Thủ Thuật về Kim loại nào sau này khi tác dụng với HCl và tác dụng với Cl2 cho cùng một loại muối clorua Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Kim loại nào sau này khi tác dụng với HCl và tác dụng với Cl2 cho cùng một loại muối clorua được Update vào lúc : 2022-04-16 16:02:25 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Những vướng mắc liên quan

Kim loại nào sau này khi tác dụng với dung dịch HCl loãng và tác dụng với khí Cl2 cho cùng loại muối clorua sắt kẽm kim loại?

A. Fe

B. Cu

C. Zn

D. Ag.

Kim loại nào sau này khi tác dụng với dung dịch HCl loãng và tác dụng với khí Cl2 cho cùng loại muối clorua sắt kẽm kim loại?

A. Fe.

B. Cu

C. Zn

D. Ag

Kim loại nào sau này khi tác dụng với dung dịch HCl loãng và tác dụng với khí Cl2 cho cùng loại muối clorua sắt kẽm kim loại?

A. Fe.

B. Cu.

C. Zn.

D. Ag.

Kim loại nào sau này khi tác dụng với dung dịch HCl loãng và tác dụng với khí C l 2  không cho cùng loại muối clorua sắt kẽm kim loại?

A. Mg.        

B. Zn.        

C. Fe.        

D. Al. 

Kim loại nào sau này tác dụng với dung dịch HCl loãng và tác dụng với khí Cl2 cho cùng loại muối clorua sắt kẽm kim loại?

A. Fe.

B. Zn.

C. Cu.

D. Ag.

Kim loại tác dụng với cả dung dịch HCl loãng và khí Cl2 cho cùng một loại muối clorua là

A. Fe

B.  Cu

C. Zn

D.  Ag

Kim loại nào sau này tác dụng với dung dịch HCl loãng và tác dụng với khí Clo cho cùng loại muối Clorua sắt kẽm kim loại

A. Fe

B. Zn

C. Cu

D. Ag

Những vướng mắc liên quan

Kim loại nào sau này tác dụng với dung dịch HCl loãng và tác dụng với khí Cl2 cho cùng loại muối clorua sắt kẽm kim loại?

A. Fe.

B. Zn.

C. Cu.

D. Ag.

Phát biểu nào sau này không đúng ?

A. Kim loại Cu, Ag tác dụng với dung dịch HCl,  H 2 SO 4  loãng.

B. Kim loại Al tác dụng với dung dịch NaOH.

C. Kim loại Al, Fe không tác dụng với H 2 SO 4  đặc, nguội.

D. Kim loại Fe, Cu, Ag, Al, Mg không tan trong nước ở nhiệt độ thường.

Kim loại nào sau này khi tác dụng với HCl và tác dụng với C l 2  không cùng một loại muối clorua:

A. Fe

B. Al

C. Zn

D. Mg

Kim loại nào sau này khi tác dụng với dung dịch HCl loãng và tác dụng với khí Cl2 cho cùng loại muối clorua sắt kẽm kim loại?

A. Fe

B. Cu

C. Zn

D. Ag.

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Chọn đáp án B

+ Loại Cu và Ag vì k tác dụng với HCl.

+ Loại Fe vì phản ứng HCl → FeCl2 và phản ứng với Cl2 → FeCl3.

Chọn B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cấu hình electron nào sau này là của nguyên tử sắt kẽm kim loại?

Phát biểu nào sau này đúng?

So với nguyên tử phi kim ở cùng chu kì, nguyên tử sắt kẽm kim loại :

Kim loại có những tính chất vật lý chung nào sau này?

Khi nói về sắt kẽm kim loại, phát biểu nào sau này sai?

Kim loại nào dưới đây không tan trong dung dịch NaOH ?

Kim loại nào sau này có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất

Kim loại vừa phản ứng với dung dịch HCl, vừa phản ứng với dung dịch NaOH là

Trong những sắt kẽm kim loại: Al, Mg, Fe và Cu, sắt kẽm kim loại có tính khử mạnh nhất là

Kim loại nào sau này là sắt kẽm kim loại kiềm?

Liên kết sắt kẽm kim loại là link được hình thành do

Một nguyên tố có Z = 24, vị trí của nguyên tố đó là:

Phát biểu nào sau này là đúng?

4623

Video Kim loại nào sau này khi tác dụng với HCl và tác dụng với Cl2 cho cùng một loại muối clorua ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Kim loại nào sau này khi tác dụng với HCl và tác dụng với Cl2 cho cùng một loại muối clorua tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Kim loại nào sau này khi tác dụng với HCl và tác dụng với Cl2 cho cùng một loại muối clorua miễn phí

Hero đang tìm một số trong những ShareLink Tải Kim loại nào sau này khi tác dụng với HCl và tác dụng với Cl2 cho cùng một loại muối clorua Free.

Giải đáp vướng mắc về Kim loại nào sau này khi tác dụng với HCl và tác dụng với Cl2 cho cùng một loại muối clorua

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Kim loại nào sau này khi tác dụng với HCl và tác dụng với Cl2 cho cùng một loại muối clorua vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Kim #loại #nào #sau #đây #khi #tác #dụng #với #HCl #và #tác #dụng #với #Cl2 #cho #cùng #một #loại #muối #clorua