Kinh Nghiệm Hướng dẫn Đốt cháy 16 , 8 gam sắt trong khí oxi ở nhiệt độ cao thu được 16 , 8 g fe304 hiệu suất phản ứng là Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Đốt cháy 16 , 8 gam sắt trong khí oxi ở nhiệt độ cao thu được 16 , 8 g fe304 hiệu suất phản ứng là được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-16 17:12:21 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

NGAN HANG DE HOA 10 RAT HAY VA DAY DU

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản khá đầy đủ của tài liệu tại đây (592.19 KB, 32 trang )

Giáo viên: Lê Thị Hà sđt: 01258 386 283
NGÂN HÀNG ĐỀ HÓA 10(khá đầy đủ phân loại theo chương theo những mức từ thấp đến cao)
CHƯƠNG 6. OXI – LƯU HUỲNH
BÀI 29. OXI-OZON
1. Nhận biết
Câu 1: Cấu hình e lớp ngoài cùng những nguyên tử những nguyên tố nhóm VIA là:
A. ns2np4

B. ns2np5

C. ns2np3

D. ns2np6

Câu 2: Vị trí của nguyên tố Oxi trong bảng tuần hoàn hóa học là
A. Ô thứ 8, chu kì 3, nhóm VIA

B. Ô thứ 16, chu kì 3, nhóm VIA

C. Ô thứ 8, chu kì 2, nhóm VIA

D. Ô thứ 16, chu kì 2, nhóm VIA

Câu 3: Ở Đk thường, để so sánh tính oxi hóa của ozon mạnh hơn oxi ta hoàn toàn có thể dùng
A. Ag

B. Hg

C. S

D. Mg

Câu 4: Hãy chọn phát biểu đúng về oxi và ozon:
A.Oxi và ozon đều phải có tính oxi hóa mạnh như nhau.
B.Oxi và ozon đều phải có số proton và số notron giống nhau trong phân tử.
C. Oxi và ozon là những dạng thù hình của nguyên tố oxi
D. Oxi và ozon đều phản ứng được với những chất như: Ag, Kl, Pbs ở nhiệt độ thường.
Câu 5: Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế oxi bằng phương pháp nào dưới đây?
A. nhiệt phân KClO3 có xúc tác MnO2.

B. nhiệt phân Cu(NO3)2.

C. điện phân nước.

D. chưng cất phân đoạn không khí lỏng

Câu 6: Khí oxi điều chế được có lẫn hơi nước. Dẫn khí oxi ẩm trải qua chất nào sau này để được khí oxi khô?
A. Al2O3

B. CaO

C. dung dịch Ca(OH)2

D. dung dịch HCl

C. Cu

D. Cl2

Câu 7: Khí oxi không phản ứng được với:
A.S

B. Fe

Câu 8: Đồ dùng bằng bạc để lâu ngày trong không khí bị sạm đen do phản ứng:
4Ag + 2H2S + O2 → 2Ag2S + 2H2O
Trong phản ứng trên chất đóng vai trò là chất khử:
A. H2S

B. Ag

C. O2

D. Ag và H2S

Câu 9: Khuynh hướng chính của oxi là
A. nhường 2e, có tính khử mạnh

B. nhận thêm 2e, có tính khử mạnh

C. nhường 2e, có tính oxi hóa mạnh

D. nhận thêm 2e, có tính oxi hóa mạnh
P/S: Ai cần liên hệ địa chỉ mail: |

1

Giáo viên: Lê Thị Hà sđt: 01258 386 283
Câu 10: Trong phòng thí nghiệm, hoàn toàn có thể điều chế O2 bằng phương pháp
A. cho ozon tác dụng với dung dịch KI.

B. nhiệt phân muối Hg(NO3)2.

C. nhiệt phân KMnO4 hoặc KClO3.

D. chưng cất phân đoạn không khí lỏng.

Câu 11: Chọn phát biểu sai
A. O2 và O3 là hai dạng thù hình của oxi.
B. Tính oxi hóa của O3 mạnh hơn O2.
C. O2 và O3 đều hoàn toàn có thể oxi hóa Ag thành Ag2O.
D. Thù hình là 2 dạng đơn chất của cùng 1 nguyên tố.
Câu 12: Chọn câu đúng
A. Điện phân dung dịch NaOH hoặc H2SO4 thu được O2.
B. O2 hoàn toàn có thể oxi hóa hầu hết sắt kẽm kim loại kể cả Ag, Au, Pt.
C. Cho O2 qua dung dịch KI, tạo thành phầm làm xanh hồ tinh bột.
D. Trong không khí, O2 chiếm khoảng chừng 80% thể tích.
Câu 13: Ứng dụng nào sau này không phải của ozon?
A. Tẩy trắng tinh bột, dầu ăn.

B. Chữa sâu răng.

C. Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm.

D. Sát trùng nước sinh hoạt.

2. Thông hiểu
Câu 1. Phát biểu nào sau này về oxi là không thật.
A. Oxi là một nguyên tố có độ âm điện lớn.
B. Oxi tao oxit axit với hầu hết những sắt kẽm kim loại

C. Oxi không còn mùi và vị.
D. Oxi là thiết yếu cho việc cháy.
Câu 2. Chọn câu sai.
A. Các nguyên tố trong nhóm oxi là những nguyên tố có tính phi kim mạnh
B. Các nguyên tố trong nhóm oxi có tính oxi hoá mạnh, mạnh hơn hết những nguyên tố trong nhóm halogen khi ở
cùng chu kì.
C. Tính oxi hoá giảm dần từ oxi đến telu
D. Các nguyên tố trong nhóm oxi ngoài số oxi hoá âm còn tồn tại số oxi hoá dương.
Câu 3. Trong phòng thí nghiệm, người ta hoàn toàn có thể điều chế oxi bằng phản ứng:
A.2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2↑

B. 2KClO3 MnO
2 2KCl + 3O2↑

C.2H2O2 MnO
2 2H2O + O2↑

D.Cả 3 phản ứng trên.
P/S: Ai cần liên hệ địa chỉ mail: |

2

Giáo viên: Lê Thị Hà sđt: 01258 386 283
Câu 4. Khi nhiệt phân hoàn toàn 100 gam mỗi chất sau: KClO3 (xúc tác MnO2), KMnO4, KNO3 và AgNO3.
Chất tạo ra lượng O2 lớn số 1 là
A. KClO3.

B. KMnO4.

C. KNO3.

D. AgNO3.

Câu 5. Trái cây được dữ gìn và bảo vệ lâu hơn trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên vô trùng. Trong thực tiễn, người ta sử dụng nước ozon
để dữ gìn và bảo vệ trái cây. Ứng dụng trên nhờ vào tính chất nào sau này?
A. Ozon trơ về mặt hóa học.

B. Ozon là chất khí có mùi đặc trưng.

C. Ozon là chất có tính oxi hóa mạnh.

D. Ozon không tác dụng được với nước.

Câu 6. Phát biểu nào sau này là sai?
A.Clo được sử dụng để diệt trùng nước trong khối mạng lưới hệ thống phục vụ nước sạch.
B. Amoniac được sử dụng để điều chế nhiên liệu cho tên lửa.
C. Lưu huỳnh đioxit được sử dụng làm chất chống thẩm thấu nước.
D.Ozon trong không khí là nguyên nhân chính gây ra sự biến hóa khí hậu.
Nguyên nhân biến hóa khí hậu là vì những khí thải ỏ những khu công nghiệp và phá rừng CO2 mất cân đối.
3. Vận dụng
Câu 1. Oxi hóa hoàn toàn m gam sắt kẽm kim loại X cần vừa đủ 0,25m gam khí O2. X là sắt kẽm kim loại nào sau này?
A. Al.

B. Fe.

C. Cu.

D. Ca.

Câu 2. Đốt cháy hoàn toàn 17,4 gam hỗn hợp Mg và Al trong khí oxi (dư) thu được 30,2 gam hỗn hợp oxit.
Thể tích khí oxi (đktc) đã tham gia phản ứng là:
A. 17,92 lít
Gợi ý : V=

B. 4,48 lít

C. 11,20 lít

D. 8,96 lít

30, 2  17, 4
.22, 4  8,96l
32

BÀI 30. LƯU HUỲNH
1. Nhận biết
Câu 1: Số oxi hóa hoàn toàn có thể có của lưu huỳnh trong hợp chất là:
A. 0,2,4,6

B. -2,0,+4,+6

C. 1,3,5,7

D. -2,+4,+6

Câu 2: Đơn chất vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử là:
A. F2

B. O3

C. S

D. O2

Câu 3: Câu nào sau này đúng thời cơ nói về tính chất chất hóa học của lưu huỳnh?
A. Lưu huỳnh không còn tính oxi hóa, tính khử
B. Lưu huỳnh chỉ có tính oxi hóa.
C. Lưu huỳnh có tính oxi hóa, tính khử
P/S: Ai cần liên hệ địa chỉ mail: |

3

Giáo viên: Lê Thị Hà sđt: 01258 386 283
D. Lưu huỳnh chỉ có tính khử.
Câu 4: Chọn phát biểu không đúng thời cơ nói về lưu huỳnh
A. Lưu huỳnh phản ứng trực tiếp với hiđro ở Đk thường
B. Ở trạng thái rắn, mỗi phân tử lưu huỳnh có 8 nguyên tử.
C. Lưu huỳnh tác dụng được hầu hết với những phi kim.
D. Trong những phản ứng với hiđro và sắt kẽm kim loại lưu huỳnh là chất oxi hóa.
Câu 5: Chọn phát biểu đúng
A.Ở nhiệt độ thường, phân tử lưu huỳnh gồm có một nguyên tử.
B.Hai dạng thù hình của nguyên tử lưu huỳnh: S  và S  rất khác nhau về cấu trúc tinh thể và tính chất hóa học.
C.Lưu huỳnh tả phương (S  ) bền ở nhiệt độ thường.
D.Một trong những ứng dụng của lưu huỳnh là dùng để khử chua đất phèn.
Câu 6 : Cấu hình electron của S là:
A. 1s22s22p53s23p4

B. 1s22s22p63s23p5

C. 1s22s22p63s23p6

D. 1s22s22p63s23p4

Câu 7: Hơi thuỷ ngân rất độc, thế nên vì thế khi làm vỡ tung nhiệt kế thuỷ ngân thì chất bột được sử dụng để rắc lên thuỷ
ngân rồi gom lại là
A. vôi sống.

C. muối ăn.

B. cát.

D. lưu huỳnh.

2. thông hiểu
Câu 1: Nguyên tố lưu huỳnh có Z=16. Công thức cao nhất của lưu huỳnh là:
A. S2O5

B. SO4

C. SO2

D. SO3

Câu 2: Số oxi hóa của lưu huỳnh trong một loại hợp chất oleum H2S2O7 là:
A. -2

B. +4

C. +6

D. +8

Câu 3: Dãy gồm những chất đều tác dụng (trong Đk phản ứng thích hợp) với lưu huỳnh là?
A. Hg, O2, HCl

B. Pt, Cl2, KClO3

C. Zn, O2,F2

D. Na, Br2, H2SO4 loãng

Câu 4: Cho lưu huỳnh lần lượt ứng với mỗi chất sau (trong Đk thích hợp): H2, O2, H2SO4 đặc, Al, Fe, F2,
có bao nhiêu phản ứng chứng tỏ được xem khử của lưu huỳnh?
A. 5

B. 2

C. 4

D. 3

Câu 5: Kim loại nào sau này tác dụng với lưu huỳnh ở nhiệt độ thường
A.Al

B. Fe

C. Hg

D. Cu

Câu 6: Nguyên tử S đóng vai trò vừa là chất khử, vừa là chất oxi hóa trong phản ứng nào sau này?
A. 4S + 6NaOH  2Na2S + Na2S2O3 + 3H2O

B. S + 2Na  Na2S

P/S: Ai cần liên hệ địa chỉ mail: |

4

Giáo viên: Lê Thị Hà sđt: 01258 386 283
C. S + 3F2  SF6

D. S + 6HNO3đặc  H2SO4 + 6NO2 + 4H2O

3. Vận dụng bậc thấp
Câu 1. Lưu huỳnh tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng: S + H2SO4  SO2 + H2O
Trong phản ứng có tỉ lệ số nguyên tử S bị khử với số nguyên tử S bị oxi hóa là
A. 2:1

B. 1:2

C. 1:3

D. 3:1

Câu 2. Phát biểu không đúng là:
A. Hiđro sunfua bị oxi hoá bởi nước clo ở nhiệt độ thường.

B. Kim cương, than chì, fuleren là những dạng thù hình của cacbon.
C. Tất cả những nguyên tố halogen đều phải có những số oxi hoá: -1, +1, +3, +5 và +7 trong những hợp chất.
D. Trong công nghiệp, photpho được sản xuất bằng phương pháp nung hỗn hợp quặng photphorit, cát và than cốc ở
1200oC trong lò điện.
Câu 3. Cho phản ứng: S + H2SO4đặc →

SO2 + H2O

Tỉ lệ thông số những chất thành phầm tạo thành là
A. 1:2

B. 2:3

C. 3:2

D. 2:1

Câu 4. Đun nóng một hỗn hợp gồm có 0,65g bột kẽm và 0,224 g bột lưu huỳnh trong ống nghiệm đậy kín
không còn không khí.
a) Sau phản ứng, người ta thu được chất nào trong ống nghiệm ?
A. ZnS

B. S

C. ZnS và Zn

D. Zn

b) Khối lượng là bao nhiêu ?
A. 0.874 g

B. 0.784 g

C. 0.847 g

D.0.748 g

Đáp án:
Zn
Số mol ban đầu

0.01

Sau pu

0.003

+

S

ZnS

0.007
0

0.007

Khối lượng thu được mZn= 0.195 g và mZnS= 0.697 g nên m= 0.874 g
Câu 5. 1,10g hỗn hợp bột sắt và bột nhôm tác dụng vừa đủ với cùng 1,28g bột lưu huỳnh.
a) Viết phương trình hóa học của những phản ứng xẩy ra.
b) Tính tỉ lệ Phần Trăm của sắt và nhôm trong hỗn hợp ban đầu, theo :
– Lượng chất.
– Khối lượng chất.
a)Phương trình hóa học của phản ứng.
P/S: Ai cần liên hệ địa chỉ mail: |

5

Giáo viên: Lê Thị Hà sđt: 01258 386 283
Fe

+

xmol

S

->

FeS

xmol

2Al

+

ymol

3S

-> Al2S3.

1,5y.

b) Tỉ lệ Phần Trăm của sắt và nhôm trong hỗn hợp ban đầu:
Ta có nS = 0.04 (mol).
Ta có hệ phương trình :

56 x  27 y  1.1

 x  1.5 y  0.04
Giải hệ phương trình được y = 0,02 => mAl = 0,02.27 = 0,54g.
x = 0,01 => mFe =0,01.56 = 0,56 gam.
%mAl = 49,09%.
%mFe = 50,91 %.
Theo lượng chất :
%nAl = 66,67%.
%Fe = 33,33%.
Câu 6. Cho những phản ứng hóa học sau:
0

0

t
(a) S + O2 

 SO2;

t
(b) S + 3F2 
 SF6;

(c) S + Hg → HgS;

t
(d) S + 6HNO3 đặc 
 H2SO4 + 6NO2 + 2H2O

0

Số phản ứng trong số đó S thể hiện tính khử là
A. 2

B. 3

C. 1

D. 4

Câu 7. Nung nóng hỗn hợp bột X gồm a mol Fe và b mol S trong khí trơ, hiệu suất phản ứng bằng 50%, thu
được hỗn hợp rắn Y. Cho Y vào dung dịch HCl dư, sau khi những phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp
khí Z có tỉ khối so với H2 bằng 5. Tỉ lệ a : b bằng
A. 2 : 1.
nH 2
nH 2 S

B. 1 : 1.

C. 3 : 1.

D. 3 : 2.

a 2
34  10 3
a  0,5b 3
  1 =>
 => 
b 1
0,5b
1
10  2 1

BÀI 32: HIDRO SUNFUA- LƯU HUỲNH DIOXIT
1. Nhận biết
Câu 1: Để phân biệt CO2 và SO2 chỉ việc dùng thuốc thử là
P/S: Ai cần liên hệ địa chỉ mail: |

6

Giáo viên: Lê Thị Hà sđt: 01258 386 283
B. CaO

A. dung dịch Ba(OH)2

C. dung dịch NaOH

D. nước brom

Câu 2: SO2 luôn thể hiện tính khử trong những phản ứng với
A. dung dịch NaOH, O2, dung dịch KMnO4.
B. O2, nước Br2, dung dịch KMnO4.
C. dung dịch KOH, CaO, nước Br2.
D. H2S, O2, nước Br2.
Câu 3: Trường hợp không xẩy ra phản ứng hóa học là
A. 3O2 + 2H2S → 2H2O + 2SO2.
B. FeCl2 + H2S → FeS + 2HCl.
C. O3 + 2KI + H2O→ 2KOH + I2 + O2.
D. Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O.
Câu 4: Chọn phát biểu đúng.
A. H2S chỉ có tính oxi hóa.
B. S chỉ có tính oxi hóa.
C. SO2 vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử.
D. SO3 vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử.
Câu 5: SO2 thể hiện tính khử khi phản ứng với
A. CaO, Mg

B. Br2, O2

C. H2S, KMnO4

D. H2O, NaOH

Câu 6: Cho sơ đồ phản ứng: FeS2  X  SO2. Chất X là

A. H2S

B. Fe2(SO4)3

C. SO3

D. Na2SO3

C. SO3

D. SO2 hoặc H2S

Câu 7: Cho sơ đồ FeS2  A  H2SO4. Chất A là
A. H2S

B. SO2

Câu 8: SO2 và SO3 đều thuộc loại oxit
B. bazơ

A. axit

C. lưỡng tính

D. trung tính

Câu 9: Ngoài cách nhận ra H2S bằng mùi, hoàn toàn có thể dùng dung dịch
A. CuCl2

B. Pb(NO3)2

C. BaCl2

D. CuCl2 hoặc Pb(NO3)2

Câu 10. Khí X làm đục nước vôi trong và được sử dụng để làm chất tẩy trắng bột gỗ trong công nghiệp giấy. Chất
X là :
A. CO2.

B. SO2.

C. NH3.

D. O3.

P/S: Ai cần liên hệ địa chỉ mail: |

7

Giáo viên: Lê Thị Hà sđt: 01258 386 283
2. thông hiểu
Câu 1: Có thể tạo thành H2S khi cho
A. CuS vào dung dịch HCl.

B. FeS tác dụng với H2SO4 loãng.

C. Khí H2 tác dụng với SO2.

D. FeS tác dụng với H2SO4 đặc, nóng.

Câu 2: Trong những phản ứng sau, chọn phản ứng trong số đó H2S có tính axit
A. 2FeCl3 + H2S  2FeCl2 + S + 2HCl

B. H2S + 4Cl2 + 4H2O  H2SO4 + 8HCl

C. 2H2S + 2K  2KHS + H2

D. 2H2S + O2  2S + 2H2O

Câu 3: Hệ số chất oxi hóa và chất khử trong phản ứng: SO2 + Br2 + H2O → HBr + H2SO4 là:
A. 1 và 2

B. 1 và 1

C. 2 và 1

D. 2 và 2

Câu 4: Chất khí X tan trong nước tạo ra một dd làm chuyển màu quỳ tím thành đỏ và hoàn toàn có thể được sử dụng làm
chất tẩy màu. Khí X là
A. NH3.

B. CO2.

C. SO2.

D. O3.

Câu 5: Trong công nghiệp, điều chế SO2 bằng phương pháp

A. cho Na2SO3 tác dụng với dung dịch H2SO4

B. nhiệt phân những muối sunfit sắt kẽm kim loại.

C. đốt cháy H2S hoặc oxi hóa S bằng H2SO4 đặc, nóng

D. đốt cháy S hoặc quặng sunfua sắt kẽm kim loại

Câu 6.Cho những phương trình hóa học :
a) SO2 + 2H2O -> 2HBr + H2SO4
b) SO2 + 2H2O -> H2SO3
c) 5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O -> K2SO4 + 2MnSO4 + 2H2SO4.
d) SO2 + 2H2S -> 3S + 2H2O.
e) SO2 + O2

SO3

Chọn câu vấn đáp đúng.
– SO2 là chất oxi hóa trong những phản ứng hóa học sau :
A. a, d, e ;

B. b, c ;

C. d.

D. a,b

– SO2 là chất khử trong những phản ứng hóa học sau :
A. b, d, c, e ;

B. a, c, e.

C. a, d, e.

D.

b,c,d

Câu 7: Phát biểu nào sau này là đúng về phản ứng: H2S + Cl2 + H2O

H2SO4 + HCl

A. H2S là chất oxi hóa, Cl2 là chất khử

B. H2S là chất khử, H2O là chất oxi hóa

C. Cl2 là chất oxi hóa, H2O là chất khử

D. Cl2 là chất oxi hóa, H2S là chất khử

Câu 8: Có thể tồn tại đồng thời những chất nào trong một bình chứa?
A. Khí hiđro sunfua H2S và khí lưu huỳnh đioxit SO2.
P/S: Ai cần liên hệ địa chỉ mail: |

8

Giáo viên: Lê Thị Hà sđt: 01258 386 283
B. Khí oxi O2 và khí Cl2.
C. Khí hiđro iotua HI và khí Cl2.

D. Khí hiđro sunfua H2S và khí oxi.
Câu 9 : Cho phản ứng: SO2 + 2KMnO4 + H2O  K2SO4 + MnSO4 + H2SO4.
Trong phương trình hóa học của phản ứng trên, khi thông số của KMnO4 là 2 thì thông số của SO2 là
A. 5.

B. 6.

C. 4.

D. 7.

5SO2+2KMnO4+2H2O → K2SO4+2MnSO4+2H2SO4
Câu 10. Lưu huỳnh trong chất nào sau này vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử?
A. H2S

B. Na2SO4

C. SO2

D. H2SO4

Câu 11. Phương pháp để vô hiệu tạp chất HCl có lẫn trong khí H2S là: Cho hỗn hợp khí lội từ từ qua một lượng
dư dung dịch
A. Pb(NO3)2.

B. NaHS.

C. AgNO3.

D. NaOH.

Giải: Dùng NaHS. Vì những chất còn sót lại đều tác dụng với H2S
Câu 12. Dẫn máu khí thải của một nhà máy sản xuất qua dung dịch Pb(NO3)2 dư thì thấy xuất hiện kết tủa màu đen.
Hiện tượng đó chứng tỏ trong khí thải nhà máy sản xuất có khí nào sau này?
A.SO2

B. CO2

C. H2S

D. NH3

3. Vận dụng bậc thấp
Câu 1: Cho 0,2 mol khí SO2 tác dụng với dung dịch chứa 0,3 mol NaOH thu được:
A. 0,2 mol Na2SO3

B. 0,2 mol NaHSO3

C. 0,15 mol Na2SO3

D. Na2SO3 và NaHSO3 đều 0,1 mol

Câu 2: Cho SO2 dư qua dung dịch Ba(OH)2 thu được muối
A. BaSO3

B. BaSO4

C. Ba(HSO4)2

D. Ba(HSO3)2

Câu 3: Chọn phát biểu đúng về NaHSO3
A. là hợp chất lưỡng tính.

B. chỉ tác dụng với axit

C. chỉ tác dụng với dung dịch bazơ

D. dung dịch NaHSO3 có môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên bazơ

Câu 4. Cho SO2 qua dung dịch Ba(OH)2 dư thu được muối
A. BaSO3

B. BaSO4

C. Ba(HSO4)2

D. Ba(HSO3)2

BÀI 33: AXIT SUNFURIC VÀ MUỐI SUNFAT
1. Nhận biết
Câu 1: Chọn phát biểu sai
A. Axit H2SO4 có tính axit mạnh hơn H2SO3.
P/S: Ai cần liên hệ địa chỉ mail: |

9

Giáo viên: Lê Thị Hà sđt: 01258 386 283
B. Có thể dùng H2SO4 đặc để làm khô những oxit axit thể khí.

C. Để pha loãng, ta thêm nước vào dung dịch H2SO4 đặc.
D. Có thể nhận ra H2SO4 và muối sunfat bằng dung dịch BaCl2.
Câu 2: Axit sunfuric đặc nguội không phản ứng được với:
A.Zn

B. Fe

C. CaCO3

D. CuO

Câu 3: Để nhận ra ba axit đặc, nguội: HCl, H2SO4, HNO3 đựng riêng không liên quan gì đến nhau trong ba lọ bị mất nhãn, ta dùng
thuốc thử là
A. Fe.

B. CuO.

C. Al.

D. Cu.

Câu 4: Dung dịch H2SO4 loãng hoàn toàn có thể tác dụng với cả hai chất nào sau này?
A.Cu và Cu(OH)2

B. Fe và Fe(OH)3

C. C và CO2

D. S và H2S

Câu 5: Kim loại bị thụ động trong H2SO4 đặc, nguội là
A. Al, Cu

B. Zn, Cu, Cr

C. Fe, Ag

D. Fe, Al, Cr

Câu 6: Phương pháp tiếp xúc điều chế H2SO4, trải qua mấy quy trình ?
A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 7: Thuốc thử dùng để phân biệt 3 dung dịch H2SO4 loãng, Ba(OH)2, HCl là?
A.Cu

B. dung dich NaOH

C. dung dịch NaNO3

D. dung dịch BaCl2

Câu 8: H2SO4 đặc khi tiếp xúc với đường, vải, giấy hoàn toàn có thể làm chúng hóa đen do tính chất nào dưới đây:
B. Háo nước

A.Oxi hóa mạnh

C. axit mạnh

D. khử mạnh

Câu 10: Cho dãy những sắt kẽm kim loại: Al, Cu, Fe, Ag. Số sắt kẽm kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch H2SO4
loãng là
A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 11. Kim loại nào sau này không tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng ?
A. Al

B. Mg.

C. Na.

D. Cu.

Câu 12: Trong Đk thích hợp, xẩy ra những phản ứng sau
(a) 2H2SO4 + C → 2SO2 + CO2 + 2H2O
(b) H2SO4 + Fe(OH)2 → FeSO4 + 2H2O
(c) 4H2SO4 + 2FeO → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O
(d) 6H2SO4 + 2Fe → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Trong những phản ứng trên, phản ứng xẩy ra với dung dịch H2SO4 loãng là
A. (a)

B. (c)

C. (b)

D. (d)

P/S: Ai cần liên hệ địa chỉ mail: |

10

Giáo viên: Lê Thị Hà sđt: 01258 386 283
2. thông hiểu
Câu 1: Cho phương trình hóa học :
H2SO4(đặc) + 8HI -> 4I2 + H2S + 4H2O.
Câu nào sau này diễn tả không đúng tính chất của những chất ?
A. H2SO4 là chất oxi hóa, HI là chất khử.
B. HI bị oxi hóa thành I2, H2SO4 bị khử thành H2S.
C. H2SO4 oxi hóa HI thành I2 và nó bị khử thành H2S.
D. I2 oxi hóa H2S thành H2SO4 và nó bị khử thành HI.
Câu 2: Các axit nào dưới đây sắp xếp theo thứ tự tính axit tăng dần:
A.H2S < H2CO3

4046

Review Đốt cháy 16 , 8 gam sắt trong khí oxi ở nhiệt độ cao thu được 16 , 8 g fe304 hiệu suất phản ứng là ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đốt cháy 16 , 8 gam sắt trong khí oxi ở nhiệt độ cao thu được 16 , 8 g fe304 hiệu suất phản ứng là tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Đốt cháy 16 , 8 gam sắt trong khí oxi ở nhiệt độ cao thu được 16 , 8 g fe304 hiệu suất phản ứng là miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Share Link Down Đốt cháy 16 , 8 gam sắt trong khí oxi ở nhiệt độ cao thu được 16 , 8 g fe304 hiệu suất phản ứng là Free.

Giải đáp vướng mắc về Đốt cháy 16 , 8 gam sắt trong khí oxi ở nhiệt độ cao thu được 16 , 8 g fe304 hiệu suất phản ứng là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đốt cháy 16 , 8 gam sắt trong khí oxi ở nhiệt độ cao thu được 16 , 8 g fe304 hiệu suất phản ứng là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đốt #cháy #gam #sắt #trong #khí #oxi #ở #nhiệt #độ #cao #thu #được #fe304 #hiệu #suất #phản #ứng #là