Thủ Thuật về Loại biến dị nào sau này hoàn toàn có thể làm tăng số loại alen của một gen trong quần thể Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Loại biến dị nào sau này hoàn toàn có thể làm tăng số loại alen của một gen trong quần thể được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-09 02:00:25 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Đáp án B

Dạng đột biến làm tăng số lượng alen của một gen trong tế bào nhưng không làm tăng số loại alen của gen này trong quần thể : Đột biến đa bội.

Loại đột biến nào sau này làm tăng số loại alen của một gen nào đó trong vốn gen của quần thể sinh vật?

A.Đột biến gen

B.Đột biến dị đa bội

C.Đột biến lặp đoạn NST

D.Đột biến lệch bội

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số vướng mắc: 39

Loại biến dị nào sau này hoàn toàn có thể làm tăng số loại a…

Câu hỏi: Loại biến dị nào sau này hoàn toàn có thể làm tăng số loại alen của một gen trong quần thể?

A Đột biến gen.

B Đột biến số lượng nhiễm sắc thể.

C Biến dị tổng hợp.

D Thường biến.

Đáp án

A

– Hướng dẫn giải

Phương pháp giải:

Giải rõ ràng:

Loại biến dị hoàn toàn có thể làm tăng số loại alen của một gen trong quần thể là đột biến gen

Đáp án A

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh trường THPT chuyên Nguyễn Trãi – Tp Hải Dương lần 1 năm 2022 ( có lời giải rõ ràng)

Lớp 12 Sinh học Lớp 12 – Sinh học

Loại biến dị nào sau này hoàn toàn có thể làm tăng số loại alen của một gen trong quần thể?

A.

B.

Đột biến số lượng nhiễm sắc thể.

C.

D.

4261

Review Loại biến dị nào sau này hoàn toàn có thể làm tăng số loại alen của một gen trong quần thể ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Loại biến dị nào sau này hoàn toàn có thể làm tăng số loại alen của một gen trong quần thể tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Loại biến dị nào sau này hoàn toàn có thể làm tăng số loại alen của một gen trong quần thể miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Loại biến dị nào sau này hoàn toàn có thể làm tăng số loại alen của một gen trong quần thể miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Loại biến dị nào sau này hoàn toàn có thể làm tăng số loại alen của một gen trong quần thể

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Loại biến dị nào sau này hoàn toàn có thể làm tăng số loại alen của một gen trong quần thể vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Loại #biến #dị #nào #sau #đây #có #thể #làm #tăng #số #loại #alen #của #một #gen #trong #quần #thể