Thủ Thuật Hướng dẫn How do I turn on Autoplay On Fire tablet? Mới nhất 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa How do I turn on Autoplay On Fire tablet? Mới nhất được Cập Nhật vào lúc : 2022-12-02 02:29:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật Hướng dẫn How do I turn on Autoplay On Fire tablet? Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa How do I turn on Autoplay On Fire tablet? được Cập Nhật vào lúc : 2022-12-02 02:29:07 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Autoplay videos

The Autoplay feature on YouTube makes it easier to decide what to watch next. When Autoplay is on, another related video will automatically play after a video ends.

Nội dung chính

  Autoplay videos
  Autoplay on your mobile device
  Turn Autoplay on or off
  Autoplay on your computer
  Turn Autoplay on or off
  Autoplay on your TV
  Autoplay on the YouTube app on your TV
  Autoplay while casting to your TV
  Autoplay on your Google Assistant Smart Displays
  Turn Autoplay on or off

  Keep in mind:

   For users aged 13-17 on YouTube, Autoplay is turned off by default. If youre 18 or over, Autoplay is turned on by default.All users can change their Autoplay settings.
   You can have different Autoplay settings for different devices. For example, you can set Autoplayto be “On” in the YouTube app on your mobile device, butset it to “Off” when watching YouTube on your computer.
   If you’re connected to a mobile network, Autoplay will stop automatically if you’vebeen inactive for 30 minutes. If you’re on Wi-Fi, Autoplay will stop automatically after 4 hours.

  Autoplay on your mobile device

  At the end of a video, the video player will show whats going to play next. If you scroll past the video player or type something, like a comment or a search, the next video won’t automatically play.

  Turn Autoplay on or off

  Go to the watch screen of any video.
  At the top of the video player, tap the Autoplay switchto set it to On orOff.

  Tip: If Autoplay is on but you want to stop the next video from playing, tap Cancel the end of a video.

  Autoplay on your computer

  At the end of a video, the video player will show whats going to play next. If you scroll past the video player or type something, like a comment or a search, the next video won’t automatically play.

  Turn Autoplay on or off

  Go to the watch screen of any video.
  At the bottom of the video player, click the Autoplay switch to set it toOnorOff .

  Tip: If Autoplay is on but you want to stop the next video from playing, tap Cancel the end of a video.

  Autoplay on your TV

  Autoplay on the YouTube app on your TV

  To change your Autoplay settings on the YouTube app on your TV:

  Open the YouTube app on your TV.
  Go to Settings .
  Scroll to Autoplay.
  Select the options to turn Autoplay On or Off.

  Autoplay while casting to your TV

  If youve connected your TV to your phone or tablet, you can use your device to control Autoplay.

  Connect your mobile device to your TV device and pick a video to play.
  To expand your queue and viewyour Autoplay settings, tap the control bar the bottom of the screen.
  Use the switch to turn Autoplay off.

  Autoplay on your Google Assistant Smart Displays

  Turn Autoplay on or off

  If youre using YouTube on your Smart Display and want to turn Autoplay on or off:

  Open the trang chủ App on your mobile device.
  Tap the Smart Display you would like to modify.
  Tap Settings.
  Tap Notifications & digital wellbeing.
  Tap YouTube Settings.
  There are two ways you can control Autoplay settings for your Smart Display:

   If youre voice matched, Autoplay can be turned on or off for you, and
   Autoplay can be turned on or off for all other users.

  Reply

  4

  0

  Chia sẻ

  Share Link Download How do I turn on Autoplay On Fire tablet? miễn phí

  Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video How do I turn on Autoplay On Fire tablet? tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Download How do I turn on Autoplay On Fire tablet? Free.

  Hỏi đáp vướng mắc về How do I turn on Autoplay On Fire tablet?

  Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết How do I turn on Autoplay On Fire tablet? vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha

  #turn #Autoplay #Fire #tablet

Related posts:

4183

Video How do I turn on Autoplay On Fire tablet? Mới nhất ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip How do I turn on Autoplay On Fire tablet? Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải How do I turn on Autoplay On Fire tablet? Mới nhất miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật How do I turn on Autoplay On Fire tablet? Mới nhất miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về How do I turn on Autoplay On Fire tablet? Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết How do I turn on Autoplay On Fire tablet? Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#turn #Autoplay #Fire #tablet #Mới #nhất