Thủ Thuật về Ngôn ngữ cơ sở tài liệu được sử dụng phổ cập lúc bấy giờ là Chi tiết Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Ngôn ngữ cơ sở tài liệu được sử dụng phổ cập lúc bấy giờ là Chi tiết được Update vào lúc : 2022-12-04 17:16:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Ngôn ngữ cơ sở tài liệu được sử dụng phổ cập lúc bấy giờ là Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Ngôn ngữ cơ sở tài liệu được sử dụng phổ cập lúc bấy giờ là được Update vào lúc : 2022-12-04 17:16:08 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Trắc nghiệm Tin học 12 Bài 2 (có đáp án): Hệ quản trị cơ sở tài liệu

Trang trước

Trang sau

    Lý thuyết Tin học 12 Bài 2: Hệ quản trị cơ sở tài liệu (hay, rõ ràng)

Câu 1: Một hệ quản trị CSDL không hề hiệu suất cao nào trong những hiệu suất cao dưới đây?

A. Cung cấp môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên tạo lập CSDL

B. Cung cấp môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên update và khai thác tài liệu

C. Cung cấp công cụ quản lí bộ nhớ

D. Cung cấp công cụ trấn áp, điều khiển và tinh chỉnh và tinh chỉnh truy vấn vào CSDL.

Hiển thị đáp án

Trả lời: Một hệ quản trị CSDL có hiệu suất cao:

+ Cung cấp môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên tạo lập CSDL

+ Cung cấp môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên update và khai thác tài liệu

+Cung cấp công cụ trấn áp, điều khiển và tinh chỉnh và tinh chỉnh truy vấn vào CSDL.

Đáp án: C.

Câu 2: Ngôn ngữ định nghĩa tài liệu thật chất là:

A. Ngôn ngữ lập trình Pascal

B. Ngôn ngữ C

C. Các kí hiệu toán học dùng để thực thi những tính toán

D. Hệ thống những kí hiệu để mô tả CSDL

Hiển thị đáp án

Trả lời: Ngôn ngữ định nghĩa tài liệu thật chất là khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống những kí hiệu để mô tả CSDL trong hệ quản trị CSDL. Với hệ quản trị CSDL lúc bấy giờ, người tiêu dùng hoàn toàn hoàn toàn có thể tạo lập CSDL thông qua những giao diện đồ họa.

Đáp án: D.

Câu 3: Ngôn ngữ định nghĩa tài liệu gồm có những lệnh được được cho phép:

A. Đảm bảo tính độc lập tài liệu

B. Khai báo kiểu tài liệu, cấu trúc tài liệu và những ràng buộc trên tài liệu của CSDL

C. Mô tả những đối tượng người dùng người tiêu dùng được tàng trữ trong CSDL

D. Khai báo kiểu tài liệu của CSDL

Hiển thị đáp án

Trả lời: Ngôn ngữ định nghĩa tài liệu thật chất là khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống những kí hiệu để mô tả CSDL trong hệ quản trị CSDL. Các lệnh được được cho phép thực thi như khai báo kiểu tài liệu, cấu trúc tài liệu và những ràng buộc trên tài liệu của CSDL.

Đáp án: B.

Câu 4: Ngôn ngữ thao tác tài liệu thật chất là:

A. Ngôn ngữ để người tiêu dùng diễn tả yêu cầu update hay khai thác thông tin

B. Ngôn ngữ để người tiêu dùng diễn tả yêu cầu update thông tin

C. Ngôn ngữ SQL

D. Ngôn ngữ bậc cao

Hiển thị đáp án

Trả lời: Ngôn ngữ để người tiêu dùng diễn tả yêu cầu update hay khai thác thông tin đươc gọi là ngôn từ thao tác tài liệu. Thao tác tài liệu gồm: Cập nhật (nhập, sửa, xóa tài liệu) và khai thác (sắp xếp, tìm kiếm, kết xuất báo cáo,).

Đáp án: A.

Câu 5: Ngôn ngữ thao tác tài liệu gồm có những lệnh được được cho phép:

A. Nhập, sửa, xóa tài liệu

B. Khai báo kiểu, cấu trúc, những ràng buộc trên tài liệu của CSDL

C. Khai thác tài liệu như: tìm kiếm, sắp xếp, kết xuất báo cáo

D. Câu A và C

Hiển thị đáp án

Trả lời: Ngôn ngữ thao tác tài liệu gồm có những lệnh được được cho phép: Cập nhật (nhập, sửa, xóa tài liệu) và khai thác (sắp xếp, tìm kiếm, kết xuất báo cáo,).

Đáp án: D.

Câu 6: Ngôn ngữ CSDL được sử dụng phổ cập lúc bấy giờ là:

A. SQL B. Access C. Foxpro D. Java

Hiển thị đáp án

Trả lời: Ngôn ngữ CSDL được sử dụng phổ cập lúc bấy giờ là SQL (Structured Query Language Ngôn ngữ hỏi có cấu trúc).

Đáp án: A.

Câu 7: Những trách nhiệm nào dưới đây không thuộc trách nhiệm của công cụ trấn áp, điều khiển và tinh chỉnh và tinh chỉnh truy vấn vào CSDL?

A. Duy trì tính nhất quán của CSDL

B. Cập nhật (thêm, sửa, xóa tài liệu)

C. Khôi phục CSDL khi có sự cố

D. Phát hiện và ngăn ngừa sự truy vấn không được phép

Hiển thị đáp án

Trả lời: trách nhiệm của công cụ trấn áp, điều khiển và tinh chỉnh và tinh chỉnh truy vấn vào CSDL:

+ Duy trì tính nhất quán của CSDL

+ Khôi phục CSDL khi có sự cố

+ Phát hiện và ngăn ngừa sự truy vấn không được phép

+ Tổ chức và điều khiển và tinh chỉnh và tinh chỉnh những truy vấn đồng thời

+ Quản lí những mô tả tài liệu.

p.. án: B.

Câu 8: Hệ QT CSDL có những chương trình thực thi những trách nhiệm:

A. Phát hiện và ngăn ngừa sự truy vấn không được phép, tổ chức triển khai triển khai và điều khiển và tinh chỉnh và tinh chỉnh những truy vấn đồng thời

B. Duy trì tính nhất quán của tài liệu, quản trị và vận hành những mô tả tài liệu

C. Khôi phục CSDL khi có sự cố ở phần cứng hay ứng dụng

D. Cả 3 đáp án A, B và C

Hiển thị đáp án

Trả lời: Hệ QT CSDL có những chương trình thực thi những trách nhiệm:

+ Khôi phục CSDL khi có sự cố

+ Duy trì tính nhất quán của CSDL

+ Phát hiện và ngăn ngừa sự truy vấn không được phép

+ Tổ chức và điều khiển và tinh chỉnh và tinh chỉnh những truy vấn đồng thời

+ Quản lí những mô tả tài liệu.

Đáp án: D.

Câu 9: Người nào đã tạo ra những ứng dụng ứng dụng phục vụ nhu yếu khai thác thông tin từ CSDL?

A. Người dùng B. Người lập trình ứng dụng

C. Người QT CSDL D. Cả ba người trên

Hiển thị đáp án

Trả lời: : Người lập trình ứng dụng đã tạo ra những ứng dụng ứng dụng phục vụ nhu yếu khai thác thông tin từ CSDL. Mỗi ứng dụng sẽ đã có được khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống những câu lệnh yêu cầu hệ quản trị CSDL thực thi một số trong những trong những thao tác trên CSDL phục vụ nhu yếu rõ ràng nêu lên.

Đáp án: B.

Câu 10: Người nào có vai trò quan trọng trong yếu tố phân quyền hạn truy vấn sử dụng CSDL?

A. Người lập trình B. Người dùng

C. Người quản trị D. Nguời quản trị CSDL

Hiển thị đáp án

Trả lời: Người quản trị CSDL là một người hay một nhóm người được trao quyền điều hành quản lý quản trị và vận hành hệ CSDL. Đây là người dân có vai trò setup CSDL vật lí, cấp phép quyền truy vấn CSDL, cấp ứng dụng và phần cứng theo yêu cầu, duy trì hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống đảm bảo thỏa mãn nhu cầu nhu yếu yêu cầu của những trình ứng dụng và người tiêu dùng.

Đáp án: D.

Xem thêm những bài Lý thuyết và vướng mắc trắc nghiệm Tin học lớp 12 có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube Tôi

Trang trước

Trang sau

Share Link Down Ngôn ngữ cơ sở tài liệu được sử dụng phổ cập lúc bấy giờ là miễn phí

Bạn vừa Read nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Ngôn ngữ cơ sở tài liệu được sử dụng phổ cập lúc bấy giờ là tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Cập nhật Ngôn ngữ cơ sở tài liệu được sử dụng phổ cập lúc bấy giờ là miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Ngôn ngữ cơ sở tài liệu được sử dụng phổ cập lúc bấy giờ là

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Ngôn ngữ cơ sở tài liệu được sử dụng phổ cập lúc bấy giờ là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

#Ngôn #ngữ #cơ #sở #dữ #liệu #được #sử #dụng #phổ #biến #hiện #nay #là

4415

Video Ngôn ngữ cơ sở tài liệu được sử dụng phổ cập lúc bấy giờ là Chi tiết ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Ngôn ngữ cơ sở tài liệu được sử dụng phổ cập lúc bấy giờ là Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Ngôn ngữ cơ sở tài liệu được sử dụng phổ cập lúc bấy giờ là Chi tiết miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Ngôn ngữ cơ sở tài liệu được sử dụng phổ cập lúc bấy giờ là Chi tiết Free.

Thảo Luận vướng mắc về Ngôn ngữ cơ sở tài liệu được sử dụng phổ cập lúc bấy giờ là Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Ngôn ngữ cơ sở tài liệu được sử dụng phổ cập lúc bấy giờ là Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Ngôn #ngữ #cơ #sở #dữ #liệu #được #sử #dụng #phổ #biến #hiện #nay #là #Chi #tiết