Thủ Thuật về Hong Kong khởi đầu những cuộc thảo luận để trình làng khung 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Hong Kong khởi đầu những cuộc thảo luận để trình làng khung được Update vào lúc : 2022-02-03 12:02:23 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Hong Kong khởi đầu những cuộc thảo luận để trình làng khung quy định ổn định.

Cơ quan tiền tệ Hồng Kông đã chia sẻ list tám vướng mắc để tìm kiếm những khuyến nghị liên quan đến chủ trương trích dẫn Năm kết quả điều tiết hoàn toàn có thể có – không còn hành vi, chính sách chọn tham gia, chính sách nhờ vào rủi ro không mong muốn, chính sách bắt kịp và cấm chăn.

Tổ chức Ngân hàng Trung ương Hồng Kông, Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông (HKMA), đã phát hành một bảng vướng mắc Để nhìn nhận dư luận về những quy định riêng với tiền điện tử và StableCoin. Bộ quản nguyên do nhà nước dự tính thiết lập một khung pháp lý vào năm 2023-24.

“Giấy thảo luận về tiền điện tử và Stablecoin” nhấn mạnh yếu tố sự tăng trưởng nổ của thị trường StableCoin về vốn hóa thị trường Tính từ lúc năm 2022 và Các khuyến nghị quy định đồng thời do những cty quản trị và vận hành quốc tế đưa ra gồm có Lực lượng đặc nhiệm hành vi tài chính của Hoa Kỳ (FATF), Hội đồng ang ổn định tài chính (FSB) và Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng nhà nước (BCBS).

Theo HKMA, Kích thước và hoạt động và sinh hoạt giải trí thanh toán giao dịch thanh toán hiện tại của tài sản tiền điện tử hoàn toàn có thể không khiến ra mối rình rập đe dọa ngay lập tức riêng với việc ổn định của khối mạng lưới hệ thống tài chính toàn thế giới từ quan điểm khối mạng lưới hệ thống. Tuy nhiên, giấy thảo luận đã chú ý:

“Tiếp xúc ngày càng tăng của những nhà góp vốn đầu tư tổ chức triển khai cho những tài sản đó thay thế cho hoặc để tương hỗ update cho những lớp tài sản truyền thống cuội nguồn để thanh toán giao dịch thanh toán, cho vay vốn ngân hàng và vay đã cho toàn bộ chúng ta biết sự ngày càng tăng của khối mạng lưới hệ thống tài chính chính.”
Dựa trên số lượng trên, bài báo của HKMA đã cho toàn bộ chúng ta biết vốn hóa thị trường toàn thế giới đứng ở tại mức khoảng chừng 150 tỷ đô la vào tháng 12 năm 2022, “chiếm khoảng chừng 5% thị trường tài sản tiền điện tử tổng thể.” Bộ kiểm soát và điều chỉnh đã và đang chia sẻ list tám vướng mắc để tìm kiếm những khuyến nghị liên quan đến chủ trương trích dẫn năm kết quả quy định hoàn toàn có thể – không còn hành vi, chính sách chọn tham gia, chính sách nhờ vào rủi ro không mong muốn, chính sách bắt-toàn bộ những chính sách và lệnh cấm chăn:

HKMA Mong đợi những bên liên quan để gửi phản hồi của tớ vào trong ngày 31 tháng 3 năm 2022, và nhằm mục đích mục tiêu trình làng chính sách mới không muộn hơn 2023/24. Lưu ý, Bộ kiểm soát và điều chỉnh tuyên bố rằng những stableCoin liên quan đến thanh toán có tiềm năng cao hơn để được tích hợp vào khối mạng lưới hệ thống tài chính chính hoặc những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt thương mại và kinh tế tài chính hằng ngày.​​Hong Kong begins discussions to introduce stablecoin regulatory framework.

The Hong Kong Monetary Authority shared a list of eight questions to seek policy-related recommendations citing five possible regulatory outcomes — no action, opt-in regime, risk-based regime, catch-all regime and blanket ban.

Hong Kong’s central banking institution, the Hong Kong Monetary Authority (HKMA), released a questionnaire to gauge public opinion on regulations for crypto-assets and stablecoins. The state-backed regulator intends to establish a regulatory framework by 2023-24.

HKMA’s “Discussion Paper on Crypto-assets and Stablecoins” highlights the explosive growth of the stablecoin market in terms of market capitalization since 2022 and the concurrent regulatory recommendations put forth by international regulators including the United States’ Financial Action Task Force (FATF), the Financial Stability Board (FSB) and The Basel Committee on Banking Supervision (BCBS).

According to the HKMA, the current size and trading activity of crypto-assets may not pose an immediate threat to the stability of the global financial system from a systemic point of view. However, the discussion paper warned:

“The growing exposure of institutional investors to such assets as an alternative to or to complement traditional asset classes for trading, lending and borrowing indicate growing interconnectedness with the mainstream financial system.”

Based on the above figure, HKMA’s paper shows that the global market capitalization stood about $150 billion in December 2022, “representing about 5% of the overall crypto-asset market.” The regulator has also shared a list of eight questions to seek policy-related recommendations citing five possible regulatory outcomes — no action, opt-in regime, risk-based regime, catch-all regime and blanket ban:

HKMA expects stakeholders to submit their responses by 31st March 2022, and aims “to introduce the new regime no later than 2023/24.”

Major jurisdictions’ regulatory stance towards stablecoins.

On an end note, the regulator stated that payment-related stablecoins have a higher potential for being incorporated into the mainstream financial system or even day-to-day commercial and economic activities.

4303

Review Hong Kong khởi đầu những cuộc thảo luận để trình làng khung ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Hong Kong khởi đầu những cuộc thảo luận để trình làng khung tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Hong Kong khởi đầu những cuộc thảo luận để trình làng khung miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Hong Kong khởi đầu những cuộc thảo luận để trình làng khung miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Hong Kong khởi đầu những cuộc thảo luận để trình làng khung

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hong Kong khởi đầu những cuộc thảo luận để trình làng khung vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hong #Kong #bắt #đầu #những #cuộc #thảo #luận #để #giới #thiệu #khung