Thủ Thuật Hướng dẫn Đun nóng este ch3cooc(ch3)=ch2 với một lượng vừa đủ dung dịch naoh thành phầm thu được là Chi tiết Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Đun nóng este ch3cooc(ch3)=ch2 với một lượng vừa đủ dung dịch naoh thành phầm thu được là Chi tiết được Update vào lúc : 2022-03-07 11:00:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Đun nóng este ch3cooc(ch3)=ch2 với một lượng vừa đủ dung dịch naoh thành phầm thu được là được Cập Nhật vào lúc : 2022-03-07 11:00:06 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Do este có dạng RCOOCH=C(CH3)-R’ nên lúc thủy phân bằng NaOH sẽ thu được muối và xeton. Đáp án cần chọn là: B
CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Khi đun nóng este CH3COOC(CH3)=CH2 với một lượng vửa đủ dung dịch NaOH, thành phầm thu được là

A. CH2=CHCOONa và CH3OH

B. CH3COONa và CH3COCH3

C. CH3COONa và CH2=C(CH3)OH

D. C2H5COONa và CH3OH

Các vướng mắc tương tự

Khi đun nóng este HCOOC(CH3)=CH-CH3với một lượng vửa đủ dung dịch NaOH, thành phầm thu được là

A. HCOONa và C2H5CHO

B. HCOONa và CH3CHO

C. HCOONa và CH3COCH3

D. HCOONa và CH3COC2H5

Cho những este sau:

(l) CH2=CHCOOCH3                    (2)CH3COOCH=CH2                (3)HCOOCH2-CH=CH2

(4)CH3COOCH(CH3)=CH2           (5)C6H5COOCH3                      (6)HCOOC6H5

(7)HCOOCH2-C6H5                      (8)HCOOCH(CH3)2

Biết rằng C6H5-: phenyl; số este khi tác dụng với dung dịch NaOH, đun nóng thu được ancol là.

A. 6

B. 7

C. 5

D. 4

Cho những este sau:

(1) CH2=CH−COOCH3

(2) CH3COOCH=CH2

(3) HCOOCH2−CH=CH2

(4) CH3COOCH(CH3)=CH2

(5) C6H5COOCH3

(6) HCOOC6H5

(7) HCOOCH2−C6H5

(8) HCOOCH(CH3)2

Biết rằng −C6H5: phenyl, số este khi tác dụng với dung dịch NaOH, đun nóng thu được ancol là

A. 6

B. 4

C. 7

D. 5

Đun nóng este CH2=CHCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, thành phầm thu được là

A. CH2=CHCOONa và CH3OH

B. CH3COONa và CH3CHO

C. CH3COONa và CH2=CHOH

D. C2H5COONa và CH3OH

Đun nóng este CH3COOCH=CH2 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, thành phầm thu được là

A. CH2=CHCOONa và CH3OH

B. CH3COONa và CH3CHO

C. CH3COONa và CH2=CHOH

D. C2H5COONa và CH3OH

Đun nóng este CH2=CHCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, thành phầm thu được là

A. CH2=CHCOONa và CH3OH

B. CH3COONa và CH2=CHOH

C. CH3COONa và CH3CHO

D. C2H5COONa và CH3OH

Đun nóng este CH2 = CHCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, thành phầm thu được là

A. CH2 = CHCOONa và CH3OH.

B. CH3COONa và CH3CHO.

C. CH3COONa và CH2 = CHOH.

D. C2H5COONa và CH3OH.

Đun nóng este: CH2=CHCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, thành phầm thu được là

A. CH3COONa và CH3CHO.

B. C2H5COONa và CH3OH.

C. CH3COONa và CH2=CH-OH.

D. CH2=CHCOONa và CH3OH

Đun nóng este CH3OOCCH=CH2 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, thành phầm thu được là 

A. CH2=CHCOONa và CH3OH

B. CH3COONa và CH2 =CHOH

C. CH3COONa và CH3CHO 

D. C2H5COONa và CH3OH

Do este có dạng RCOOCH=C(CH3)-R’ nên lúc thủy phân bằng NaOH sẽ thu được muối và xeton. Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho 13,6g phenyl axetat tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 1,5M. Sau phản ứng xẩy ra hoàn toàn thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được a gam chất rắn khan. Tính a ?

Xem đáp án » 19/06/2022 1,575

Cho 12,9g một este đơn chức, mạch hở tác dụng hết với 150ml dd KOH 1M. Sau phản ứng thu được một muối và anđehit. Số đồng phân este thoả mãn tính chất trên là:

Xem đáp án » 19/06/2022 975

Hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức. Cho 0,15 mol hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, Thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được hỗn hợp Z gồm hai muối khan. Đốt cháy hoàn toàn Z thu được 0,5 mol CO2; 0,1 mol Na2CO3 và x mol H2O. Giá trị của x là:

Xem đáp án » 19/06/2022 748

Thủy phân hoàn toàn 7,92 gam vinyl fomat trong dung dịch NaOH dư thu được dung dịch X. Cho dung dịch X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư, đun nóng, phản ứng hoàn toàn thu được m gam Ag. Giá trị của m là

Xem đáp án » 19/06/2022 628

Số este không no mạch hở có chung công thức C4H6O2 tham gia được phản ứng xà phòng hóa tạo thành ancol là:

Xem đáp án » 19/06/2022 544

Thuỷ phân este E trong môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên axit thu được cả hai thành phầm đều hoàn toàn hoàn toàn có thể tham gia phản ứng tráng gương. Công thức cấu trúc thu gọn của este E là 

Xem đáp án » 19/06/2022 528

Este X khi tác dụng với dung dịch NaOH thu được 2 muối: natri phenolat và natri  propionat. X có công thức là

Xem đáp án » 19/06/2022 446

Chất nào sau này tác dụng với dung dịch NaOH theo tỉ lệ mol tương ứng là một trong:2

Xem đáp án » 19/06/2022 379

Xà phòng hóa hoàn toàn m gam phenyl fomat bằng KOH vừa đủ thu được thành phầm 30,24gam muối. Giá trị của m là

Xem đáp án » 19/06/2022 367

Cho 18,3 gam phenyl fomat tác dụng với 100 ml dung dịch NaOH 4M. Sau phản ứng xẩy ra hoàn toàn thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được a gam chất rắn khan. Tính a ?

Xem đáp án » 19/06/2022 257

Hỗn hợp X gồm phenyl fomat và metyl axetat . Cho 0,08 mol hỗn hợp X phản ứng vừa đủ với 40 ml dung dịch hỗn hợp KOH 1M, NaOH 2M. Phần trăm khối lượng phenyl fomat trong X là?

Xem đáp án » 19/06/2022 232

Hỗn hợp X gồm phenyl axetat và axit axetic có tỉ lệ mol tương ứng là một trong: 2. Cho 0,3 mol hỗn hợp X phản ứng vừa đủ với dung dịch hỗn hợp KOH 1,5M, NaOH 2,5M thu được x gam hỗn hợp muối. Giá trị của x là

Xem đáp án » 19/06/2022 220

Cho những chất sau: CH3COOH; HCOOC2H3; CH3COOC2H3; HCOOC6H5; HCOOC(CH3)=CH2; HCOOCH=CHCH3. Số chất mà khi thủy phân cho 2 thành phầm đều tráng bạc là

Xem đáp án » 19/06/2022 189

Este X có CTPT là C9H10O2. Cho 18 gam X tác dụng vừa đủ với 0,24 mol NaOH. Sau phản ứng thu được 19,8 gam muối. Biết số cacbon của mỗi thành phầm thu được nhỏ hơn 8. Số CTCT của X là

Xem đáp án » 19/06/2022 186

Hợp chất X có công thức phân tử C5H8O2. Cho 5 gam X tác dụng hết với dd NaOH, thu được một hợp chất hữu cơ Y không làm mất đi đi màu dd nước Brom và 4,1 gam một muối. CTCT của X là:

Xem đáp án » 19/06/2022 170

Chia Sẻ Link Tải Đun nóng este ch3cooc(ch3)=ch2 với một lượng vừa đủ dung dịch naoh thành phầm thu được là miễn phí

Bạn vừa Read nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đun nóng este ch3cooc(ch3)=ch2 với một lượng vừa đủ dung dịch naoh thành phầm thu được là tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Cập nhật Đun nóng este ch3cooc(ch3)=ch2 với một lượng vừa đủ dung dịch naoh thành phầm thu được là Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Đun nóng este ch3cooc(ch3)=ch2 với một lượng vừa đủ dung dịch naoh thành phầm thu được là

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Đun nóng este ch3cooc(ch3)=ch2 với một lượng vừa đủ dung dịch naoh thành phầm thu được là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha

#Đun #nóng #este #ch3coocch3ch2 #với #một #lượng #vừa #đủ #dung #dịch #naoh #sản #phẩm #thu #được #là

4433

Clip Đun nóng este ch3cooc(ch3)=ch2 với một lượng vừa đủ dung dịch naoh thành phầm thu được là Chi tiết ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đun nóng este ch3cooc(ch3)=ch2 với một lượng vừa đủ dung dịch naoh thành phầm thu được là Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Đun nóng este ch3cooc(ch3)=ch2 với một lượng vừa đủ dung dịch naoh thành phầm thu được là Chi tiết miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Đun nóng este ch3cooc(ch3)=ch2 với một lượng vừa đủ dung dịch naoh thành phầm thu được là Chi tiết Free.

Thảo Luận vướng mắc về Đun nóng este ch3cooc(ch3)=ch2 với một lượng vừa đủ dung dịch naoh thành phầm thu được là Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đun nóng este ch3cooc(ch3)=ch2 với một lượng vừa đủ dung dịch naoh thành phầm thu được là Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đun #nóng #este #ch3coocch3ch2 #với #một #lượng #vừa #đủ #dung #dịch #naoh #sản #phẩm #thu #được #là #Chi #tiết