Thủ Thuật về Đốt cháy 16,8 gam sắt trong khí oxi ở nhiệt độ cao thu được 16 , 8 gam Fe3O4 hiệu suất phản ứng là Chi tiết Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Đốt cháy 16,8 gam sắt trong khí oxi ở nhiệt độ cao thu được 16 , 8 gam Fe3O4 hiệu suất phản ứng là Chi tiết được Update vào lúc : 2022-04-16 18:00:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo Hướng dẫn Đốt cháy 16,8 gam sắt trong khí oxi ở nhiệt độ cao thu được 16 , 8 gam Fe3O4 hiệu suất phản ứng là Mới Nhất
Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đốt cháy 16,8 gam sắt trong khí oxi ở nhiệt độ cao thu được 16 , 8 gam Fe3O4 hiệu suất phản ứng là được Update vào lúc : 2022-04-16 17:59:11 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Trong phòng thí nghiệm khi đốt cháy sắt trong oxi ở nhiệt độ cao được oxit sắt từ (Fe3O4).

Nội dung chính

  D. 6,72 l Đáp án D
  Áp.. dụng ĐLBTKL:
  Ta có:

  ⇒ 28x – 44x = 11,2 – 16
  ⇒ x = 0,3
  Vậy VCO = 0,3.22,4 = 6,72 lít CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

   a) Số sắt và khí oxi cần dùng điều chế 2,32g oxit sắt từ lần lượt là:

   A. 0,84g và 0,32g    B. 2,52g và 0,96g

   C. 1,86g và 0,64g    D. 0,95g và 0,74g

   Hãy lý giải sự lựa chọn.

   b) Số gam kali pemanganat KMnO4 cần dùng để điều chế lượng khí oxi cần dùng cho phản ứng trên là:

   A.3,16g    B. 9,48g    C.5,24g    D.6,32g

   Hãy lý giải sự lựa chọn.

Trong những câu sau này, câu nào sai ?

Khi nói về kĩ năng phản ứng của oxi, nhận xét sai là

Hãy chọn phát biểu đúng về oxi và ozon:

Sự hình thành lớp ozon trên tầng bình lưu của khí quyển là vì:

Những câu sau này, câu nào sai khi nói về tính chất chất chất hóa học của ozon ?

Ứng dụng nào sau này sẽ không còn phải của ozon ?

Trong phản ứng với chất nào, H2O2 thể hiện là chất oxi hoá?

Trong phản ứng nào sau này H2O2 đóng vai trò chất khử?

Trong số những chất sau, chất nào hoàn toàn hoàn toàn có thể tác dụng với dung dịch KI tạo I2?

Chất nào sau này vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử?

Cho m gam Fe tác dụng hết với O2 thu được 46,4 gam Fe3O4. Tìm giá trị của m

Chuyển hóa hoàn toàn 7,2 gam O3 thu được V lít O2 (đktc). Giá trị của V là

Tính thể tích O2 ở đktc cần dùng để đốt cháy hết 1,2kg C.

Ozon (O3) là một dạng thù hình của oxi, trong phân tử có chứa ba nguyên tử oxi thay vì hai như thông thường. Trong Đk nhiệt độ và áp suất tiêu chuẩn, ozon là một chất khí có màu xanh nhạt. Ozon hóa lỏng màu xanh thẫm ở -112oC, và hóa rắn có màu xanh thẫm ở -193oC. Ozon có tính oxi hóa mạnh hơn oxi, do ozon không bền, dễ bị phân hủy thành oxi phân tử và oxi nguyên tử.

Ozon có mùi hăng, tanh của cá. Ozon tồn tải với một tỉ lệ nhỏ trong bầu khí quyển Trái Đất và hoàn toàn hoàn toàn có thể được tạo thành từ O2 do sự phóng điện, tia cực tím, ví như trong tia chớp, cũng như bởi tác động của bức xạ điện từ trường cao nguồn tích điện. Ozon được điều chế trong máy ozon khi phóng điện êm qua oxi hay qua không khí khô, tinh khiết. Trong tự nhiên, ozon được tạo thành khi có sự phóng điện trong khí quyển (sấm, sét), cũng như khi oxi hóa một số trong những trong những chất nhựa của những cây thông.

Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế khí oxi bằng phương pháp:

18/06/2022 8,567

D. 6,72 l

Đáp án đúng chuẩn

Đáp án D
Áp.. dụng ĐLBTKL:
Ta có:

⇒ 28x – 44x = 11,2 – 16
⇒ x = 0,3
Vậy VCO = 0,3.22,4 = 6,72 lít

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho m gam bột Zn vào 500ml dung dịch Fe2(SO4)3 0,24M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng dung dịch tăng thêm 9,6 gam so với khối lượng dung dịch ban đầu. Giá trị của m là:

Xem đáp án » 18/06/2022 33,081

Cho 2,7 gam hỗn hợp.. bột X gồm Fe và Zn tác dụng với dung dịch CuSO4. Sau một thời gian, thu được dung dịch Y và 2,84 gam chất rắn Z. Cho toàn bộ Z vào dung dịch H2SO4 (loãng, dư). Sau khi các phản ứng kết thúc thì khối lượng chất rắn giảm 0,28 gam và dung dịch thu được chỉ chứa một muối duy nhất. Phần trăm khối lượng của Fe trong X là:

Xem đáp án » 18/06/2022 22,531

Nung nóng 16,8 gam bột sắt ngoài không khí, sau thuở nào gian thu được m gam hỗn hợp X gồm những oxit sắt và sắt dư. Hòa tan hết hỗn hợp X bằng H2SO4   đặc nóng thu được 5,6 lít SO2  . Hãy xác lập khối lượng của hỗn hợp X.

Xem đáp án » 18/06/2022 14,507

Điện phân 200ml dung dịch Cu(NO3)2 đến khi bắt đầu có khí thoát ra ở catot thì dừng lại. Để yên dung dịch cho đến khi khối lượng catot không thay đổi thì thấy khối lượng catot tăng thêm 3,2 gam so với ban đầu. Vậy nồng độ của dung dịch Cu(NO3)2 trước khi điên phân là:

Xem đáp án » 18/06/2022 14,437

Cho m gam Fe tác dụng với dung dịch HNO3 thấy sinh ra 0,1 mol NO là thành phầm khử duy nhất của HNO3 và còn sót lại 1,6 gam Fe không tan. Giá trị của m là:

Xem đáp án » 18/06/2022 12,134

Ngâm một vật bằng Cu có khối lượng 15g trong 340g dung dịch AgNO3 6%. Sau một thời gian lấy vật ra thấy khối lượng AgNO3 trong dung dịch giảm 25%. Khối lượng của vật sau phản ứng là:

Xem đáp án » 18/06/2022 11,691

Khử m gam bột CuO bằng khí H2 ở nhiệt độ cao thu được hỗn hợp.. chất rắn X. Để hòa tan hết X cần vừa đủ 1 lít dung dịch HNO3 1M, thu được 4,48 lít NO (đktc). Hiệu suất của phản ứng khử CuO bằng bao nhiêu?

Xem đáp án » 18/06/2022 11,003

Cho 10 g Fe vào dung dịch HNO3 loãng dư thu được sản  phẩm khử  NO duy nhất. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, còn dư 1,6g Fe. Thể tích NO thoát ra ở điều kiện tiêu chuẩn là:

Xem đáp án » 18/06/2022 8,581

Cho 40 g hỗn hợp.. các oxit gồm ZnO, FeO, Fe3O4 và CuO tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch HCl 5M thì thu được dung dịch X. Khối lượng muối trong dung dịch X là:

Xem đáp án » 18/06/2022 6,688

Hòa tan hoàn toàn m (g) một oxit sắt bằng H2SO4 đặc nóng thu được a mol SO2 (duy nhất). Mặt khác, sau khi khử hoàn toàn m (g) oxit trên bằng H2 ở nhiệt độ cao rồi cho toàn bộ lượng sắt tạo thành vào H2SO4 đặc nóng dư thì thu được 9a mol SO2 (duy nhất). Vậy oxit sắt là:

Xem đáp án » 18/06/2022 6,585

Hòa tan m gam hỗn hợp.. A gồm Cu, Ag trong dung dịch HNO3 thu được dung dịch B chứa hỗn hợp.. 7,06g muối và 0,05 mol NO2 (duy nhất). Giá trị của m là:

Xem đáp án » 18/06/2022 6,457

Một hỗn hợp.. gồm Fe và Fe3O4. Nếu cho khí CO dư nung nóng trải qua m gam hỗn hợp.. trên, sau khi phản ứng hết thu được 11,2 g Fe. Nếu ngâm m gam hỗn hợp.. trên trong dung dịch Cu(NO3)2 dư, phản ứng xong thu được chất rắn có khối lượng tăng thêm là 0,4g. Vậy m có giá trị là:

Xem đáp án » 18/06/2022 6,440

Hòa tan a gam FeSO4.7H2O trong nước, được 300 ml dung dịch A. Thêm H2SO4 vào 20 ml dung dịch A, dung dịch hỗn hợp.. này làm mất màu 30ml dung dịch KMnO4 0,1M. Vậy a có giá trị là:

Xem đáp án » 18/06/2022 5,503

Dùng khí CO dư để khử 1,2g hỗn hợp.. gồm CuO và oxit sắt. Sau phản ứng thu được 0,88g chất rắn. Nếu hòa tan hỗn hợp.. chất rắn này trong dung dịch HCl dư thì thu được 0,224 lít H2(đkct). Công thức của oxit sắt là:

Xem đáp án » 18/06/2022 4,411

Cho hỗn hợp.. bột gồm 0,03 mol Al, 0,02 mol Zn và 0,01 mol Mg vào dung dịch CuCl2 dư thu được rắn X. Cho X tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu được  khí NO có số mol là:

Xem đáp án » 18/06/2022 4,243

Chia Sẻ Link Tải Đốt cháy 16,8 gam sắt trong khí oxi ở nhiệt độ cao thu được 16 , 8 gam Fe3O4 hiệu suất phản ứng là miễn phí

Bạn vừa Read nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đốt cháy 16,8 gam sắt trong khí oxi ở nhiệt độ cao thu được 16 , 8 gam Fe3O4 hiệu suất phản ứng là tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Down Đốt cháy 16,8 gam sắt trong khí oxi ở nhiệt độ cao thu được 16 , 8 gam Fe3O4 hiệu suất phản ứng là miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Đốt cháy 16,8 gam sắt trong khí oxi ở nhiệt độ cao thu được 16 , 8 gam Fe3O4 hiệu suất phản ứng là
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Đốt cháy 16,8 gam sắt trong khí oxi ở nhiệt độ cao thu được 16 , 8 gam Fe3O4 hiệu suất phản ứng là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đốt #cháy #gam #sắt #trong #khí #oxi #ở #nhiệt #độ #cao #thu #được #gam #Fe3O4 #hiệu #suất #phản #ứng #là

4156

Review Đốt cháy 16,8 gam sắt trong khí oxi ở nhiệt độ cao thu được 16 , 8 gam Fe3O4 hiệu suất phản ứng là Chi tiết ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đốt cháy 16,8 gam sắt trong khí oxi ở nhiệt độ cao thu được 16 , 8 gam Fe3O4 hiệu suất phản ứng là Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Đốt cháy 16,8 gam sắt trong khí oxi ở nhiệt độ cao thu được 16 , 8 gam Fe3O4 hiệu suất phản ứng là Chi tiết miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Đốt cháy 16,8 gam sắt trong khí oxi ở nhiệt độ cao thu được 16 , 8 gam Fe3O4 hiệu suất phản ứng là Chi tiết miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Đốt cháy 16,8 gam sắt trong khí oxi ở nhiệt độ cao thu được 16 , 8 gam Fe3O4 hiệu suất phản ứng là Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đốt cháy 16,8 gam sắt trong khí oxi ở nhiệt độ cao thu được 16 , 8 gam Fe3O4 hiệu suất phản ứng là Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đốt #cháy #gam #sắt #trong #khí #oxi #ở #nhiệt #độ #cao #thu #được #gam #Fe3O4 #hiệu #suất #phản #ứng #là #Chi #tiết