Thủ Thuật Hướng dẫn Dung dịch nào dưới đây tác dụng được với NaHCO3 ở Đk thường Mới nhất 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Dung dịch nào dưới đây tác dụng được với NaHCO3 ở Đk thường Mới nhất được Update vào lúc : 2022-04-10 00:27:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật Hướng dẫn Dung dịch nào dưới đây tác dụng được với NaHCO3 ở Đk thường 2022
Pro đang tìm kiếm từ khóa Dung dịch nào dưới đây tác dụng được với NaHCO3 ở Đk thường được Update vào lúc : 2022-04-10 00:25:10 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Dung dịch nào dưới đây tác dụng được với NaHCO3

Nội dung chính

  Chọn đáp án B
  NaOH tác dụng được với NaHCO3: NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O ⇒ chọn B.
  Chú ý: ● CaCl2 không tác dụng với NaHCO3 ở nhiệt độ thường vì:
  NaHCO3 → Na+ + HCO3– || HCO3– ⇄ H+ + CO32– (K rất bé).
  ⇒ CO32– sinh ra rất bé để tạo CaCO3↓ ⇒ không xẩy ra phản ứng.
  ● Khi đun nóng thì CaCl2 tác dụng được với NaHCO3 vì:
  2NaHCO3 →t°  Na2CO3 + CO2↑ + H2O || CaCl2 + Na2CO3 → CaCO3↓ + 2NaCl CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

A. CaCl2

B. Na2S

C. NaOH

D. BaSO4

18/06/2022 3,827

Chọn đáp án B
NaOH tác dụng được với NaHCO3: NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O ⇒ chọn B.
Chú ý: ● CaCl2 không tác dụng với NaHCO3 ở nhiệt độ thường vì:
NaHCO3 → Na+ + HCO3– || HCO3– ⇄ H+ + CO32– (K rất bé).
⇒ CO32– sinh ra rất bé để tạo CaCO3↓ ⇒ không xẩy ra phản ứng.
● Khi đun nóng thì CaCl2 tác dụng được với NaHCO3 vì:
2NaHCO3 →t°  Na2CO3 + CO2↑ + H2O || CaCl2 + Na2CO3 → CaCO3↓ + 2NaCl

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho phản ứng sau: Al + NaOH + H2O →NaAlO2 +  3/2H2. Phát biểu đúng là

Xem đáp án » 18/06/2022 15,427

Có thể dùng NaOH (ở thể rắn) để làm khô những chất khí

Xem đáp án » 18/06/2022 14,227

Các dung dịch NaCl, NaOH, NH3, Ba(OH)2 có cùng nồng độ mol, dung dịch có pH lớn số 1 là

Xem đáp án » 18/06/2022 9,602

Chất có tính lưỡng tính là

Xem đáp án » 18/06/2022 5,745

Dung dịch Ba(OH)2 0,005M có pH bằng

Xem đáp án » 18/06/2022 5,251

Dẫn hỗn hợp khí gồm CO2, O2, N2 và H2 qua dung dịch NaOH. Khí bị hấp thụ là

Xem đáp án » 18/06/2022 5,075

Nhôm bị thụ động trong hóa chất nào sau này?

Xem đáp án » 18/06/2022 4,174

Cho bột Al vào dd KOH dư, thấy hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ

Xem đáp án » 18/06/2022 3,379

Nếu cho dung dịch CuSO4 vào dung dịch NaOH thì xuất hiện kết tủa màu

Xem đáp án » 18/06/2022 2,870

Ở Đk thường, hợp chất nào sau này tác dụng được với nước?

Xem đáp án » 18/06/2022 2,452

Cho dãy những chất: Al, Al2O3, AlCl3, Al(OH)3. Số chất trong dãy vừa phản ứng được với dd NaOH, vừa phản ứng được với dd HCl là

Xem đáp án » 18/06/2022 2,214

Cho dãy những chất: Al, Al(OH)3, Zn(OH)2, NaHCO3, Na2SO4. Số chất trong dãy vừa phản ứng với dung dịch HCl vừa phản ứng với dung dịch NaOH là

Xem đáp án » 18/06/2022 2,209

Cho sắt kẽm sắt kẽm kim loại Ba dư vào dung dịch Al2(SO4)3, thu được thành phầm có:

Xem đáp án » 18/06/2022 2,118

Nhiệt phân hoàn toàn KNO3 thu được những thành phầm là

Xem đáp án » 18/06/2022 1,982

Dung dịch chất nào dưới đây khi phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, thu được kết tủa trắng?

Xem đáp án » 18/06/2022 1,741

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Chọn đáp án B

NaOH tác dụng được với NaHCO3: NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O ⇒ chọn B.

Chú ý: ● CaCl2 không tác dụng với NaHCO3 ở nhiệt độ thường vì:

NaHCO3 → Na+ + HCO3– || HCO3– ⇄ H+ + CO32– (K rất bé).

⇒ CO32– sinh ra rất bé để tạo CaCO3↓ ⇒ không xẩy ra phản ứng.

● Khi đun nóng thì CaCl2 tác dụng được với NaHCO3 vì:

2NaHCO3 →t°  Na2CO3 + CO2↑ + H2O || CaCl2 + Na2CO3 → CaCO3↓ + 2NaCl

Chia Sẻ Link Cập nhật Dung dịch nào dưới đây tác dụng được với NaHCO3 ở Đk thường miễn phí

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Dung dịch nào dưới đây tác dụng được với NaHCO3 ở Đk thường tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Cập nhật Dung dịch nào dưới đây tác dụng được với NaHCO3 ở Đk thường miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Dung dịch nào dưới đây tác dụng được với NaHCO3 ở Đk thường
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Dung dịch nào dưới đây tác dụng được với NaHCO3 ở Đk thường vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Dung #dịch #nào #dưới #đây #tác #dụng #được #với #NaHCO3 #ở #điều #kiện #thường

4059

Video Dung dịch nào dưới đây tác dụng được với NaHCO3 ở Đk thường Mới nhất ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Dung dịch nào dưới đây tác dụng được với NaHCO3 ở Đk thường Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Dung dịch nào dưới đây tác dụng được với NaHCO3 ở Đk thường Mới nhất miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Share Link Down Dung dịch nào dưới đây tác dụng được với NaHCO3 ở Đk thường Mới nhất Free.

Giải đáp vướng mắc về Dung dịch nào dưới đây tác dụng được với NaHCO3 ở Đk thường Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Dung dịch nào dưới đây tác dụng được với NaHCO3 ở Đk thường Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Dung #dịch #nào #dưới #đây #tác #dụng #được #với #NaHCO3 #ở #điều #kiện #thường #Mới #nhất