho ta biết điều gì ?
Câu 3 : (1 điểm )
Nhiệt dung riêng của một chất cho biết thêm thêm thêm thêm điều gì ? Nói nhiệt dung riêng của đồng là 380 J/Kg.K
có nghĩa ra làm thế nào?
Câu 4:(1 điểm)
Tại sao khi rót nước sôi vào cốc thuỷ tinh dày dể bị vỡ hơn cốc mỏng dính dính ? Muốn cốc khỏi vỡ khi
rót nước sôi thì làm thế nào ?
Câu 5:(2 điểm )
Người ta thả 1 quả cầu bằng nhôm có khối lượng 1,05kg được nung nóng ở 142
0
C vào trong
bình đựng nước ở nhiệt độ 20
0
C, sau thuở nào gian nhiệt độ quả cầu và nước đều bằng 42
0
C.
Biết nhiệt dung riêng của nhôm 880 J/Kg.K, nhiệt dung riêng của nước 4200 J/Kg.K, bỏ qua
sự mất mát nhiệt.
Tính khối lượng nước trong bình?
Câu 6: (3 điểm )
Dùng một nhà nhà bếp củi để đun sôi 2kg nước có nhiệt độ là 20

0
C đựng trong một ấm nhôm có khối
lượng là 0,5kg.
a) Tính nhiệt lượng thiết yếu để đun sôi ấm nước?
Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/Kg.K của nhôm là 880J/Kg.K.
b) Tính lượng củi khô cần dùng, biết chỉ có 40% nhiệt lượng do củi bị đốt cháy tỏa ra được
truyền cho nước và ấm, biết năng suất tỏa nhiệt của củi khô là 10
7
J/Kg.
Bài làm

Điểm
Lời phê của thầy cô giáo

Đáp án – Biểu điểm Kiểm tra HKII Vật Lý 8
Câu 1
1 điểm
ĐL BT và chuyển hoá nguồn tích điện: Năng lượng không tự sinh ra cũng
không tự mất đi, nó chỉ truyền từ vật này sang vật khác hoặc chuyển
hoá từ dạng này sang dạng khác.
1 điểm
Câu 2
2 điểm
a. Công thực thi trong một cty thời hạn gọi là hiệu suất.
Công thức tính hiệu suất:
P
t
A
=
trong số đó: P: hiệu suất cty là oát (W)
A: Công, cty là jun (J)

t: thời hạn, cty là giây ( s)
b. Nói hiệu suất của chiếc quạt là 50W nghĩa là trong một giây
chiếc quạt thực thi được một công là 50 J
0.5 điểm
0.5 điểm
1 điểm
Câu 3
1 điểm
Nhiệt dung riêng của một chất cho biết thêm thêm thêm thêm nhiệt lượng thiết yếu để làm
cho 1kg chất đó tăng thêm một
0
C.
Nhiệt dung riêng của đồng là 380J/Kg.K có nghĩa để 1kg đồng nóng
thêm lên 1
0
C cần truyền cho đồng một nhiệt lượng là 380J.
0.5 điểm
0.5 điểm
Câu 4
1 điểm
Rót nước sôi vào cốc thuỷ tinh dày dễ vỡ hơn rót nước sôi vào cốc
thuỷ tinh mỏng dính dính là vì: Thuỷ tinh dẫn nhiệt kém nên lúc rót nước sôi
vào thì Phần bên phía ngoài nở ra trong số đó Phần bên trong còn còn chưa kịp nở ra
do đó cốc bị nứt, vỡ.
Để cốc khỏi vỡ ta nên tráng qua cốc bằng nước nóng trước lúc rót
nước sôi vào.
0.5 điểm
0.5 điểm
Câu 5
2 điểm

Nhiệt lượng quả cầu nhôm toả ra là:
Q..
1
= 1,05x 880x (142 42 ) = 92400 J
Nhiệt lượng nước thu vào là:
Q..
2
= m. 4200. ( 42 20 ) = 92 400. m ( J)
Theo phương trình cân đối nhiệt, ta có:
Q..
1
= Q..
2
hay 92400m = 92400 => m = 1 kg.
0.5 điểm
0.5 điểm
1 điểm
Câu 6
3 điểm
a. Nhiệt lượng thiết yếu để 2kg nước tăng nhiệt độ từ 20
0
C lên 100
0
C
là:
Q..
1
= 2. 4200. ( 100 20 ) = 672 000 ( J)
Nhiệt lượng thiết yếu để 0,5 kg Nhôm tăng nhiệt độ từ 20
0

C lên 100
0
C
là:
Q..
2
= 0,5 . 880 . ( 100 20 ) = 35 200 (J)
Nhiệt lượng thiết yếu để đun sôi ấm nước là
Q.. = Q..
1
+ Q..
2
= 672 000 + 35 200 = 707 200 ( J)
b. Nhiệt lượng củi khô toả ra là:
1768000
40
100.707200
40
100.
‘ ===
Q..
Q..
J
Lượng củi khô cần dùng là:
1768,0
10
1768000′
7
===
q

Q..
m
kg
0.5 điểm
0.5 điểm
0.5 điểm

1 điểm
0.5 điểm

Chia Sẻ Link Tải Nhiệt dung riêng là gì Vật lý 8 miễn phí

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Nhiệt dung riêng là gì Vật lý 8 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Download Nhiệt dung riêng là gì Vật lý 8 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Nhiệt dung riêng là gì Vật lý 8

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Nhiệt dung riêng là gì Vật lý 8 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha

#Nhiệt #dung #riêng #là #gì #Vật #lý

4071

Review Nhiệt dung riêng là gì Vật lý 8 Chi tiết ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Nhiệt dung riêng là gì Vật lý 8 Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Nhiệt dung riêng là gì Vật lý 8 Chi tiết miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những ShareLink Tải Nhiệt dung riêng là gì Vật lý 8 Chi tiết Free.

Thảo Luận vướng mắc về Nhiệt dung riêng là gì Vật lý 8 Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Nhiệt dung riêng là gì Vật lý 8 Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Nhiệt #dung #riêng #là #gì #Vật #lý #Chi #tiết