Mẹo Hướng dẫn Khi dẫn etilen vào dung dịch nước brom thì dung dịch bị nhạt màu nguyên nhân là đỏ Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Khi dẫn etilen vào dung dịch nước brom thì dung dịch bị nhạt màu nguyên nhân là đỏ được Update vào lúc : 2022-03-25 14:40:24 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Đề bài

Nội dung chính

  CH2 = CH2 Br2: Phản ứng cộng của etilen với dung dịch Brom1. Phương trình phản ứng cộng của etilen với dung dịch Brom2. Cách tiến hành thí nghiệm C2H4 ra C2H4Br23. Hiện tượng nhận ra etilen với dung dịch Brom4. Tính chất hóa học của etilen4.1. Phản ứng oxi hóa4.2. Phản ứng cộng4.3. Phản ứng trùng hợp5. Bài tập vận dụng liên quanVideo liên quan

Viết những phương trình hóa học minh họa:

a) Để tách metan từ hỗn phù thích hợp với một lượng nhỏ etilen, người ta dẫn hỗn hợp khí trải qua dung dịch brom dư

b) Sục khí propilen vào dung dịch KMnO4, thấy màu của dung dịch nhạt dần có kết tủa màu nâu đen xuất hiện

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=ViLidkh3Mq0

Phương pháp giải – Xem rõ ràng

a) Chỉ có etien phản ứng với dd nước brom

b) kết tủa màu nâu đen là MnO2

Lời giải rõ ràng

a) Khi dẫn hỗn hợp khí (gồm (CH_4) và (C_2H_4) qua dung dịch brom dư thì (C_2H_4) sẽ tác dụng với dung dịch nước brom, (CH_4) không tác dụng sẽ đi thoát khỏi bình đựng dung dịch nước brom

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

b) 3CH2=CH-CH3 + 2KMnO4 + 4H2O → 3CH2(OH)-CH(OH)-CH3 + 2MnO2↓ + 2KOH

Loigiaihay

CH2 = CH2 Br2: Phản ứng cộng của etilen với dung dịch Brom

  1. Phương trình phản ứng cộng của etilen với dung dịch Brom2. Cách tiến hành thí nghiệm etilen với dung dịch Brom3. Hiện tượng nhận ra etilen với dung dịch Brom4. Tính chất hóa học của etilen

   4.1. Phản ứng oxi hóa4.2. Phản ứng cộng4.3. Phản ứng trùng hợp

  5. Bài tập vận dụng liên quan

C2H4 + Br2 → C2H4Br2 được VnDoc biên soạn là phương trình phản ứng khi dẫn khí etilen qua dung dịch Brom có màu da cam, tiếp theo đó phản ứng làm mất đi màu dung dịch. Hy vọng tài liệu này sẽ hỗ trợ ích cho những bạn học viên trong quy trình làm bài tập. Mời những bạn tìm hiểu thêm.

>> Mời những bạn tìm hiểu thêm thêm một số trong những tài liệu liên quan đến phản của etilen

  C2H4 + HCl → C2H5ClC2H4 + O2 → CH3CHOC2H4 + H2O → C2H5OHC2H4 + KMnO4 + H2O → C2H4(OH)2 + MnO2 + KOH

1. Phương trình phản ứng cộng của etilen với dung dịch Brom

CH2 = CH2 + Br2 → Br – CH2 – CH2 – Br

Etilen Brom Đi brommetan

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

2. Cách tiến hành thí nghiệm C2H4 ra C2H4Br2

Dẫn khí etilen qua dung dịch brom có màu da cam

3. Hiện tượng nhận ra etilen với dung dịch Brom

Dung dịch brom đã biết thành mất mùa

4. Tính chất hóa học của etilen

4.1. Phản ứng oxi hóa

Khi etilen cháy hoàn toàn tạo ra CO2 cùng H2O và phản ứng tỏa nhiều nhiệt

C2H4 + 3O2 → 2CO2 + 2H2O

4.2. Phản ứng cộng

Tác dụng với dung dịch brom (làm đổi màu dung dịch Br, mất màu)

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

Phản ứng với clo

CH2 = CH2 + Cl2 → CH2=CH2Cl – HCl

Phản ứng cộng hidro

C2H4 + H2 → C2H6

Phản ứng cộng axit

CH2= CH2 + HCl (khí) → CH3CH2Cl

C2H4 + HBr → C2H5Br

Phản ứng cộng nước (có Đk nhiệt độ và sự xúc tác của axit)

C2H4 + H2O → C2H5OH

4.3. Phản ứng trùng hợp

Ở trong Đk thích hợp, link kém bền trong phân tử etilen bị đứt ra dẫn đến hiện tượng kỳ lạ những phân tử etilen phối hợp lại với nhau tạo ra một chất có phân tử lượng rất rộng được gọi là polime.

…+ CH2 = CH2 + CH2 = CH2 +… → … – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – …

Tham khảo thêm những phản ứng hóa học khác của C2H4:

3C2H4 + 2KMnO4 + 4H2O → 3C2H6O2 + 2KOH + 2MnO2

C2H4 + 2Na → C2H4Na2

5. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Phản ứng đặc trưng của khí etilen là

A. phản ứng cháy.

B. phản ứng thế.

C. phản ứng cộng.

D. phản ứng phân hủy.

Xem đáp án

Đáp án C

Câu 2. Trong phòng thí nghiệm, người ta đun rượu etylic với chất xúc tác là H2SO4 đặc, ở nhiệt độ 170°C để điều chế khí X. Khí X là

A. Cl2.

B. CH4.

C. C2H4.

D. C2H2.

Xem đáp án

Đáp án C

Câu 3. Đốt cháy hoàn toàn 5,6 lít khí etilen ở đktc cần dùng lượng oxi (ở đktc) là

A. 11,2 lít.

B. 16,8 lít.

C. 22,4 lít.

D. 33,6 lít.

Xem đáp án

Đáp án B

Câu 4. Trùng hợp 1 mol etilen (với hiệu suất 100 %) ở Đk thích hợp thì thu được khối lượng polietilen là

A. 7 gam.

B. 14 gam.

C. 28 gam.

D. 56 gam.

Xem đáp án

Đáp án C

Câu 5. Khi dẫn khí etilen vào dung dịch Brom dư đựng trong ống nghiệm có quan sát thấy

A. màu của dung dịch brom nhạt dần, có chất kết tủa

B. màu của dung dịch brom nhạt dần, có chất lỏng không tan chìm xuống đáy ống nghiệm

C. màu của dung dịch brom nhạt dần, có khí thoát ra

D. màu của dung dịch brom không thay đổi

Xem đáp án

Đáp án B

Khi dẫn khí etilen vào dung dịch Brom dư đựng trong ống nghiệm có quan sát thấy

màu của dung dịch brom nhạt dần, có chất lỏng không tan chìm xuống đáy ống nghiệm

Câu 6. Khí metan có lẫn một lượng nhỏ khí etilen. Để thu được metan tinh khiết, ta dẫn hỗn hợp khí qua

A. dung dịch brom.

B. dung dịch phenolphtalein.

C. dung dịch axit clohidric.

D. dung dịch nước vôi trong.

Xem đáp án

Đáp án A

Dẫn hỗn hợp khí qua dung dịch brom. Khí etilen phản ứng với brom bị giữ lại trong dung dịch.

CH2 = CH2 + Br2 → Br – CH2 – CH2 – Br.

Khí metan không phản ứng thoát thoát khỏi dung dịch, thu được metan tinh khiết.

Câu 7. Etilen có những tính chất hóa học sau:

A. Tham gia phản ứng cộng, phản ứng trùng hợp, phản ứng với thuốc tím và phản ứng cháy.

B. Chỉ tham gia phản ứng thế và phản ứng với dung dịch thuốc tím.

C. Chỉ tham gia phản ứng cháy.

D. Chỉ tham gia phản ứng cộng, phản ứng trùng hợp, không tham gia phản ứng cháy.

Xem đáp án

Đáp án A

Etilen có những tính chất hóa học sau:

A. Tham gia phản ứng cộng, phản ứng trùng hợp, phản ứng với thuốc tím và phản ứng cháy.

Câu 8. Hỗn hợp khí X gồm H2 và C2H4 có tỉ khối so với He là 3,75. Dẫn X trải qua Ni đun nóng, thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He là 5. Hiệu suất của phản ứng hidro hóa là?

A. 20%

B. 25%

C. 50%

D. 40%

Xem đáp án

Đáp án C

Giả sử lấy 1 mol hỗn hợp X.

Gọi x, y lần lượt là số mol của H2, C2H4

Ta có theo giả sử

=> x + y = 1 (1)

MX= (28x + 2y)/(x + y) = 3,75.4 (2)

Từ (1) và (2) => x = y = 0,5 mol

Hiệu suất tính theo H2 hoặc C2H4 đều như nhau

Áp dụng công thức:

MX/MY = nY/nX=> nY = (nX.MX)/MY = (1.3,75.4)/5.4= 0,75

=> nH2 phản ứng = ngiảm = 1 – 0,75 = 0,25 mol

=> H = 0,25/0,5.100% = 50%

Câu 9. Cho hỗn hợp X gồm metan, etilen và axetilen. Lấy 8,6 gam X tác dụng hết với dung dịch brom dư thì khối lượng brom phản ứng là 48 gam. Mặt khác, nếu cho 13,44 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 36 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của CH4 có trong X là

A. 40%.

B. 20%.

C. 25%

D. 50%

Xem đáp án

Đáp án D

Trong 8,6g X chứa x mol C2H4; y mol C2H2; z mol CH4

mhh X = 28z + 26y + 16z = 8,6 (1)

nBr2 phản ứng = nπ trong X = nC2H4 + 2.nC2H2 => x + 2y = 0,3 (2)

C2H2 + 2AgNO3 + 2NH3 → C2Ag2 + 2NH4NO3

nC2Ag2 = 0,15 (mol) => nC2H2 = 0,15 (mol)

=> %nC2H2 trong X = 0,15/0,6 = 25%

=> trong 8,6 gam X % số mol C2H2 cũng là 25% => y = 25%.(x + y + z) (3)

Từ (1), (2) và (3) => x = 0,1; y = 0,1; z = 0,2

==>%n CH4 trong X = 50%

Câu 10.Chất nào sau này làm mất đi màu dung dịch Brom

A. metylpropan

B. cacbon đioxit

C. butan

D. but-1-en

Xem đáp án

Đáp án D

Những chất nào có link π kém bền trong phân tử hoàn toàn có thể làm mất đi màu dung dịch Br2.

(trừ link pi trong vòng benzen).

Vậy but-1-en làm mất đi màu dung dịch brom.

Phương trình hóa học

CH2 = CH-CH2-CH3 + Br2 → CH2Br-CHBr-CH2-CH3

…………………….

Trên đây VnDoc đã đưa tới những bạn bộ tài liệu rất hữu ích C2H4 + Br2 → C2H4Br2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin trình làng tới những bạn học viên tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc đã xây dựng group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Meta: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời những bạn học viên tham gia nhóm, để hoàn toàn có thể nhận được những tài liệu tiên tiến và phát triển nhất.

4143

Video Khi dẫn etilen vào dung dịch nước brom thì dung dịch bị nhạt màu nguyên nhân là đỏ ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Khi dẫn etilen vào dung dịch nước brom thì dung dịch bị nhạt màu nguyên nhân là đỏ tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Khi dẫn etilen vào dung dịch nước brom thì dung dịch bị nhạt màu nguyên nhân là đỏ miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Khi dẫn etilen vào dung dịch nước brom thì dung dịch bị nhạt màu nguyên nhân là đỏ Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Khi dẫn etilen vào dung dịch nước brom thì dung dịch bị nhạt màu nguyên nhân là đỏ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Khi dẫn etilen vào dung dịch nước brom thì dung dịch bị nhạt màu nguyên nhân là đỏ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Khi #dẫn #etilen #vào #dung #dịch #nước #brom #thì #dung #dịch #bị #nhạt #màu #nguyên #nhân #là #đỏ