Thủ Thuật về Magnific popup video autoplay Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Magnific popup video autoplay được Update vào lúc : 2022-11-15 08:30:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Hi! Im trying to use the built-in Magnific script to pop up a video, as per this post/thread: ://forum.wpbeaverbuilder/tư vấn/q/video-lightbox/#post-35343

In my HTML module I have this:

The URL works by itself. However, when I publish my page the image link doesnt work. Upon examining the code its rendering THIS as a link:

//.youtube/embed/s9H3_zF6HVM&rel=0?autoplay=1″ class=”mfp-iframe”>

As you can see, the URL is messes up Ive tried a few times and each time the src renders a messed up URL.

Any ideas what Im doing wrong, or is there a bug in the script?

://.youtube/watch?v=STP-8T_0D6k

Related posts:

4072

Review Magnific popup video autoplay ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Magnific popup video autoplay tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Magnific popup video autoplay miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Magnific popup video autoplay miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Magnific popup video autoplay

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Magnific popup video autoplay vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Magnific #popup #video #autoplay