Kinh Nghiệm về Kinh mạch là gì 2022 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Kinh mạch là gì 2022 được Update vào lúc : 2022-11-27 06:28:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Kinh mạch là gì Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Kinh mạch là gì được Cập Nhật vào lúc : 2022-11-27 06:28:10 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Mạch được phân thành kinh lạc và mạch.

Nội dung chính

  Kinh lạc[]Thủ tam âm[]Thủ tam dương[]Túc tam dương[]Túc tam âm[]

Kinh lạc[]

Kinh (đường dọc, sợi thẳng) là đường chính đi thông mọi chỗ. Lạc (đan lưới, mạng) là những nhánh phân ra từ Kinh.

Kinh Lạc làm thành một mạng lưới tiếp nối đuôi nhau, chằng chịt, phân loại khắp toàn thân. Kinh Lạc link những tạng phủ, những tổ chức triển khai triển khai lại với nhau thành một chỉnh thể thống nhất.

Hệ thống Kinh chính gồm 12 đường kinh, xếp theo thứ tự tuần hoàn kinh khí: Thủ Thái Âm Phế Kinh, Thủ Dương Minh Đại Trường Kinh, Túc Dương Minh Vị Kinh, Túc Thái Âm Tỳ Kinh, Thủ Thiếu Âm Tâm Kinh, Thủ Thái Dương Tiểu Trường Kinh, Túc Thái Dương Bàng Quang Kinh, Túc Thiếu Âm Thận Kinh, Thủ Quyết Âm Tâm Bào Kinh, Thủ Thiếu Dương Tam Tiêu Kinh, Túc Thiếu Dương Đởm Kinh, Túc Quyết Âm Can Kinh.

12 đường Kinh chính, liên hệ trực tiếp đến tạng phủ, được phân thành bốn phần theo những hiệu suất cao của chúng:

Thủ tam âm[]

Thủ tam âm là ba đường kinh âm trong cánh tay, thuộc lý, dẫn chân khí từ ngực vào tay, gồm có:

  Thủ Thái Âm PhếThủ Quyết Âm Tâm BàoThủ Thiếu Âm Tâm

Thủ tam dương[]

Thủ tam dương là ba đường kinh dương nằm mặt ngoài cánh tay, thuộc biểu, dẫn chân khí từ tay chạy lên đầu, gồm có:

  Thủ Dương Minh Đại TrườngThủ Thiếu Dương Tam TiêuThủ Thái Dương Tiểu Trường

Túc tam dương[]

Túc tam dương là ba đường kinh dương nằm ngoài và phía sau đùi, thuộc biểu, dẫn chân khí chạy từ trên đầu xuống chân, gồm có:

  Túc Dương Minh VịTúc Thiếu Dương ĐảmTúc Thái Dương Bàng Quang

Túc tam âm[]

Túc tam âm là ba đường kinh âm nằm mặt trong đùi, thuộc lý, dẫn chân khí chạy từ chân lên bụng, gồm có:

  Túc Thái Âm TỳTúc Quyết Âm CanTúc Thiếu Âm Thận

Mạch[]

Mạch còn gọi là bát mạch là tám đường lớn chứa chân khí trong con người. Các mạch cắt ngang những đường kinh để tăng cường sự link và lưu thông khí huyết. Tám mạch gồm có:

  Đốc mạch ở sau sống sống lưng, quản trị những kinh dương bắt nguồn từ bộ phận sinh dục dọc theo xương sống lên đỉnh đầu rồi vòng xuống đến nhân trung.
  Nhâm mạch ở phía trước, phụ trách những kinh âm đi từ môi xuống ngực bụng rồi tới bộ phận sinh dục.
  Xung mạch còn gọi là huyết hải kiểm xoát khí và huyết toàn khung hình đưa tới 12 chính kinh, bắt nguồn từ bộ phận sinh dục phân thành ba nhánh, một chạy lên đầu, một nhánh đuổi theo xương sống, một nhánh xuống tới bàn chân.
  Đới mạch chạy vòng quanh bụng như thắt sống sống lưng tiếp nối đuôi nhau những kinh âm và kinh dương.
  Âm kiêu mạch bắt nguồn từ gót chân chạy lên chân bụng ngực tới miệng.
  Dương kiêu mạch bắt nguồn từ gót chân theo phía sau vòng qua trước mặt rồi ngừng lại sau gáy.
  Âm duy mạch từ gót chân chạy lên qua bụng ngừng lại ở cổ.
  Dương duy mạch từ gót chân lên theo chân qua người vòng qua đỉnh đầu ra trước mặt.

Trong số đó hai mạch thường thấy nhất trong những tiểu thuyết võ hiệp là mạch Nhâm và mạch Đốc

  Mạch Đốc từ dưới tăng trưởng cặp theo xương sống, khởi đầu từ cốc đạo (hậu môn) tăng trưởng, qua những huyệt vĩ lư, giáp tích, ngọc chẩm, lên nê huờn cung, nguơn môn, đến huyệt huyền ưng ngang sóng mũi.
  Mạch Nhâm đi xuống trước ngực và bụng, khởi đi từ yết hầu, qua trung điền, đơn điền, bàng quang, đến huyệt hội âm là nơi tận cùng.

Đạo lộ là đường Âm Dương thăng giáng, là Nhâm mạch và Đốc mạch. Nhâm mạch là mạch quản nhậm những mạch Âm. Đốc mạch là mạch quản nhậm những mạch Dương. Hai mạch nầy rất quan hệ đến cơ sanh tử của con người. Cơ thể của người thường, mạch Nhâm ở phía trước bụng, khởi hành từ huyệt hội âm đến huyệt thừa tương. Đốc mạch ở phía sau sống sống lưng, khởi hành từ huyệt thừa tương lên thiên môn rồi xuống trường cường. Hai mạch nầy có hai chỗ đứt đoạn: một ở miệng, một ở cốc đạo, cho nên vì thế vì thế sự sanh hóa mất cơ bản.

Công phu thiền định chủ trương nghịch chuyển hà xa: tấn dương hỏa là chiết Khảm; thối âm phù là điền Ly để trở thành Càn Khôn như thuở Tiên Thiên. Đốc mạch có tam quan là: vĩ lư, giáp tích và ngọc chẩm. Mỗi quan ải có 3 khiếu nên gọi là Cửu khiếu hay Cửu khúc minh châu. Nhâm mạch có tam điền là: Hạ đơn điền, Trung đơn điền và thượng đơn điền. Mỗi điền có 3 vị trí nên gọi là Cửu đảnh huờn đơn.

Công phu vận Châu thiên với tiềm năng:

  Khai thông hai mạch Nhâm và Đốc để chờ ngày quá quan phục thực.Công phu tấn dương thối âm để chiết Khảm điền Ly, điều hòa Âm Dương, chuyển cơ sanh tử thành cơ bất sanh bất tử.

Chia Sẻ Link Download Kinh mạch là gì miễn phí

Bạn vừa Read nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Kinh mạch là gì tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Cập nhật Kinh mạch là gì Free.

Giải đáp vướng mắc về Kinh mạch là gì

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Kinh mạch là gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha

#Kinh #mạch #là #gì

4139

Review Kinh mạch là gì 2022 ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Kinh mạch là gì 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Kinh mạch là gì 2022 miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Kinh mạch là gì 2022 miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Kinh mạch là gì 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Kinh mạch là gì 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Kinh #mạch #là #gì