Kinh Nghiệm Hướng dẫn Getting started – unit 9. cities of the world – tiếng anh 6 – global success Đầy đủ Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Getting started – unit 9. cities of the world – tiếng anh 6 – global success Đầy đủ được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-14 08:11:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật Hướng dẫn Getting started – unit 9. cities of the world – tiếng anh 6 – global success Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Getting started – unit 9. cities of the world – tiếng anh 6 – global success được Update vào lúc : 2022-01-14 08:11:03 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

3.Read the conversation again and match the cities with the adjectives describing them.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

  Bài 1
  Bài 2
  Bài 3
  Bài 4
  Bài 5
  Từ vựng

Bài 1

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=35j3o8_QKXs

1. Listen and read.

(Nghe và đọc.)

What nice photo!

Mai: Tom, are these photos from your holidays?

Tom: Yes, they are. This is Sydney, a city in Australia.

Mai: Whats it like?

Tom: Its exciting with a lot of beaches.

Mai: What a beautiful place!

Tom: Yes, its beaches are very clean.

Mai: Wonderful. Oh, this is London. Isn’t it raining? What bad weather!

Tom: Yes, it rains all the time. Can you see Big Ben?

Mai: Yeah… on the River Thames. It’s a landmark of London.

Tom: It is. And this is Times Square in Tp Tp New York, crowded but interesting.

Mai: You’re lucky to visit many places.

Tom: I am. What about your holidays?

Mai: Here are some photos of mine. This is

Phương pháp giải:

Tạm dịch hội thoại:

Mai: Tom, đây liệu liệu có phải là những tấm hình chụp ngày nghỉ của bạn không?

Tom: Đúng vậy. Đây là Sydney, một thành phố ở Úc.

Mai: Nó ra làm thế nào?

Tom: Rất thú vị với thật nhiều bãi tắm biển.

Mai: Thật là một nơi tuyệt đẹp!

Tom: Đúng vậy, những bãi tắm biển của nó rất sạch.

Mai: Tuyệt vời. Ồ, đấy là London. Trời không mưa phải không? Trông thời tiết thật tệ!

Tom: Đúng vậy, trời mưa suốt. Bạn có thấy Big Ben không?

Mai: Ừ … trên sông Thames. Đó là một khu vực của London.

Tom: Đúng vậy. Còn đấy là Quảng trường Thời đại ở Tp Tp New York, đông đúc nhưng thú vị.

Mai: Bạn thật như mong ước khi được đến thăm nhiều nơi.

Tom: Đúng vậy. Còn bạn thì sao?

Mai: Đây là một số trong những trong những hình ảnh của tôi. Đây là

Bài 2

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=35j3o8_QKXs

2. Write the name of the cities in the correct place.

(Viết tên những thành phố vào đúng chỗ.)

Lời giải rõ ràng:

1. Tp Tp New York

2. London

3. Sydney

Bài 3

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=35j3o8_QKXs

3.Read the conversation again and match the cities with the adjectives describing them.

(Đọc lại đoạn hội thoại và nối những thành phố với những tính từ tương ứng.)

1. Sydney

a. rainy

2. London

b. crowded

3. Tp Tp New York

c. exciting

d. beautiful

e. interesting

Phương pháp giải:

– rainy: nhiều mưa

– crowded: đông đúc

– exciting: thú vị

– beautiful: đẹp

– interesting: thú vị

Lời giải rõ ràng:

1 – c, d

2 – a

3 – b, e

1. Sydney – exciting, beautiful

(Sydney – thú vị, đẹp)

2. London – rainy

(London – nhiều mưa)

3. Tp Tp New York – crowded, interesting

(Tp Tp New York – đông đúc, thú vị)

Bài 4

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=35j3o8_QKXs

4. Match the cities with their landmark.

(Ghép những thành phố với khu vực của chúng.)

Lời giải rõ ràng:

1. Ha Noi

2. London

3. Tp Tp New York

4. Sydney

Bài 5

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=35j3o8_QKXs

5.Game: What the city is it?

(Trò chơi: Nó là thành phố nào?)

A: Whats it like? (Nó ra làm thế nào?)

B: It has beautiful beaches. (Nó có những bãi tắm biển đẹp.)

C: Is it in Australia? (Nó ở Úc phải không?)

B: Yes, it is. (Đúng vậy.)

A: Its Sydney. (Đó là Sydney.)

B: Right. (Đúng vậy.)

Phương pháp giải:

Lời giải rõ ràng:

A: Whats it like?(Nó ra làm thế nào?)

B: It has a lot of historic places.(Nó có thật nhiều khu vực lịch sử.)

A: Is it in Viet Nam?(Nó ở Việt Nam phải không? )

B: Its Ha Noi.(Đó là Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô.)

A: Right.(Đúng vậy.)

Từ vựng

1.

2.

3.

4.

5.

Reply

7

0

Chia sẻ

Share Link Down Getting started – unit 9. cities of the world – tiếng anh 6 – global success miễn phí

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Getting started – unit 9. cities of the world – tiếng anh 6 – global success tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Tải Getting started – unit 9. cities of the world – tiếng anh 6 – global success miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Getting started – unit 9. cities of the world – tiếng anh 6 – global success

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Getting started – unit 9. cities of the world – tiếng anh 6 – global success vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#started #unit #cities #world #tiếng #anh #global #success

4561

Review Getting started – unit 9. cities of the world – tiếng anh 6 – global success Đầy đủ ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Getting started – unit 9. cities of the world – tiếng anh 6 – global success Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Getting started – unit 9. cities of the world – tiếng anh 6 – global success Đầy đủ miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những ShareLink Tải Getting started – unit 9. cities of the world – tiếng anh 6 – global success Đầy đủ miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Getting started – unit 9. cities of the world – tiếng anh 6 – global success Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Getting started – unit 9. cities of the world – tiếng anh 6 – global success Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#started #unit #cities #world #tiếng #anh #global #success #Đầy #đủ