Kinh Nghiệm về Enterprise Value phương pháp tính Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Enterprise Value phương pháp tính được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-23 22:04:17 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Giá trị doanh nghiệp (EV) là thước đo tổng mức của công ty, thường được sử dụng như một sự thay thế toàn vẹn và tổng thể hơn cho giá trị vốn hóa thị trường Cp .

EV gồm có trong tính toán giá trị vốn hóa thị trường của một công ty cũng như nợ thời hạn ngắn và dài hạn cũng như bất kỳ khoản tiền mặt nào trên bảng cân đối kế toán của công ty. Giá trị doanh nghiệp là một số trong những liệu phổ cập được sử dụng để xem nhận một công ty có tiềm năng tiếp quản.

Nội dung chính

    Công thức và tính toán cho EVGiá trị doanh nghiệp cho bạn biết điều gì?EV dưới dạng nhiều định giáTỷ lệ P / E so với EVHạn chế của việc sử dụng EVVí dụ về Giá trị Doanh nghiệpGiá trị doanh nghiệp là gì?Tại sao tiền mặt bị trừ vào giá trị doanh nghiệp?Tại sao nợ được cộng vào giá trị doanh nghiệpVideo liên quan

“- Giá trị doanh nghiệp (EV) là thước đo tổng mức của một công ty, thường được sử dụng như một sự thay thế toàn vẹn và tổng thể hơn cho vốn hóa thị trường Cp.

– Giá trị doanh nghiệp gồm có trong việc tính toán giá trị vốn hóa thị trường của một công ty cũng như nợ thời hạn ngắn và dài hạn cũng như bất kỳ khoản tiền mặt nào trên bảng cân đối kế toán của công ty.

– Giá trị doanh nghiệp được sử dụng làm cơ sở cho nhiều tỷ số tài chính đo lường hiệu suất cao hoạt động và sinh hoạt giải trí của công ty.”

Công thức và tính toán cho EV

begin align & EV = MC + Total ~ Debt-C & textbf where: & MC = text small Vốn hóa thị trường; bằng số Cp hiện tại & text giá nhỏ nhân với số lượng Cp đang lưu hành & Tổng ~ nợ = text small Bằng tổng của thời hạn ngắn và & text số tiền nợ dài hạn nhỏ & C = text small Tiền và những khoản tương tự tiền; tài sản lưu động của & text một công ty nhỏ, nhưng không được gồm có sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán hoàn toàn có thể thị trường end align

Các bác sĩ cho biết thêm thêm thêm:

E V=M C+T o t a l D e b t-C

M C=Vốn hóa thị trường; bằng Cp hiện tại

giá nhân với số lượng Cp lưu hành

T o t a l d e b t=Bằng tổng của thời hạn ngắn và

C=Tiền và những khoản tương tự tiền; tài sản lưu động của

một công ty, nhưng hoàn toàn có thể không gồm có sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán thị trường

Các bác sĩ cho biết thêm thêm thêm:

Để tính giá trị vốn hóa thị trường nếu không còn sẵn, bạn sẽ nhân số lượng Cp đang lưu hành với giá Cp hiện tại. Tiếp theo, tổng toàn bộ những số tiền nợ trên bảng cân đối kế toán của công ty gồm có cả nợ thời hạn ngắn và dài hạn. Cuối cùng, cộng giá trị vốn hóa thị trường vào tổng nợ và lấy kết quả trừ đi bất kỳ khoản tiền và tương tự tiền nào.

Giá trị doanh nghiệp cho bạn biết điều gì?

Giá trị doanh nghiệp (EV) hoàn toàn có thể được xem giá tiếp quản trị và vận hành thuyết nếu một công ty được mua. EV khác đáng kể so với vốn hóa thị trường đơn thuần và giản dị theo một số trong những cách và nhiều người coi nó là yếu tố thể hiện đúng chuẩn hơn giá trị của một công ty. Ví dụ, giá trị của số tiền nợ của một công ty sẽ tiến hành người tiêu dùng thanh toán khi tiếp quản một công ty. Kết quả là, giá trị doanh nghiệp phục vụ một định giá tiếp quản đúng chuẩn hơn nhiều vì nó gồm có cả nợ trong tính toán giá trị của nó.

Tại sao vốn hóa thị trường không thể hiện giá chuẩn trị của một công ty? Nó vô hiệu thật nhiều yếu tố quan trọng, ví như một mặt là nợ của công ty và mặt khác là dự trữ tiền mặt của nó . Giá trị doanh nghiệp về cơ bản là một sự thay đổi của vốn hóa thị trường, vì nó phối hợp nợ và tiền mặt để xác lập giá trị của một công ty.

Vốn hóa thị trường không nhằm mục đích thể hiện giá trị sổ sách của công ty. Thay vào đó, nó đại diện thay mặt thay mặt cho giá trị của một công ty được xác lập bởi những người dân tham gia thị trường.

EV dưới dạng nhiều định giá

Giá trị doanh nghiệp được sử dụng làm cơ sở cho nhiều tỷ số tài chính đo lường hiệu suất cao hoạt động và sinh hoạt giải trí của công ty. Bội số doanh nghiệp chứa giá trị doanh nghiệp liên quan đến tổng mức của một công ty được phản ánh trong giá trị thị trường của vốn từ toàn bộ những nguồn với thước đo thu nhập hoạt động và sinh hoạt giải trí được tạo ra, ví như thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao ( EBITDA) .

EBITDA là thước đo kĩ năng tạo ra lệch giá của một công ty và được sử dụng như một giải pháp thay thế cho thu nhập đơn thuần và giản dị hoặc thu nhập ròng trong một số trong những trường hợp. Tuy nhiên, EBITDA hoàn toàn có thể gây hiểu nhầm vì nó vô hiệu ngân sách góp vốn đầu tư vốn như tài sản, nhà máy sản xuất và thiết bị. Một số liệu khác, EBIT, hoàn toàn có thể được sử dụng làm thước đo tài chính tương tự mà không còn nhược điểm là vô hiệu ngân sách khấu hao và khấu hao liên quan đến tài sản, nhà máy sản xuất và thiết bị. EBITDA được xem theo công thức sau:

EBITDA = thu nhập định kỳ từ hoạt động và sinh hoạt giải trí liên tục + lãi vay + thuế + khấu hao + khấu hao

Chỉ số giá trị doanh nghiệp / EBITDA được sử dụng làm công cụ định giá đựng so sánh giá trị của một công ty, gồm có cả nợ, với thu nhập bằng tiền của công ty trừ đi những ngân sách không dùng tiền mặt. Nó lý tưởng cho những nhà phân tích và nhà góp vốn đầu tư muốn so sánh những công ty trong cùng một ngành.

EV / EBITDA hữu ích trong một số trong những trường hợp:

Tỷ số này hoàn toàn có thể hữu ích hơn tỷ suất P / E khi so sánh những công ty có mức độ đòn kích bẩy tài chính (DFL) rất khác nhau.

EBITDA hữu ích để định giá những doanh nghiệp thâm dụng vốn có mức khấu hao và khấu hao cao.

EBITDA thường dương trong cả những lúc thu nhập trên mỗi Cp (EPS) thì không.

Tuy nhiên, EV / EBITDA cũng luôn có thể có một số trong những nhược điểm:

Nếu vốn lưu động ngày càng tăng, EBITDA sẽ phóng đại dòng tiền từ hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại (CFO hoặc OCF). Hơn nữa, thước đo này bỏ qua những chủ trương ghi nhận lệch giá rất khác nhau hoàn toàn có thể ảnh hưởng ra làm sao đến OCF của một công ty.

Bởi vì dòng tiền tự do đến công ty tóm gọn được số lượng tiêu pha vốn (CapEx), nên nó link ngặt nghèo với lý thuyết định giá hơn là EBITDA. EBITDA sẽ là một thước đo thích hợp nói chung nếu ngân sách vốn bằng với ngân sách khấu hao.

Một bội số khác thường được sử dụng để xác lập giá trị tương đối của những công ty là giá trị doanh nghiệp trên tỷ suất bán hàng hoặc EV / lệch giá cả hàng . EV / lệch giá sẽ là thước đo đúng chuẩn hơn tỷ suất giá / lệch giá vì nó tính đến giá trị và số nợ mà một công ty phải trả vào thuở nào điểm nào đó.

Nói chung, EV / bội số bán hàng càng thấp, thì công ty càng sẽ là mê hoặc hoặc được định giá thấp hơn. Tỷ lệ EV / lệch giá thực sự hoàn toàn có thể âm vào những thời gian khi số lượng tiền mặt mà một công ty sở hữu nhiều hơn nữa giá trị vốn hóa thị trường và giá trị nợ, ý niệm rằng công ty về cơ bản hoàn toàn có thể tự thân bằng tiền mặt của tớ.

Tỷ lệ P / E so với EV

Tỷ lệ giá trên thu nhập ( tỷ suất P / E) là tỷ số để định giá một công ty đo lường giá Cp hiện tại của nó so với thu nhập trên mỗi Cp ( EPS ). Tỷ lệ giá trên thu nhập đôi lúc còn được gọi là bội số giá hoặc bội số thu nhập. Tỷ lệ P / E không xem xét số nợ mà một công ty có trên bảng cân đối kế toán.

Tuy nhiên, EV gồm có nợ khi định giá công ty và thường được sử dụng tuy nhiên tuy nhiên với tỷ suất P / E để đạt được mức giá toàn vẹn và tổng thể.

Hạn chế của việc sử dụng EV

Như đã nêu trước đó, EV gồm có tổng nợ, nhưng điều quan trọng là phải xem xét cách quản trị và vận hành của công ty sử dụng số tiền nợ. Ví dụ, những ngành thâm dụng vốn như ngành dầu khí thường mang một lượng nợ đáng kể, được sử dụng để thúc đẩy tăng trưởng. Khoản nợ hoàn toàn có thể được sử dụng để sở hữ nhà máy sản xuất và thiết bị. Kết quả là, EV sẽ bị lệch riêng với những công ty có số nợ lớn so với những ngành có ít hoặc không còn nợ.

Như với bất kỳ số liệu tài chính nào, tốt nhất bạn nên so sánh những công ty trong cùng một ngành để làm rõ hơn về kiểu cách công ty được nhìn nhận cao so với những công ty cùng ngành.

Ví dụ về Giá trị Doanh nghiệp

Như đã nêu trước đó, công thức cho EV về cơ bản là tổng mức thị trường của vốn chủ sở hữu (vốn hóa thị trường) và giá trị thị trường của nợ của một công ty, trừ đi tiền mặt. Giá trị vốn hóa thị trường của một công ty được xem bằng phương pháp nhân giá Cp với số lượng Cp đang lưu hành. Các số tiền nợ ròng là giá trị thị trường của nợ trừ tiền mặt. Một công ty tóm gọn về một công ty khác giữ tiền mặt của công ty tiềm năng, đó là nguyên do tại sao tiền mặt nên phải được khấu trừ khỏi giá của công ty được thể hiện bằng vốn hóa thị trường.

Giá trị doanh nghiệp là gì?

Giá trị doanh nghiệp là một phép đo phổ cập về tổng mức của một công ty. Nó hoàn toàn có thể sẽ là cái giá lý thuyết nên phải trả để đã có được hoàn toàn một công ty trong một thanh toán giao dịch thanh toán riêng tư . Không in như vốn hóa thị trường, chỉ phản ánh giá trị vốn chủ sở hữu của công ty, giá trị doanh nghiệp phản ánh quy mô những số tiền nợ của công ty cũng như dự trữ tiền mặt của công ty. Đây là một số trong những lượng phổ cập trong giới góp vốn đầu tư và những nhà phân tích và thường được sử dụng trong những tỷ số tài chính.

Tại sao tiền mặt bị trừ vào giá trị doanh nghiệp?

Để hiểu tại sao tiền mặt được khấu trừ khỏi giá trị doanh nghiệp, giả sử bạn là nhà góp vốn đầu tư tư nhân muốn mua 100% Cp của một công ty thanh toán giao dịch thanh toán công khai minh bạch. Khi lập kế hoạch mua, bạn lưu ý rằng giá trị vốn hóa thị trường của công ty là 100 triệu đô la, nghĩa là bạn sẽ cần 100 triệu đô la để sở hữ toàn bộ Cp từ những cổ đông hiện tại của công ty. Nhưng điều gì sẽ xẩy ra nếu công ty cũng luôn có thể có 20 triệu đô la tiền mặt? Trong trường hợp đó, ngân sách thực sự của bạn để sở hữ công ty sẽ chỉ là 80 triệu đô la, vì mua công ty sẽ ngay lập tức cho bạn quyền truy vấn vào 20 triệu đô la tiền mặt. Tất cả những thứ khác đều bằng nhau, số dư tiền mặt cao hơn dẫn đến giá trị doanh nghiệp thấp hơn và ngược lại.

Tại sao nợ được cộng vào giá trị doanh nghiệp

Nợ cao hơn dẫn đến giá trị doanh nghiệp cao hơn vì nó đại diện thay mặt thay mặt cho một khoản ngân sách ngày càng tăng mà bất kỳ bên mua nào sẽ phải trả. Ví dụ, trong ví dụ trước của chúng tôi, giả sử rằng công ty có 10 triệu đô la nợ. Với tâm ý đó, giờ đây bạn biết rằng ngoài 100 triệu đô la bạn cần để sở hữ Cp từ những cổ đông hiện hữu của công ty, bạn cũng cần phải thêm 10 triệu đô la để trả những số tiền nợ của công ty. Tổng hợp những số liệu nó lại với nhau, tổng mức doanh nghiệp của bạn sẽ là 100 triệu đô la vốn hóa thị trường, cộng với 10 triệu đô la nợ, trừ đi 20 triệu đô la tiền mặt, tổng số là 90 triệu đô la.

Xem thêm:

4122

Clip Enterprise Value phương pháp tính ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Enterprise Value phương pháp tính tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Enterprise Value phương pháp tính miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Share Link Down Enterprise Value phương pháp tính miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Enterprise Value phương pháp tính

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Enterprise Value phương pháp tính vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Enterprise #cách #tính