Kinh Nghiệm về Nhân viên quản trị và vận hành tiếng anh là gì 2022 Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Nhân viên quản trị và vận hành tiếng anh là gì 2022 được Cập Nhật vào lúc : 2022-11-28 21:01:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Nhân viên quản trị và vận hành tiếng anh là gì Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Nhân viên quản trị và vận hành tiếng anh là gì được Cập Nhật vào lúc : 2022-11-28 21:01:14 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

STT

Từ vựng

Nghĩa của từ vựng

1

Office Managerment

Quản trị hành chính văn phòng

2

Office/Administrative Manager

Nhà quản trị và vận hành hành chính/ Giám đốc hành chính

3

Administrative Assistant

Trợ lý hành chính

4

Information Manager

Trưởng phòng thông tin

5

Word processing Supervisior

Trrưởng phòng xử lý văn bản

6

Receptionist

Tiếp tân

7

Mail clerk

Nhân viên thư tín

8

File clerk

Nhân viên tàng trữ hồ sơ

9

Stenographer

Nhân viên tốc ký

10

Typist/Clerk typist

Nhân viên đánh máy

11

Word processing operator

Nhân viên xử lý văn bản

12

Secretary

Thư ký

13

Professional Secretary

Thư ký chuyên nghiệp

14

Speacialized Secretary

Thư ký chuyên ngành

15

Multifunctional/Traditional/Generalists

Thư ký tổng quát

16

Junior Secretary

Thư ký sơ cấp

17

Senior Secretary

Thư ký Trung cấp

18

Executive Secretary

Thư ký Giám đốc

19

Word processing specialist

Chuyên viên hành chánh

20

The Office function

Chức năng hành chính văn phòng

21

Office work

Công việc hành chính văn phòng

22

Filing

Lưu trữ, sắp xếp HS

22

Correspondence

Thư tín liên lạc

23

Computing

Tính toán

24

Communication

Truyền thông

25

Paper handling

Xử lý công văn sách vở

26

Information handling

Xử lý thông tin

27

Top management

Cấp quản trị cao cấp

28

Middle management

Cấp quản trị cao trung

29

Supervisory management

Cấp quản đốc

30

Input Information flow

Luồng thông tin nguồn vào

31

Output Information flow

Luồng thông tin đầu ra

32

Internal Information flow

Luồng thông tin nội bộ

33

Managerial work

Công việc quản trị

34

Scientific management

Quản trị một cách khoa học

35

Office planning

Hoạch định hành chính văn phòng

36

Strategic planing

Hoạch định kế hoạch

37

Operational planing

Hoạch định tác vụ

38

Centralization

Tập trung

39

Decentralization

Phân tán

40

Physical Centralization

Tập trung vào một trong những trong những địa phận

41

Functional Centralization

Tập trung theo hiệu suất cao

42

Organizing

Tổ chức

43

Supervisor

Kiểm soát viên

44

Data entry clerk/Operator

Nhân viên nhập dữ kiện

45

Intelligent copier operator

Nhân viên điều hành quản lý quản trị và vận hành máy in thông minh

46

Mail processing supervisor

Kiểm soát viên xử lý thư tín

47

Data processing supervisor

Kiểm soát viên xử lý dữ kiện

48

Officer services

Dịch Vụ TM hành chính văn phòng

49

Intradepartment relationship

Mối quan hệ liên nội bộ, phòng ban

50

Customers relationship

Mối quan hệ với những người dân tiêu dùng

51

Processional relationship

Mối quan hệ nghề nghiệp

52

Controlling

Kiểm tra

53

Monitoring

Kiểm soát

54

Strategic control

Kiểm tra kế hoạch

55

Operational control

Kiểm tra tác vụ

56

Long term/long run/long rage

Dài hơi, trường kỳ

57

Short term/short run/short rage

Ngắn hạn, đoản kỳ

58

Mid term/mid run/mid rage

Trung hạn

59

Administrative control

Kiểm tra hành chính

60

Operative control

Kiểm tra hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi tác vụ

Share Link Tải Nhân viên quản trị và vận hành tiếng anh là gì miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Nhân viên quản trị và vận hành tiếng anh là gì tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Cập nhật Nhân viên quản trị và vận hành tiếng anh là gì Free.

Thảo Luận vướng mắc về Nhân viên quản trị và vận hành tiếng anh là gì

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Nhân viên quản trị và vận hành tiếng anh là gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha

#Nhân #viên #quản #lý #tiếng #anh #là #gì

4256

Clip Nhân viên quản trị và vận hành tiếng anh là gì 2022 ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Nhân viên quản trị và vận hành tiếng anh là gì 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Nhân viên quản trị và vận hành tiếng anh là gì 2022 miễn phí

You đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Nhân viên quản trị và vận hành tiếng anh là gì 2022 Free.

Giải đáp vướng mắc về Nhân viên quản trị và vận hành tiếng anh là gì 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Nhân viên quản trị và vận hành tiếng anh là gì 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Nhân #viên #quản #lý #tiếng #anh #là #gì