Kinh Nghiệm Hướng dẫn Khi nói về đột biến điểm có bao nhiêu nhận định sau này đúng 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Khi nói về đột biến điểm có bao nhiêu nhận định sau này đúng được Update vào lúc : 2022-03-28 10:53:23 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Cho những nhận định sau:
(1) Trong số những đột biến điểm thì phần lớn đột biến thay thế một cặp nuclêôtít là gây hại tối thiểu cho khung hình sinh vật.
(2) Đột biến điểm là những biến hóa đồng thời tại nhiều điểm rất khác nhau trong gen cấu trúc.
(3) Trong bất kể trường hợp nào, tuyệt đại hầu hết đột biến điểm là có hại.
(4) Đột biến điểm phục vụ nguyên vật tư cho quy trình tiến hóa của sinh vật.
(5) Mức độ gây hại của alen đột biến tùy từng Đk môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên và tổng hợp gen mà nó tồn tại.
Có bao nhiêu nhận định đúng thời cơ nói về đột biến điểm?

A.

5

Nội dung chính

  Cho những nhận định sau:
  (1) Trong số những đột biến điểm thì phần lớn đột biến thay thế một cặp nuclêôtít là gây hại tối thiểu cho khung hình sinh vật.
  (2) Đột biến điểm là những biến hóa đồng thời tại nhiều điểm rất khác nhau trong gen cấu trúc.
  (3) Trong bất kể trường hợp nào, tuyệt đại hầu hết đột biến điểm là có hại.
  (4) Đột biến điểm phục vụ nguyên vật tư cho quy trình tiến hóa của sinh vật.
  (5) Mức độ gây hại của alen đột biến tùy từng Đk môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên và tổng hợp gen mà nó tồn tại.
  Có bao nhiêu nhận định đúng thời cơ nói về đột biến điểm?
  Bài tập trắc nghiệm 60 phút Đột biến gen – Cơ chế di truyền và biến dị cấp phân tử (ADN-ARN- Prôtêin-Tính trạng) – Sinh học 12 – Đề số 2Video liên quan

B.

2

C.

3

D.

4

Đáp án và lời giải

Đáp án:C

Lời giải:

Đáp án C

Các nhận định đúng về đột biến điểm là: (1) (4) (5)

2 sai. đột biến điểm là biến hóa trên 1 cặp nucleotit

3 sai, tùy từng trường hợp mà đột biến hoàn toàn có thể có lợi, có hại hoặc trung tính. Ví dụ : đột biến điểm thay thế 1 cặp nu, bộ ba mới tạo ra vẫn qui định acid amin đó ( tính thoái hóa của mã di truyền ) là một trong đột biến trung tính

Vậy đáp án là C

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có mong ước thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 60 phút Đột biến gen – Cơ chế di truyền và biến dị cấp phân tử (ADN-ARN- Prôtêin-Tính trạng) – Sinh học 12 – Đề số 2

Làm bài

Chia sẻ

Một số vướng mắc khác cùng bài thi.

  Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau này là đúng?

  Gen N ở sinhvậtnhânsơcótrìnhtựcácnucleotitnhưsau:

  Biếtrằngaxitaminvalinchỉđượcmãhóabởi4 codon là3’UUG5’; 3’XUG5’; 3’AUG5’; 3’GUG5’ vàchuỗipolipeptitdo gen N qui địnhtổnghợp31 axitamin. Căncứvàocácdữliệutrên, hãychobiếttrongcácdựđoánsauđây, cóbao nhiêudựđoánsai? (1) ĐộtbiếnthaythếcặpnucleotitG – X ở vịtrí88 bằngcặpnucleotitA-T tạora alenmớiqui địnhtổnghợpchuỗipolipeptitngắnhơnso vớichuỗipolipeptitdo gen N qui địnhtổnghợp. (2) Độtbiếnthaythếmộtcặpnucleotitở vịtrí63 tạora alenmớiquyđịnhtổnghợpchuỗipolipeptitthayđổimộtaxitaminso vớichuỗipolipeptitdo gen N qui địnhtổnghợp(3) Độtbiếnmấtmộtcặpnucleotitở vịtrí64 tạora alenmớiquyđịnhtổnghợpchuỗipolipeptitcóthànhphầnaxitaminthayđổitừaxitaminthứ2 đếnaxitaminthứ21 so vớichuỗipolipeptitdo gen N qui địnhtổnghợp. (4) Độtbiếnthaythếmộtcặpnucleotitở vịtrí91 tạora alenmớiquyđịnhtổnghợpchuỗipolipeptitgiốngvớichuốipolipeptitdo gen N qui địnhtổnghợp.

  Phát biểu nào sau này là đúng khi nói về đột biến gen?

  Các dạng đột biến gen làm xê dịch khung đọc mã di truyền gồm có

  Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau này sai?

  Nhiều loại bệnh ung thư xuất hiên là vì gen tiền ung thư bị đột biến chuyển thành ung thư. Khi bị đột biến, gen này hoạt động và sinh hoạt giải trí mạnh hơn và tạo ra quá nhiều thành phầm làm tăng tế bào dẫn đến khối u tăng sinh quá mức cần thiết mà khung hình không trấn áp được. Những gen ung thư thường là:

  Gen A có chiều dài 153 nm và có 1169 link hidro bị đột trở thành gen a. Cặp gen Aa tự nhân đôi 2 lần liên tục tạo ra những gen. Trong hai lần nhân đôi môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên nội bào đã phục vụ 1083 nuclêôtit loại A và 1617 nuclêôtit loại G. Dạng đột biến xẩy ra với gen A là

  Trong quy trình nhân đôi ADN, Guanin dạng hiếm gặp bắt đôi với nucleôtit thông thường nào dưới đây hoàn toàn có thể gây ra đột biết gen?

  Thể đột biến là:

  Biến đổi trên một cặp nucleotit của gen phát sinh trong nhân đôi AND được gọi là:

  Một phân tử ADN đang trong quy trình nhân đôi, nếu có một phân tử acridin chèn vào mạch khuôn thì sẽ phát sinh đột biến dạng:

  Ở một loài thực vật, alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Trong một phép lai giữa cây hoa đỏ thuần chủng với một cây hoa đỏ có kiểu gen Bb, ở đời con thu được phần lớn những cây hoa đỏ và một vài cây hoa trắng. Biết rằng sự biểu lộ sắc tố hoa không tùy từng Đk môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, không xẩy ra đột biến gen và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể. Các cây hoa trắng này hoàn toàn có thể là đột biến nào sau này?

  Những dạng đột biến gen là:

  Một đột biến có hại và chỉ với sau một thế hệ đã biết thành loại thoát khỏi quần thể khi nó là:

  Điều nào sau này đúng về tác nhân gây đột biến
  1 .Tia UV làm cho hai bazơ nitơ Timin trên cùng một mạch link với nhau
  2. Nếu sử dụng 5BU, thì sau ba thế hệ một codon XXX sẽ bị đột trở thành codon GXX
  3. Guanin dạng hiếm tạo ra đột biến thay thế G-X bằng A-T
  4. Virut cũng là tác nhân gây ra đột biến gen
  5. Để tạo đột biến tam bội người ta xử lý hợp tử 2n bằng côxixin.
  6. Đột biến lặp đoạn làm cho 2 gen alen với nhau lại cùng ở một NST
  Có bao nhiêu ý đúng:

  Ở vi trùng gen cấu trúc mã hóa loại protein A bị đột biến, gen đột biến điều khiển và tinh chỉnh tổng hợp protein B. Cho biết phân tử protein B thấp hơn A 1 axit amin và có 3 axit amin mới. Giả sử không còn hiện tượng kỳ lạ dư thừa mã di truyền và đột biến không làm xuất hiện mã kết thúc, loại đột biến đã xẩy ra trong gen mã hóa protein A là:

  Hóa chất 5-BU thường gây đột biến gen dạng thay thế cặp A – T bằng cặp G – X. Đột biến gen được phát sinh qua cơ chế nhân đôi ADN. Để xuất hiện dạng đột biến trên, gen phải trải qua mấy lần nhân đôi?

  Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau này không đúng?

  Đột biến gen và đột biến nhiễm sắc thể có điểm rất khác nhau cơ bản là

  Trongcáccâusauđâykhinóivềđộtbiếnđiểm:
  1. Độtbiếnđiểmlànhữngbiếnđổinhỏnênítcóvaitròtrongquátrìnhtiếnhóa. 2. Độtbiếnđiểmlànhữngbiếnđổiđồngthờitạinhiềuđiểmkhácnhautronggen cấutrúc3. Trongbấtcứtrườnghợpnào, tuyệtđạiđasốđộtbiếnđiểmlàcóhại. 4. Trongsốcácđộtbiếnđiểmthìphầnlớnđộtbiếnthaythếmộtcặpnuclêôtitlàgâyhạiítnhấtchocơthểsinhvật. 5. Xétở mứcđộphântử, phầnnhiềuđộtbiếnđiểmlàtrungtính. 6. Mứcđộgâyhạicủaalenđộtbiếnphụthuộcvàođiềukiệnmôitrườngvàtổhợpgen mànótồntại. Cóbao nhiêucâuđúng?

  Khi nói về đột biến gen, những phát biểu nào sau này đúng?

  (1) Đột biến thay thế một cặp nuclêôtit luôn dẫn đến kết thúc sớm quy trình dịch mã.

  (2) Đột biến gen tạo ra những alen mới làm phong phú vốn gen của quần thể.

  (3) Đột biến điểm là dạng đột biến gen có liên quan đến một số trong những cặp nuclêôtit

  (4) Đột biến gen hoàn toàn có thể có lợi, có hại hoặc trung tính riêng với thể đột biến.

  (5) Mức độ gây hại của alen đột biến tùy từng tổng hợp gen và Đk môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên.

  Đột biến điểm ở một gen không được sửa sai sẽ trực tiếp làm thay đổi những thành phầm nào của gen?

  Một gen có chiều dài 0,51µm và có 3900 link hiđrô tiến hành nhân đôi 5 đợt. Nếu trong lần nhân đôi thứ nhất của gen đã có một phân tử 5-Brôm Uraxin link với một nuclêôtit trên một mạch khuôn của gen thì tổng số nucleotit mỗi loại có trong những gen đột biến là bao nhiêu? Biết rằng 5-Brôm Uraxin chỉ có một lần thay đổi cấu trúc trong suốt quy trình nhân đôi của gen trên.

  Khi nói về đột biến gen, câu nào sau này có nội dung không đúng?

  Ở một gen xẩy ra đột biến thay thế một cặp nuclêôtit này bằng một cặp nuclêôtit khác ở vùng mã hoá nhưng số lượng và trình tự axit amin trong chuỗi pôlipeptit vẫn không thay đổi. Giải thích nào sau này là đúng?

  1. Loài đơn bội, đột biến gen trội thành gen lặn. 2. Loài lưỡng bội, đột biến gen trội thành gen lặn, gen nằm trên X không còn alen tương ứng trên Y và thành viên có cơ chế xác lập giới tính là XY. 3. Loài lưỡng bội, đột biến gen trội thành gen lặn, gen nằm trên Y không còn alen tương ứng trên X. 4. Loài lưỡng bội, đột biến gen trội thành gen lặn, gen nằm trên X và cơ chế xác lập giới tính là XO. 5. Loài lưỡng bội, đột biến gen trội thành gen lặn, gen nằm trên NST thường. 6. Loài lưỡng bội, đột biến gen lặn thành gen trội, gen nằm trên NST thường hoặc NST giới tính. Nếu một gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn thì số trường hợp biểu lộ ngay kiểu hình là Số trường hợp đột biến thể hiện ra kiểu hình là:

  Khi nói về đột biến gen, kết luận nào sau này sai?

  Phát biểu nào sau này không đúng thời cơ nói về đột biến gen ngoài NST?

  Ở người, bệnh hồng cầu hình liềm HbS làm biến hóa hồng cầu từ dạng hình đĩa lõm hai mặt thành dạng hình lưỡi liềm dẫn đến xuất hiện hàng loạt bệnh lí trong cơ thế. Bệnh do đột biến điểm ở gen quy định chuỗi β hêmôglôbin. Kiểu gen đồng hợp tử về gen đột biến làm cho 100% hồng cầu hình liềm. Khi quan sát tiêu bản tế bào máu của bệnh nhân, người ta thấy hình ảnh sau:

  Có bao nhiêu phát biểu sau này đúng về người này?

  I. Người bệnh mang kiểu gen dị hợp về gen bệnh.

  II. Nếu người này lấy một người bị bệnh tương tự và sinh được một người con, kĩ năng người con này mắc bệnh là một trong/2 III. Nếu người này lấy một người bị bệnh tương tự và sinh được một người con, kĩ năng người con này sẽ không còn mắc bệnh là một trong/3

  IV. Bằng cách quan sát tiêu bản nhiễm sắc thể của người bệnh hoàn toàn có thể xác lập được nguyên nhân gây bệnh.

  Đặc điểm nào sau này không còn ởđột biến thay thế1 cặp nucleotit

  Dạng đột biến điểm nào sau này xẩy ra trên gen không làm thay đổi số lượng nuclênôtit của gen nhưng làm thay đổi số lượng link hiđrô trong gen?

  Nhậnđịnhnàosauđâyđúng?

  Mức độ có lợi hay có hại của gen đột biến tùy từng

  GIả sử trong một gen có một bazo nito guanin trở thành dạng hiếm (G*). Khi gen này nhân đôi 3 lần thì số gen ở dạng tiền đột biến là

  Cho những nhận định sau:

  (1) Trong số những đột biến điểm thì phần lớn đột biến thay thế một cặp nuclêôtít là gây hại tối thiểu cho khung hình sinh vật.

  (2) Đột biến điểm là những biến hóa đồng thời tại nhiều điểm rất khác nhau trong gen cấu trúc.

  (3) Trong bất kể trường hợp nào, tuyệt đại hầu hết đột biến điểm là có hại.

  (4) Đột biến điểm phục vụ nguyên vật tư cho quy trình tiến hóa của sinh vật.

  (5) Mức độ gây hại của alen đột biến tùy từng Đk môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên và tổng hợp gen mà nó tồn tại.

  Có bao nhiêu nhận định đúng khi nói về đột biến điểm?

  Mức độ có lợi hay có hại của gen đột biến tùy từng

  Hãy chọn câu đúng trong những câu sau này nói về đột biến điểm?

  Những đột biến nào dưới đây không làm mất đi hoặc thêm vật liệu DT ở khung hình mang đột biến đó?

  Khi nói về đột biến gen, có bao nhiêu phát biểu sau này đúng? (1) Đột biến gen làm xuất hiện những alen rất khác nhau trong quần thể. (2) Đột biến gen làm thay đổi vị trí của gen trên nhiễm sắc thể. (3) Đột biến gen làm thay đổi cấu trúc của gen. (4) Đột biến gen làm thay đổi cấu trúc của nhiễm sắc thể. (5) Đột biến gen làm cho gen cũ bị mất đi, gen mới xuất hiện. (6) Đột biến gen làm cho alen cũ bị mất đi, alen mới xuất hiện.

  Cho cácthôngtin: (1) Gen bịđộtbiếndẫnđếnprotein khôngđượctổnghợp. (2) Gen bịđộtbiếnlàmtănghoặcgiảmsốlượngprotein. (3) Gen độtbiếnlàmthayđổimộtaxitaminnàybằngmộtaxitaminkhácnhưngkhônglàmthayđổichứcnăngcủaprotein. (4) Gen bịđộtbiếndẫnđếnprotein đượctổnghợpbịthayđổichứcnăng. Cácthôngtin cóthểđượcsửdụnglàmcăncứđểgiảithíchnguyênnhâncủacácbệnhdi truyềnở ngườilà

Một số vướng mắc khác hoàn toàn có thể bạn quan tâm.

  Tính: $frac24 times 4221 times 18.$

  Tính: $frac1313 times 112626 times 22.$

  Tính : $frac32 times 4948 times 56.$

  Hai phân số lần lượt bằng $frac23,,,frac34$ và có mẫu số chung bằng 60 là:

  Hai phân số lần lượt bằng $frac1112,frac56$ và có mẫu số chung bằng 60 là:

  Quy đồng mẫu số những phân số $frac1112,frac910,frac45$ được những phân số tương ứng là:

  Quy đồng mẫu số những phân số $frac12,frac23,frac58$ được những phân số tương ứng là:

  Quy đồng mẫu số những phân số $frac542$ và $frac370$ được những phân số tương ứng là:

  Quy đồng mẫu số những phân số $frac23,,frac58,,frac712$ được những phân số tương ứng là:

  Quy đồng mẫu số những phân số $frac14,frac310,frac78$ được những phân số tương ứng là:

4246

Clip Khi nói về đột biến điểm có bao nhiêu nhận định sau này đúng ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Khi nói về đột biến điểm có bao nhiêu nhận định sau này đúng tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Khi nói về đột biến điểm có bao nhiêu nhận định sau này đúng miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Khi nói về đột biến điểm có bao nhiêu nhận định sau này đúng miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Khi nói về đột biến điểm có bao nhiêu nhận định sau này đúng

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Khi nói về đột biến điểm có bao nhiêu nhận định sau này đúng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Khi #nói #về #đột #biến #điểm #có #bao #nhiêu #nhận #định #sau #đây #đúng