Mẹo về Internal environment là gì Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Internal environment là gì được Update vào lúc : 2022-12-23 11:02:50 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG ppt

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản khá đầy đủ của tài liệu tại đây (2.63 MB, 52 trang )

CHƯƠNG III:
PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG
MBA LÊ THÀNH HƯNG
MBA LÊ THÀNH HƯNG
PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG
Phân tích những thời cơ và rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn Phân tích những lợi thế và
của mội trường bên phía ngoài khuyết điểm của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên nội bộ
HÌNH THÀNH CHIẾN LƯỢC
PHÁT TRIỂN CÁC ĐỊNH HƯỚNG CHUNG CỦA TỔ CHỨC
Triết lý marketing thương mại
Tầm nhìn kế hoạch và trách nhiệm của tổ chức triển khai
Các tiềm năng dài hạn
HOẠCH ĐỊNH CÁC CHIẾN LƯỢC
Chiến lược cấp doanh nghiệp
Chiến lược cấp cty marketing thương mại
Chiến lược cấp hiệu suất cao
Chiến lược đối đầu đối đầu ở thị trường quốc tế
Chiến lược marketing thương mại trong nền kinh tế thị trường tài chính Internet
TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC
Xây dựng cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai hữu hiệu
Hình thành những chủ trương và chương trình hành vi
Điều hành những quy trình hoạt động và sinh hoạt giải trí
Phát triển văn hóa truyền thống tổ chức triển khai bền vững
KIỂM TRA MANG TÍNH CHIẾN LƯỢC
Tiến trình kiểm tra mang tính chất chất kế hoạch
Tiêu chuẩn và những trọng tâm kiểm tra mang tính chất chất kế hoạch
MÔ HÌNH QUẢN TRỊ CHIẾN
LƯỢC- TS.PHẠM THỊ THU
PHƯƠNG. Quản trị chiến
lược trong nền kinh tế thị trường tài chính
toàn thế giới, 2007.

PHÂN TÍCH
MÔI
TRƯỜNG
MBA LÊ THÀNH HƯNG
HÌNH 1-1: CÁC YẾU TỐ CỦA
HÌNH 1-1: CÁC YẾU TỐ CỦA
MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI
MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI
ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỔ CHỨC
ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỔ CHỨC

MÔI TRƯỜNG
NỘI BỘ
PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG
PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG
MBA LÊ THÀNH HƯNG
MÔI TRƯỜNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
I. MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI
(EXTERNAL ENVIRONMENT)
1. Môi trường vĩ mô (Macro Environment)
(Môi trường tổng quát – General Environment)
2. Môi trường vi mô (Micro Environment)
(Môi trường đặc trưng – Specific Environment)
( Môi trường đối đầu đối đầu – Competitive Environment)
II. MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG
(INTERNAL ENVIRONMENT)
MBA LÊ THÀNH HƯNG
MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ (MACRO ENVIRONMENT)

(MÔI TRƯỜNG TỔNG QUÁT GENERAL ENVIRONMENT)
1.1. Yếu tố kinh tế tài chính (Economy Factors)
1.2. Yếu tố chính trị (Political Factors)
– Đảng phái (Party), Đoàn thể (Union)
– Chính phủ (Government)
– Luật pháp (Law system)

1.3. Yếu tố xã hội (Social Factors)
– Xã hội ( Social) : Cộng đồng (Community), chủng tộc
(Ethics), giới tính (Gender),
– Văn hóa (Culture)
– Nhân khẩu (Demographics)
– Địa lý (Geography)
1.4. Yếu tố công nghệ tiên tiến và phát triển (Technology Factors)
1.5. Yếu tố tự nhiên ( Natural Factors)
I. MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI (EXTERNAL ENVIRONMENT)
MÔI TRƯỜNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
MBA LÊ THÀNH HƯNG
I. MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI (EXTERNAL ENVIRONMENT)
MÔI TRƯỜNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
2. MÔI TRƯỜNG VI MÔ (MICRO ENVIRONMENT)
(ĐẶC THÙ – SPECIFIC ENVIRONMENT)
(CẠNH TRANH COMPETITIVE ENVIRONMENT)
1. Khách hàng (Customers / Buyers)
2. Đối thủ đối đầu đối đầu (Rivalries / Competitors)
3. Người phục vụ (Suppliers)
4. Đối thủ tiềm năng (Potential Entrants)
5. Sản phẩm thay thế (Substitutes)

MBA LÊ THÀNH HƯNG
MÔI TRƯỜNG CẠNH TRANH
(COMPETITIVE ENVIRONMENT)
(Đặc thù / vi mô (Specific / Micro Environment)16
Năm (05) áp lực đè nén đối đầu đối đầu theo quy mô của Michael E. Porter
Đối thủ tiềm năng
(Potential Entrants)
Người mua
(Buyers)
Người phục vụ
(Suppliers)
Sản phẩm thay thế
(Substitutes)
Cạnh tranh trong
ngành
(Existing Rivals)
MBA LÊ THÀNH HƯNG
1. ĐỐI THỦ TIỀM NĂNG
ĐẶC
ĐIỂM
– Hiểu rõ những doanh nghiệp đang ở
trong ngành
– Các doanh nghiệp không làm rõ về họ
– Có nguồn lực và hướng SXKD tốt, độc
đáo hơn
– Khi gia nhập sẽ tăng khả năng của
ngành
– Sẽ chia bớt Thị phần
HẬU
QUẢ

– Giá thị
trường giảm
– Bội chi những
ngân sách
– Doanh lợi
giảm.
BIỆN
PHÁP
HẠN
CHẾ
– Kiểm soát nguồn phục vụ (Lao động, nguyên
vật tư)
– Chi phí quy đổi của người tiêu dùng (Costs to
buyers of switching)
– Chính sách của chính phủ nước nhà.
MBA LÊ THÀNH HƯNG

Tính chất và mức độ phấn đấu giành lợi thế trong cạnh
tranh trên thị trường tùy từng số lượng đối thủ cạnh tranh cạnh tranh cạnh
tranh trong ngành

Cạnh tranh thúc đẩy ngày càng tăng quy mô nhu yếu thị trường

Củng cố và tăng trưởng Thị phần thành phầm trên thị trường

Thay đổi chu kỳ luân hồi đời sống thành phầm

Ảnh hưởng của yếu tố Ra đời công nghệ tiên tiến và phát triển mới

Sự đối đầu đối đầu trình làng rất khác nhau theo khu vực thị trường
2. ĐỐI THỦ CẠNH TRANH TRONG NGÀNH
MBA LÊ THÀNH HƯNG
Các bước cơ bản
của việc thu tập
và phân tích
đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu đối đầu
Bước 1
Bước 2
Bước 3
Bước 4
2. ĐỐI THỦ CẠNH TRANH TRONG NGÀNH
MBA LÊ THÀNH HƯNG
Các đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu đối đầu đứng vị trí số 1 thị trường
Các đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu đối đầu thử thách thị trường
Các đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu đối đầu theo sau thị trường
Các đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu đối đầu ẩn náu thị trường

Bước 1: Nhận diện, phân loại, nhìn nhận và liệt kê
Bước 1: Nhận diện, phân loại, nhìn nhận và liệt kê
những đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu đối đầu theo khu vực thị trường
những đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu đối đầu theo khu vực thị trường
Đối thủ đối đầu đối đầu thương hiệu
MBA LÊ THÀNH HƯNG

Bước 1: Nhận diện, phân loại, nhìn nhận và liệt kê
Bước 1: Nhận diện, phân loại, nhìn nhận và liệt kê
những đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu đối đầu theo khu vực thị trường
những đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu đối đầu theo khu vực thị trường
Đối thủ đối đầu đối đầu sản xuất thành phầm thay thế
Đối thủ đối đầu đối đầu tiềm ẩn
Đối thủ đối đầu đối đầu cùng phân loại ví tiền
người tiêu dùng tiềm năng
MBA LÊ THÀNH HƯNG

Bước 2: Thu thập và nhìn nhận những
Bước 2: Thu thập và nhìn nhận những
thông tin về đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu đối đầu
thông tin về đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu đối đầu

Các nguồn lực: Nhân lực, vốn, máy móc, cơ sở vật
chất, khối mạng lưới hệ thống thông tin quản trị,

Triết lý marketing thương mại, trách nhiệm, tiềm năng lâu dài

Các kế hoạch và chủ trương marketing thương mại hiện tại
và Xu thế

Các chỉ tiêu kinh tế tài chính kỷ thuật cơ bản đạt được trong
từng thời kỳ
MBA LÊ THÀNH HƯNG

Thị phần những thương hiệu thành phầm & hàng hóa của đối thủ cạnh tranh cạnh tranh cạnh
tranh theo khu vực thị trường

Giá trị văn hóa truyền thống tổ chức triển khai của đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu đối đầu

Danh tiếng của đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu đối đầu

Khả năng nghiên cứu và phân tích và tăng trưởng thành phầm mới

Khả năng tiến công hay phòng thủ của đối thủ cạnh tranh cạnh tranh

Những phản ứng của đối thủ cạnh tranh cạnh tranh khi bị tiến công

Những nguyên do thành công xuất sắc của đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu đối đầu

Bước 2: Thu thập và nhìn nhận những
Bước 2: Thu thập và nhìn nhận những
thông tin về đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu đối đầu
thông tin về đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu đối đầu
MBA LÊ THÀNH HƯNG

Bước 3: Dự đoán những phản ứng
Bước 3: Dự đoán những phản ứng
của đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu đối đầu
của đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu đối đầu
Không hoàn toàn có thể
phản ứng
Lựa chọn
cuộc tiến công
để phản ứng

Không phản ứng
Phản ứng với toàn bộ
những cuộc tiến công
MBA LÊ THÀNH HƯNG

Bước 4: Lựa chọn đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu đối đầu
Bước 4: Lựa chọn đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu đối đầu
để tiến công, tránh mặt hoặc hợp tác
để tiến công, tránh mặt hoặc hợp tác
Xây dựng kế hoạch
bảo mật thông tin thông tin
Thu thập và đánh
giá thông tin về đối
thủ đối đầu đối đầu
Phân tích và nhìn nhận
kĩ năng đối đầu đối đầu
Lựa chọn đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu đối đầu để
tiến công, tránh mặt và hợp tác
MBA LÊ THÀNH HƯNG

Có bao nhiêu nhà phục vụ thành phầm, dịch vụ
trên thị trường mà công ty hoàn toàn có thể lựa chọn?

Nhà phục vụ nào đang giữ thế độc quyền bán
trên thị trường? Công ty gặp bất lợi nào lúc mua
hàng của những nhà phục vụ độc quyền? Xu
hướng độc quyền sẽ còn tiếp tục trong bao lâu?

Nhà phục vụ có lợi thế trong thương lượng ko?

Khả năng phục vụ lâu dài (quy mô, giá cả,
Đk phục vụ) ra sao?
3. NGUỒN CUNG ỨNG
MBA LÊ THÀNH HƯNG
3. NGUỒN CUNG ỨNG
Các Đk bán hàng
của nhà phục vụ
Đặc trưng thành phầm, dịch
vụ của từng nhà phục vụ?
Các chương trình
xúc tiến bán hàng
Mạng lưới bán hàng
Khả năng phong phú
hóa những món đồ
Giá cả phục vụ
NGUỒN
NGUỒN
CUNG ỨNG
CUNG ỨNG
MBA LÊ THÀNH HƯNG
3. NGUỒN CUNG ỨNG

Khả năng hội nhập về phía
trước của nhà phục vụ

Các dịch vụ sau bán hàng
của nhà phục vụ

Khả năng thay đổi công

nghệ của nhà phục vụ

Công ty có khả
năng link kinh doanh với
nhà phục vụ ko?

Các yếu tố môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên ảnh hưởng
đến hoạt động và sinh hoạt giải trí của nhà phục vụ
MBA LÊ THÀNH HƯNG

Khách hàng của công ty là ai và họ có những đặc
điểm gì?

Quy mô nhu yếu hiện tại và tiềm năng

Khách hàng có mong ước gì lúc mua thành phầm
hoặc dịch vụ

Khả năng thanh toán hay tình trạnh kinh tế tài chính của
người tiêu dùng?

Những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi shopping và
tiến trình quyết định hành động mua
4. KHÁCH HÀNG
MBA LÊ THÀNH HƯNG

Khách hàng có đủ thông tin về thành phầm hay dịch
vụ của công ty chưa?

Khách hàng có phản ứng ra làm sao riêng với những

hoạt động và sinh hoạt giải trí Marketing của công ty và của những đối thủ cạnh tranh cạnh tranh
đối đầu đối đầu hầu hết?

Lợi thế trong thương lượng của người tiêu dùng là gì?

Những hoạt động và sinh hoạt giải trí hầu hết của người tiêu dùng?

Khả năng thanh toán hay tình trạnh kinh tế tài chính của
người tiêu dùng?
4. KHÁCH HÀNG
MBA LÊ THÀNH HƯNG

Khách hàng đang shopping của thương hiệu đối đầu đối đầu
nào và tại sao mua?

Khách hàng có đủ thông tin về thành phầm hay dịch vụ
của công ty chưa?

Nếu người tiêu dùng là những tổ chức triển khai, họ hoàn toàn có thể hội
nhập về phía sau ko?

Xu hướng shopping của người tiêu dùng trong tương lai?

V.v
4. KHÁCH HÀNG
MBA LÊ THÀNH HƯNG
5. SẢN PHẨM THAY THẾ

Công dụng,
chất lượng

(SP xuất hiện
sau)

Hạn chế
tiềm năng lợi
nhuận

Sản phẩm
thay thế tiềm
năng
MBA LÊ THÀNH HƯNG
ĐỐI THỦ TIỀM NĂNG:
Tất cả những Cty điện tử lớn của toàn thế giới
đều xuất hiện tại VN : Sony, Panasonic,
Philip, JVC, LG,.
Đối thủ tiềm năng không đáng kể
NGUỒN CUNG ỨNG :
Nguyên vật tư : Vật liệu, linh phụ kiện điện
tử do tập đoàn lớn lớn Samsung phục vụ.
Không có áp lực đè nén khi tập đoàn lớn lớn còn vững
mạnh
Tài chánh: nguồn phục vụ link kinh doanh
36,5 triệu USD, dây chuyền sản xuất tân tiến
nhất VN, không thiếu vốn SXKD
Lao động : không còn áp lực đè nén mạnh
+ Nguồn lao động tại VN trẻ, phong phú,
phong phú
+ Có chủ trương về nguồn nhân lực (Đào
tạo tay nghề, tu dưỡng trong và ngoài
nước)

CẠNH TRANH TRONG NGÀNH:
Mạnh, Các Cty điện tử lớn đều phải có
mặt ở thị trường VN
Cạnh tranh về giá, mẫu mã, mẫu
mã, quảng cáo :
+ Sony : sở hữu thị trường VN, có
uy tín thương hiệu, có người tiêu dùng trung
thành, luôn thay đổi SP (Triniton, Wega)
+Samsungvina : TV Hiltron, Tantus, đầu
Video, đàn Audio Hifi
KHÁCH HÀNG :
Sành điệu, yên cầu chất lượng (SP,
phuc vụ) cao, giá đối đầu đối đầu
Thay đổi thị hiếu
SẢN PHẨM THAY THẾ :
Sản phẩm rất chất lượng (ISO 9002)
Sản phẩm có nhiều hiệu suất cao
CÔNG TY ĐIỆN TỬ SAMSUNG VINA
MBA LÊ THÀNH HƯNG
ĐỐI THỦ TIỀM NĂNG :
Các chủ tư nhân có đất trong vùng
qui hoạch khu dân cư.
Các công ty quốc tế được
phép marketing thương mại nhà đất, có vốn lớn,
hoạt động và sinh hoạt giải trí linh hoạt, chủ trương trả
góp dài.
Công ty marketing thương mại địa ốc trong
nước link với nhau, link với
ngân hàng nhà nước
NGUỒN CUNG ỨNG:

Chính phủ và cơ quan ban ngành thường trực những cấp
(Cấp đất)
Các nhà thầu phụ phục vụ vật
liệu xây dựng
Các sở ban ngành phục vụ dịch
vụ pháp lý
Đất không phải là nguồn vô tận,
giá đền bù, ngân sách đàm phán thương
lượng ngày càng cao
ĐỐI THỦ CẠNH TRANH HIỆN TẠI:
Các tổng công ty marketing thương mại địa ốc Nhà
nước( đang tranh thủ tối đa nguồn vốn kích thích của
Nhà nước để tăng nguồn vốn)
Các công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn góp vốn đầu tư hạ tầng để KD nền nhà
Các tư nhân có độc lập lãnh thổ đất đang mua và bán,
sang nhượng
KHÁCH HÀNG :
Lợi thế mặc cả về giá rất cao do cung nhiều (Giá
hạ, trả góp,)
Đòi hỏi chất lượng phục vụ cao (hậu mãi, cơ sở
hạ tầng)
Quan tâm nhiều đến thủ tục pháp lý (nhanh , gọn,
trọn gói)
Yêu cầu về thuận tiện (gần TT thành phố,
chợ, trường học, thuận tiện đi lại, )
SẢN PHẨM THAY THẾ: (không đáng kể)
Nhà cao tầng, chung cư bán giá thấp, trả góp
NGÀNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
(CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH)

4412

Review Internal environment là gì ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Internal environment là gì tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Internal environment là gì miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Internal environment là gì Free.

Giải đáp vướng mắc về Internal environment là gì

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Internal environment là gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Internal #environment #là #gì