Kinh Nghiệm Hướng dẫn I Comparartive and superlative adjectives – grammar – unit 7 sgk tiếng anh 10 mới Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa I Comparartive and superlative adjectives – grammar – unit 7 sgk tiếng anh 10 mới được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-14 07:02:21 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

– Mạo từ xác lập “the” được sử dụng trước danh từ để diễn tả một (hoặc nhiều) người, vật, sự vật nào này đã được xác lập rồi, nghĩa là khắp cơ thể nói và người nghe đều biết tượng được đề cập tới. Ví dụ: Khi nói Mother is in the garden (Mẹ đang ở trong vườn khắp cơ thể nói lẫn người nghe đều biết khu vườn đang rất được đề cập tới là vườn nào, ở Chúng ta xem những ví dụ khác:

I. Comparartive and superlative adjectives (So sánh hơn và so sánh nhất)

1) Comparative adjectives (So sánh hơn với tính từ)

+ So sánh hơn chỉ sử dụng khi có hai người, hai sự vật, hoặc hai yếu tố nào đó đi đưa ra để so sánh.

+ Khi dùng so sánh thì phải có tính từ đi kèm theo vào.

+ Tính từ được phân thành hai loại: tính từ ngắn và tính từ dài.

* Tính từ ngắn là tính từ có một âm tiết ví như: strong, big, nice … Tuy nhiên tính có hai vần tận cùng bằng y, er, le, ow, some cũng khá sẽ là tính từ ngắn ví dụ handsome, simple, narrow, pretty, clever.

* Tính từ dài là tính từ có từ hai âm tiết trở lên.

a) Cấu trúc so sánh hơn của tính từ ngắn:

Subject + be + adj-er + than + noun/pronoun

Ex: Your house is bigger than Lans house.

(Nhà của bạn thì to nhiều hơn nhà đất của Lan.)

The life in the country is simpler than that in the city.

(Cuộc sống ở nông thôn thì giản dị hơn môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường ở thành thị.)

b) Cấu trúc so sánh hơn của tính từ dài:

Subject +be+ more + adj + than + noun/pronoun

Ex: She is more beautiful than her younger sister.

(Cô ấy đẹp hơn em gái của cô ta.)

This chair is more comfortable than that chair.

(Cái ghế này thì tự do hơn cái ghế kia.)

– Trước so sánh hơn của tính từ, toàn bộ chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng a bit, a little, much, a lot far (= a lot).

Ex: You should go there by bus. It costs much cheaper.

(Bạn nên đi đến đó bằng xe buýt. Nó rẻ hơn nhiều.)


2) Superlative adjectives (So sánh nhất với tính từ)

So sánh nhất chỉ sử dụng khi có từ ba người, ba sự vật, ba yếu tố trở lên để so sánh nhằm mục đích đưa ra mức độ lớn số 1 riêng với những cái khác.

– Cấu trúc so sánh nhất của tính từ:

Subject + verb + the + short adj-est…

Subject + verb + the + most + adj…

Ex: Mai is the most beautiful girl in this class.

(Mai là cô nàng xinh dẹp nhất lớp.)

Nhung is the shortest of the three sisters.

(Nhung là người thấp nhất trong ba chị em.)

Lưu ý: Trong so sánh nhất hai giới từ in và of thường hay được sử dụng. Chúng ta dùng of khi chỉ về số lượng, dùng in khi chỉ về xứ sở.

Tính từ

so sánh hơn

so sánh nhất

good

better

the best

bad

worse

the worst

much/many

more

the most

little

less

the least

far

farther/further

the farthest/furthest

old

older/elder

the oldest/eldest

near

nearer

the nearest

late

later

the latest


II. Giới thiệu về mạo từ (Articles)

1) Định nghĩa: Mạo từ là từ đứng trước danh từ và cho biết thêm thêm danh từ ấy đề cập đến một dối tượng xác lập hay là không xác lập.

Chúng ta dùng “the” khi danh từ chỉ đối tượng người dùng được khắp cơ thể nói lẫn người nghe biết rõ đối tượng người dùng nào đó. trái lại khi sử dụng mạo từ bất định “a/an”, người nói đề cập đến một đối tượng người dùng chung hoặc chưa xác lập được:

Mạo từ trong tiếng Anh chỉ gồm ba từ và được phân loại như sau:

Mạo từ xác lập (Definite article): the

Mạo từ bất định (Indefinite article): a/an

Mạo từ không phải là một loại từ riêng không liên quan gì đến nhau, toàn bộ chúng ta hoàn toàn có thể xem nó như một bộ phận của tính từ dùng để bổ nghĩa – chỉ cty (cái, con chiếc).

a) Mạo từ bất định

Đinh nghĩa: a/an đứng trước danh từ đếm được số ít (singular noun – là danh từ chỉ những vật thể, con người, ý niệm riêng rẽ hoàn toàn có thể đếm được ở dạng số ít).

Cả hai đều được sử dụng trong lời nói chung chung hoặc để trình làng một điều gì chưa đề cập đến trước đó.

Ex: A book. Một quyển sách. (Nói chung về sách)

a đứng trước danh từ khởi đầu bằng một phụ âm (consonant) hoặc một nguyên âm vowel) nhưng được phát âm như phụ âm.

Ex: a ruler (cây thước), a pencil (cây bút chì), a pig (con heo), a student (sinh viên), a one­way street (dường một chiều),…

an đứng trước danh từ khởi đầu bằng một nguyên âm (a, e, i, o, u)

Ex: an orange (quả cam), an uncle (chú/cậu).

an đứng trước một số trong những danh từ khởi đầu bằng “h” và được đọc như nguyên âm.

Ex: an hour (giờ), an honest man (người lương thiện)

b) Mạo từ xác lập (Definite article) the:

The dùng cho toàn bộ danh từ đếm được (số ít lẫn số nhiều) và danh từ không đếm được.

Ex: The truth (thực sự)

The time (thời hạn)

The bicycle (một chiếc xe đạp điện)

The bicycles (những chiếc xe đạp điện)

– Mạo từ xác lập “the” được sử dụng trước danh từ để diễn tả một (hoặc nhiều) người, vật, sự vật nào này đã được xác lập rồi, nghĩa là khắp cơ thể nói và người nghe đều biết tượng được đề cập tới. Ví dụ: Khi nói Mother is in the garden (Mẹ đang ở trong vườn khắp cơ thể nói lẫn người nghe đều biết khu vườn đang rất được đề cập tới là vườn nào, ở Chúng ta xem những ví dụ khác:

The Vietnamese often drink tea.

Người Việt Nam thường uống trà. (người Việt Nam nói chung)

We like the teas of Thai Nguyen.

Chúng tôi thích nhiều chủng loại trà của Thái Nguyên.

(dùng the vì đang nói tới trà của Thái Nguyên)

Butter is made from cream.

Bơ được làm từ kem. (Bơ nói chung)

He likes the butter of France.

Anh ta thích bơ của Pháp. (Butter được xác lập bởi từ France (nước Pháp)).

The dùng trước danh từ mang nghĩa chỉ chủng loại: The hoàn toàn có thể dùng theo nghĩa biểu chưng (generic meaning), nghĩa là dùng để chỉ một loài:

Ex: I hate the television.

Tôi ghét chiếc tivi.

The whale is a mammal, not a fish.

Cá voi là động vật hoang dã có vú, không phải là cá nói chung.

Ở đây the television, the whale không riêng gì có một chiếc tivi hoặc một con cá voi rõ ràng mà chỉ chung cho toàn bộ tivi, cá voi trên trái đất này.


2) Cách dùng mạo từ

a) Các trường hợp dùng mạo từ a/an

– Mạo từ bất định a/an được sử dụng trước danh từ đếm được số ít để chỉ một người/vẳ: không xác lập hoặc một người/vật được đề cập đến lần đầu – người nghe không biết đúng chuẩn hoặc trước đó chưa từng biết về người hay vật đó.

Ex: She teaches in a nice big school. Cô ấy dạy trong một ngôi trường lớn, đẹp. [Không xác định được ngôi trường nào.]

a/an được sử dụng trước danh từ chỉ nghề nghiệp, chức vụ.

Ex: My brother’s an engineer. (Anh trai tôi là kĩ sư).

He works as a teacher. Anh ấy là một giáo viên.

a/an được sử dụng để nói về hiệu suất cao sử dụng của một vật.

Ex: Dont use the glass as an ashtray.

Dừng dùng cái ly làm đồ gạt tàn thuốc.

a/an được sử dụng để nói về một chiếc gì đó chung chung, không rõ ràng.

Ex: She married a teacher. Cô ta kết hôn với một giáo viên.

a/an được sử dụng để mô tả.

Ex: She has a long hair. Cô ấy có mái tóc dài.

b) Không dùng a/an trong những trường hợp sau:

– Với danh từ không đếm được, (not “a rice”)

– Không dùng với sở hữu từ (possessive), (not a my book)

– Các bữa tiệc, môn thể thao (to have lunch’, àn trưa, to play football: chơi bóng đá)

– Sau kind of, sort of, a/an được lược bỏ đi.

Ex: A kind of tree. Một loại cây.

* Chú ý (Note):

– Nhưng khi mô tả về tóc (hair), thì danh từ hair luôn ở dạng số ít và không còn mạo từ đứng trước.

Ex: She’s got dark hair. Cô ấy có mái tóc đen.

– Trong câu cảm thán (exclamation) với what, a/an không được bỏ.

Ex: What a pity! Thật tiếc!

– a/an luôn đứng sau quite, rather và such, (quả là, khó là, như vậy,..)

Ex: quite/rather/such a nice day.

quả là một ngày đẹp trời; một ngày đẹp trời như vậy,…

c) Cách dùng mạo từ the

Các trường hợp dùng mạo từ xác lập the:

– Khi đi trước một danh từ chỉ người hay vật độc nhất.

the sun (mặt trời), the moon (mặt trăng)

– Dùng the trước bất kể một danh từ nào khi người nói và người nghe đều biết về danh từ đang rất được: nói tới hoặc được xác lập rõ ràng.

Ex: Their literature teacher is old, but the English teacher is young.

Giáo viên môn Văn của chúng tôi già rồi nhưng giáo viên tiếng Anh thì trẻ.

– Trước tên những vương quốc ở dạng số nhiều hoặc những vương quốc là yếu tố liôn kết những cty nhỏ.

Ex: The United States (Hợp chủng quốc Hoa Kỳ), The Netherlands (vương quốc Hà Lan),

The Philippines (cộng hòa Philippines), The United Kingdom (Vương quốc Anh)…

– Trước những khu vực mà danh từ chung đã được hiểu ngầm.

Ex: the Sahara (desert) (sa mạc Sahara); the Autonomous Republic of Crimea (cộng hòa tự trị Crimea)

– Trước danh từ riêng chỉ quần hòn đảo, sông, rặng núi, đại dương.

Ex: the Bahamas (quần hòn đảo Bahamas), the river Thames (sông Thames); The Atlantic (Đại Tây Dương)

– Trước một danh từ số ít đếm được sử dụng với ý nghĩa tổng quát để chỉ cả một chủng loại.

Ex: The horse is being replaced by the tractor.

Ngựa đang rất được thay thế bởi máy kéo.

– Trước một danh từ chung có danh từ riêng theo sau xác lập.

Ex: the planet Mars (hành tinh sao Hỏa)

– Trước một tước hiệu gọi theo số thứ tự hay trước số thứ tự.

Ex: Queen Elizabeth II

Queen Elizabeth the Second

nữ hoàng Elizabeth đệ nhị

She is the first person to come here today.

Hôm nay, cô ấy Là người thứ nhất đến đây.

– Trong dạng so sánh nhất (superlatives) và trong dạng so sánh kép (double comparative). Ex: This is the youngest student in her class.

Đây là học viên nhỏ tuổi nhất trong lớp của cô ấy.

The harder you work, the more you will be paid.

Bạn càng thao tác chăm chỉ, bạn sẽ càng được trả lương nhiều.

This is the best book I have ever had.

Đây là quyển sách tốt nhất mà trước giờ tôi đã có được.

– Trước một danh từ được một ngữ giới từ (prepositional phrase) bổ nghĩa.

Ex: the road to London (đường đến Luân Đôn) the battle of Trafalgar (trận chiến Trafalgar)

– Trước một danh từ được bổ nghĩa bằng một một mệnh đề quan hệ xác lập (defining relative clause).

Ex: The man who helped you yesterday is not here.

Người đàn ông đã hỗ trợ bạn ngày ngày hôm qua không còn ở đây.

– Trước một tính từ để tạo thành một danh từ tập hợp (collective noun).

Ex: The rich should help the poor.

Người giàu nên qiúp đỡ người nghèo.

– Dùng the để lấy ra câu phát biểu chung về động vật hoang dã; về ý tưởng sáng tạo, mày mò:

Ex: The monkey can swing.

Khỉ hoàn toàn có thể đánh đu.

The electron is a part of every atom.

Các electron là một phần của mỗi nguyên tử.

– Dùng the với cồng cụ âm nhạc:

Ex: The piano (đàn piano); the violin (đàn violin); the clarinet (kèn clarinet)

* Cách đoc: “the” được đọc là /ði/ khi đứng trước danh từ khởi đầu bằng nguyên âm (a, e, i, o, u) và đọc là /ðə/khi đứng trước danh từ khởi đầu bằng phụ âm:

The egg the chair.

The umbrella the book.

The được đọc là /ðə/ khi đứng trước danh từ có cách viết khởi đầu bằng nguyên âm nhưng có cách đọc bằng một phụ âm + nguyên âm: /ju:/và /wʌn/ như:

The United Stated The Europeans

The one-eyed man is the King of the blind.

The university

The được đọc là /ði/ khi đứng trước danh từ có h không đọc:

The ði hour (giờ)

The /ði/ honestman (người lương thiện)

The được đọc là ði khi người nói muốn nhấn mạnh yếu tố hoặc khi ngập ngừng trước những danh từ khởi đầu trong cả bằng phụ âm:

I have forgotten the ði:, er, er the ði:, er, check.

Tôi đã bỏ quên cái, à à,cái ngân phiếu rồi.

4348

Video I Comparartive and superlative adjectives – grammar – unit 7 sgk tiếng anh 10 mới ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video I Comparartive and superlative adjectives – grammar – unit 7 sgk tiếng anh 10 mới tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật I Comparartive and superlative adjectives – grammar – unit 7 sgk tiếng anh 10 mới miễn phí

You đang tìm một số trong những ShareLink Tải I Comparartive and superlative adjectives – grammar – unit 7 sgk tiếng anh 10 mới Free.

Hỏi đáp vướng mắc về I Comparartive and superlative adjectives – grammar – unit 7 sgk tiếng anh 10 mới

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết I Comparartive and superlative adjectives – grammar – unit 7 sgk tiếng anh 10 mới vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Comparartive #superlative #adjectives #grammar #unit #sgk #tiếng #anh #mới