Kinh Nghiệm về Hợp chất nào sau này phản ứng với dung dịch HCl hay NaOH đều phải có khí thoát ra Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Hợp chất nào sau này phản ứng với dung dịch HCl hay NaOH đều phải có khí thoát ra được Cập Nhật vào lúc : 2022-03-09 16:18:23 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

tìm muối x vừa tác dụng vs dd HCL vừa tác dụng vs dd NAOH thõa mãn Đk sau:

Nội dung chính

  Câu hỏi tiên tiến và phát triển nhất Chất nào sau này phản ứng được với dung dịch NaOH và dung dịch HCl?Câu hỏi liên quan Câu hỏi tiên tiến và phát triển nhất

a, cả hai phản ứng đều có khí thoát ra

b, phản ứng vs HCL–>khí,phản ứng vs NAOH–> kết tủa

c, cả hai phản ứng đều tạo kết tủa

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Câu hỏi tiên tiến và phát triển nhất

Xem thêm »

  Cho hơi nước trải qua than nóng đỏ thu được hỗn hợp X gồm CO2, CO, H2, H2O. Dẫn X trải qua 25,52 gam hỗn hợp Fe3O4 và FeCO3 nung nóng thu được chất rắn Y gồm Fe, FeO, Fe3O4; hơi nước và 0,2 mol CO2. Chia Y thành 2 phần bằng nhau:

  – Phần 1: Hòa tan hết trong dung dịch chứa a mol HNO3 và 0,025 mol H2SO4, thu được 0,1 mol khí NO duy nhất.

  – Phần 2: Hòa tan hết trong dung dịch H2SO4 đặc nóng, thu được dung dịch chứa hai muối có số mol bằng nhau và 0,15 mol khí SO2 duy nhất.

  Giá trị của a là 

  X là este no, đơn chức, Y là axit cacboxylic đơn chức, không no chứa một link đôi C=C; Z là este 2 chức tạo bởi etylen glicol và axit Y (X, Y, Z, đều mạch hở, số mol Y bằng số mol Z). Đốt cháy a gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z cần dùng 0,335 mol O2 thu được tổng khối lượng CO2 và H2O là 19,74 gam. Mặt khác, a gam E làm mất đi màu tối đa dung dịch chứa 0,14 mol Br2. Lượng của X trong E là

Xem thêm »

Xuất bản ngày thứ nhất/07/2022 – Tác giả: Dung Pham

Chất phản ứng được với dung dịch NaOH và dung dịch HCl là KHCO3 do kali hiđrocacbonat có tính chất lưỡng tính nên hoàn toàn có thể phản ứng với cả dung dịch axit và bazơ

Chất nào sau này phản ứng được với dung dịch NaOH và dung dịch HCl?

A. Ba(NO₃)₂.

B. MgCl₂.

C. KHCO₃.

D. K₂CO₃.

Đáp án: C. KHCO₃.

Chất phản ứng được với dung dịch NaOH và dung dịch HCl là KHCO3

Giải thích

Phương trình phản ứng của KHCO3 với dung dịch NaOH và dung dịch HCl như sau

2KHCO₃ + 2NaOH → K₂CO₃ + Na₂CO₃ + 2H₂O

KHCO₃ + HCl → H₂O + CO₂ + KCl

Câu hỏi liên quan

1. Dung dịch NaOH tác dụng với chất nào sau này tạo ra kết tủa Fe(OH)2 ?

A. FeSO₄.

B. FeO.

C. FeCl₃.

D. Fe₂O₃.

Đáp án: A. FeSO₄.

Chất tác dụng với NaOH tạo ra kết tủa Fe(OH)₂ là FeSO₄.

Xem lý giải đáp án câu 1: Dung dịch NaOH tác dụng với chất nào sau này tạo ra kết tủa Fe(OH)2

2. Điều chế FeCl2 bằng phương pháp cho Fe tác dụng với dung dịch HCl. Để dữ gìn và bảo vệ dung dịch FeCl2 thu được không biến thành chuyển thành hợp chất sắt(III), người ta hoàn toàn có thể cho thêm vào dung dịch lượng dư chất nào sau này?

A. sắt.

B. kēm.

C. dung dịch HNO₃.

D. dung dịch HCl.

Đáp án: A. sắt.

Xem lý giải đáp án câu 2: Điều chế FeCl2 bằng phương pháp cho Fe tác dụng với dung dịch HCl

3. Kim loại nào vừa tác dụng với HCl, vừa tác dụng với NaOH

A. Mg.

B. Fe.

C. Cu.

D. Al.

Đáp án: D. Al.

Kim loại nào vừa tác dụng với HCl, vừa tác dụng với NaOH là Al

Trên đây đáp án cho vướng mắc Chất nào phản ứng được với dung dịch NaOH và dung dịch HCl và những dạng bài tập liên quan. Ngoài tài liệu giải Hóa 12, những em hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những môn học khác trên Đọc Tài Liệu để ôn luyện toàn vẹn và tổng thể. Chúc những em học tốt!

——–

Tất cả những đáp án chúng tôi đưa ra đều mang tính chất chất chất tìm hiểu thêm. Nếu bạn có góp ý xin vui lòng gửi thư về địa chỉ để giúp chúng tôi hoàn thiện câu vấn đáp. Trân trọng cảm ơn!

Câu hỏi tiên tiến và phát triển nhất

Xem thêm »

  Cho những chất hữu cơ mạch hở: X là axit no, hai chức, Y và Z là hai ancol không no, đơn chức (MY > MZ); T là este của X, Y, Z (chỉ chứa chức este). Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp E gồm Y và T thu được 9,072 lít CO2 (đktc) và 5,13 gam H2O. Mặt khác, cho 0,09 mol E tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được muối khan F và hỗn hợp ancol G. Đốt cháy hoàn toàn F thu được CO2; H2O và 0,06 mol Na2CO3. Đốt cháy hoàn toàn G thu được 10,08 lít CO2 (đktc). Phần trăm khối lượng của Y có trong E có mức giá trị sớm nhất với giá trị nào sau này?

  Cho hỗn hợp X gồm bốn este mạch hở, trong số đó có một este đơn chức và ba este hai chức là đồng phân của nhau. Đốt cháy 11,88 gam X cần 14,784 lít O2 (đktc), thu được 25,08 gam CO2. Đun nóng 11,88 gam X với 300 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được chất rắn Y và phần hơi chỉ chứa một ancol đơn chức Z. Cho Z vào trong bình Na dư, sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn thấy khối lượng bình Na tăng 5,85 gam. Trộn Y với CaO rồi nung trong Đk không còn không khí, thu được 2,016 lít (đktc) một hiđrocacbon duy nhất. Công thức phân tử của những este là

Xem thêm »

Bằng cách Đk, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

4365

Clip Hợp chất nào sau này phản ứng với dung dịch HCl hay NaOH đều phải có khí thoát ra ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Hợp chất nào sau này phản ứng với dung dịch HCl hay NaOH đều phải có khí thoát ra tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Hợp chất nào sau này phản ứng với dung dịch HCl hay NaOH đều phải có khí thoát ra miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Hợp chất nào sau này phản ứng với dung dịch HCl hay NaOH đều phải có khí thoát ra miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Hợp chất nào sau này phản ứng với dung dịch HCl hay NaOH đều phải có khí thoát ra

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hợp chất nào sau này phản ứng với dung dịch HCl hay NaOH đều phải có khí thoát ra vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hợp #chất #nào #sau #đây #phản #ứng #với #dung #dịch #HCl #hay #NaOH #đều #có #khí #thoát