Contents

Kinh Nghiệm về Giải thích nào sau này đúng nhất về lượng mưa, lượng bốc hơi và cân đối ẩm qua bảng số liệu trên Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Giải thích nào sau này đúng nhất về lượng mưa, lượng bốc hơi và cân đối ẩm qua bảng số liệu trên được Update vào lúc : 2022-03-19 07:58:19 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Cho bảng số liệu:

Nội dung chính

  A. Cân bằng ẩm cao nhất ở Huế do lượng bốc hơi thấp nhất.B. Cân bằng ẩm ở những khu vực trên cao (dương) do việt nam việt nam nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa.C. Lượng mưa cao nhất ở Huế do ảnh hưởng mạnh mẽ và tự tin của bão.D. Lượng bốc hơi cao nhất ở thành phố Hồ Chí Minh do nằm gần xích đạo, nhiệt độ cao Hướng dẫn: Qua bảng số liệu, ta thấy:
  – Lượng bốc hơi cao nhất ở thành phố Hồ Chí Minh do nằm gần xích đạo, nhiệt độ cao => D đúng.
  – Lượng mưa lớn số 1 ở Huế do ảnh hưởng của dải quy tụ nhiệt đới gió mùa và bão => C sai.
  – Cân bằng ẩm ở Huế cao nhất là vì lượng mưa lớn và bốc hơi không thật nhiều => A sai.
  –  Cân bằng ẩm ở những khu vực trên cao (dương) do việt nam việt nam nằm gần biển đông và chịu ràng buộc của hoàn lưu gió mùa kết phù thích hợp với địa hình,… => B sai.
  Chọn: D CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀVideo liên quan

LƯỢNG MƯA, LƯỢNG BỐC HƠI, CÂN BẰNG ẨM CỦA MỘT SỐ ĐỊA ĐIỂM

NƯỚC TA (Đơn vị: mm)

Giải thích nào sau này đúng nhất về lượng mưa, lượng bốc hơi và cân đối ẩm qua bảng số liệu trên?

A.

Cân bằng ẩm cao nhất ở Huế do lượng bốc hơi thấp nhất.

B.

Cân bằng ẩm ở những khu vực trên cao (dương) do việt nam việt nam nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa.

C.

Lượng mưa cao nhất ở Huế do ảnh hưởng mạnh mẽ và tự tin của bão.

D.

Lượng bốc hơi cao nhất ở thành phố Hồ Chí Minh do nằm gần xích đạo, nhiệt độ cao.

18/06/2022 2,233

A. Cân bằng ẩm cao nhất ở Huế do lượng bốc hơi thấp nhất.

B. Cân bằng ẩm ở những khu vực trên cao (dương) do việt nam việt nam nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa.

C. Lượng mưa cao nhất ở Huế do ảnh hưởng mạnh mẽ và tự tin của bão.

D. Lượng bốc hơi cao nhất ở thành phố Hồ Chí Minh do nằm gần xích đạo, nhiệt độ cao

Đáp án đúng chuẩn

Hướng dẫn: Qua bảng số liệu, ta thấy:
– Lượng bốc hơi cao nhất ở thành phố Hồ Chí Minh do nằm gần xích đạo, nhiệt độ cao => D đúng.
– Lượng mưa lớn số 1 ở Huế do ảnh hưởng của dải quy tụ nhiệt đới gió mùa và bão => C sai.
– Cân bằng ẩm ở Huế cao nhất là vì lượng mưa lớn và bốc hơi không thật nhiều => A sai.
–  Cân bằng ẩm ở những khu vực trên cao (dương) do việt nam việt nam nằm gần biển đông và chịu ràng buộc của hoàn lưu gió mùa kết phù thích hợp với địa hình,… => B sai.
Chọn: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

(THPT Q.. Hoàng Mai 2 – Nghệ An 2022 – MĐ 132). Cho bảng số liệu:

DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG MỘT SỐ CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM CỦA NƯỚC TA (Đơn vị: nghìn ha)

Năm

2000

2005

2009

2010

2013

Cao su

412,0

482,7

677,7

748,7

958,8

Chè

87,7

122,5

127,1

129,9

129,8

Cà phê

561,9

497,4

538,5

554,8

637,0

       (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2014, NXB thống kê 2015)

Nhận xét nào sau này đúng với bảng số liệu trên?

Xem đáp án » 18/06/2022 4,983

Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết thêm thêm nhận xét nào sau này đúng về sản lượng thủy sản của việt nam, quy trình 2005 – 2014?

Xem đáp án » 18/06/2022 3,391

Cho bảng số liệu:

GDP CỦA LIÊN BANG NGA QUA CÁC NĂM (Đơn vị: tỉ USD)

Nhận xét nào sau này là đúng chuẩn về GDP của LB Nga?(Nguồn niên giám thống kê Việt Nam 2014, NXB Thống kê,2015)

Xem đáp án » 18/06/2022 3,177

Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết thêm thêm nhận xét nào sau này không đúng về nhiệt độ của Tp Hà Nội Thủ Đô và Huế?

Xem đáp án » 18/06/2022 2,711

(THPT Lương Văn Chánh – Phú Yên 2022 L1 – MĐ 137). Cho bảng số liệu:

SỐ DÂN, SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC VÀ BÌNH QUÂN LƯƠNG THỰC THEO ĐẦU NGƯỜI CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM

Năm

Tổng số dân

(nghìn người)

Sản lượng lương thực (nghìn tấn)

Bình quân lương thực theo đầu người (kg/người)

1990

66 016

19 879,7

301,1

2000

77 635

34 538,9

444,9

2005

82 392

39 621,6

480,9

2010

86 947

44 632,2

513,4

2015

91 731

50 498,3

550,6

Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết thêm thêm ý nào dưới đấy là đúng?

Xem đáp án » 18/06/2022 2,413

(THPT Nguyễn Cảnh Chân – Nghệ An 2022 L2). Cho bảng số liệu:

DIỆN TÍCH CÂY CÔNG NGHIỆP NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 – 2015

(Đơn vị: nghìn ha)

Năm

2005

2010

2012

2015

Cây thường niên

861,5

797,6

729,9

676,8

Cây nhiều năm

1633,6

2010,5

2222,8

2150,5

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê, 2022)

Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết thêm thêm nhận xét nào sau này không đúng về diện tích s quy hoạnh cây công nghiệp của việt nam, quy trình 2005 – 2015?

Xem đáp án » 18/06/2022 2,337

(THPT Khánh Sơn – Khánh Hòa 2022). Cho bảng số liệu:

SẢN LƯỢNG THỦY SẢN NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2005 – 2015 (Đơn vị: Nghìn tấn)

Năm

Tổng số

Chia ra

Khai thác

Nuôi trồng

2005

3466,8

1987,9

1478,9

2010

5142,7

2414,4

2728,3

2013

6019,7

2803,8

3215,9

2015

6549,7

3036,4

3513,3

Căn cứ vào bảng trên, hãy cho biết thêm thêm nhận xét nào sau này không đúng về tỷ trọng sản lượng thủy sản việt nam trong quy trình 2005 – 2015?

Xem đáp án » 18/06/2022 2,177

(THPT Lương Văn Chánh – Phú Yên 2022 L1 – MĐ 137). Cho bảng số liệu:

SẢN LƯỢNG CÀ PHÊ NHÂN VÀ SẢN LƯỢNG CÀ PHÊ XUẤT KHẨU CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM (Đơn vị: nghìn tấn)

Năm

1980

1990

2000

2005

2010

2014

Sản lượng cà phê nhân

8,4

92,0

802,5

752,1

1105,7

1408,4

Sản lượng cà phê xuất khẩu

4,0

89,6

733,9

912,7

1184,0

1691,0

Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết thêm thêm ý nào dưới đấy là đúng?

Xem đáp án » 18/06/2022 1,494

Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết thêm thêm nhận xét nào sau này đúng về sản lượng của những thành phầm công nghiệp việt nam, quy trình 2010-2014?

Xem đáp án » 18/06/2022 1,305

Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết thêm thêm nhận xét nào sau này không đúng về chính sách mưa của Huế và TP. Hồ Chí Minh?

Xem đáp án » 18/06/2022 1,294

Bảng số liệu sau:

TỈ LỆ BIẾT CHỮ CỦA THẾ GIỚI VÀ MỘT SỐ NƯỚC CHÂU PHI NĂM 2015 (%)

Từ bảng số liệu, nhận xét nào dưới đây không đúng?

Xem đáp án » 18/06/2022 1,291

Cho bảng số liệu:

GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 – 2015

(Đơn vị: Triệu đồng $ mỹ)

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2022, NXB Thống kê, 2022)

Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết thêm thêm nhận xét nào sau này đúng về giá trị xuất, nhập khẩu của việt nam, quy trình 2010 – 2015?

Xem đáp án » 18/06/2022 1,200

(THPT Nguyễn Văn Trỗi – Tây Ninh 2022). Cho bảng số liệu:

TỈ LỆ GIA TĂNG DÂN SỐ CỦA NƯỚC TA TỪ NĂM 1995- 2005 (%)

Năm

1995

1999

2003

2005

Tỉ lệ tăng dân số

1,65

1,51

1,47

1,31

Nhận xét rút ra từ bảng trên là vận tốc ngày càng tăng dân số ở việt nam:

Xem đáp án » 18/06/2022 1,052

Cho bảng số liệu, nhận xét nào sau này đúng về cán cân xuất, nhập khẩu thành phầm & hàng hóa và dịch vụ của Xin-ga-po, quy trình 2010 – 2015?

Xem đáp án » 18/06/2022 1,051

(THPT Đô Lương 2 – Nghệ An 2022 L2 – MĐ 101). Cho bảng số liệu:

DIỆN TÍCH CAO SU CỦA CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á VÀ THẾ GIỚI

                                                                                                (Đơn vị: Triệu ha)

Năm

1985

1995

2005

2013

Khu vực Đông Nam Á

3,4

4,9

6,4

9,0

Thế giới

4,2

6,3

9,0

12,0

Nhận xét nào sau này không đúng về sự việc thay đổi diện tích s quy hoạnh cao su của những nước Khu vực Đông Nam Á và toàn thế giới quy trình 1985- 2013?

Xem đáp án » 18/06/2022 1,050

4403

Review Giải thích nào sau này đúng nhất về lượng mưa, lượng bốc hơi và cân đối ẩm qua bảng số liệu trên ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Giải thích nào sau này đúng nhất về lượng mưa, lượng bốc hơi và cân đối ẩm qua bảng số liệu trên tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Giải thích nào sau này đúng nhất về lượng mưa, lượng bốc hơi và cân đối ẩm qua bảng số liệu trên miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Giải thích nào sau này đúng nhất về lượng mưa, lượng bốc hơi và cân đối ẩm qua bảng số liệu trên Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Giải thích nào sau này đúng nhất về lượng mưa, lượng bốc hơi và cân đối ẩm qua bảng số liệu trên

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Giải thích nào sau này đúng nhất về lượng mưa, lượng bốc hơi và cân đối ẩm qua bảng số liệu trên vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Giải #thích #nào #sau #đây #đúng #nhất #về #lượng #mưa #lượng #bốc #hơi #và #cân #bằng #ẩm #qua #bảng #số #liệu #trên