Thủ Thuật về Đổi cty đo khối lượng lớp 5 Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đổi cty đo khối lượng lớp 5 được Update vào lúc : 2022-11-02 06:31:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bài toán về đổi độ dài, khối lượng, diện tích s quy hoạnh Toán lớp 5

toancap1

3 năm trước đó

Bài 1. Điền số thích hợp vào chỗ chấm

a) 2,5 tấn = kg

5,4 tấn = kg

1,2 kg = g

3,2 yến = kg

0,96 tấn = ..kg

3,72 tấn = ..tạ

0,12 kg = g

2,2 hg = dag

5,4 tạ = yến

3,39 tấn = yến

0,5 yến = ..kg

2,2 hg = g

b) 4 987m2 = ..dam2..mét vuông

320 060 dam2 = ..km2m2

125 600 mét vuông = ..hm2.dam2

9 028 007 mét vuông = km2..mét vuông

c) 5 mét vuông 16dm2 = mét vuông

7m2 5cm2 = ..mét vuông

68 mét vuông = ..mét vuông

69 3000 mét vuông = ha

0,235 km2 = ha

25m27dm2 = mét vuông

15km268hm2 = km2

2002cm2 = mét vuông

500 mét vuông = ha

0,058 km2 = ha

9km26dam2 = km

75m27dm2 = mét vuông

68 063 mét vuông = ha

400 ha =

Bài 2. Đổi những cty đo độ dài

204m =.. dm

36dm = ..m

148dm = ..cm

70hm = ..dm

4000mm = ..m

742hm = ..km

1800cm = ..m

9,32km = ..m

5km 27m = ..m

8m 14cm = ..cm

246 dm = ..m..dm

3127cm = ..m..cm

7304 m = km..m

36 hm =..m

24,88 m =m..cm

9,7 hm = hm..dam

Bài 3. Đổi những cty đo khối lượng:

47 tấn =..kg

1 hg = ..tấn

7kg 5g =..g

5hg 68g =..g

2070 kg =tấnkg

5500 g = ..kg

640 tạ = ..kg

tạ = ..kg

1 kg =..tấn

3kg 25g = ..g

9 tạ 3kg = ..kg

8760 kg =tạ..kg

7080 g = kgg

2 tạ 7kg = ..tạ

Bài 4. Đổi cty đo diện tích s quy hoạnh:

14 dam2 = mét vuông

1700 mét vuông = dam2

16 dam2 10m2 = mét vuông

37 dam2 9m2 = ..mét vuông

56m2 76 dam2 = mét vuông

598m2 = dam2m2

26hm2 = dam2hm2

42dam2 = hm2

15cm2 = mét vuông

587 mm2 = dm2

7dam2 = dm2

1 cm2 = dm2

21 mm2 = mét vuông

17 cm2 = mm2

7km2 5hm2 = dam2

31hm2 7dam2 = dam2

2m2 12cm2 = cm2

cm2 = dm2

34 dm2 = mét vuông

347 dm2 = cm2

Bài 5. Tính

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.3478 x 35

j.286,34 + 521,85

k.516,40 350,28

l.4554 : 18

Bài 6. Khoanh vào đáp án có câu vấn đáp đúng:

Bài 7. Viết số thập phân có:

a. Năm phần mười.

b. Sáu mươi phần chín trăm..

c. Bốn mươi phần ba nghìn

d. Hai và bốn phần chín.

e. Không đơn vi, bốn Phần Trăm

f. Ba mươi hai cty, tám phần mười, năm Phần Trăm

g. Chín phần nghìn

Chia sẻ

Meta LinkedIn Pin It

Danh mục: Toán lớp 5

Từ khóa: diện tích s quy hoạnh, độ dài, khối lượng

Để lại nhận xét

://.youtube/watch?v=is0PTLKFwuQ

4210

Review Đổi cty đo khối lượng lớp 5 ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đổi cty đo khối lượng lớp 5 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Đổi cty đo khối lượng lớp 5 miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những ShareLink Tải Đổi cty đo khối lượng lớp 5 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Đổi cty đo khối lượng lớp 5

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đổi cty đo khối lượng lớp 5 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đổi #đơn #vị #đo #khối #lượng #lớp