Thủ Thuật về MUỐN điều chế Cu theo phương pháp thủy luyện người ta cho sắt kẽm kim loại nào cho vào dung dịch Cu NO3 2 2022

You đang tìm kiếm từ khóa MUỐN điều chế Cu theo phương pháp thủy luyện người ta cho sắt kẽm kim loại nào cho vào dung dịch Cu NO3 2 được Update vào lúc : 2022-03-07 14:53:20 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

40 điểm

Nội dung chính

  Câu hỏi hay nhất cùng chủ đềTham khảo giải bài tập hay nhấtLoạt bài Lớp 12 hay nhấtCÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀVideo liên quan

Trần Anh

: Muốn điều chế Cu từ dung dịch CuSO4 theo phương pháp thủy luyện ta dùng sắt kẽm kim loại nào sau này làm chất khử:
A. Na B. Ag C. Fe

D. Ca

Tổng hợp câu vấn đáp (1)

Đáp án C
Dùng sắt kẽm kim loại đứng trước Cu nhưng từ Mg trở về sau trong dãy điện hóa => Fe

Câu hỏi hay nhất cùng chủ đề

  Hòa tan hoàn toàn 3,2 gam một oxit sắt kẽm kim loại cần vừa đủ 40 ml dung dịch HCl. Công thức oxit đó là:
  A. Fe2O3 B. MgO C. Al2O3 D. CuOCho 12,15 gam sắt kẽm kim loại M tác dụng hết với H2SO4 loãng, dư thoát ra 15,12 lít khí H2
  (đktc). Kim loại M là
  A. Na B. Fe C. Mg D. AlThực hiện những thí nghiệm sau:
  (1) Nhúng thanh Fe nguyên chất vào dung dịch CuCl2;
  (2) Nhúng thanh Fe nguyên chất vào dung dịch FeCl3;
  (3) Nhúng thanh Fe nguyên chất vào dung dịch HCl loãng, có lẫn CuCl2;
  (4) Cho dung dịch FeCl3 vào dung dịch AgNO3;
  (5) Để thanh thép lâu ngày ngoài không khí ẩm.
  Số trường hợp xẩy ra ăn mòn điện hóa là
  A. 1 B. 2 C. 4 D. 3Có thể dùng chất nào sau này để làm mềm nước có tính cứng trong thời điểm tạm thời ?
  A. NaCl
  B. H2SO4
  C. Na2CO3
  D. KNO3Thực hiện những thí nghiệm sau
  (1) Nhúng thanh Fe nguyên chất vào dung dịch hỗn hợp NaNO3 và HCl
  (2) Nhúng thanh Fe nguyên chất vào dung dịch FeCl3
  (3) Nhúng thanh Fe nguyên chất vào dung dịch CuCl2
  (4) Nối thanh nhôm với thanh đồng, để ngoài không khí ẩm.
  Số trường hợp xẩy ra ăn mòn điện hóa học là
  A. 3 B. 1 C. 2 D. 4Một tấm sắt kẽm kim loại vàng bị bám một lớp Fe ở mặt phẳng. Ta hoàn toàn có thể rửa lớp Fe để loại tạp chất bằng dung dịch nào?
  A. Dung dịch ZnSO4 dư. B. Dung dịch CuSO4 dư.
  C. Dung dịch FeSO4 dư. D. Dung dịch FeCl3Nhúng thanh Zn vào dung dịch muối X, sau phản ứng thu được dung dịch có khối lượng giảm so với dung dịch ban đầu. Muối X là muối nào sau này ?
  A. Ni(NO3)2 B. AgNO3 C. Fe(NO3)3 D. Cu(NO3)2Cho những sắt kẽm kim loại tổng hợp sau: Cu – Fe (1); Zn – Fe (2); Fe – C (3); Sn – Fe (4). Khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li thì những sắt kẽm kim loại tổng hợp mà trong số đó Fe đều bị ăn mòn trước là
  A. (1), (3) và (4). B. (2), (3) và (4). C. (1), (2) và (3). D. (1), (2) và (4).Cacbohiđrat chứa đồng thời link α–1,4–glicozit và link α–1,6–glicozit trong phân tử là
  A. tinh bột.
  B. xenlulozơ.
  C. saccarozơ.
  D. fructozơ.Cho dãy những chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin, vinyl clorua. Số chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH loãng (dư), đun nóng sinh ra ancol là ?
  A. 3
  B. 5
  C. 6
  D. 4

Tham khảo giải bài tập hay nhất

Loạt bài Lớp 12 hay nhất

click more

Để đẩy Pb thoát khỏi muối thì phải dùng sắt kẽm kim loại mạnh hơn Pb

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

tổng ôn bài tập thủy luyện

Lớp 12 Hoá học Lớp 12 – Hoá học

Phương pháp giải:

Để đẩy Pb thoát khỏi muối thì phải dùng sắt kẽm kim loại mạnh hơn Pb

Để đẩy Pb thoát khỏi muối thì phải dùng sắt kẽm kim loại mạnh hơn Pb

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số vướng mắc: 20

You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an alternative browser.

  Thread starter Lâm Phung Start date Aug 15, 2022

Dùng sắt kẽm kim loại nào sau này để điều chế Cu từ dung dịch Cu(NO3)2 bằng phương pháp thủy luyện?
A. Ca.
B.K.
C.Fe.

D.Na.

Giải thích: Đáp án C

Dùng Fe để điều chế Cu từ CuSO4 theo phương pháp thủy luyện

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu↓

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Bằng cách Đk, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

://.youtube/watch?v=uKiiizLjgCs

4621

Review MUỐN điều chế Cu theo phương pháp thủy luyện người ta cho sắt kẽm kim loại nào cho vào dung dịch Cu NO3 2 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review MUỐN điều chế Cu theo phương pháp thủy luyện người ta cho sắt kẽm kim loại nào cho vào dung dịch Cu NO3 2 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down MUỐN điều chế Cu theo phương pháp thủy luyện người ta cho sắt kẽm kim loại nào cho vào dung dịch Cu NO3 2 miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật MUỐN điều chế Cu theo phương pháp thủy luyện người ta cho sắt kẽm kim loại nào cho vào dung dịch Cu NO3 2 miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về MUỐN điều chế Cu theo phương pháp thủy luyện người ta cho sắt kẽm kim loại nào cho vào dung dịch Cu NO3 2

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết MUỐN điều chế Cu theo phương pháp thủy luyện người ta cho sắt kẽm kim loại nào cho vào dung dịch Cu NO3 2 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#MUỐN #điều #chế #theo #phương #pháp #thủy #luyện #người #cho #kim #loại #nào #cho #vào #dung #dịch #NO3