Thủ Thuật về Lệnh so sánh trong Excel 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Lệnh so sánh trong Excel được Update vào lúc : 2022-11-04 05:04:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Trong nội dung bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn bạn cách so sánh 2 chuỗi chữ trong Excel trong những trường hợp không phân biệt được chữ hoa, chữ thường, tìm kiếm từ giống nhau. Bạn sẽ học được những công thức để so sánh 2 ô thông qua giá trị của ô, độ dài của đoạn văn bản, hoặc số lần xuất hiện của một ký tự đặc biệt quan trọng, cũng như so sánh nhiều ô.

Khi sử dụng Excel để phân tích tài liệu, độ đúng là yếu tố quan trọng nhất. tin tức sai lệch hoàn toàn có thể dẫn đến chậm deadlines, phán đoán nhầm Xu thế, quyết định hành động sai lầm không mong muốn, thâm hụt lệch giá.

Các công thức của Excel luôn luôn đúng, nhưng kết quả hoàn toàn có thể sai do trong khối mạng lưới hệ thống có tài liệu lỗi. Trong trường hợp này, giải pháp duy nhất là kiểm tra tài liệu và độ đúng chuẩn. Nếu chỉ so sánh 2 ô thì tuân theo phương pháp thủ công sẽ không còn còn yếu tố gì, nhưng chỉ ra sự rất khác nhau giữa hàng trăm, Hàng trăm chuỗi chữ thì phương pháp này là không thể.

Bài viết sẽ hỗ trợ bạn tự động hóa hoá việc làm so sánh những ô chán ngắt và dễ mắc lỗi này, đồng thời hướng dẫn công thức hợp lý nhất trong từng trường hợp rõ ràng.

SO SÁNH 2 Ô TRONG EXCEL:

Có 2 cách rất khác nhau để so sánh chuỗi trong Excel tuỳ vào việc bạn muốn tìm kiếm không phân biệt hay phân biệt chữ viết hoa, viết thường.

CÔNG THỨC SO SÁNH 2 Ô KHÔNG PHÂN BIỆT CHỮ VIẾT HOA, VIẾT THƯỜNG

Để so sánh 2 ô trong Excel không quan tâm đến chữ hoa, chữ thường, bạn dùng công thức như sau:

=A1=B1

A1, B1 là ô mà bạn đang so sánh. Kết quả của công thức là TRUE hoặc FALSE.

Nếu bạn muốn kết quả thể hiện sự giống hoặc rất khác nhau là những cụm từ của riêng bạn, thêm cụm đó vào công thức hàm IF như sau:

=IF(A1=B1, Equal, Not equal)

Như bạn thấy trong hình dưới đây, công thức hoàn toàn có thể so sánh chuỗi chữ, ngày và số.

1 so sánh chuỗi trong excel

CÔNG THỨC SO SÁNH 2 Ô PHÂN BIỆT CHỮ VIẾT HOA, VIẾT THƯỜNG

Với một số trong những trường hợp, yêu ://beachyspharmacy antibiotics cầu không riêng gì có so sánh chữ trong 2 mà còn so sánh chữ hoa, chữ thường, thì việc so sánh hoàn toàn có thể dùng hàm EXACT trong Excel.

EXACT (chuỗi văn bản 1, chuỗi văn bản 2)

Nếu chuỗi văn bản 1 và chuỗi văn bản 2 ở trong 2 ô mà bạn cần so sánh, giả sử ô A2 và B2 thì công thức như sau:

=EXACT(A2, B2)

Kết quả, bạn sẽ nhận được TRUE nếu chuỗi chữ khớp nhau hoàn toàn cả về mặt chữ hoa, chữ thường còn không sẽ là FALSE.

Nếu bạn muốn hàm EXACT cho ra kết quả khác TRUE hoặc FALSE thì dùng công thức IF và đánh cụm từ mà bạn muốn nếu kết quả đúng và sai:

=IF(EXACT(A2 ,B2), Exactly equal, Not equal)

Hình dưới miêu tả kết quả trong trường hợp so sánh phân biệt chữ hoa, chữ thường:

2 so sánh chuỗi trong excel

Xem thêm: khóa học excel kế toán

SO SÁNH NHIỀU Ô TRONG EXCEL:

Để so sánh nhiều hơn nữa 2 ô trong một hàng, dùng công thức như ví dụ trên và phối hợp thêm AND. Chi tiết như sau:

CÔNG THỨC SO SÁNH NHIỀU Ô KHÔNG PHÂN BIỆT CHỮ HOA, CHỮ THƯỜNG

Tuỳ vào cách bạn muốn thể hiện kết quả ra làm sao, dùng 1 trong số những công thức sau:

=AND(A2=B2, A2=C2)

Hoặc

=IF(AND(A2=B2, A2=C2), Equal, Not equal)

Công thức AND trả về TRUE nếu toàn bộ những ô chứa giá trị giống nhau, FALSE nếu 1 ô chứa giá trị khác. Công thức IF giúp bạn viết kết quả bằng từ của riêng bạn, trong ví dụ này là Equal và Not equal.

Trong hình dưới, công thức đúng với mọi kiểu tài liệu chữ, số, ngày.

3 so sánh chuỗi trong excel

CÔNG THỨC SO SÁNH NHIỀU Ô PHÂN BIỆT CHỮ HOA, CHỮ THƯỜNG

Để so sánh nhiều chuỗi xem chúng có giống nhau hoàn toàn không, dùng 1 trong số những công thức sau:

=AND(EXACT(A2,B2), EXACT(A2, C2))

Hoặc

=IF(AND(EXACT(A2,B2), EXACT(A2, C2)),Exactly equal, Not equal)

Cũng giống ví dụ trước, công thức thứ nhất cho ra giá trị TRUE FALSE, công thức thứ hai cho ra kết quả mà bạn đặt tên riêng.

4 so sánh chuỗi trong excel

Khóa học lập. trình VBA trong excel

SO SÁNH DÃY Ô VỚI 1 Ô MẪU

Những ví dụ dưới sẽ hướng dẫn bạn cách xác lập những ô trong một dãy có chứa đoạn văn bản in như đoạn văn bản trong ô mẫu.

CÔNG THỨC SO SÁNH CÁC Ô VỚI ĐOẠN VĂN BẢN MẪU KHÔNG PHÂN BIỆT CHỮ HOA, CHỮ THƯỜNG

Nếu chữ hoa hay chữ thường không quan trọng, bạn hoàn toàn có thể dùng công thức sau để so sánh những ô với mẫu:

ROWS(dãy ô)*COLUMNS(dãy ô)=COUNTIF(dãy ô, ô mẫu)

Trong kiểm tra logic của hàm IF, bạn so sánh 2 số:

  Số ô có trong một khoảng chừng rõ ràng (số hàng nhân với số cột)
  Số ô có chứa giá trị in như giá trị trong ô mẫu (kết quả được trả bởi hàng COUNTIF)

Giả sử đoạn văn bản mẫu có ô C2 và chuỗi để so sánh ở những ô ở khoảng chừng A2:B6, công thức sẽ như sau:

=ROWS(A2:B6)*COLUMNS(A2:B6)=COUNTIF(A2:B6,C2)

Để kết quả hiển thị thân thiện với những người tiêu dùng hơn, ví như All match hoặc Not all match thay vì TRUE và FALSE, dùng hàm IF như toàn bộ chúng ta đã làm ở những ví dụ trước.

=IF(ROWS(A2:B6)*COLUMNS(A2:B6)=COUNTIF(A2:B6,C2),All match, Not all match)

5 so sánh chuỗi trong excel

Như đã thấy ở hình trên, công thức đúng với chuỗi văn bản, ngày và số.

CÔNG THỨC SO SÁNH CÁC Ô VỚI ĐOẠN VĂN BẢN MẪU PHÂN BIỆT CHỮ HOA, CHỮ THƯỜNG

Nếu chữ hoa, chữ thường quan trọng, bạn hoàn toàn có thể sử dụng công thức Mảng sau để so sánh những ô với mẫu:

IF(ROWS(dãy ô)*COLUMNS(dãy ô)=SUM(EXACT(ô mẫu, dãy ô)), từ_kết_quả_nếu _trùng, từ_kết_quả_nếu _không_trùng )

Với khoảng chừng ô từ A2:B6 mà đoạn văn bản mẫu trong ô C2, công thức sẽ thành như sau:

=IF(ROWS(A2:B6)*COLUMNS(A2:B6)=SUM(EXACT(C2, A2:B6)), All match, Not all match)

Không giống những công thức thông thường, công thức Mảng được thực thi bằng phương pháp nhấn cụm Ctrl + Shift + Enter. Nếu nhấn đúng, Excel sẽ để công thức Mảng trong dấu ngoặc móc như trong hình:

6 so sánh chuỗi trong excel
SO SÁNH 2 Ô THEO ĐỘ DÀI CHUỖI:

Đôi khi bạn cần kiểm tra xem độ dài chuỗi chữ trong mọi hàng có bằng nhau không. Công thức cho yêu cầu này rất đơn thuần và giản dị. Đầu tiên, bạn lấy độ dài chuỗi chữ trong 2 ô bằng phương pháp dùng hàm LEN, tiếp theo đó so sánh những số lượng.

Giả sử đoạn chữ cần so sánh ở ô A2 và B2, bạn hoàn toàn có thể dùng 1 trong số những công thức sau:

=LEN(A2)=LEN(B2)

Hoặc

=IF(LEN(A2)=LEN(B2), Equal, Not equal)

Như bạn đã biết, công thức thứ 1 trả kết quả là TRUE/FALSE, còn công thức thứ hai là từ kết quả của riêng bạn.

7 so sánh chuỗi trong excel

Với hình trên, công thức đúng với đoạn văn bản, số.

Mẹo nhỏ:

Nếu 2 đoạn văn bản dường như giống nhau lại cho ra độ dài rất khác nhau, thì yếu tố hoàn toàn có thể là vì dấu cách ở trước hoặc sau ở một hoặc cả hai ô. Trong trường hợp này, vô hiệu dấu cách thừa bằng phương pháp sử dụng hàm TRIM.

SO SÁNH 2 Ô BẰNG SỐ LẦN XUẤT HIỆN CỦA 1 KÝ TỰ CỤ THỂ:

Đây là ví dụ ở đầu cuối trong bài hướng dẫn này, thể hiện cách làm cho một việc làm rõ ràng. Giả sử bạn có 2 cột chuỗi chữ có chứa 1 ký tự quan trọng. Mục tiêu của bạn là kiểm tra xem trong 2 cột ở mỗi hàng, số lần xuất hiện của ký tự đó có bằng nhau hay là không.

Để làm rõ hơn, bạn hãy xem ví dụ sau. Bạn có 2 list Giao hàng (cột B) và nhận hàng (cột C). Mỗi hàng chứa những list đơn hàng cho một món đồ rõ ràng, món đồ được phân biệt bằng mã riêng và mã được liệt kê ở cột A (xem hình phía dưới). Bạn muốn chắc như đinh rằng trong mọi hàng, có chứa số lượng hàng giao và hàng nhận bằng nhau, với mã rõ ràng.

Để xử lý và xử lý yếu tố này, viết công thức với logic như sau.

  Đầu tiên, thay thế mã phân biệt thành không dùng hàm SUBSTITUTE:

SUBSTITUTE(A1, ký_hiệu_để_đếm,)

  Sau đó, đếm xem bao nhiêu lần mã phân biệt xuất hiện trong mọi ô. Cách làm: lấy độ dài chuỗi khi vô hiệu mã phân biệt, trừ mã khỏi tổng độ dài chuỗi. Phần này nên được viết riêng cho ô 1 và ô 2, ví như:

LEN(cell 1) LEN(SUBSTITUTE(cell 1, character_to_count, ))

LEN(cell 2) LEN(SUBSTITUTE(cell 2, character_to_count, ))

  Cuối cùng, so sánh 2 số lượng trên bằng phương pháp đặt dấu bằng giữa 2 phần trên

LEN(cell 1) LEN(SUBSTITUTE(cell 1, character_to_count, ))=

LEN(cell 2) LEN(SUBSTITUTE(cell 2, character_to_count, ))

Trong ví dụ của toàn bộ chúng ta, mã phân biệt ở ô A2, và chuỗi chữ để so sánh ở ô B2 và C2. Thể nên công thức sẽ là:

=LEN(B2)-LEN(SUBSTITUTE(B2,$A2,))=LEN(C2)-LEN(SUBSTITUTE(C2,$A2,))

Công thức trả TRUE nếu ô B2 và C2 chứa số lần xuất hiện của ký tự trong ô A2 bằng nhau, nếu không thì FALSE. Đổi thành kết quả có ích hơn với những người tiêu dùng, bạn dùng hàm IF:

=IF(LEN(B2)-LEN(SUBSTITUTE(B2, $A2,))=LEN(C2)-LEN(SUBSTITUTE(C2, $A2,)), Equal, Not equal)

8 so sánh chuỗi trong excel

Như bạn đã thấy, công thức hoàn toàn thích hợp trong cả những lúc có những trường hợp sau:

  Ký tự được đếm (mã phân biệt) xuất hiện ở bất kì đâu trong chuỗi văn bản.
  Chuỗi văn bản chứa số lượng ký tự rất khác nhau, dấu câu rất khác nhau như ;, , hoặc dấu cách.

Như vậy, blog.hocexcel.trực tuyến đã hướng dẫn các bạn cách cách so sánh chuỗi trong Excel. Cảm ơn những bạn đã đọc và chúc những bạn thành công xuất sắc!

Ngoài ra để ứng dụng Excel vào việc làm một cách hiệu suất cao thì bạn còn phải sử dụng tốt những hàm, những công cụ khác của Excel:

Một số hàm cơ bản thường gặp như:

  SUMIF, SUMIFS để tính tổng theo 1 Đk, nhiều Đk
  COUNTIF, COUNTIFS để thống kê, đếm theo một Đk, nhiều Đk
  Các hàm xử lý tài liệu dạng chuỗi, dạng ngày tháng, dạng số
  Các hàm dò tìm tham chiếu Index+Match, hàm SUMPRODUCT

Một số công cụ hay sử dụng như:

  Định dạng theo Đk với Conditional formatting
  Thiết lập Đk nhập tài liệu với Data Validation
  Cách đặt Name và sử dụng Name trong công thức
  Lập báo cáo với Pivot Table

Rất nhiều kiến thức và kỹ năng phải không nào? Toàn bộ những kiến thức và kỹ năng này những bạn đều hoàn toàn có thể học được trong khóa họcEX101 Excel từ cơ bản tới chuyên giacủa Học Excel Online. Đây là khóa học giúp bạn khối mạng lưới hệ thống kiến thức và kỹ năng một cách khá đầy đủ, rõ ràng. Hơn nữa không hề có số lượng giới hạn về thời hạn học tập nên bạn hoàn toàn có thể tự do học bất thần, thuận tiện và đơn thuần và giản dị tra cứu lại kiến thức và kỹ năng khi cần. Hiện nay khối mạng lưới hệ thống đang sẵn có ưu đãi rất rộng cho bạn khi Đk tham gia khóa học. Chi tiết xem tại: HocExcel.Online

4529

Clip Lệnh so sánh trong Excel ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Lệnh so sánh trong Excel tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Lệnh so sánh trong Excel miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Lệnh so sánh trong Excel Free.

Thảo Luận vướng mắc về Lệnh so sánh trong Excel

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Lệnh so sánh trong Excel vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Lệnh #sánh #trong #Excel