Mẹo Hướng dẫn Một người gửi 100 triệu đồng vào một trong những ngân hàng nhà nước với lãi suất vay 7%/năm Mới nhất Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Một người gửi 100 triệu đồng vào một trong những ngân hàng nhà nước với lãi suất vay 7%/năm Mới nhất được Cập Nhật vào lúc : 2022-03-30 02:39:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo về Một người gửi 100 triệu đồng vào một trong những trong những ngân hàng nhà nước nhà nước với lãi suất vay vay 7%/năm 2022
Pro đang tìm kiếm từ khóa Một người gửi 100 triệu đồng vào một trong những trong những ngân hàng nhà nước nhà nước với lãi suất vay vay 7%/năm được Update vào lúc : 2022-03-30 02:37:10 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

12/09/2022 204

Nội dung chính

  Chọn B.
  Gọi A là số tiền ban đầu gửi vào ngân hàng nhà nước nhà nước (cty triệu đồng)
  Gọi n là số năm người đó gửi vào ngân hàng nhà nước nhà nước (cty năm)
  Gọi P là số tiền cả vốn và lãi (cty triệu đồng)
  Theo đề bài ta có P>150⇒A1+rn>150⇔1001+6%n>150⇔1,06n>1,5⇔n>6,9
  Suy ra n=7 CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Chọn B.
Gọi A là số tiền ban đầu gửi vào ngân hàng nhà nước nhà nước (cty triệu đồng)
Gọi n là số năm người đó gửi vào ngân hàng nhà nước nhà nước (cty năm)
Gọi P là số tiền cả vốn và lãi (cty triệu đồng)
Theo đề bài ta có P>150⇒A1+rn>150⇔1001+6%n>150⇔1,06n>1,5⇔n>6,9
Suy ra n=7

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Một shop kem có bán bốn loại kem: kem sôcôla, kem sữa, kem đậu xanh và kem thập cẩm. Một người vào shop kem mua 8 cốc kem. Xác suất trong 8 cốc kem đó có đủ cả bốn loại kem bằng

Xem đáp án » 12/09/2022 965

Cho hình nón có độ dài đường sinh l=6 và độ cao h=2. Bán kính đáy của hình nón đã cho bằng

Xem đáp án » 11/09/2022 529

Thể tích của khối cầu có đường kính 6 bằng

Xem đáp án » 11/09/2022 364

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a. Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và SA=2a. Thể tích khối chóp S.ABC bằng

Xem đáp án » 12/09/2022 339

Cho khối lăng trụ hoàn toàn hoàn toàn có thể tích V=20 và diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh đáy B=15. Chiều cao của khối trụ đã cho bằng

Xem đáp án » 11/09/2022 319

Cho hai số thực dương a,b thỏa mãn nhu cầu nhu yếu log2a+log9b=4 và log2a3+log3b=11. Giá trị 28a−b−2022 bằng 

Xem đáp án » 12/09/2022 233

Thể tích của khối bát diện đều cạnh 2a bằng

Xem đáp án » 12/09/2022 223

Cho hàm số bậc ba y=f(x) có đồ thị là đường cong như hình vẽ. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng chừng chừng nào dưới đây?

Xem đáp án » 11/09/2022 223

Cho hình nón có độ cao h=6 và bán kính đường tròn đáy r=3. Xét hình trụ có một đáy nằm trên hình tròn trụ trụ đáy của hình nón, đường tròn của mặt đáy còn sót lại nằm trên mặt xung quanh của hình nón sao cho thể tích khối trụ lớn số 1. Khi đó, bán kính đáy của hình trụ bằng

Xem đáp án » 12/09/2022 220

Hàm số y=x2−4−3 có tập xác lập là

Xem đáp án » 11/09/2022 201

Cho những số thực x,y thỏa mãn nhu cầu nhu yếu 2021×3+32×2−32=log202020212004−y−11y+1 với x>0 và y≥−1. Giá trị của biểu thức P=2×2+y2−2xy+6 bằng

Xem đáp án » 12/09/2022 199

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang có đáy lớn là AD, những đường thẳng SA,AC và CD đôi một vuông góc với nhau SA=AC=CD=2a và AD=2BC. Khoảng cách giữa hai tuyến phố thẳng AD=2BC. Khoảng cách giữa hai tuyến phố thẳng SB và CD bằng

Xem đáp án » 12/09/2022 145

Số cách chọn một ban cán sự gồm lớp trưởng, một lớp phó và một bí thư từ một lớp học có 45 học viên bằng

Xem đáp án » 12/09/2022 142

Hình vẽ nào sau này là hình màn màn biểu diễn một hình đa diện?

Xem đáp án » 11/09/2022 118

Tập nghiệm của bất phương trình log2x

Xem đáp án » 11/09/2022 100

Dãy số nào trong những dãy số sau không phải là cấp số nhân:

Tính tổng (S_n = 1 + 11 + 111 + … + 11…11) (có $10$ chữ số $1$)

Cấp số nhân 5; 10; 20…; 1280 có bao nhiêu số hạng?

Những vướng mắc liên quan

Một người gửi số tiền 1 triệu đồng vào một trong những trong những ngân hàng nhà nước nhà nước với lãi suất vay vay 7%/năm. Biết rằng nếu không rút tiền thoát khỏi ngân hàng nhà nước nhà nước thì cứ sau mỗi năm, số tiền lãi sẽ tiến hành nhập vào vốn ban đầu (người ta gọi đó là lãi kép). Hỏi sau 4 năm người này sẽ lĩnh bao nhiêu tiền (triệu đồng), nếu trong mức chừng thời hạn đó không rút tiền ra và lãi suất vay vay không thay đổi?

A.  1 , 07 4

B.  1 , 93 4

C.  2 , 07 4

D.  2 , 93 4

Một người gửi số tiền 100 triệu đồng vào một trong những trong những ngân hàng nhà nước nhà nước với lãi suất vay vay 7%/năm. Biết rằng nếu không rút tiền thoát khỏi ngân hàng nhà nước nhà nước thì cứ sau mỗi năm, số tiền sẽ tiến hành nhập vào vốn ban đầu (người ta gọi đó là lãi kép). Để người đó lãnh được số tiền 250 triệu thì người đó  cần gửi trong mức chừng thời hạn bao nhiêu năm ? (nếu trong mức chừng thời hạn này sẽ không còn hề rút tiền ra và lãi suất vay vay không thay đổi)

A. 12 năm

B. 13 năm

C. 14 năm

D. 15 năm

Một người gửi số tiền 1 triệu đồng vào một trong những trong những ngân hàng nhà nước nhà nước với lãi suất vay vay 7%/năm. Biết rằng nếu không rút tiền thoát khỏi ngân hàng nhà nước nhà nước thì cứ sau mỗi năm, số tiền lãi sẽ tiến hành nhập vào vốn ban đầu (lãi kép). Sau 3 năm người này sẽ lĩnh được số tiền là bao nhiêu (triệu đồng) (nếu trong mức chừng thời hạn này sẽ không còn hề rút tiền và lãi suất vay vay không thay đổi)?

A.  1 , 007 3


B.  1 , 7 3

C.  1 , 07 3

D.  0 , 7 3

Một người gửi số tiền 1 triệu đồng vào một trong những trong những ngân hàng nhà nước nhà nước với lãi suất vay vay 7%/năm. Biết rằng nếu không rút tiền thoát khỏi ngân hàng nhà nước nhà nước thì cứ sau mỗi năm, số tiền lãi sẽ tiến hành nhập vào vốn ban đầu (lãi kép). Sau 3 năm người này sẽ lĩnh được số tiền là bao nhiêu (triệu đồng) (nếu trong mức chừng thời hạn này sẽ không còn hề rút tiền và lãi suất vay vay không thay đổi)?

A. ( 1 , 007 ) 3

B. ( 1 , 7 ) 3

C. ( 1 , 07 ) 3

D. ( 0 , 7 ) 3

Một người gửi số tiền 2 triệu đồng vào một trong những trong những ngân hàng nhà nước nhà nước với lãi suất vay vay 0,65% / tháng. Biết rằng nếu người đó không rút tiền thoát khỏi ngân hàng nhà nước nhà nước thì cứ sau mỗi tháng, số tiền lãi sẽ tiến hành nhập vào vốn ban đầu (người ta gọi đó là lãi kép). Số tiền người đó lãnh được sau hai năm, nếu trong mức chừng thời hạn này sẽ không còn hề rút tiền ra và lãi suất vay vay không đổi là:

A.  2. 1 , 0065 24 triệu đồng

B. 2 , 0065 24  triệu đồng

C. 2. 2 , 0065 24 triệu đồng

D. 1 , 0065 24  triệu đồng

A.( 2,0065) 24  triệu đồng.

C. 2.( 1,0065) 24 triệu đồng. 

Share Link Tải Một người gửi 100 triệu đồng vào một trong những trong những ngân hàng nhà nước nhà nước với lãi suất vay vay 7%/năm miễn phí


Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Một người gửi 100 triệu đồng vào một trong những trong những ngân hàng nhà nước nhà nước với lãi suất vay vay 7%/năm tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Down Một người gửi 100 triệu đồng vào một trong những trong những ngân hàng nhà nước nhà nước với lãi suất vay vay 7%/năm miễn phí.


Giải đáp vướng mắc về Một người gửi 100 triệu đồng vào một trong những trong những ngân hàng nhà nước nhà nước với lãi suất vay vay 7%/năm
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Một người gửi 100 triệu đồng vào một trong những trong những ngân hàng nhà nước nhà nước với lãi suất vay vay 7%/năm vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Một #người #gửi #triệu #đồng #vào #một #ngân #hàng #với #lãi #suất #7năm

4054

Clip Một người gửi 100 triệu đồng vào một trong những ngân hàng nhà nước với lãi suất vay 7%/năm Mới nhất ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Một người gửi 100 triệu đồng vào một trong những ngân hàng nhà nước với lãi suất vay 7%/năm Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Một người gửi 100 triệu đồng vào một trong những ngân hàng nhà nước với lãi suất vay 7%/năm Mới nhất miễn phí

Heros đang tìm một số trong những ShareLink Tải Một người gửi 100 triệu đồng vào một trong những ngân hàng nhà nước với lãi suất vay 7%/năm Mới nhất Free.

Giải đáp vướng mắc về Một người gửi 100 triệu đồng vào một trong những ngân hàng nhà nước với lãi suất vay 7%/năm Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Một người gửi 100 triệu đồng vào một trong những ngân hàng nhà nước với lãi suất vay 7%/năm Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Một #người #gửi #triệu #đồng #vào #một #ngân #hàng #với #lãi #suất #7năm #Mới #nhất