Mẹo về Mẹ hơn con 36 tuổi tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con tuổi con lúc bấy giờ là Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Mẹ hơn con 36 tuổi tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con tuổi con lúc bấy giờ là được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-23 00:25:24 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

CHUYÊN ĐỀ: TÍNH TUỔI, TÍNH NGÀYBài 1:Hiện nay tổng số tuổi của 2 anh em là 63 tuổi. Biết khi tuổi anh bằng tuổi em hiệnnay thìtuổi em hồi đó chỉ bằng nửa tuổi anh lúc bấy giờ. Tính tuổi từng người lúc bấy giờ?Ta xem:Tuổi em lúc bấy giờ: |____________|Tuổi anh lúc bấy giờ: |____________|___|Khi tuổi anh bằng tuổi em lúc bấy giờ, thì thời gian hiện nay tuổi em bằng ½ tuổi anh lúc bấy giờ.Tuổi em: |________|……|Tuổi anh: |________|____|……|…2 phần…Tuổi em thời gian hiện nay là 2 phần nên lúc bấy giờ tuổi em là 3 phần.Tuổi em lúc bấy giờ: |____|____|____|Tuổi anh lúc bấy giờ: |____|____|____|____| 63 tuổiSơ đồ đã cho toàn bộ chúng ta biết tuổi anh có 4 phần tuổi em có 3 phần. Lúc tuổi anh có 3 phần thìtuổi em có 2phần và bằng ½ tuổi anh lúc bấy giờ.Tổng số phần bằng nhau: 3 + 4 = 7 (phần)Tuổi của em lúc bấy giờ: 63 : 7 x 3 = 27 (tuổi)Tuổi của anh lúc bấy giờ: 63 – 27 = 36 (tuổi)Bài 2:Hiện nay tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Biết sau 20 năm nữa tuổi mẹ gấp 2 lần tuổicon. Tínhtuổi 2 mẹ con lúc bấy giờ?Tuổi con |___|…20 n…|Tuổi mẹ |___|___|___|___|…20 n…|Ta thấy 20 năm ứng với 2 phần.Tuổi con lúc bấy giờ: 20 : 2 = 10 (tuổi)Tuổi mẹ lúc bấy giờ: 10 x 4 = 40 (tuổi)Bài 3:Hiện nay tổng số tuổi An, Bình Chi kém cơ giáo là 12 tuổi. Hỏi bao nhiêu năm nữatổng sốtuổi của ba bạn bằng cơ giáo?Một năm thì từng người tăng 1 tuổi nên An, Bình và Chi tăng 3 tuổi và cô giáo tăng1 tuổi.Mỗi năm tuổi của 3 bạn sẽ cô cô giáo 3 – 1 = 2 (tuổi)Tổng số tuổi của 3 bạn sẽ bằng tuổi cô giáo sau: 12 : 2 = 6 năm.Bài 4: Hiện nay tuổi anh hơn 2 lần tuổi em là 2 tuổi. Biết đến khi tuổi em bằng tuổi anhhiện naythì lúc đó tổng số tuổi của hai anh em là 36 tuổi. Tính tuổi anh lúc bấy giờ.Hiện nayTuổi anh: |__________|__________|…2t…|Tuổi em: |__________|Tuổi em bằng tuổi anh lúc bấy giờ:Tuổi anh: |__________|__________|…2t…|__________|…2t…|Tuổi em: |__________|__________|…2t…| Tổng 36 tuổiXem tuổi em lúc bấy giờ là một trong phần thì thời gian hiện nay tuổi anh có 3 phần và 4 tuổi, tuổi em có2 phần và 2tuổi:Tổng số phần bằng nhau:3 + 2 = 5 (phần)Tuổi em lúc bấy giờ:(36 – 4 – 2) : 5 = 6 (tuổi)Tuổi anh lúc bấy giờ:6 x 2 + 2 = 14 (tuổi)Đáp số: 14 tuổiBài 5: (tính ngày)Cho biết ngày 23 tháng bốn năm trước đó đó là Thứ Ba. Hãy cho biết thêm thêm ngày thứ nhất tháng 6 năm2020 làthứ mấy?Theo quy luật nếu cộng 7 vào trong ngày hiện tại ta được ngày cùng thứhay hiệu chia hết cho 7 thì cùng thứ.Năm 2013 khơng kể 23/4/2013 thì cịn: 365-(31+28+31+23)= 252Từ 2014 đến 2022 có (2022-2014+1)x365+1=2191 (năm 2022 nhuận)Năm 2022 có: 31+29+31+30+31+1=153Tổng số ngày từ 24/4/2013 đến 01/6/2022 có252+2191+153=2596Mà 2596 : 7 = 170 (dư 6)Do ngày 23/04/2013 là Thứ Ba nên ngày thứ nhất/06/2022 là ngày Thứ HaiBài 610 năm trước đó đây, tuổi bố gấp 10 lần tuổi con ; 22 năm tiếp theo nữa thì tuổi bố sẽ gấpđơi tuổi con .Tính tuổi bố , tuổi con lúc bấy giờ ?Ta có sơ đồ:10 năm trướcCon: |__| Bố: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|22 năm tiếp theo Con: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|Bố: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|10 năm trước đó tuổi bố gấp 10 lần tuổi con.Tuổi con 1 phần thì tuổi bố 10 phần.Bố hơn con 10 – 1 = 9 (phần).22 năm tiếp theo, Bố gấp hai tuổi con thì có:9 x 2 = 18 (phần)Khoảng thời hạn 10 năm trước đó đến 22 năm tiếp theo:10 + 22 = 32 (năm)Hiệu số phần bằng nhau của bố:18 – 10 = 8 (phần)Giá trị 1 phần:32 : 8 = 4 (tuổi)Tuổi bố 10 năm trước đó:4 x 10 = 40 (tuổi)Tuổi bố lúc bấy giờ:40 + 10 = 50 (tuổi)Tuổi con lúc bấy giờ:(40 : 10) + 10 = 14 (tuổi)Đáp số: Bố 50 tuổi ; con 14 tuổi.Bài 7:Cho biết ngày 23 tháng bốn năm trước đó đó là Thứ Ba. Hãy cho biết thêm thêm ngày thứ nhất tháng 6 năm2020 làthứ mấy?Theo quy luật nếu cộng 7 vào trong ngày hiện tại ta được ngày cùng thứhay hiệu chia hết cho 7 thì cùng thứ.Năm 2013 khơng kể 23/4/2013 thì cịn: 365-(31+28+31+23)= 252Từ 2014 đến 2022 có (2022-2014+1)x365+1=2191 (năm 2022 nhuận)Năm 2022 có: 31+29+31+30+31+1=153Tổng số ngày từ 24/4/2013 đến 01/6/2022 có252+2191+153=2596Mà 2596 : 7 = 170 (dư 6)Do ngày 23/04/2013 là Thứ Ba nên ngày thứ nhất/06/2022 là ngày Thứ HaiBài 8:Vào năm tuổi cháu bằng 1/6 tuổi cháu lúc bấy giờ thì ơng của cháu 60 tuổi. Biết tổngsố tuổicủa 2 ông cháu lúc bấy giờ là 82 tuổi. Hỏi số tuổi của cháu lúc bấy giờ ?Sơ đồ: Cháu: |—|—|—|—|—|—| Tổng số tuổi của 2 ông cháu bằng 82Ông: |…….60|……………..|Tổng số phần bằng nhau ngoại trừ 60 tuổi của ông: 6 + 5 = 11 (phần)Giá trị mỗi phần: (82 – 60) : 11 = 2 (tuổi)Tuổi của cháu lúc bấy giờ là: 2 x 6 = 12 (tuổi)Đáp số: 12 tuổi.Bài 9Ngày thứ nhất của thời gian năm 2012 là Chủ nhật. Hỏi trong thời gian năm 2012 có bao nhiêu ngàythứ Hai?Năm 2012 là năm nhuận nên có 366 ngày.Ngày thứ nhất (01-01-2012) là Chủ nhật, số ngày Chủ nhật trong năm là:(366-1) : 7 + 1 = 53 (dư 1 ngày _ ngày đó là ngày Thứ Hai)Vậy thời gian năm 2012 cũng luôn có thể có 53 ngày THỨ HAI.(ngày Thứ Hai thời gian ở thời gian cuối năm là 31-12-2112)Bài 10Tuổi của em tôi lúc bấy giờ bằng 4 lần tuổi của nó khi tuổi của anh tơi bằng tuổi củaem tôihiện nay. Đến khi tuổi của em tôi bằng tuổi của anh tơi lúc bấy giờ thì tổng số tuổicủa hai anh emlà 51. Hỏi lúc bấy giờ anh tôi, em tôi bao nhiêu tuổi?Hiệu số tuổi của hai anh em là một số trong những khơng đổi.Ta có sơ đồ màn biểu diễn số tuổi của hai anh em ở những thời gian : Trước đây (TĐ),lúc bấy giờ (HN),sau này (SN)Giá trị một phần là:51 : (7 + 10) = 3 (tuổi)Tuổi em lúc bấy giờ là:3 x 4 = 12 (tuổi)Tuổi anh lúc bấy giờ là:3 x 7 = 21 (tuổi)Bài 11:Hùng hỏi Tuyết và Lan: “Năm nay cô giáo chủ nhiệm lớp những bạn bao nhiêutuổi ?”Tuyếtcười : “ Sang năm tuổi cơ sẽ gấp 3 lần tuổi mình!”Lan cũng cười : “ Cách đây 5 năm , tuổi cô gấp 5 lần tuổi mình.” Nếu Tuyết và Lanbằng tuổinhau thì em hãy nói cho Tốn biết tuổi của cơ khơng ?Vẽ sơ đồ đoạn thẳng ta thấy : sang năm tuổi cơ giáo có 6 phần bằng nhau , mỗiphần là 6 tuổi .Vậy tuổi cô lúc bấy giờ là : 6 x 6 – 1 = 35 tuổi. Bài 11:Anh hơn em 8 tuổi. Hỏi khi tổng số tuổi của hai anh em bằng 40 tuổi thì khi đó embaonhiêu tuổi?Anh hơn em 8 tuổi nên ở lúc nào thì cũng khơng thay đổi.Ta có sơ dồ:Tuổi anh: |——————–|—8 tuổi–|Tuổi em: |——————–| Tổng của 2 anh em 40 tuổi.Tuổi của em khi đó là: (40 – 8) : 2 = 16 (tuổi)Đáp số: 16 tuổi.Bài 12:Hải hỏi Dương : “Anh phải hơn 30 tuổi phải không ?”. Anh Dương nói : “Sao giàthế ! Nếutuổi của anh nhân với 6 thì được số có ba chữ số, hai chữ số cuối đó đó là tuổianh”. Các bạncùng Hải tính tuổi của anh Dương nhé.Cách 1: Tuổi của anh Dương không thật 30, khi nhân với 6 sẽ là số có 3 chữ số.Vậy chữ sốhàng trăm của tích là một trong. Hai chữ số cuối của số có 3 chữ số đó đó là tuổi anh. Vậytuổi anhDương khi nhân với 6 hơn tuổi anh Dương là 100 tuổi.Ta có sơ đồ:Tuổi của anh Dương là :100 : (6 – 1) = 20 (tuổi)Cách 2:Gọi tuổi của Dương là số có 2 chữ số ab. Vì ab khơng q 30 và khi nhân với 6 sẽđược số có bachữ số nên chữ số hàng trăm là một trong.Ta được: ab x 6 = 1ab=> ab x 5 + ab = 100 + ab=> ab x 5 = 100ab = 100 : 5 = 20Đáp số: 20Bài 13:Hiện nay tuổi bố gấp 9 lần tuổi con.15 năm nữa, tuổi bố gấp 3 lần tuổi con.Tínhtuổi mỗingười lúc bấy giờ.Bài 14:Tuổi của 3 bố con là 55 tuổi. Tuổi bố hơn tổng số tuổi của hai anh em là 25 tuổi.Anh hơn em 5 tuổi . Tính số tuổi của em ?Tổng số tuổi của 2 anh em là: (55-25):2=15 (tuổi)Tuổi của em là: (15-5):2= 5 (tuổi)Đáp số: 5 tuổiBài 15:Hiện nay tuổi bố gấp 3 lần tuổi anh và gấp 4 lần tuổi em . Biết anh hơn em 4tuổi .Vậy tuổibố hiên nay là bao nhiêu tuổi.Vì tuổi bố gấp 3 lần tuổi anh và gấp 4 lần tuổi em nên để chia đều cho số phầnbằng nhau thì tuổibố sẽ có được: 3 x 4 = 12 (phần).Tuổi anh có: 12 : 3 = 4 (phần)Tuổi em có: 12 : 4 = 3 (phần)Hiệu số phần của hai anh em: 4 – 3 = 1 (phần)1 phần ứng với 4 tuổi vậy tuổi của bố là:4 x 12 = 48 (tuổi)Đáp số: 48 tuổi.Bài 16:Hiện nay tổng số tuổi hai bố con là 68 tuổi. Biết 4 năm trước đó tuổi bơ gấp 3 lần tuổicon.Tính tuổi 2 bố con hiện nayTổng số tuổi của 2 bố con 4 năm trước đó:68 – 4×2 = 60 (tuổi)Tổng số phần bằng nhau (4 năm trước đó).3 + 1 = 4 (phần)Tuổi con 4 năm trước đó là: 60 : 4 = 15 (tuổi)Tuổi con lúc bấy giờ: 15 + 4 = 19 (tuổi)Tuổi cha lúc bấy giờ: 68 – 19 = 49 (tuổi)Đáp số: 49 tuổi ; 19 tuổiBài 17:Hiện nay tuổi bố gấp 3 lần tuổi anh và gấp 4 lần tuổi em . Biết anh hơn em 4tuổi .Vậy tuổibố hiên nay là bao nhiêu tuổi.Vì tuổi bố gấp 3 lần tuổi anh và gấp 4 lần tuổi em nên để chia đều cho số phầnbằng nhau thì tuổibố sẽ có được:3 x 4 = 12 (phần).Tuổi anh có: 12 : 3 = 4 (phần)Tuổi em có: 12 : 4 = 3 (phần)Hiệu số phần của hai anh em: 4 – 3 = 1 (phần) 1 phần ứng với 4 tuổi vậy tuổi của bố là:4 x 12 = 48 (tuổi)Đáp số: 48 tuổi.Bài 18:Hiện nay tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con, 4 năm trước đó tuổi mẹ gấp 6 lần tuổi con. Tínhtuổi mẹ vàtuổi con lúc bấy giờ?Bài 19:Năm nay tuổi bố gấp 3 lần tuổi con, 12 năm trước đó, tuổi bố gấp 7 lần tuổi con. Hỏituổi hiệnnay của từng người ?Bài 20:Tuổi ông trong năm này gấp 4,2 lần .tuổi cháu Mười năm về trước, tuổi ơng gấp 10,6 lầntuổicháu. Tính tuổi ơng và tuổi cháu lúc bấy giờ.Bài 21:Trước đây 4 năm, tuổi của ba gấp 6 lần tuổi của con. Sau 4 năm nữa, tuổi con sẽbằng 3/8tuổi bố. Tính tuổi từng người lúc bấy giờ.Hoctoancungthukhoa Liên hệ: 0964.73.22.88Bài 22:Hiện Tuổi bố gấp 3 lần tuổi anh và gấp 4 lần tuổi em . Biết anh hơn em 4 tuổi.Tính tuổi bốhiện nay.Tuổi bố: |—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|Tuổi anh: |————–|Tuổi em: |———-| 4tTa thấy 3 x 4 = 12.Nếu tuổi bố có 12 phần bằng nhau thì tuổi anh có:12 : 3 = 4 (phần)Tuổi em có:12 : 4 = 3 (phần)Hiệu số phần bằng nhau;4 – 3 = 1 (phần)1 phần ứng với 4 tuổi.Tuổi của bối là;4 x 12 = 48 (tuổi)Đáp số: 48 tuổiBài 23: Ngày 11 tháng 12 năm 2014 là ngày thứ 5. Tính xem ngày 19-8-1945 là ngày nàotrongtuần?Từ 19/8/1945 đến 31/8/1945 có: 31 – 19 = 12 (ngày)Năm 1945: tháng 9 có 30 ngày, tháng 10 có 31 ngày, tháng 11 có 30 ngày, tháng 12có 31 ngày.Từ 19/8 năm 1945 đến hết năm có: 12+30+31+30+31 = 134 (ngày)Từ năm 1946 đến năm trước đó đó có: 2013-1946+1 = 68 (năm)Mỗi năm 365 ngày thì được: 365 x 68 = 24820 (ngày)Trong số đó có trong năm nhuận là: 1948;1952;1956;…;2012Số năm nhuận là: (2012 – 1948):4+1 = 17 (năm)Từ năm 1946 đến hết năm trước đó đó thì có : 24820 + 17 = 24837 (ngày)Năm 2014 có 365 ngày nhưng tính đến 11/12/2014 thì có :365 – (31-11) = 345 (ngày)Từ 19/08/1945 đến 11/12/2014 thì có toàn bộ :134 + 24837 + 345 = 25316 (ngày)Số tuần lễ là :25316 : 7 = 3616 (tuần) dư 4 ngày.Từ THỨ NĂM tính ngược về trước 4 ngày ta được : Tư, Ba, Hai, Chủ nhậtVậy ngày 19-08-1945 là ngày CHỦ NHẬTBài 24:Hiện nay tuổi con bằng 40% tuổi mẹ.4 năm trước đó ,tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con. tínhtuổi mẹhiện nay?Ta nhấy40% = 2/51/3 = 2/6Tuổi của con có 2 phần lúc bấy giờ và trước kia.Giả sử mỗi phần giảm sút :4 : 2 = 2 (năm)Ta có sơ đồ:…….…….. 5 phần…………..Tuổi mẹ : |— 2n|— 2n|— 2n|— 2n|— 2n|Tuổi con : |— 4n|— 4n|— 4n|— 2n|— 2n|Ta có sơ đồ 4 năm nrước:…….. 6 phần………….Tuổi mẹ : |— 2n|— 2n|— 2n|—|—|Tuổi con : |— 4n|— 4n|— 4n|—|—|1 phần trước kia 4 năm ứng với2 x 3 = 6 (năm) A.1.2.3.4.-Tuổi mẹ trước kia 4 năm là :6 x 6 = 36 (tuổi)Tuổi mẹ lúc bấy giờ :36 + 4 = 40 (tuổi)Đáp số : 40 tuổiBài 25:Khi anh tôi 9 tuổi thì mẹ mới sinh ra tơi. Trước đây, lúc mà tuổi anh tơi bằng tuổitơi hiệnnay thì tơi chỉ bằng 2/5 tuổi anh tơi. Đố bạn tính được tuổi của anh tơi lúc bấy giờ.Ta có sơ đồ:Tuổi tơi lúc bấy giờ: |—–|—–|—–|—–|—–|Tuổi em: |–9 tuổi —|—–|—–|Anh hơn em 9 tuổi.Hiệu số phần bằng nhau:5 – 2 = 3 (phần)Giá trị 1 phần:9 : 3 = 3 (tuổi)Tuổi tôi lúc bấy giờ:3 x 5 = 15 (tuổi)Tuổi anh lúc bấy giờ:15 + 9 = 24 (tuổi)Đáp số: 24 tuổi.CHUYÊN ĐỀ: CÁC BÀI TOÁN VỀ TÍNH TUỔI (6 DẠNG)Dạng 1: Cho biết hiệu số tuổi và tỉ số tuổi của A và BLoại 1: Cho biết hiệu số tuổi của hai ngườiLoại 2: phải giải bài tốn phụ để tìm hiệu số tuổi của hai ngườiDạng 2: Cho biết tỉ số tuổi của hai người ở hai thời gian khác nhauDạng 3: Cho biết tổng và hiệu số tuổi của hai ngườiDạng 4: Cho biết tỉ số tuổi của hai người ở ba thời gian khác nhauDạng 5: Các bài tốn tính tuổi với những số thập phânDạng 6: Một số bài toán khácKIẾN THỨC CẦN NHỚCó 3 dạng tốn điển hình:Tìm 2 số lúc biết Tổng – TỉTìm 2 số lúc biết Hiệu – TỉTìm 2 số lúc biết Tổng – HiệuThường dùng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng để giải.Hiệu số tuổi của 2 người không thay đổi theo thời hạn.Thường gặp những đại lượng :Tuổi của A và B -Hiệu số tuổi của A và BTổng số tuổi của A và BTỉ số tuổi của A và BCác thời gian của tuổi Avà B trước kia, lúc bấy giờ, sau nàyB. BÀI TẬP TỰ LUYỆNDạng 1: Cho biết hiệu số tuổi và tỉ số tuổi của A và B.* Loại 1: Cho biết hiệu số tuổi của 2 ngườiBài 1: Năm nay mẹ hơn con 28 tuổi. Hỏi khi mẹ gấp 5 lần tuổi con thì tuổi mẹ vàtuổi con là bao nhiêu?Bài 2: Cách đây 3 năm, em lên 5 tuổi và kém anh 6 tuổi. Hỏi cách đó mấy nămthì tuổi anh gấp 3 lần tuổi em ?Bài 3: Hiện nay con 5 tuổi và mẹ gấp 7 lần tuổi con. Hỏi sau mấy năm nữa thì tuổimẹ gấp 4 lần tuổi con?Bài 4:Năm nay con 4 tuổi và kém cha 30 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì 2 lầntuổi cha bằng 7 lần tuổi con ?* Loại 2: Phải giải bài tốn phụ để tìm số tuổi của 2 ngườiBài 5: Tuổi cha trong năm này gấp 4 lần tuổi con và tổng số tuổi của 2 cha con cộng lạilà 50 tuổi. Hãy tính tuổi của 2 cha con khi tuổi cha gấp 3 lần tuổi con.Bài 6: Hùng hơn Cường 4 tuổi, biết rằng42tuổi của Hùng bằng tuỏi của Cường.73Tính tuổi của từng người.Dạng 2: Cho biết tỉ số tuổi của 2 người ở cả 2 thời gian khác nhauBài 7: Trước đây 8 năm, tuổi Lan bằng nửa tuổi của Lan sau 8 năm nữa. Tính tuổicủa Lan lúc bấy giờ.Bài 8: Mẹ sinh con năm 24 tuổi. Năm nay 8 lần tuổi con bằng 2 lần tuổi mẹ. Hỏisau bao nhiêu năm nữa tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con ?Bài 9: Hai năm trước đó đây tuổi hai chú cháu cộng lại bằng 24. Hỏi sau mấy nămnữa thì tuổi chú gấp 3 lần tuổi cháu? Biết rằng 2 năm trước đó tuổi cháu có bao nhiêungày thì tuổi chú có bấy nhiêu tuần .Bài 10: Năm nay tuổi mẹ gấp 2 lần tuổi con. Tìm tuổi mẹ và tuổi con lúc bấy giờ, biếtrằng 12 năm về trước tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con.Bài 11: Năm nay tuổi cha gấp 9 lần tuổi con, 15 năm tiếp theo thì tuổi cha gấp 3 lần tuổicon. Tìm tuổi cha và tuổi con lúc bấy giờ.Bài 12 : Năm nay tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con. 12 năm trước đó tuổi mẹ gấp 7 lần tuổicon.Tìm tuổi từng người lúc bấy giờ.Bài 13: Tuổi của bà, của mẹ và của Mai trong năm này cộng được 120 năm. Bạn hãytính tuổi của từng người, biết rằng, tuổi của Mai có bao nhiêu ngày thì tuổi của mẹcó bấy nhiêu tuần và tuổi của Mai có bao nhiêu tháng thì tuổi của bà có bấy nhiêunăm.Dạng 3: Cho biết tổng và hiệu số tuổi của 2 người Bài 14: Tuổi em trong năm này nhiều hơn nữa hiệu số tuổi của 2 chị em là 12. Tổng số tuổicủa 2 chị em cùng nhỏ hơn 2 lần tuổi của chị là 3. Tính tuổi từng người.Bài 15: 8 năm về trước tổng số tuổi của ba cha con cộng lại là 45. 8 năm tiếp theo chahơn con lớn 26 tuổi và hơn con nhỏ 34 tuổi. Tính tuổi của từng người lúc bấy giờ.Dạng 4: Cho biết tỉ số tuổi của 2 người ở 3 thời gian rất khác nhau.Bài 16: Tuổi em lúc bấy giờ gấp 2 lần tuổi em khi anh bằng tuổi em lúc bấy giờ.Khi tuổiem bằng tuổi anh lúc bấy giờ thì 2 lần tuổi em to nhiều hơn tuổi anh lúc đó 12 tuổi. Tínhtuổi lúc bấy giờ của từng người.Bài 17: Khi tuổi chị bằng tuổi em lúc bấy giờ thì tuổi chị to nhiều hơn 3 lần tuổi em là 2tuổi. đến khi chị 34 tuổi thì tuổi em bằng tuổi chị lúc bấy giờ.Tìm tuổi của 2 chị emhiện nay.Dạng 5: Các bài tốn tính tuổi với số thập phânBài 18: Tuổi cô trong năm này gấp 7,5 lần tuổi Hoa. 16 năm tiếp theo tuổi cơ gấp 2,3 lần tuổiHoa. Tính tuổi của hai cô cháu khi tuổi cô gấp 3 lần tuổi Hoa .Bài 19: Tuổi bố trong năm này gấp 2,2 lần tuổi con. 25 năm về trước, tuổi bố gấp 8,2 lầntuổi con. Hỏi khi tuổi bố gấp 3 lần tuổi con thì con bao nhiêu tuổi.Dạng 6: Một số bài tốn khác .Bài 20: Tuấn hỏi ơng: “Ơng ơi! Năm nay ơng bao nhiêu tuổi ạ?” Ơng vấn đáp “Tuổicủa ông trong năm này là một số trong những chẵn. Nếu viết những chữ số của tuổi ông theo thứ tựngược lại thì được tuổi của bố cháu. Nếu cộng những chữ số chỉ tuổi của bố cháu thìđược tuổi của cháu. Cộng tuổi ông, tuổi bố cháu và tuổi cháu được 144 năm”. HỏiTuấn trong năm này bao nhiêu tuổi?Bài 21: Tuổi Dũng trong năm này gấp 5 lần tuổi em gái Dũng. Tuổi mẹ Dũng gấp 6 lầntuổi Dũng. Tuổi bố Dũng bằng tuổi mẹ Dũng cộng tuổi hai con, Tuổi bà Dũng bằngtuổi bố, mẹ và hai anh em Dũng cộng lại. Hãy tìm tuổi của Dũng, biết rằng bàDũng chưa tới 100 tuổi.

://.youtube/watch?v=6KLbM_17nEA

4316

Review Mẹ hơn con 36 tuổi tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con tuổi con lúc bấy giờ là ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Mẹ hơn con 36 tuổi tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con tuổi con lúc bấy giờ là tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Mẹ hơn con 36 tuổi tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con tuổi con lúc bấy giờ là miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Mẹ hơn con 36 tuổi tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con tuổi con lúc bấy giờ là miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Mẹ hơn con 36 tuổi tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con tuổi con lúc bấy giờ là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Mẹ hơn con 36 tuổi tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con tuổi con lúc bấy giờ là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Mẹ #hơn #con #tuổi #tuổi #mẹ #gấp #lần #tuổi #con #tuổi #con #hiện #nay #là