Thủ Thuật về Một dây Nikêlin dài 20m có điện trở 40 điện trở suất 0 40.10 6m thì tiết diện của dây là Mới nhất Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Một dây Nikêlin dài 20m có điện trở 40 điện trở suất 0 40.10 6m thì tiết diện của dây là Mới nhất được Cập Nhật vào lúc : 2022-03-31 16:26:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo Hướng dẫn Một dây Nikêlin dài 20m có điện trở 40 điện trở suất 0 40.10 6m thì tiết diện của dây là 2022
Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Một dây Nikêlin dài 20m có điện trở 40 điện trở suất 0 40.10 6m thì tiết diện của dây là được Update vào lúc : 2022-03-31 16:25:11 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

    Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

Với Dạng bài Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài, tiết diện, vật tư làm dây dẫn môn Vật Lí lớp 9 sẽ tương hỗ học viên nắm vững lý thuyết, biết phương pháp và phương pháp giải những dạng bài tập từ đó có kế hoạch ôn tập hiệu suất cao để đạt kết quả cao trong những bài thi môn Vật Lí 9.

I. Lý thuyết

– Điện trở của một dây dẫn tùy từng:

+ Chiều dài dây dẫn: Điện trở của những dây dẫn có cùng tiết diện và được làm cùng từ một loại vật tư thì tỉ lệ thuận với chiều dài của mỗi dây:

+ Tiết diện dây dẫn: Điện trở của những dây dẫn có cùng chiều dài và được làm cùng từ một loại vật tư thì tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây:

+ Vật liệu làm dây dẫn: Điện trở suất của vật tư càng nhỏ thì kĩ năng dẫn điện càng tốt.

– Điện trở của dây dẫn tỉ lệ thuận với chiều dài l của dây dẫn, tỉ lệ nghịch với tiết diện S của dây dẫn và tùy từng vật tư làm dây dẫn được xem bằng công thức:

Trong số đó: + l là chiều dài dây dẫn (m)

 + S là tiết diện dây dẫn (mét vuông)

                 + p.. là điện trở suất (Ω.m )

Điện trở của những dây nối bằng đồng đúc đúc trong một mạch điện là rất nhỏ. Vì thế ta thường bỏ qua điện trở của những dây nối trong mạch điện.

II. Phân loại và phương pháp giải

Dạng 1: Tính những đại lượng điện trở, điện trở suất, chiều dài, tiết diện dây dẫn

1. Phương pháp giải

– Để tính những đại lượng liên quan đến điện trở, ta tuân theo tiến trình sau:

+ Bước 1: Xác định những đại lượng đã biết và chưa chắc như đinh trong biểu thức tính điện trở.

+ Bước 2: Rút ra đại lượng cần tính từ biểu thức tính điện trở tiếp Từ đó thay số và tính

– Từ công thức tính điện trở của dây dẫn hoàn toàn hoàn toàn có thể rút ra một số trong những trong những công thức sau này:

+ Tính điện trở dây dẫn: 

+ Tính chiều dài dây dẫn:

+ Tính tiết diện dây dẫn:

+ Tính đường kính tiết diện tròn của dây dẫn:

Chú ý: Đổi cty 1mm2 = 10-2 cm2 =10-4 dm2 = 10-6 mét vuông

2. Bài tập ví dụ

Bài 1. Một bóng đèn dây tóc ở nhiệt độ 20oC có điện trở 11Ω. Tính chiều dài dây tóc biết tiết diện tròn của dây có bán kính 0,02 mm và dây làm bằng vonfram có điện trở suất 5,5.10-8 Ωm?

Hướng dẫn giải

Tiết diện của dây tóc: 

Từ công thức tính điện trở của dây tóc:

Bài 2. Người ta dùng dây đồng tiết diện tròn bán kính 0,4 mm để cuốn thành một cuộn dây. Khi mắc cuộn dây vào hiệu điện thế 12V thì cường độ dòng điện chạỵ qua cuộn dây là 2 A. Biết điện trở suất của đồng là . Tính chiều dài đoạn dây đã sử dụng để quấn cuộn dây?

Hướng dẫn giải

Điện trở của cuộn dây:

Tiết diện của dây dẫn:

Từ công thức tính điện trở của dây dẫn:

Bài 3. Một dây dẫn bằng nicrom dài 15m, tiết diện 0,3 mm2 được mắc vào hai điểm có hiệu điện thế U. Biết điện trở suất của nicrom 1,1.10-6 Ω.m. Điện trở của dây dẫn có mức giá trị là:

A. 55Ω                       

B. 110 Ω                    

C. 220 Ω                    

D. 50 Ω

Hướng dẫn giải:

Điện trở của dây dẫn là:

Chọn đáp án A

Dạng 2. So sánh điện trở của hai dây dẫn

1. Phương pháp giải

– Hai dây dẫn cùng vật liệu, cùng tiết diện:

– Hai dây dẫn cùng vật liệu, cùng chiều dài: 

– Hai dây dẫn cùng chiều dài, cùng tiết diện:

– Hai dây dẫn cùng vật liệu: 

– Hai dây dẫn cùng điện trở:

– Công thức tính tiết diện của dây theo bán kính (R) và đường kính dây (d): 

– Đổi cty: 1 m = 100 cm = 1000 mm

                    1 mm = 0,1 cm = 10-3 m

                   1mm2 = 10-2 cm2 =10-4 dm2 = 10-6 mét vuông

2. Bài tập ví dụ

Bài 1. Hai dây dẫn bằng nhôm có cùng chiều dài. Dây thứ nhất có tiết diện S có điện trở bằng 3Ω. Dây thứ hai có tiết diện 2S thì có điện trở bằng bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Điện trở của những dây dẫn có cùng chiều dài và được làm từ cùng một loại vật tư thì tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây:

Bài 2. Hai dây dẫn có hình dạng giống hệt nhau. Dây thứ nhất làm bằng đồng đúc đúc có điện trở suất có điện trở R1. Dây thứ hai bằng nhôm có điện trở suất có điện trở R2. Tính tỉ số ?

Hướng dẫn giải:

Hai dây dẫn có hình dạng giống nhau nên có cùng chiều dài và tiết diện. Điện trở của dây dẫn tùy từng vật tư làm dây dẫn:

Bài 3. Có hai dây dẫn có cùng điện trở. Dây thứ nhất bằng thép dài 1 m, tiết diện bằng

0.2mm2 và có điện trở suất là 12.10-8Ω.m. Dây thứ hai bằng đồng đúc đúc có tiết diện 0.3mm2 và có điện trở suất là một trong,7.10-8Ω.m. Tính chiều dài dây thứ hai? 

Hai dây dẫn có cùng điện trở: R1 = R2

III. Bài tập tự luyện

Câu 1. Nếu giảm tiết diện của dây dẫn đi 3 lần và không thay đổi những thông số khác thì điện trở của dây dấn tăng thêm hay giảm sút bao nhiêu lần?

A. Tăng lên 3 lần        

B. Giảm đi 3 lần         

C. Tăng lên 9 lần        

D. Giảm đi 9 lần.

Câu 2: Điện trở của một dây dẫn không tùy từng

A. chiều dài dây dẫn.                                    

B. hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn.       

C. vật tư làm dây dẫn.                                

D. tiết diện dây dẫn.

Câu 3: Hai đoạn dây dẫn bằng đồng đúc đúc có cùng tiết diện. Dây thứ nhất có chiều dài l1 có điện trở R1. Dây thứ hai có chiều dài l2 có điện trở R2. Biểu thức liên hệ nào sau này là đúng?

Câu 4: Một dây dẫn bằng đồng đúc đúc có điện trở suất chiều dài 20m, tiết diện có đường kính 0,3 mm. Điện trở của dây dẫn này còn tồn tại mức giá trị bằng bao nhiêu?

A. 5Ω                         

B. 8Ω                         

C. 10Ω                       

D. 11Ω 

Câu 5: Một dây dẫn bằng nikelin có điện trở suất 0,40.10-6Ωm và chiều dài 3m. Biết điện trở của dây dẫn bằng 2Ω. Bán kính tiết diện của dây bằng

A. 0,4 mm                  

B. 0,2 mm                  

C. 0,8 mm                  

D. 0,1 mm

Câu 6: Hai dây dẫn dài bằng nhau có cùng điện trở. Dây thứ nhất bằng đồng đúc đúc có điện trở suất , dây thứ hai làm bằng nicrom có điện trở suất . Biết dây đồng có đường kính tiết diện là 0,1 mm. Đường kính tiết diện của dây nicrom bằng

A. 0,02 mm

B. 0,03 mm                

C. 0,023 mm              

D. 0,786 mm

Câu 7: Nếu tăng tiết diện của dây dẫn lên 9 lần và không thay đổi những thông số khác thì điện trở của dây dẫn tăng thêm hay giảm sút bao nhiêu lần?

A. Tăng lên 3 lần        

B. Giảm đi 3 lần         

C. Tăng lên 9 lần        

D. Giảm di 9 lần

Câu 8: Điện trở của một dây dẫn tùy từng yếu tố nào trong những yếu tố dưới đây?

A. Chiều dài dây dẫn. 

B. Hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn       

C. Cường độ đòng điện chạy qua dây dẫn     

D. Chiều dòng điện chạy qua dây dẫn

Câu 9: Hai đoạn dây dẫn bằng đồng đúc đúc có cùng chiều dài. Dây thứ nhất có tiết diện S1 có điện trở R1. Dây thứ hai có tiết diện S2 có điện trở R2. Biểu thức liên hệ nào sau này là đúng?

Câu 10: Một dây dẫn đồng chất có chiều dài l, tiết diện đều S có điện trở là 8 Ω được gập đôi thành một dây dẫn mới có chiều dài 0,5. Điện trở của dây dẫn mới này là bao nhiêu?

A. 4 Ω                        

B. 6 Ω                        

C. 8 Ω                        

D. 2 Ω

Câu 11: Một dây dẫn bằng nhôm có điện trở suất , chiều dài 10 m, tiết diện có đường kính 0,3 mm. Điện trở của dây dẫn này còn tồn tại mức giá trị bằng bao nhiêu?

A. 4Ω

B. 8Ω

C. 5Ω

D. 11Ω 

Câu 12: Một dây dẫn bằng nikelin có điện trở suất 0,40.10-6 Ωm và chiều dài 3m. Biết điện trở của dây dẫn bằng 4Ω. Đường kính tiết diện của dây bằng

A. 0,6 mm                  

B. 0,3 mm                  

C. 0,5 mm                  

D. 0,1 mm

Câu 13: Hai dây có cùng tiết diện và điện trở. Dây thứ nhất bằng đồng đúc đúc có điện trở suất , dây thứ hai làm bằng nicrom có điện trở suất . Biết dây đồng dài 2m. Chiều dài của dây nicrom bằng:

A. 3 cm                      

B. 3 m                        

C. 0,3 m                     

D. 0,1 m

Câu 14. Hai dây dẫn bằng đồng đúc đúc có cùng chiều dài. Dây thứ nhất có tiết diện S1 = 5 mm2 và điện trở R1 = 8,5 Ω . Dây thứ hai có tiết diện S2 = 0,5 mm2. Tính điện trở R2.

A. 8,5 Ω                     

B. 85 Ω                      

C. 50 Ω                      

D. 55 Ω

Câu 15. Người ta dùng dây Nikêlin (một loại sắt kẽm sắt kẽm kim loại tổng hợp) làm dây nung cho một nhà nhà bếp từ. Nếu dùng loại dây này với đường kính tiết diện là 0,6mm thì nên dây có chiều dài là 2,88m. Hỏi nếu không thay đổi điện trở của dây nung, nhưng dùng dây loại này với đường kính tiết diện là 0,4mm thì dây phải có chiều dài là bao nhiêu?

A. 1,28 m                   

B. 21,6m                    

C. 5 m                        

D. 5,5 m

Đáp án:

1.A

2.B

3.A

4.A

5.A

6.D

7.D

8.A

9.B

10.D

11.A

12.A

13.A

14.B

15.A

Xem thêm những dạng bài tập Vật Lí lớp 9 có đáp án và lời giải rõ ràng khác:

Xem thêm những loạt bài Để học tốt Vật Lí lớp 9 hay khác:

://.youtube/watch?v=ieCkGJwl-s8

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

    Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack vấn đáp miễn phí!
    Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 có đáp án

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên social facebook và youtube:

Loạt bài Lý thuyết – Bài tập Vật Lý 9 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình Vật Lý lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các phản hồi không phù phù thích phù thích hợp với nội quy phản hồi website sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.

Chia Sẻ Link Down Một dây Nikêlin dài 20m có điện trở 40 điện trở suất 0 40.10 6m thì tiết diện của dây là miễn phí

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Một dây Nikêlin dài 20m có điện trở 40 điện trở suất 0 40.10 6m thì tiết diện của dây là tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Cập nhật Một dây Nikêlin dài 20m có điện trở 40 điện trở suất 0 40.10 6m thì tiết diện của dây là miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Một dây Nikêlin dài 20m có điện trở 40 điện trở suất 0 40.10 6m thì tiết diện của dây là
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Một dây Nikêlin dài 20m có điện trở 40 điện trở suất 0 40.10 6m thì tiết diện của dây là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Một #dây #Nikêlin #dài #20m #có #điện #trở #điện #trở #suất #thì #tiết #diện #của #dây #là

4535

Video Một dây Nikêlin dài 20m có điện trở 40 điện trở suất 0 40.10 6m thì tiết diện của dây là Mới nhất ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Một dây Nikêlin dài 20m có điện trở 40 điện trở suất 0 40.10 6m thì tiết diện của dây là Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Một dây Nikêlin dài 20m có điện trở 40 điện trở suất 0 40.10 6m thì tiết diện của dây là Mới nhất miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Một dây Nikêlin dài 20m có điện trở 40 điện trở suất 0 40.10 6m thì tiết diện của dây là Mới nhất Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Một dây Nikêlin dài 20m có điện trở 40 điện trở suất 0 40.10 6m thì tiết diện của dây là Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Một dây Nikêlin dài 20m có điện trở 40 điện trở suất 0 40.10 6m thì tiết diện của dây là Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Một #dây #Nikêlin #dài #20m #có #điện #trở #điện #trở #suất #thì #tiết #diện #của #dây #là #Mới #nhất