Mẹo về Hình bên có toàn bộ bao nhiêu hình chữ nhật 2022 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Hình bên có toàn bộ bao nhiêu hình chữ nhật 2022 được Cập Nhật vào lúc : 2022-12-08 09:22:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo Hướng dẫn Hình bên có toàn bộ bao nhiêu hình chữ nhật 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Hình bên có toàn bộ bao nhiêu hình chữ nhật được Cập Nhật vào lúc : 2022-12-08 09:22:05 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

40 Bài toán đếm hình lớp 1

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản khá khá đầy đủ của tài liệu tại đây (167.87 KB, 8 trang )

BÀI TẬP ĐẾM HÌNH TOÁN LỚP 1
Bài1 Điền số thích hợp vào chỗ chấm.
Có : ……………………..hình tam giác

Bài 2: Hình bên có:
– . . . . . . . . . . hình tam giác.
– . . . . . . . . . . . .. hình vuông vắn vắn
Bài 3: Hình bên có mấy hình vuông vắn vắn?
Có . . . . . . . . . . . . . . . hình vuông vắn vắn.
Có . . . . . . . . . . . . . . . hình chữ nhật.

Bài 4

a) Có…….. hình tròn trụ trụ.

b) Có ……. hình tam giác.

c) Có .. hình vuông vắn vắn.

Bài 5 Trong hình dưới đây
a/

b/

Có hình tam giác

Bài 6: Khoanh vào vần âm trước ý vấn đáp đúng:
Hình bên có số hình tam giác là:

Có hình vuông vắn vắn

BÀI TẬP ĐẾM HÌNH TOÁN LỚP 1
A. 4

B. 5

C. 6

Bài 7: Hình vẽ bên có:
…… hình tam giác
……. hình vuông vắn vắn
……hình chữ nhật

Bài 8:
Hình vẽ bên có:
– Cóhình tam giác
– Cóhình vuông

Bài 9: Hình vẽ bên có:

– Cóhình tam giác
– Cóhình vuông
– Có ……… .hình chữ nhật
Câu 10 . Trong hình dưới đây có mấy hình vuông vắn vắn?
– Cóhình vuông

Bài 11: Hình bên có:
– . . . . . . . . . . . . . . hình tam giác.
– . . . . . . . . . . . . . . hình vuông vắn vắn
Bài 12: Hình bên có:
– . . . . . . . . . . . . . . hình tam giác.
– . . . . . . . . . . . . . . hình vuông vắn vắn

BÀI TẬP ĐẾM HÌNH TOÁN LỚP 1
Bài 13: Hình bên có:
– Có hình vuông vắn vắn
– Có hình tam giác
Bài 14: Hình bên có:
Có hình vuông vắn vắn Có hình chữ nhật. Có hình tam giác

Bài 15: Hình dưới có
a

b/

Có hình tam giác

Có hình vuông vắn vắn

Bài 16 Vẽ thêm một đoạn thẳng để sở hữu 3 hình tam giác.

Bài 17 Vẽ thêm một đoạn thẳng để sở hữu 2 hình tam giác.

Bài 18: Hình bên có:
Có hình vuông vắn vắn

Có hình tam giác

BÀI TẬP ĐẾM HÌNH TOÁN LỚP 1

Bài 19 Kẻ thêm một đoạn thẳng để sở hữu 3 hình
tam giác.

Bài 20 Hình bên có:
Có hình vuông vắn vắn
Có hình tam giác

Bài 21 Hình bên có:
đoạn thẳng, đó là:

A

N

B

.
.
điểm, đó là: .

hình tam giác, đó là:

D

C

…………………………………………………………………………………..
Bài 22 Trong hình bên :
a) Có hình tam giác.

Câu 23 Trong hình bên :
a) Có hình tam giác.

b) Có .. hình vuông vắn vắn.

b) Có .. hình vuông vắn vắn.

BÀI TẬP ĐẾM HÌNH TOÁN LỚP 1
Bài 24 Hình vẽ bên có :
a) hình tam giác?

b) Có hình vuông vắn vắn.
Có hình tam giác.

Bài 25
a)
b)

Trong hình vẽ bên có:
.. hình vuông vắn vắn.
.. hình tam giác.

Bài 26 Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
Trong hình vẽ bên có:
a)
.. hình vuông vắn vắn.

b)
.. hình tam giác.

Bài 27Hình dưới đây:

Có .. hình tam giác

Có .. đoạn thẳng

Bài 28: Mỗi hình vẽ dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng ?

BÀI TẬP ĐẾM HÌNH TOÁN LỚP 1

Có …….. đoạn thẳng

Có …….. đoạn thẳng

Bài 30: Vẽ thêm một đoạn thẳng để sở hữu:
– Một hình vuông vắn vắn và một hình tam giác ?
Bài 31: Vẽ đoạn thẳng MN có độ dài 8 cm?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Bài 32.

Hình vẽ bên có : hình tam giác

Bài 33.Viết số thích hợp vào chỗ chấm :
Hình vẽ bên có : …………… hình tam giác
……………. hình tròn trụ trụ
……………. hình vuông vắn vắn

Bài 34:
a, Có bao nhiêu hình chữ nhật ?
Có toàn bộ số hình chữ nhật là …….

hình vuông vắn vắn

hình tròn trụ trụ

BÀI TẬP ĐẾM HÌNH TOÁN LỚP 1
b, Có bao nhiêu hình tam giác ?
Có toàn bộ số hình tam giác là …….
Bài 35.Điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Hình dưới đây có: ……….. hình chữ nhật
:…………hình tam giác

Bài 36.Hình bên gồm :
a. 4 hình tam giác
b. 5 hình tam giác
c. 6 hình tam giác
d. 7 hình tam giác
Bài 37.Hình bên gồm :
a. 4 hình tam giác
b. 5 hình tam giác
c. 6 hình tam giác

d. 7 hình tam giác
e. 10 tam giác
Bài 38.Viết số thích hợp vào chỗ chấm hình vẽ bên có ?
– ..hình tam giác ?
– ..hình vuông vắn vắn ?

Bài 39 Viết tên mỗi hình vào chỗ chấm:

BÀI TẬP ĐẾM HÌNH TOÁN LỚP 1
Hình …………….

Hình …………….

Hình ………………..

Bài 40.cho hình vẽ
a. Trong hình có bao nhiêu hình vuông vắn vắn? Có..Hình
vuông
b. Trong hình có bao nhiêu hình tam giác? Có..Hình
tam giác

Reply

4

0

Chia sẻ

Share Link Tải Hình bên có toàn bộ bao nhiêu hình chữ nhật miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Hình bên có toàn bộ bao nhiêu hình chữ nhật tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Download Hình bên có toàn bộ bao nhiêu hình chữ nhật Free.

Giải đáp vướng mắc về Hình bên có toàn bộ bao nhiêu hình chữ nhật

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Hình bên có toàn bộ bao nhiêu hình chữ nhật vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#Hình #bên #có #tất #cả #bao #nhiêu #hình #chữ #nhật

Related posts:

4430

Video Hình bên có toàn bộ bao nhiêu hình chữ nhật 2022 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Hình bên có toàn bộ bao nhiêu hình chữ nhật 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Hình bên có toàn bộ bao nhiêu hình chữ nhật 2022 miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Hình bên có toàn bộ bao nhiêu hình chữ nhật 2022 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Hình bên có toàn bộ bao nhiêu hình chữ nhật 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hình bên có toàn bộ bao nhiêu hình chữ nhật 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hình #bên #có #tất #cả #bao #nhiêu #hình #chữ #nhật