Kinh Nghiệm về Listen and tick or cross là gì Chi tiết Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Listen and tick or cross là gì Chi tiết được Cập Nhật vào lúc : 2022-11-28 04:40:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm về Listen and tick or cross là gì Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Listen and tick or cross là gì được Update vào lúc : 2022-11-28 04:40:06 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 3 có đáp án

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kì 1 có file nghe và đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 3 năm 2022 – 2022 do VnDoc sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh được sửa đổi và sửa đổi và biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh 3 mới giúp những em củng cố kiến thức và kỹ năng và kỹ năng trọng tâm Unit 1 – 10 hiệu suất cao.

I. LISTENING

Task 1. Listen and tick V. There is one example.

Task 2. Listen and tick V or cross X. There are two examples.

Task 3. Listen and number the pictures. The first picture is done for you.

II. READING AND WRITING

Task 1. Look and write. There is one example.

Task 2. Look and read. Tick V or cross X the box. There are two examples.

Task 3. Read and complete. There is one example.

eight; who’s; and; how about; ten; old

Linda: I’m (0) eight. How old are you Nam?

Nam: I’m eight, too. (1) ________ you, Peter?

Peter: I’m seven years (2) ________.

Linda: (3) ________ you, Phong?

Phong: I’m (4) ________.

Peter: Look! (5) ________ that?

Phong: It’s Mai.

ĐÁP ÁN

I. LISTENING

Task 1. Listen and tick V. There is one example.

1. B; 2. A; 3. A; 4. A; 5. B;

Task 2. Listen and tick V or cross X. There are two examples.

1. V; 2. X; 3. V; 4. X; 5. X

Task 3. Listen and number the pictures. The first picture is done for you.

1. E; 2. F; 3. D; 4. C; 5. B;

II. READING AND WRITING

Task 1. Look and write. There is one example.

1. ten; 2. five; 3. six; 4. eight; 5. who;

Task 2. Look and read. Tick V or cross X the box. There are two examples.

1. X; 2. V; 3. X; 4. X; 5. V;

Task 3. Read and complete. There is one example.

1. How about; 2. old; 3. And; 4. ten; 5. Whos;

Trên đấy là Đề kiểm tra học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh kèm đáp án. Mời bạn đọc tìm hiểu thêm thêm nhiều tài liệu Tiếng Anh khác ví như để học tốt Tiếng Anh lớp 3, bài tập Tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit, đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3, …. được update liên tục trên VnDoc.

Share Link Cập nhật Listen and tick or cross là gì miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Listen and tick or cross là gì tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Cập nhật Listen and tick or cross là gì miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Listen and tick or cross là gì

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Listen and tick or cross là gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#Listen #tick #cross #là #gì

4305

Clip Listen and tick or cross là gì Chi tiết ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Listen and tick or cross là gì Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Listen and tick or cross là gì Chi tiết miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Share Link Down Listen and tick or cross là gì Chi tiết miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Listen and tick or cross là gì Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Listen and tick or cross là gì Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Listen #tick #cross #là #gì #Chi #tiết